Is Nederland klaar om in te burgeren ?

Volgens de overheid moeten immigranten die langdurig in Nederland komen wonen, de Nederlandse taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. Hiervoor worden door de gemeenten de inburgeraars actief opgezocht in de wijken en op het werk, waarna ze een inburgeringscursus aangeboden krijgen die passen bij hun mogelijkheden.

Maar is Nederland wel klaar om in te burgeren? Gaat het allemaal wel zo als de wet dit heeft vastgelegd in de Wet Inburgering van 2006?

Laten we de zaken eens op een rijtje zetten. Mevr. Verdonk heeft op 30 november 2006 een Wet Inburgering, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving, publiekelijk gemaakt. In deze wet wordt aangegeven dat de inburgeringsplichtige mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal verwerft en tevens kennis van de Nederlandse samenleving en dit binnen drieeneenhalf jaar.  In deze wet worden al een aantal belangrijke zaken genoemd, nl. inburgering, inburgeringsplichtige, vaardigheden en kennis. Op de website van de overheid wordt gesproken over immigranten die hier langdurig komen wonen, echter waar het meestal over gaat, zijn mensen van niet-westerse afkomst die hier mee te maken hebben.

Een immigrant die naar Nederland komt, moet in het thuisland (lees: land van herkomst) basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben opgedaan, vóór dat men naar Nederland komt. Hiervoor moet men het basisexamen inburgering hebben gedaan met goed gevolg. Hier zit voor de immigrant al een probleem: waar kan men de kennis opdoen (school) of waar haalt men de kennis van wat men moet doen (documenten)? Uit een gesprek met een dame uit Marokko is naar voren gekomen, dat dit niet echt makkelijk is en zeker niet met positief gevolg afgelegd kan worden, indien men geen actieve hulp krijgt uit Nederland, direct en via het internet. Indien het examen met positief resultaat is afgelegd, kan men verwachten dat men toestemming krijgt van de Nederlandse overheid en dat men naar Nederland mag.

In Nederland aangekomen, moet men zich houden aan de regels van de IND en zich melden binnen een aantal dagen na aankomst. In die dagen heeft men het hoofd niet bij inburgeren, maar hier zit dus de bekende adder onder het gras. Als men naar Nederland komt, is men verplicht om ‘weer’ een inburgeringcursus te volgen. Het kabinet heeft aangegeven dat meer immigranten moeten inburgeren én beter inburgeren. Inburgeren volgens het kabinet houdt hier in, dat de inburgeraar de Nederlandse taal leren en kennis nemen van de Nederlandse maatschappij. Belangrijk hierbij zijn twee dingen: het is een verplichting voor nieuwkomers en het examen moet binnen drieënhalfjaar met goed resultaat zijn afgelegd.

Dit laatste is niet algemeen bekend of (meestal) helemaal niet bekend. Bij navraag van de dame boven in dit verhaal, bleek dat het helemaal niet bekend was. Dan maar eens de gemeente gebeld. Bij navraag bij een gemeente, bleek het inderdaad zo te zijn, dat de immigrant die in Nederland aankomt, verplicht het inburgeringexamen binnen 3,5 jaar met goed gevolg moet afronden, sterker nog: de klok gaat tellen vanaf het moment dat de IND de papieren heeft goedgekeurd voor voorlopig verblijf. Ook dit laatste is algemeen onbekend bij de immigrant, sterker nog: het wordt ook aan niemand vertelt bij binnenkomst. Bij navraag bij een gemeente bleek dat dit bekend is, en dat zelf zo erg was, dat er immigranten bekend waren die nog een half jaar de tijd hadden om het examen te halen, terwijl voor de voorbereiding normaal anderhalf jaar staat. Even weer terug naar de dame in dit verhaal. De dame is in juni 2009 binnengekomen in Nederland en in november heeft een collega van haar de gemeente gebeld over een inburgeringcursus of Nederlands. De betreffende gemeente heeft geen antwoord gegeven, totdat de vrouw toevallig in voorjaar 2010 op gemeentehuis voor wat anders moest zijn en dat ze in gesprek kwam met een ambtenaar over het inburgeren. Die was pas begonnen, heeft de excuses van de gemeente aangeboden en gezorgd dat ze via een bepaald inburgeringbureau aan een cursus kon beginnen, echter dat was pas in najaar 2010. Ondertussen dus ook voor deze inburgeraar anderhalf jaar verloren, wegens het niet werken van de procedures van de gemeente, het onbekend zijn met de regels, omdat IND niets heeft verteld en het feit dat het inburgeringbureau geen docenten kon leveren. En wie is de dupe: de inburgeraar.

Echter, een groter probleem wordt door de meeste instanties over het hoofd gezien en dat is het Nederlands. In de Wet Inburgering staan de rechten en de plichten van de inburgeraar; deze zijn ook te vinden op de site ( http://www.hetbegintmettaal.nl/inburgeraars/wat-is-inburgeren.)  Op deze site staat het volgende te lezen: “Inburgeren is de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, schrijven en lezen én leren hoe we in Nederland wonen en werken. Waar je naartoe moet als je ziek bent bijvoorbeeld. Hoe je een baan kunt vinden. Wat de tradities zijn. En hoe we met elkaar omgaan in Nederland.”

Op het moment dat u de zin doorneemt, staat er geschreven dat inburgeren bestaat uit een deel over de taal (leren begrijpen, spreken, schrijven en lezen) en een deel over de gewoontes in Nederland. Belangrijk is het eerste deel en dat is de taal: hoe spreken we de zinnen uit in Nederland en hoe is de zinsopbouw. En hier draait het dus om; bij navraag bij een enkele gemeente of dit in de inburgeringcursus zit, werd er steevast gezegd, dat het niet zo is. Hoe kan iemand nu zich voorbereiden op het inburgeren als de basisprincipes niet worden uitgelegd?  Hoe kan de regering vragen dat nieuwkomers (maar geldt ook voor een aantal oudkomers) hier integreren en in een cursus gesprekken moeten voeren, zonder uitleg te geven over het Nederlands? Waar blijft de uitleg over de grammatica, zinsopbouw, vervoegingen, rijtjes leren? Is de regering alleen maar uit om zoveel mensen te laten slagen of te laten zakken? Nummertjes trekken?

Maar er gaan nog meer problemen komen: de regering is van plan te gaan bezuinigen op inburgeringcursussen, en wel met flinke bedragen: 2011: 100 miljoen euro minder, in 2012 175 miljoen minder en in 2013 235 miljoen euro. Vanaf 2014 gaat er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd worden. Dit houdt gewoon in, dat nu nog een aantal nieuwkomers een aanbod krijgen van de gemeente, maar na een bepaalde tijd is dit over en moet men zelf gaan betalen. Tevens wil de regering dat gezinsimmigranten (dus de getrouwde vrouw, man of kinderen) die naar Nederland komen, beter voorbereid zijn. Hiervoor worden hogere eisen aan de taalvaardigheid in het buitenland gesteld bij het examen dat afgelegd wordt.

Wederom is hier sprake van: “We leggen wat op, maar we doen er niets aan”. In bepaalde landen zijn geen mogelijkheden voor zo’n cursus en het gaat meestal niet om Nederlands leren, maar hoe zit Nederland in elkaar.

Een advies aan de gemeente en de regering: als mensen moeten inburgeren, probeer dit voor iedereen te laten gelden, maak het mogelijk en begin bij de basis: Nederlands leren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.