Geen steun aan uitzichtloze oorlog Libië

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft zich vandaag uitgesproken tegen de Nederlandse militaire bijdrage aan de handhaving van de ‘no fly zone’ boven Libië: ‘Wij zijn voor een ‘no fly zone’, maar die is er al. De eerste doelstelling van de VN-resolutie die dit alles ingeleid heeft, was een staakt-het-vuren, maar meer en meer verschuift dit naar deelname aan een oorlog, met een militaire overwinning als enig doel. Onze intentie is terug te keren naar het hoofddoel van de resolutie: een staakt-het-vuren.’

Vorige week besloot het kabinet al om een militaire bijdrage te leveren, toen ter handhaving van het door de VN uitgeroepen wapenembargo boven Libië. Van Bommel sprak toen al over een dubbelbesluit en een eerste stap op weg naar gewapend ingrijpen in Libië. ‘Mijn vermoedens worden bevestigd’, aldus Van Bommel, ‘binnen een week wordt de missie al uitgebreid en er wordt al publiekelijk gediscussieerd over de mogelijkheid om de opstandelingen van wapens te gaan voorzien. Zo handhaven we niet een ‘no fly zone’, zo beschermen we de Libische burgers niet, maar zo worden we partij in een burgeroorlog. Steeds meer worden de Westerse troepen de luchtmacht van de opstandelingen.’

De SP’er uitte verder zijn zorgen over het steeds verder uit zicht komen van de oorspronkelijke doelstelling van VN-resolutie 1973, een onmiddellijk staakt-het-vuren. ‘Door zo duidelijk een kant te kiezen, wordt de kans op dialoog tussen de partijen steeds kleiner. Ook de grootschalige luchtaanvallen dragen hier niet aan bij. De opstandelingen verwachten dat zij binnenkort door de coalitie worden bewapend en verschillende landen, waaronder de VS, hebben gemeld daartoe bereid te zijn. Het internationale optreden moedigt de opstandelingen dus aan en stuurt ze in feite een uitzichtloze oorlog in.’

In zijn betoog pleitte Van Bommel voor een terugkeer naar de oorspronkelijke doelstelling van een staakt-het-vuren. ‘De ‘no-fly-zone’ is gehandhaafd en wanneer Khadaffi weer optrekt naar Benghazi of een andere stad, voor een aanval zijn de middelen voor handen om de burgerbevolking te beschermen tegen deze gevaarlijke dictator. Daarom pleit de SP nu voor terughoudendheid. ‘Het lijkt misschien ver weg, maar de enige uitweg uit een langdurige perspectiefloze oorlog, is het aan tafel krijgen van de partijen. Daarom is het bevorderen van een staakt-het-vuren de enige heilzame weg’, aldus Van Bommel.

(www.ap.nl / 01.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.