Vrouwen zijn niet minderwaardig aan mannen in de islam

Het is bewezen de vrouwen vele taken aankunnen die mannen doen, en soms zelfs nog beter.
Dus waarom zouden we in in deze situaties de vrouw minderwaardig aan de man beschouwen?

Volgens de Islam, zijn vrouwen niet minderwaardig aan mannen. Allah heeft hen beiden geschapen, en zij zijn gelijk in de ogen van Allah.
Wanneer zij gelijk zijn in de ogen van Allah, hoe kunnen zij dan minderwaardig zijn in de maatschappij of in de ogen van mannen?

Allah zegt in de Koran:

‘O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht’.

(Al-Hoedjoeraat 49:13).

Volgens de islam vullen mannen en vrouwen elkaar aan. Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden. Er zijn wat verschillen tussen de rol die de man en de vrouw hebben in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het ander minderwaardig. De gedachte van superieurheid en minderwaardigheid komt vanuit sommige van onze niet-islamitische culturen, maar het maakt zeer zeker geen deel uit van de islam.

Sommige mensen misinterpreteren het vers uit de Koran,  Soerat An-Nisaa 4:34

‘De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…’

Deze Aya gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.

Ten tweede gaat deze Aya gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.

(www.redouan.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.