Allochtone Antwerpse agenten: “Moeten ons dubbel bewijzen”

Eind 2010 voerde de Antwerpse politie een onderzoek uit naar problemen die medewerkers van allochtone origine ervaren tijdens hun job. Uit de resultaten blijkt dat er geen racistisch klimaat heerst bij de politiediensten, maar dat heel wat werknemers van allochtone afkomst wel voelen dat ze zich dubbel moeten bewijzen en vaak het verwijt krijgen dat ze hun job kregen op basis van positieve discriminatie.

De politie bracht de resultaten donderdag zelf naar buiten, naar eigen zeggen om te voorkomen dat er indianenverhalen de kop zouden opsteken. Het onderzoek kwam er nadat er signalen waren opgevangen dat agenten van allochtone origine in hun eigen gemeenschap problemen ervaren omdat ze voor een politiecarrière kozen. Een eerste telefonische enquête bevestigde tot op zekere hoogte deze signalen, maar bracht vooral ook interne strubbelingen aan het licht.

Uit een vrijwillige mondelinge bevraging van vijfentwintig operationele politiemedewerkers van allochtone origine bleek dat 85 procent van hen aanvoelt zich dubbel te moeten bewijzen op de werkvloer, terwijl zelfs 90 procent al eens het verwijt kreeg dat hij of zij de job kreeg door positieve discriminatie. Ook zouden leidinggevenden te weinig optreden bij klachten rond racisme en discriminatie.

Verrijking

70 procent van hun ondervraagde autochtone medewerkers vindt dat dit laatste inderdaad het geval is, maar 75 procent beschouwt de aanwezigheid van allochtonen in het korps desondanks toch als een verrijking.

De politie gaat nu werken aan een meer transparante communicatie, een meldpunt diversiteit en het responsabiliseren van leidinggevenden.

(www.hbvl.be / 02.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.