Islamitische Uitvaart

Hoe gaat dat anders dan in Nederland? In Nederland is het verboden om een overledene binnen 36 uur te begraven. In de Islam moet dit veel sneller.

Eerst moet de dodenwassing worden verricht.Na het wassen spreekt men het Djanazah gebed uit.
Allahoemma 3abduka wa bnoe amatika h’taadja ilaa rahmatika wa anta ghanniyoen 3an 3adhaabihi in kaana moehsinan fazid fie hasanaatihi wa-in kaana moesie’an fatadjaa waz 3anh.
O Allah, Uw dienaar en het kind van uw dienares heeft behoefte aan Uw genade en U bent in staat om hem te bestraffen. Als hij vroom was, vergroot dan zijn beloning en als hij gezondigd heeft, vergeef hem dan.
Eindig met de vredesgroet Selam Aleikoum wa Rahmatoulahi wa Barakatuhu(Vrede zij met u en de Barmhartigheid en de Genade van God). Het lichaam word op de rechterzijde in het graf gelegd, er wordt boven het hoofd met plankjes of met een steen een afdakje gemaakt zodat het hoofd niet direct met aarde wordt bedekt. Er staan geen grafmonumenten en het graf is georienteerd richting Mekka.

En iedere ziel zal de dood proeven (Soerah Al Imraam:185)

De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang hij tussen de levenden is. De mannen uit de familie dragen het lijk op een baar of in een kist naar de begraafplaats. Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf gelegd met het gezicht in de richting van Mekka. De kafan of lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. Vervolgens strooien alle aanwezigen drie handen met aarde in het graf terwijl ze de bede Hiervan schiepen wij u,Wij deden u hierin terugkeren, Hieruit zullen wij u weer doen opstaan op de Laatste Dag, uitspreken.

Assalm wa3aykoum,
Beste broeders en zuster, onlangs is mijn oma overleden rahimaha ALLAH, ze was verzekerd bij Bank chaabi, toe wij de melding van overleden deden was een gedoe om met frankrijke te communiceren daarnaast zijn we door gestuurd na een Nederland bedrijf, terwijl van het beging ebben gezegd dat we De Islamitische Uitvaartzorg ARRAHIL willen hebben we hebben goed reacties over gehoord. Voor de bank was het zogenaamd te moeilijke om de opdracht terug te hallen van de christelijk bedrijf, tot dat een imam van de moskee tussen kwam Jazahou ALLAh ghay, toen kon het wel manlijke. We zijn inderdaad door ARRAHIL De Islamitische organisatie geholpen, oma is door moslims opgehaald, we zijn zeer vriendelijke ontvangen en zeer goed geholpen, mijn oma is na de moskee gebracht na ons keuze, we hoefde niets te doen dan na de consulaat te gaan en dat hadden ze als van tevoren al geregeld. Proficiat voor de mensen en wat ze allemaal voor ons hebben gedaan alles ging echt heel erg goed Jazahoum ALLAH alf ghayr.
Beste broeder en zuster een tip, ik en mijn hele familie raad ARRAHIL uitvaartzorg aan, en men moet het meteen melden bij zijn verzekeren bij de eerste melding en geen genoegen nemen met een ander bedrijf.
ARRAHIL is de top WALLAH, ze zijn tenminste van ons en ze weten wat ze doen. We hebben goede ervaring willen het graag meedelen.
www.arrahil.nl

(samenleving-en-ontwikkeling.infoyo.nl / 03.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.