Moslimpartij mikt op jeugd

De Nederlandse Moslim Partij (NMP) is vastbesloten voet aan de grond te krijgen in Gouda. Daarbij richt de partij zich vooral op de jeugd. Doel is om jongeren op te leiden om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor de NMP.

Er wordt in Gouda veel te veel óver jongeren gesproken en veel te weinig mét. Dat is de stellige mening van Henny Kreeft, oprichter van de Nederlandse Moslim Partij.

Als voorbeeld noemt hij de situatie in Oosterwei. ,,Er komt steeds maar geld vrij voor projecten voor jeugd, maar dat wordt besteed aan allerlei initiatieven buiten de jongeren om. Denk aan het Veiligheidshuis, een plaats waar wéér gepraat en overlegd wordt over, maar zonder de jongeren zelf.’’

Merkwaardig, vindt Kreeft. ,,De jeugd wordt nauwelijks gevraagd naar hun ideeën, hun toekomstplannen. De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in deze jongeren, per slot van rekening zijn het wel ónze jongeren.’’ Dus gaat de partij – die begin dit jaar al bijeenkwam voor partijoverleg in buurthuis ‘t Wiel – de komende tijd besteden om zoveel mogelijk jonge bewoners van Oosterwei te mobiliseren. ,,Concreet willen we twee of drie jongeren uit de wijk begeleiden en opleiden in de politiek, zodat ze onze partij kunnen vertegenwoordigen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.’’

Ook wil de partij met een groepje van zo’n tien jongeren aan de slag, om ze op te leiden tot wijkopzichter of beveiliger.

Kreeft heeft inmiddels een tweetal geïnteresseerden in de wijk bereid gevonden zich in te zetten voor de partij. ,,Hun namen geef ik nog niet prijs, dat komt snel. Maar zij voeren nu namens de NMP gesprekken met bewoners, moskee-besturen, ondernemers en moslima’s. Ze worden overal enthousiast onthaald.’’

Eerder gaf een aantal moslims in deze krant aan geen behoefte te hebben aan de komst van de NMP in Gouda. ,,Mohammed Mohandis voorspelde dat wij een splinterpartijtje zullen blijven. Dat mag hij zeggen, maar ik denk juist dat we veel kunnen betekenen voor de verschillende wijken in Nederland waar het op dit moment niet op rolletjes loopt. We hebben een hoop kennis en betrokkenheid in huis en willen die graag inzetten. Of dat nou in Oosterwei is, of de Haagse Schilderswijk.’’

Kreeft benadrukt dat de partij niet alleen opkomt voor moslims. ,,We staan open voor iedereen, komen op voor de zwakkeren. Wel zijn we tegen een burka-verbod, vóór islamitisch bankieren en staan welwillend tegenover de komst van nieuwe moskeeën. Het moet gewoon duidelijk zijn: er is een plaats voor de moslim in dit land.’’

Daarom wil de NMP ook een inloopspreekuur beginnen in de wijk, bemand door allochtone medewerkers van de partij en een centrum opzetten, specifiek bedoeld voor de vrouwen. ,,Binnenkort hebben we een tweede overleg in de wijk en kunnen we onze plannen verder ontwikkelen. Hoe meer medestanders, hoe sterker we staan.’’

(www.ad.nl / 28.03.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.