Titel

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Tag archief

Onze vuile handen

Afbeeldingsresultaat voor palestina 50 jaar bezet

Normaal zeg je dat onze handen besmeurd zijn met bloed als we mee hebben gedaan met operaties waar burgerdoden zijn gevallen, maar hoe zit het dan in situaties waar we niet hebben meegedaan en bewust de andere kant uitkijken? Mijns inziens zijn onze handen net zo vuil als we wel wat hebben gedaan en er doden zijn gevallen.

Ik spreek nu niet over de al veel te lang durende smerige oorlog in Syrië of de oorlog in Yemen of de aanvallen overal ter wereld, neen, ik heb het over Palestina en de oorlog tegen de Palestijnen die al meer dan 50 jaar duurt. Ik spreek over het verzet van de Palestijnen tegen hun bezetters, dat door niemand wordt gesteund. Ik bedoel hier te zeggen dat we in Europa, net zoals in de VS, vuile handen hebben, bloed aan onze handen omdat we bewust wegkijken van de oorlogsmisdaden die elke dag door het regime in Tel Aviv worden gepleegd en door aanhangers en volgers.

De nieuwe president van Frankrijk, Emmanuel Macron, heeft laatst maar weer eens duidelijk gemaakt dat Frankrijk Palestina niet zal erkennen. Hij laat de Palestijnen als een baksteen vallen. Hij geeft geen moer over het feit dat 15-, 16- of 17-jarige Palestijnse jongeren in koele bloede worden neergeschoten en gedood. Neen, de heer Macron staat vierkant achter het beleid van het regime in Tel Aviv, waardoor de handen van de nieuwe Franse president ook met bloed zijn besmeurd. Een belangrijk detail: ik denk niet dat het qua dit punt het uit had gemaakt of men op Marcon of Le Pen had gestemd.

Maar het wordt nog erger: Denemarken heeft besloten om vooralsnog alle subsidies aan Palestijnse NGO’s stop te zetten. Dit onder druk van het regime in Tel Aviv, dat heel zielig heeft gedaan tegen de internationale gemeenschap over de BDS campagne die door de Palestijnen al een tijd terug is gestart. Jonge Palestijnen – zelfs deze week een meisje van 14 jaar – mogen doodgeschoten worden voordat er vragen worden gesteld of aanhoudingen worden gedaan – allemaal onder het mom dat ze mogelijk een aanval met een mes uit zouden willen voeren – maar een boycot tegen een verderfelijke bezetting van een volk voor meer dan 50 jaar dat mag dan weer niet. Dan komen er krokodillentranen bij de leiders van het regime in Tel Aviv en moet de wereld weten hoe zielig ze zijn. Dan wordt er weer gewezen op iets vreselijks wat heel lang geleden is gebeurd – en het is zeer zeker vreselijk wat er gebeurd is – en dat ze het recht hebben om dit te voorkomen. Ondertussen niet begrijpend dat ze zelf meer dan 50 jaar het Palestijnse volk bezet houden, een volk dat geen kant uit kan, een volk dat afhankelijk is van de grillen en grollen van de bezetters, van het regime van Tel Aviv.

Maar ook de doldrieste nieuwe president van de Verenigde Staten heeft een duit in het zakje gedaan. Hij is tijdens zijn rondreis ook geland bij het regime van Tel Aviv en heeft over zijn goede hart gestreken en heeft dan toch maar een bezoek aan president Abbas afgelegd. Het kon er nog net af. En tijdens het bezoek heeft hij Abbas achtergelaten alsof de laatste wat lekkers heeft gekregen. Abbas was als een kind zo blij, echter de Palestijnse president had van te voren al aangegeven dat hij 6% Palestijns land wil inleveren om te komen tot vrede en een Palestijnse staat. Nu hoeft Abbas maar gewoon even te wachten want de West Bank wordt door illegale kolonisten stap voor stap ingepikt, kwestie van afwachten.

De heer Abbas vergeet ook een ding: Donald Trump zal nooit Palestina erkennen als een legale staat voor de Palestijnen, hij zal alles zetten op een staat wat geregeerd wordt door de bezettende macht uit Tel Aviv.

Weg eigen staat, weg Palestina, weg volk. Een heel volk zal van de kaart geveegd worden als het aan de mensen als Macron, Le Pen, Trump ligt, maar ook in onze eigen land is het niet veel anders. Duidelijk is het dat de VVD en de christelijke partijen vierkant achter de bezettende macht uit Tel Aviv blijven staan, koste wat kost. Zo in de geest van ‘vrienden’ laat je niet vallen. Palestijnen en Palestijnse activisten denken daar toch anders over: met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

In Amsterdam wordt de strijd tussen Palestijnse activisten en supporters van het bezettingsregime van Tel Aviv op de spits gedreven: een Nederlandse man die al jaren op komt voor de rechten van de Palestijnen en regelmatig op de Dam is te vinden, heeft een brief van burgemeester Van der Laan gekregen waarin wordt aangegeven dat hij nogal ‘vervelend’ reageert tijdens zijn demonstraties en daarom moet verdwijnen. Wat de burgemeester niet meldt, dat de activist achterna wordt gezeten, wordt uitgejouwd en geprovoceerd door een Tel-Aviv-supporter. Nu is de Palestijnse activist naar een andere plaats verhuisd en wederom is zijn provocateur aanwezig en gaat verder met zijn vervelende provocaties.

Laat het duidelijk zijn voor de Tel-Aviv volgers en het regime in Tel Aviv, dat de strijd van de Palestijnen een legitieme strijd is tegen de bezetters die hun land al jaren bezet houden of in een wurggreep houden.
De Europeanen, en zeker ook de Nederlanders, hebben jaren geleden verzet gepleegd tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog; dat werd verzet genoemd. Wat is dan het verschil met het Palestijnse verzet?

Jaren geleden hebben de Europeanen een kapitale fout gemaakt om bewust een ander volk toe te laten in een land waar al de Palestijnen woonden. Dit kon alleen maar fout gaan en dat wisten de Britten, die het mandaat hebben overgedragen aan de Europese Gemeenschap, maar ze blijven vuile handen houden over deze misstap.

Europa moet haar standpunt over de bezettende macht uit Tel Aviv aanpassen en gaan staan voor de rechten van de Palestijnen; dat is de enige manier om vrede te krijgen in dit dossier dat als een grote molensteen om onze nekken hangt. Europa ga je handen wassen en kom op voor het Palestijnse volk.

En voor de onderhandelaars voor een nieuw kabinet in Nederland, trek ook uw conclusies en ga pal achter het verzet en BDS campagne van de Palestijnen staan. Dan laat u pas zien dat u wat geleerd hebt van het verleden.

Abbas verraadt de Palestijnen

Het lijkt erop of op dit moment de Nederlandse media geen nieuws over Palestina kunnen vinden en, als het er al is, zeker niet willen plaatsen. Terwijl er zoveel nieuws te melden is, maar Palestina en de Palestijnen zijn compleet van de radar geraakt bij de Nederlandse media en als er al wat gemeld wordt dan is het niet correct of niet helemaal correct.

De laatste dagen zijn er nogal wat artikelen over Palestina in de internationale media gepubliceerd; natuurlijk ging het vaak over de executies door de soldaten van het regime in Tel Aviv van Palestijnse jongeren. Het lijkt er op dat het regime een regel heeft dat eerst geschoten moet worden op jongeren, zodat er later minder weerstand zal ontstaan.

Het belangrijkste nieuws van Palestina is dat er momenteel meer dan 1500 hongerstakers in de gevangenissen zijn. De Nederlandse media heeft dit compleet gemist, niet een boodschap op de tv of in de geschreven media. De hongerstaking is begonnen met een aantal van 1300 Palestijnse gevangenen en is een paar dagen geleden uitgebreid met nog eens ruim 200 gevangenen. Ondertussen wordt er met de Palestijnse gevangenen gesold en worden ze soms vervoerd naar ziekenhuizen waar het medisch pesten gaat beginnen. Palestijnen die al meer dan 35 dagen niet gegeten en gedronken hebben, daar moet voorzichtig mee omgegaan worden, echter het regime uit Tel Aviv denkt daar compleet anders over.

Maar het ergste is waar blijft de internationale gemeenschap die opkomt voor deze gigantische hoeveelheid Palestijnse hongerstakers? Niet een letter, niet een woord, niet een zin waarin staat te lezen dat men bezorgd is voor de gezondheid van de gevangenen en dat er onmiddellijk een einde moet komen aan deze ellende.

36th day of hungerstrike

En wat doet Mahmoud Abbas, president van de Palestijnen en leider van de Palestijnse Autoriteit? De heer Abbas heeft zaterdag 20 mei in de wandelgangen van het World Economic Forum in Jordanië een gesprek met oud minister van het regime in Tel Aviv, Tzipi  Livni, gehad en heeft daar een voorstel gedaan richting het regime in Tel Aviv.
Abbas wil de vredesbesprekingen met het regime in Tel Aviv weer openen en komt hiervoor met een voorstel om 6.5 procent van Palestijns grondgebied aan Tel Aviv over te dragen. Met deze zeer opvallende opmerking (ook weer niet gezien in de Nederlandse media) van de Palestijnse president – in naam – geeft hij twee dingen aan, nl dat hij zijn goedkeuring geeft aan de illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied en ten tweede dat hij het Palestijnse volk verraden heeft. Het Palestijnse volk zit niet te wachten op opgeven van Palestijns grondgebied; ze zijn juist op zoek naar het vasthouden van het grondgebied en de illegale nederzettingen en juist haar bewoners, het land uit te gooien. Hoe kan president Abbas, juist de president van het Palestijnse volk, met dit voorstel komen richting het regime in Tel Aviv?

Mijns inziens wordt deze president gestuurd door een vreemde mogendheid en is hij niet de juiste persoon op deze plaats. Het wordt hoog tijd dat de heer Abbas maar eens zijn plaats ter beschikking stelt voordat hij bedolven zal worden onder de zolen van schoenen van de Palestijn in de straat.

In Nieuwsuur van enkele dagen geleden was er dan een enkel kort berichtje over Palestina, nou ja, over Palestina … Verslaggever Monique van Hoogstraten had een item over het bezoek van de Amerikaanse president, Donald Trump, aan het regime in Tel Aviv. In dit korte item werd zijdelings gesproken over het bezoek van de heer Trump aan Palestina, waarin de verslaggever wist te melden dat ze niets gehoord had van enige opmerkingen of enig nieuws van Mahmoud Abbas over het bezoek.

Hierbij laat mevrouw Van Hoogstraten duidelijk merken dat ze niet geïnteresseerd is in Palestijns nieuws, Palestina en de Palestijnen. Juist Mahmoud Abbas heeft dagen eerder aangegeven wat hij voorstelde om het zogenaamde vredesproces weer te openen. Het kan toch niet waar dat een verslaggever in de regio zo’n belangrijk nieuws mist. Of het is desinteresse of het is een leugen wat de verslaggever voor de Nederlandse tv heeft gemeld. D Trump

Tenslotte, de speech van de Amerikaanse president om Hamas tegelijkertijd te noemen met Hezbollah, Al Qaida en IS. De president heeft niet in de gaten dat Hamas geen terroristische organisatie is – de organisatie is zelfs van de internationale terroristische lijst gehaald – maar een organisatie die vecht tegen de bezetter van het eigen land.
Het is wederom opvallend dat Nederlanders die in de Tweede Oorlog vochten tegen de Duitse bezetters verzetshelden werden genoemd en als Hamas hetzelfde doet tegen de bezettende macht uit Tel Aviv dan wordt de organisatie een terroristische organisatie genoemd.

Volgens mij is de redenering van mensen die dit zo in de media brengen, zo krom als een hoepel. Je kan niet het ene zeggen en meteen het andere ook, of de strijders tegen de bezetters zijn allemaal verzetsstrijders of ze zijn allemaal terroristen. Volgens mij is het heel simpel, de organisatie Hamas is een normale organisatie van verzetsstrijders die vechten tegen de bezetters van het Palestijnse land. Waarom wordt dat internationaal niet zo gezien? Gewoon, omdat men dan een standpunt moet innemen tegen de bezettende macht en internationaal gezien – en zeker ook in de Nederlandse politiek en media – zal men het regime in Tel Aviv niet laten vallen. Kwestie van zwakte, pure blindheid en doofheid als het gaat om de status van Palestina en de Palestijnen.

Maar we zullen doorvechten, zij aan zij, voor de Palestijnen en voor een rechtmatige Palestijnse staat.

Hoofddoekverbod van Europees Hof is verkeerd besluit

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in twee zaken over het dragen van een hoofddoek; een was in de zaak van de Belgische Samira Achbita die haar ontslag kreeg van haar werkgever G4S en de tweede in de zaak van de Franse ICT-consultant Asma Bougnaoui, die van haar werkgever geen hoofddoek meer mocht dragen na een klacht van een klant.

Het Europese Hof heeft in haar uitspraak aangegeven dat een werkgever het neutraliteitsbeleid mag voeren ten aanzien van religieuze en politieke uitingen, mits de werkgever dit in het bedrijfsreglement heeft vastgelegd.

Advocaat Elsa van der Loo heeft aangegeven dat de uitspraak “onwenselijk is omdat dit een inperking van de vrijheid van godsdienst is en “ het mijn inziens juist wenselijk is dat bedrijven ook een afspiegeling van de samenleving zijn.” (commentaar via LinkedIN).

In de Volkskrant komt Jeroen Temperman, hoofddocent internationaal publiekrecht aan de Erasmus Universiteit en specialist op het gebied van religie en mensenrechten, aan het woord. Deze docent geeft aan dat het Hof het neutraliteitsideaal van de staat nu ook toepast op bedrijven. Het is te rechtvaardigen dat de staat een neutraal imago heeft en handhaaft maar als persoon hoef je dat niet.

Afbeeldingsresultaat voor hoofddoek islam

Volgens mij kan het niet waar zijn dat je als je ‘s ochtends thuis de deur uitgaat, dat je je godsdienst aan de kapstok hangt en ‘s avonds als je thuis komt weer aantrekt.

De vraag blijft natuurlijk of een moslima de hoofddoek uit eigen vrije wil draagt en daar ga ik ook steeds van uit, daar een man een vrouw niet kan en mag dwingen.

Op het moment dat een moslima er voor kiest een hoofddoek te dragen, kiest ze dat bewust en zelf om haar geloof te volgen. Het kan daarna toch niet zo zijn dat een rechter beslist dat ze haar geloof niet mag volgen?  

Met deze uitspraak geeft het Europese Hof van Justitie een verkeerd signaal af. Door deze uitspraak wordt de moslima teruggeworpen in haar geloof. Juist het vrij en openlijk uitkomen voor je geloof – en zeker als moslima met een hoofddoek – is een bevrijding in de huidige maatschappij. De moslima laat zien dat ze zelf het besluit heeft genomen om een hoofddoek te dragen.

Een werkgever kan zo’n uitspraak vastleggen in de ‘voorschriften van het werk’; de zogenaamde “individuele instructie of instructies voor een groep, zoals gedragscodes , gedragsregels, kledingvoorschriften, protocol, huisregels over het gebruik van vreemde talen, etc.”  
Volgens de site Arbeidsrechter.nl moet een werkgever “er voor waken dat de voorschriften niet discrimineren. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als hij voorschrijft dat werknemers alleen de Nederlandse taal mogen spreken of vrouwen geen hoofddoekjes mogen dragen.” Hier wordt dus aangegeven dat het discriminerend is als een werkgever tegen een moslima zegt dat ze haar hoofddoek niet mag dragen.

Afbeeldingsresultaat voor hoofddoekop het werk

Ik ben van mening dat als een werkgever aan een moslima meldt dat ze niet met een hoofddoek mag verschijnen, dat dit gezien kan worden als een aanval op het geloof van de moslima en dus een antireligieuze opmerking. De moslima kan dit zien als een aanval op haar geloof.

Ik hoop dat Ondernemingsraadsleden en leden van medezeggingsraden het zullen opnemen voor het geloof en in dit geval voor de moslima. Ben benieuwd, na weer een aanval op het geloof, op de Islam.

‘Ik mag alles zeggen en jij krijgt geen kans’

In Nederland is  – volgens velen – een verharding in de politiek en in de maatschappij te ontdekken. Maar wat opvallend – zeker nu in tijd van de verkiezingen – en irritant is, dat men alles mag zeggen, maar degenen die aangevallen worden, zeker niet de mogelijkheid krijgen om zich te verdedigen.

De aanvallen op de (radicale) islam nemen alleen maar toe en elke keer is er geen moslim die in die debatten een eerlijke kans krijgt om zich te verdedigen. En dat is nu juist hoe het gaat in dit debatten-land: “Ik mag alle zeggen en jij krijgt geen kans”.
En dan zijn de debatten zo makkelijk en zo voorspelbaar: de Islam – en iedereen heeft het over de radicale Islam – is een gevaar voor de christelijk-joodse cultuur en moet geweerd worden. In dat geval zijn de aanvallen zo makkelijk maar tevens zo laag bij de grond.

Gasten
Maar in alle debatten en verkiezing speeches wordt voor het gemak maar voorbij gegaan aan het punt dat al jaren, eeuwen zelfs, moslims in ons land wonen en die zich aangepast hebben aan de Nederlandse cultuur. Dus om te spreken over een christelijk-joodse cultuur is pure bull-shit. De Nederlandse cultuur bestaat uit veel meer componenten en daar mag en moet ook over gesproken worden. In tijden van de grote Nederlandse zeelieden werden al Arabische en Islamitische landen aangedaan en werden delen van de cultuur overgenomen en werden moslims meegenomen. Tevens kwamen er moslims naar het kleine land aan de Noordzee om daar een tijd te gaan wonen (ik heb hier al eerder over gesproken).

Maar daarna kwamen er ook moslims van de Indonesische eilanden naar ons land om hier te komen wonen, later Turken, Marokkanen en ander gastarbeiders die Nederland nodig had, omdat we onze handen niet vuil wilden maken. Dat was een van de redenen dat er mensen naar ons land werden gehaald, en de andere reden was dat ze zo goedkoop waren. Hadden we die mensen reeds in hun eigen land uitgebuit, het uitbuiten ging door nadat de gastarbeiders naar ons land kwamen.

Afbeeldingsresultaat voor eerste moslims in nederland

Gevoel
Maar het gevoel veranderde richting de gastarbeiders, want Nederland had gedacht dat ze terug gingen, maar dat gebeurde niet. Op die manier verspreidde de Islam – volgens bepaalde Nederlanders – over ons land en zou dus nu een gevaar vormen voor de Nederlandse cultuur, terwijl het in de jaren hiervoor nooit een gevaar is geweest.

Hoe kan het zo zijn dat het gevoel voor ‘onze gastarbeiders’ is veranderd en dat Nederland nu de Islam als gevaar ziet? Waarin zit hem nu het gevaar? In de Islam? In de moslims? Of in de gedachten van Nederland jegens de Islam? Of zit er meer achter achter?

Mijn gevoel zegt dat er meer achter zit, want het kan de Islam niet zijn. Zoals ik laatst hoorde, is maar 6% van de inwoners van Nederland moslim. Dit aantal kan dus nooit een bedreiging zijn voor Nederland. Maar waar ligt het dan wel aan? Dat er jongens (soms ook meisjes) zijn die betrokken bij bepaalde misdadige handelingen in Nederland? Hoe zit het dan met misdadigers / terroristen met een andere of zelfs een christelijke-joodse cultuur? Zijn die dan ook geen gevaar en worden die op dezelfde manier behandeld? Ik heb niet het gevoel dat alle misdadigers / terroristen op dezelfde manier worden behandeld.

Afbeeldingsresultaat voor debat verkiezingen 2017 islam

Debat
Maar nu terug naar de verkiezingsdebatten. Niet een keer heb ik gezien dat er bij de aanvallen op de (radicale) Islam, moslims de mogelijkheid hebben gekregen om zichzelf, maar vooral de Islam te verdedigen of minimaal uit te leggen of toe te lichten. Nee, want het is makkelijker te debatteren als je alles mag zeggen, zonder dat er iemand is om zich te verdedigen. Het is gewoon de manier om bepaalde mensen tegen andere mensen op te zetten. Dat heeft geen debat, dat heet – volgens mij – gewoon haatzaaien.   

Geen enkele moslim is aan de debattafel uitgenodigd die kan ingaan op de woorden van met name de rechtse politieke partijen, hoewel de geluiden momenteel ook bij linkse partijen te horen zijn.  

Zijn er leiders bij de politieke partijen die weten waar ze over praten, die ooit met moslims hebben gesproken of de Qur’an hebben gelezen? Hebben partijleiders wel eens een moskee bezocht om te spreken met een imam of andere Islamitische leiders in onze maatschappij? Ik heb niet het gevoel dat het ooit is gebeurd. Als het al eens is gebeurd, dan is het alleen maar gebeurd om zieltjes te winnen, niet om te praten over de Islam en moslims in Nederland.  

En dan elke weer dat gezeur over de radicale Islam. Al eerder heb ik gesproken over het feit dat de radicale Islam niet bestaat, er is maar een Islam en dat is de Islam die beschreven is in de Qur’an. Natuurlijk zijn er mensen met een moslimachtergrond die op het verkeerde pad zijn geraakt, zelfs terrorist zijn geworden, maar dat is niet gebeurd uit naam van de Islam. De Islam predikt geen geweld; de Islam predikt geloof, hoop, liefde en broederschap.

Mijn advies – en zeker te laat voor deze verkiezingen – aan de partijleiders en met name ook aan de debatleiders is,  nodig ook eens een moslim of meerderen uit. Laat ook eens een moslim zijn verhaal doen, elke keer als Buma, Van der Staaij, Rutte of Wilders met gestrekt been de aanval inzetten.

Een moslim is ook een mens die hier in Nederland een plaats heeft verworven en wil ook meepraten, zeker als het debat steeds de kant uitgaat van aanvallen op zijn geloof door mensen die bepaalde zaken uit hun rechtse populistische duim hebben gezogen.

Laf buitenlands beleid

Nauwelijks hoor je wat over een hondsbrutale onbeschofte executie door een Israëlische soldaat van een gewonde Palestijn die op de grond lag en geen gevaar vormde voor de omgeving. Als je wat meekrijgt in de media is het een herhaling van een klein item van het NOS journaal waar je de executie ziet van de verwonde Palestijn. En dit komt alleen maar omdat de UN en Human Rights Forum aandacht vragen / schenken aan deze executie.  

Maar wat me dan nog het meeste irriteert, is dat ik geen bericht heb gezien / gehoord van afkeuring, maar liever nog een super sterke veroordeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken of premier Rutte, nog geen woord, geen letter. Wanneer wordt de zionistische ambassadeur op het politieke matje geroepen?

azaria-soldaat

Het Nederlandse buitenlandse beleid is laf en eenzijdig, daar men in Den Haag wel reageert als president Erdogan probeert een coupe af te slaan of als president Putin mensen ‘ondersteunt’ in omliggende landen, maar als Palestijnen op straat geëxecuteerd worden door een zogenaamde bevriende natie, hoor je geen minister, geen premier, geen VVD en geen oppositie.
Palestijnen zijn al lang geleden in de steek gelaten door de Nederlandse politiek en dat merk je elke dag weer. Ook de media heeft de handen afgetrokken van het Palestijnse volk, alleen zo nu en dan eens een kort bericht omdat internationale organisaties wel van zich laten spreken.

Als je dan eens kijkt wat er de afgelopen week gebeurd is in Palestina, dan is er genoeg nieuws om het Journaal regelmatig mee te kunnen vullen.
Op 22 februari konden we in de internationale media lezen dat de soldaten en illegale kolonisten Palestijns land hadden ingepikt en aan het voorbereiden waren om er complete infrastructuur aan te leggen voor een nieuwe nederzetting; werd een EU-delegatie geweigerd tot Gaza door de bezettingssoldaten; vielen bezettingstroepen gewelddadig een Palestijns huis aan en vernietigden dit; werd de levenslange gevangenisstraf van Barghouti wederom vastgesteld; werd een net vrijgelaten Palestijn onmiddellijk weer gearresteerd; werden 30 families geëvacueerd uit hun eigen huis omdat de bezetters daar een militaire oefening moesten houden; waren er ad random arrestaties in de Westelijke Jordaanoever; werd een Palestijnse jongere opgepakt vanwege zijn postings op Facebook; verboden Palestijnse veiligheidsdiensten een Palestijnse politica om de West Bank te verlaten. En dit was nog maar een dag.

Dit soort zaken zijn dagelijkse kost voor de Palestijnen (te volgen via KhamakarPress Nieuws op YouTube) en het kabinet en het parlement laat het allemaal maar lopen: ze dronken een glas, deden een plas en lieten het zoals het was.


Geen Nederlands buitenlands beleid dat eens vierkant achter het Palestijnse volk gaat staan, niet een minister van dit kabinet die opstaat en zegt dat de bezettende macht uit Tel Aviv te ver gaat. Zelfs geen minister van Buitenlandse Zaken die de ambassadeur op het matje roept.
Neen, dit Nederlandse buitenlands beleid is laf en eenzijdig gericht op de vrienden uit Tel Aviv, ‘geadviseerd’ door Europa en VS. Er bestaat geen ‘eigen Nederlands buitenlands beleid’; het Nederlandse buitenlandse beleid is aangepast op het beleid dat wordt voorgesteld door Europa en volgt de Amerikaanse vrienden aan de andere kant van de grote plas.

Met de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen voor de deur zoeken vooral de rechtse partijen naar een afscheiding van Europa. Ik ben van mening dat we geen afstand moeten nemen van Europa, maar dat we een humaan buitenlands beleid moeten voeren, gebaseerd op Europa en de Universele Rechten van de Mens. En voor mij betekent dat net zoveel rechten voor een ieder, dus ook net zoveel rechten voor de Palestijnen als voor hun bezetters. En dat betekent dus ook, dat onze politici opkomen voor de Palestijnse bevolking, of ze nu leven in de bezette kleine Gazastrook of in de bezette Westelijke Jordaanoever.

En ga nu niet zeggen – zoals vele rechtse politici zeggen – laat die Palestijnen vertrekken uit Palestina en gaan wonen in Jordanië of in de Sinaï, want daar gaat het niet om. Palestina is het land van het Palestijnse volk en daar hebben ze en blijven ze recht op houden.

Dat de politici na de Tweede Wereldoorlog een kapitale blunder hebben gemaakt door de huidige bezetters toe te staan om in Palestina land te krijgen, heeft er toe geleid dat de Palestijnen dagelijks worden onderworpen aan executies, arrestaties, vernietigen van huizen en het jatten van hun land. Dagelijks is dit aan de hand in Palestina en het Palestina dat we kenden van voor 1967 wordt met de dag kleiner. Wanneer wordt dit gestopt door onze politici in de Tweede Kamer? Wanneer wordt dit laffe buitenlandse beleid omgezet naar een actief beschermend Nederlands buitenlands beleid voor de Palestijnen?

Op het moment dat er een partij opstaat, die opkomt voor bescherming van het Palestijnse volk en dat als keihard punt (lees: niet onderhandelbaar) in het programma heeft staan, maar ook bij onderhandelingen over de vorming van een eventueel kabinet, blijft volhouden, kan rekenen op mijn stem bij de verkiezingen.

Wie wordt deze partij?

Je bent dus een terrorist als je de democratie ondersteunt

Door het huis-en-thuis knip-en-plakwerk van de leider van de partij die bovenaan staat in de peilingen, is weer gebleken dat verkiezingen gepaard gaan met modder gooien naar je tegenstander en dat deze verkiezingen steeds harder worden. Het is nog een aantal weken, dus wat staat er ons nog te wachten?

Geert Wilders had een foto zo aangepast, dat het leek of Alexander Pechtold bij een meeting was, waar borden werden getoond van Sharia for the Netherlands. Echter, de originele foto was van een demonstratie tegen Geert Wilders van 16 oktober 2009, juist een demonstratie tegen de PVV-leider.  
Los van het feit wat de aanleiding was van de foto (en demonstratie), ben ik behoorlijk gepikeerd over het feit dat er steeds gesproken wordt over ‘Pechtold en Hamas-vriendjes”, ‘Hamas-terroristen’ en zo meer. Steeds Hamas in de hoek trappen, zonder enige reden, behalve misschien het verzet tegen de inhumane bezetting van Palestina.
In mijn column op MetroNieuws van 7 februari gaf ik al aan dat het een schande is dat men (politici en media) totaal geen gevoel heeft voor het Lijden van de Palestijnen.

Afbeeldingsresultaat voor lijden van de Palestijnen

Verouderde terroristenlijst
De media en velen van de politici acteren nog steeds in hun beperkte stramien van denken dat Hamas op de Europese lijst van terrorisme staat. Dit is echter niet meer het geval. In 2014 heeft het Europese Hof van Justitie Hamas van de lijst gehaald vanwege procedurele bezwaren (nl het aantonen dat Hamas een terroristische organisatie is !).  Een van de partijen die graag zou willen zien dat Hamas nooit van de lijst zou komen, is natuurlijk de PVV. Het gaat zelfs zo ver met deze partij, dat ze heel Palestina graag wil zien verdwijnen. Zo heeft Martin Bosma aangegeven – als reactie op de knip-en-plak foto van zijn baas, en liet de echte foto zien op Twitter, waar ook een Palestijnse vlag te zien zou zijn – dat de vlag van Palestina betekent ‘dat Israël vernietigd moet worden”. Meneer Bosma wil niet aan de betekenis van de vlag, dat dit een variant is op de vlag die gevoerd werd tijdens de Arabische opstand tegen het Ottomaanse Rijk, die gevoerd werd door de Palestijnse regering in de Gazastrook tussen 1948 en 1959.”

Het schijnt dus bij de rechtse politici en de populisten – maar volgens mij is het virus ook al bij linkse partijen geanalyseerd – als een paal boven water te staan, dat je een terrorist bent als je een Hamas-supporter bent. Want Hamas kan niet in Nederland.

Afbeeldingsresultaat voor hamas

Aan de andere kant
Maar kan een zionistische leider en verantwoordelijk voor het executeren van Palestijnen dan wel in Nederland? Dat schijnt wel te kunnen, daar zo’n leider met alle respect onthaald moet worden in het huis van de democratie: de Tweede Kamer. Juist daar moet zo’n figuur ontvangen worden, terwijl er in feite een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem had moeten worden, wegens oorlogsmisdaden: executies van Palestijnen, oppakken en opsluiten van jongeren zonder enige vorm van proces, landdiefstal, verwijderen van Palestijnen van hun land middels vernietiging van huizen en ethnic cleansing / Holocausts.

De Nederlandse normen en waarden waarover de VVD en ook de PVV steeds praten hebben ertoe geleid dat de Tweede Kamer een leider met bloed aan de handen ontvangt, maar partijen die democratisch zijn gekozen door het volk op de terroristische lijst hebben gezet.

Juist van Alexander Pechtold had ik wat meer verwacht; een Democraat in hart en nieren, zelfs de naam van de partij riekt naar democratie. Echter de leider van D66 gaat niet in op het feit dat het geen probleem is om bij een demonstratie Palestijnse vlaggen te tonen of een Hamas-vriend te zijn. Tenslotte is de vlag een teken van het verzet tegen de bezetting die nu al 50 jaar duurt en Hamas is eerlijk gekozen. Het zou beter zijn als de heer Pechtold zijn vraagtekens zou zetten bij de legitimiteit van de PA en meer bij haar leider. Een leider die nog nauwelijks steun geniet onder het Palestijnse volk. Tevens verwacht ik van de heer Pechtold dat hij keihard afstand neemt van de leider van de PVV en zijn partij, maar dan meer omdat deze partij steun en support verleend aan zionistische leiders uit Tel Aviv met bloed aan de handen.

In dit geval wil ik wijzen op de handelswijze van de leider van DENK, toen hij geen hand wilde geven aan die leider uit Tel Aviv; op deze manier heb je een statement afgegeven.

Aangezien ik de democratie steun en dus respect heb voor datgene wat het volk heeft gekozen – hoewel het voor kan komen, dat ik met de uitslag niet eens hoef en kan zijn, zoals in de VS – heb ik dus ook respect voor het volk dat met verkiezingen Hamas, Moslim Broederschap en FIS had gekozen. Maar het schijnt zo te zijn, dat partijen die aan de macht komen, maar die niet passen binnen de ‘westerse’ normen en waarden, geen steun krijgen van het westen en zeker geen financiële steun.

Wanneer begrijpt het westen eens dat de westerse democratie en haar regels niet altijd hetzelfde zullen zijn als de Arabische democratie, maar dat als het volk kiest middels verkiezingen (een item uit de democratie), dat die uitslag gerespecteerd moet worden. Dit houdt dan ook in – zoals in Egypte, maar ook in andere landen – geen steun aan militaire dictatuur maar steun aan de democratische eisen van het volk.  

Afbeeldingsresultaat voor democratie in palestina

Christelijk fundamentalistische aanval op de Islam

In een slap aftreksel van het eerste verkiezingsdebat op de nationale tv – SGP-leider Van der Staaij kondigde zijn Manifest aan waarop de fractieleider van DENK, Tunahan Kuzu, mocht reageren – bij De Tafel van Tijs, werd veel spreektijd geboden aan Cees van der Staaij om zijn Manifest uit te leggen en weinig tijd aan Tunahan Kuzu, die ook weinig kon en wilde inbreken op de tsunami van woorden van Cees van der Staaij.

Volgens de aankondiging van het programma op de site van de EO, werd aangegeven dat de SGP het christendom boven de Islam plaatst en erop aandringt om maatregelen te treffen om de instroom van mensen met een Islamitische achtergrond in te perken.

Maar waar gaat het Manifest van de SGP nu over? Dat zo meteen, eerst even de SGP.
De Staatkundig Gereformeerde Partij, is een politieke partij, die – volgens de Statuten – zich “stelt op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis” … en “onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid”.
Deze partij was de partij die tot 2013 vrouwen niet in politieke functies toeliet en pas overstag ging nadat Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de uitspraak deed dat de SGP vrouwen moest toelaten op de kieslijsten. Echter volgens de nu beschikbare gegevens heeft de partij het beginselprogramma niet aangepast, alleen maar een regel aan het Algemeen Reglement toegevoegd. Mijns inziens is de partij nog steeds een rechts radicale christelijk fundamentalistische partij.

Afbeeldingsresultaat voor manifest sgp

Manifest inleiding
(voor de tekst is de integrale tekst op de site politiek.tpo.nl gebruikt)
Zo een christelijk fundamentalistische partij komt dan met een Manifest over de Islam. En deze partij geeft dan aan, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, maar …  Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren.”

De heer Van der Staaij geeft met zijn Manifest aan, wat volgens mijn opinie ook gebaseerd is op de Statuten van de SGP en volgens de partij op de grondslag van Gods Woord, zijn niet alle godsdiensten hetzelfde, met andere woorden, zijn er betere godsdiensten en slechtere, goede gelovigen en slechte gelovigen. Dit in tegenstelling met datgene wat in de heilige Qur’an wordt gezegd, waar staat te lezen dat er andere gelovigen zijn en andere gelovigen die een ander Boek volgen. Dit nodigt volgens de teksten in de heilige Qur’an niet en nooit uit om te vinden dat andere gelovigen beter of slechter zijn. Volgens mij gaat de SGP hier het pad op van discriminatie. Sterker nog in de heilige Qur’an staat vermeld dat er geen dwang in de godsdienst is.

Een van de grote fouten in de inleiding van het Manifest is het verschil dat wordt aangedragen tussen het ‘liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed’. Bijna het enige wat niet-moslims hebben onthouden over de Islam en de heilige Qur’an is dat er gesproken wordt over geweld. Wat deze mensen niet vermelden is dat datgene wat beschreven staat, in een bepaalde tijd gebeurde, dat christenen zelf heel veel geweld gebruikt hebben en nog steeds gebruiken.
In de heilige Qur’an wordt Jezus (vzmh) zo’n 25 maal genoemd en wordt ook als een belangrijke profeet beschouwd. Het geweld dat volgens niet-moslims in de heilige Qur’an staat te lezen, zijn teksten geschreven in een bepaalde tijd, maar werd wel beperkt tot: “Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden”. Deze opmerking kan ik niet voelen als vele ‘moderne christenen’ momenteel aanvallen uitvoeren op Islamitische landen. En ik houd mijn hart vast sinds er in de VS een nieuwe macho cowboy in het zadel zit.

Afbeeldingsresultaat voor splinter in het oog van een ander

Manifest
Om de aanval van de SGP op de Islam zo groot mogelijk effect te geven, heeft men het Manifest opgebouwd in de vorm van vijf pijlers – wijzend naar de vijf pijlers van de Islam. Gewoon om de Islam wederom in een kwaad daglicht te zetten. In deze hoofdstukken wordt aangegeven wat de SGP bedacht heeft en wat ze wil dat er moet gaan gebeuren. Zo wordt de aanval volop ingezet op Islamitische asielzoekers; deze zijn niet welkom, want ze staan te ver af van onze cultuur.

Daarnaast worden moslims die in Nederland wonen – en vaak ook geboren zijn – geschoffeerd door aan te geven dat “het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen niet verruimd wordt naar Islamitische varianten.” Door deze woorden worden Islamitische Nederlanders gewoon beschouwd als tweederangs burgers, zonder enige vorm van rechten.

Vervolgens wordt de aanval ingezet op de gebedsoproep vanaf de minaret van de moskee. Maar het klokgelui – wat vaak langer duurt en vaker voorkomt, is geen probleem in onze maatschappij, zegt de SGP. Volgens mij komt dat klokgelui veel vaker voor en in steden en dorpen met meerdere kerken nooit tegelijkertijd. Dus is het geluid wat een kerkklok geeft veel vaker in de gemeenschap te horen; daarentegen de Azan (oproep tot gebed), die maar een keer in de week gebruikt zou worden, nl. vrijdagmiddag voor het vrijdaggebed. Daarnaast staan moskeeën heel vaak niet in een woonwijk, maar achteraf op industrieterreinen.

En zo gaat het Manifest verder, nergens is te vinden dat de SGP de hand uitsteekt naar de moslims, met een helpende hand. De SGP probeert mee te varen op de woorden van de extreemrechtse PVV, die maar een punt in haar programma heeft en dat is het anti-Islam beleid. De SGP probeert hier een slaatje uit te slaan met een aanval op de Islam, terwijl deze christenen het liefdegebod van profeet Isa (Jezus) (vzmh) maar in het nachtkastje hebben laten liggen, want het komt nu even niet goed uit.

Volgens mij is Cees van der Staaij vers 7.2 van Mattheüs 7 vergeten: En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?”

Meer, meer, meer populisme in Europa

Europa staat op de vooravond van – naar het lijkt – een belangrijke reeks aan verkiezingen. Nederland gaat in maart naar de stembus, De Duitsers in september en ondertussen zijn er ook de presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen in Frankrijk. En in deze landen staan de populistische partijen en leiders er zeer goed voor in de peilingen. Op 28 november 2016 gaf ik in mijn column op de site van Metro Nieuws al aan: “Het populisme rukt op”.


In Nederland lijkt de PVV van Geert Wilders in de peilingen de grootste partij van Nederland te worden. Volgens Bild am Sonntag zou – indien er nu verkiezingen in Duitsland gehouden worden – de rechts-nationalistische partij
Alternative für Deutschland de derde partij worden. En in Frankrijk lijken de presidentsverkiezingen te gaan om “wie kan Marine le Pen afhouden van het presidentschap?”


Ondertussen is in Amerika de populistische ondernemer Donald Trump de 45e president geworden.


De vraag is niet wie er gaat winnen, maar wie krijgt last van de uitslag van al deze verkiezingen. En dat, staat volgens mij al een hele tijd vast en dat zijn de asielzoekers, en vooral de moslims in onze gemeenschappen. De laatste uren, dagen, weken worden de tekenen sterker en sterker dat rechts-radicalen en populisten zich groeperen en de aanval inzetten tegen de moslimgemeenschappen overal op de wereld. De president van Amerika heeft duidelijk een teken afgegeven door te zeggen dat mensen van zeven landen met een moslimmeerderheid voor 120 dagen niet toegelaten mogen worden. Het is een decreet en nog geen wet, maar daar heeft Donald Trump dan nog 120 dagen voor.


Daarna kwam er een aanslag op een moskee in Canada, waarbij minstens zes doden zijn te betreuren. Ondertussen zijn er al meerdere malen een varkenskop voor een moskee gedropt met de tekst “Bon appetit”. In Myanmar worden al jaren moslims vermoord, verkracht en verjaagd.   

 


Oorzaak?

Natuurlijk zal de vraag gesteld worden, hoe het komt dat er zoveel aversie is ontstaan tegen de (gemiddelde) moslim in onze maatschappij. Klopt het, dat de Islam gekoppeld kan worden aan de aanslagen van zogenaamde radicale moslimfundamentalisten? Is dit terecht of wordt dit gebruikt door populisten om hun doelen te bereiken?


Het eerste wat de populisten ons duidelijk willen maken, is dat – laten we praten over Europa – de meeste aanslagen zijn gepleegd door de moslimterroristen. Echter als we de veiligheidsdiensten moeten geloven, is dat pure nonsens. Zo blijkt uit de resultaten van de periode tussen 2000 en 2013 dat de aanslagen die gepleegd werden door moslimterroristen nog geen 1% is geweest.


Echter daar staat wel tegenover dat de slachtoffers voor ruim 40% bestond uit moslims.


Dus mijns inziens is datgene wat Wilders c.s. ons proberen wijs te maken, compleet uit de duim gezogen. Het zou de politici sieren, als ze en masse afstand nemen van deze leugens.


Kijken we dan verder de wereld in, dan kunnen we de cijfers van
The Institute for Economics and Peace (IEP) eens bekijken voor bijvoorbeeld het jaar 2013, gepubliceerd eind 2014.


Het aantal doden door terroristische aanslagen was in 2013 opgelopen tot bijna 18.000, terwijl er in 2012 “nog maar” ruim 11.000 doden zijn vastgelegd. Deze toename was vooral te wijten aan de oorlog in
Syrië sinds 2011. 80% van de meeste doden vielen in zes landen: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, India en Syrië. Tevens werden 66% van de slachtoffers slachtoffer van Daesh, Boko Haram, Taliban en Al-Qaida, echter …. de meeste slachtoffers waren moslims.  

 


Groei van het aantal van moslims

In mijn ogen zijn de populisten een maatschappij van tweespalt aan het kweken, een maatschappij van zij tegen wij, een maatschappij van Europa tegen de moslims, van wij tegen vreemdelingen. En deze populistische politici willen dat u met de komende verkiezingen op de lijsten van de populisten gaan stemmen, om een stop te krijgen op een toestroom van vreemdelingen – en nu met ondernemer Donald Trump aan hun zijde – een stop op de zogenaamde instroom van moslims. Alleen maar omdat de populistische leiders van mening zijn dat moslims Nederland en Europa willen overnemen. Waar haalt Geert Wilders deze wijsheid toch vandaan? Het aantal moslims groeit niet zoals de voorman van de PVV ons wil doen geloven.


Het PEW Research Institute heeft onderzoek gedaan naar de groei van het aantal moslims in Nederland en hieruit bleek dat het aantal van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) zal groeien naar 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking. Volgens dit zelfde instituut zal de toename van het aantal moslims aanmerkelijk lager liggen dan de groei van de groep Nederlanders die niet zijn verbonden aan een religie.

 

(Bron: PEW)


Ook hier weer een leugen van de populisten om aan te geven dat de moslims een gevaar voor Nederland zouden zijn.


Het anti-Islam punt is het belangrijkste punt in de verkiezingsprogramma’s van de populistische partijen; aangezien dat we hier hebben gezien dat de standpunten van deze partijen zijn gebaseerd op leugens en koude lucht, valt het belangrijkste punt onder deze programma’s weg. Met andere woorden, de programma’s van deze populistische partijen zijn niets meer dan luchtballonnen die nu langzaam aan gaan leeglopen.


Wees dus gewaarschuwd voor de leeglopende ballonnen van populistische partijen, de rest van het partijprogramma kan misschien ook wel eens bestaan uit niets meer dan koude lucht dat op enig moment zal verdwijnen uit de ballon van het partijprogramma.

Commemorating the murder …

Sunday, January 29 is the national commemoration of the Holocaust in Amsterdam. During the meeting – with speeches by, among others, Prime Minister Mark Rutte – will be considered by the many people who have been murdered over 70 years ago by the Nazi regime. My view, it should remain a memorial every year.

But what I do not understand is that the world does not remember the many Palestinians who were killed by the Tel Aviv regime and continue to be killed.
In 2014, the Tel Aviv regime has murdered several thousand Palestinians in an attack on Gaza and Palestinians are murdered daily, mostly youngsters. And most stories are invented that Palestinians would carry out an attack. If these stories are not believed, the soldiers or settlers  often also filed a knife next to the murdered Palestinians to let the world believe that the Palestinian was carrying an assault.

Afbeeldingsresultaat voor mes neergelegd naast palestijn

In 1948 there were expelled around 720,000 Palestinians from their homes, and some of the land was expropriated and became part of the land of the regime in Tel Aviv. And every day we hear increasing the phenomenon of illegal settlements, especially now after Donald Trump became president in America. The regime in Tel Aviv has taken that to understand that they can continue to steal land from the Palestinians. What they also do daily.
The expulsion of the Palestinians in 1948 and 1949 by Zionist militias is called the Nakba. This can not be commemorated here in the Netherlands, but other expulsions and attacks on the Palestinians are not part of our commemorative book

Afbeeldingsresultaat voor nakba 1948

If the Netherlands commemorates, then only those people commemorated the ‘close people’ with us, but I believe it is now time for the Nakba of ’48 / ’49 and the ethnic cleansing which then has started to include in the agenda of commemorations. It is time the Netherlands commemorates those fallen Palestinians  in defense of their country. Also, it is time that the Netherlands takes the view that the Tel Aviv regime must return back to the 1967 borders and that publicly propagates. That way there would be peace arise, if not, the Palestinians will continue to maintain their opposition to the occupation.

Seventy years after the beginning of the occupation Palestine is still occupied and in the meantime we keep remembering …

Afbeeldingsresultaat voor aanval gaza 2014

New president of America

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar

haseeb

New American president Donald Trump took his oath as president of United States of America, along with his oath the uncertainty concerns and expectation on the external considerations of political willingness begins. It was clear from his speech, he said that we will make better and strong relation with old allies and establish new relations against Islamic terrorism.


Donald Trump became the 45th president of United States on friday, and placed the battle against “radical Islamic terrorism” at the heart of his foreign policy, vowing to work with allies to destroy the militant threat.

“We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth,” he declared.

Trump told a crowd of hundreds of thousands massed on the National Mall.


“Together we will determine the course of America, and the world, for many, many years to come,” he said. “From this day forward, it’s going to be only America first.”

“We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people,  we will not let Americans to compromise with any nation of this world.”


He critics US establishment that the department.  “Establishment protected itself but did not protect the public safety, now the new ideology will rule over United States of America; our only target is the future of America, we are not going to spend trillions of dollars for defense of other countries. We must have to stop the massacre by drug will not exist anymore.

We will protect every inch of our land at any cost. I promise to fulfill all the promises what I make in my presidential speech.”


Politics of Donald Trump is purely seen as fascist, although he has won the presidential election of United States of America but his tenure begins with uncertainty, unclearly fears and fearful speculation about the future of United States of America.

There are several newspapers which declared Donald Trump very sensitive for the worldwide affairs, although one of American newspapers said that Democrats will touch the high class of resistance and apposition. Compliance military, economic and conceptual targets directly attacked by Donald Trump, it said by critics, they wows that Trump’s presidential promises are only promises, there is no chance to come true these promises. So if any one listen his short presidential speech he can easily assumed that now America is for Americans only, jobs will  only given for Americans


It the other hand Donald Trump does not like Europe, he also does not like NATO, but he  adore friendship of Russian president Vladimir Putin.

European leadership is astonished to see Trumps policy statements. Trump’s plans to scuttle or amend the Iran nuclear deal remain a work in progress. Donald Trump has announced aggressive economic and military changes in the political context for Far East, Middle East South Asia and Africa pacific. Donald Trump use the word Islamic Terrorism, these words hurt millions of Muslims who are suffering from this so called Islamic terrorism, by his presidential speech and these words send the strong message to all Muslim world.


The statements of Donald Trump indicates that he has strong stance against Muslims, as we all know no religion has an connection with terrorism, Islam condemns terrorism, even Muslims are not allowed to waste water so who can Islam allow the terrorism?

There is the thing to elaborate if some groups who use name of Islam and killing the innocents they have no connection with Islam, if some misguided groups are killing innocent people in the name of jihad they are not as per Islamic studies, Islamic cleric declared them astray.


Donald Trump said in his speech that US will not spend millions of dollars for others defense so it meant to Afghanistan, who tell New American president that after 9//11 America and NATO attacked Afghanistan and they all make Afghanistan ruined but none of Afghani involved in 9/11, all attackers belongs to Arab world not Afghanistan.


Terrorism cannot end up in the world unless policies are not set on justice measures, the world cannot get rid of the scourge of terrorism without taking measures of suitable justice.

Despite the Security Council’s resolutions the cruelty and brutality did not stop on Kashmir and Palestine, continuous exploitation reason of weapons drive.

Exploited people are used in the name of Jihad.


This Statement of Trump hurts millions of Muslims. Pakistan is also a Muslim country who is battling the horrible and bloody war against Terrorism. Donald Trump is not able to see the secrecies of Pakistan by name of Zarb e Azab (war against so called Islamic Militant). Pakistan is fighting this war alone for world peace

More than 62 thousands of Pakistanis have been killed in terrorism in the past 10 years in Pakistan.

For restore good relation with world and build the strong brotherhood with countries new American administration has to use wisdom, restraint and must be tolerant.

If new American president implement this policy what he expressed in his presidential speech so role of America will be question mark for the world peace.