Betaal je wel zakaat?

Veel van onze broeders en zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet vanwege gierigheid, maar door onwetendheid. 

Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Koran samen genoemd met het gebed. Allah zegt:

“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat.” [2:43]

Het uitgeven van de zakaat zegent de bezittingen, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen. Allah zegt:

“Neem (O Mohammed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.” [9:103]

In dit bericht gaan we in op één van de soorten bezittingen waar men zakaat over dient te betalen, namelijk het geld.

Zakaatplichtig
Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet:

Eerste voorwaarde:
Wie een bedrag bezit boven de nisaab (minimumgrens) is zakaatplichtig. Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als maatstaf aan te houden, omdat zilver goedkoper is en dat dus in het voordeel van de armen is.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van één gram zilver 0,45 eurocent is. Dit keer 595 is €267,75. Wie een bedrag bezit van €267,75 of hoger is zakaatplichtig. Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit volwassen is of niet en ongeacht of de bezitter van dit bedrag geestelijk gezond is of niet. Wanneer kinderen en of geestelijk gehandicapten geld bezitten en niet in staat zijn om de zakaat zelf uit te geven, dan doet hun voogd, zoals de vader, dit voor hen.

Tweede voorwaarde:
Je bent pas zakaatplichtig over het bedrag dat gelijk is aan de nisaab of hoger, wanneer jij een islamitisch jaar (maanjaar) in het bezit bent van dit bedrag.

Voorbeeld
Mocht je op 1 Ramadan 2017 in het bezit komen van een bedrag van €700 (wat boven de eerdergenoemde minimumgrens is), dan begint ‘jouw’ jaar vanaf 1 Ramadan 2017.

Als dit bedrag boven de nisaab blijft (€267,75) tot 1 Ramadan 2018, dan betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige bedrag. Heb je dus bijvoorbeeld €200 uitgegeven door het jaar heen en heb je €500 over op 1 Ramadan 2018, dan betaal je daar 2,5% over.

Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2018 bijvoorbeeld €250 bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaald. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat ‘jouw’ jaar weer in.

Hoeveel zakaat betaal je
Zoals is op te maken uit het voorbeeld bedraagt de zakaat 2,5 % van het bedrag dat een jaar lang boven de nisaab is gebleven. Deze 2,5% kan je gemakkelijk berekenen door het bedrag door veertig te delen.

Simpelste manier om je zakaat te betalen
Het komt vaak voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bijvoorbeeld. Dan zou je dus in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen.

Het is dan makkelijker om één datum in het jaar aan te houden, zoals vandaag 10 Ramadan bijvoorbeeld, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat en het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen.

Als je de manier van ‘een datum in het jaar’ aanhoudt, is het berekenen en uitgeven van jouw zakaat een simpele opgave. Deel het bedrag dat je bezit door veertig en geef het uit! (aan wie je het moet geven, dat komt in sha Allah in het volgende bericht aan bod)

Uitgeleend geld
Wanneer je iemand geld hebt geleend en jij dit op elk gewenst moment terug kan krijgen, dan dien je dit uitgeleend bedrag te beschouwen als geld dat in jouw bezit is en daar met de rest van jouw geld zakaat over te betalen.

Het uitgeleende geld dat jij niet op elk gewenst moment terug kan krijgen, omdat de schuldenaar het niet heeft of omdat hij het verzuimt terug te geven, betaal je pas zakaat over wanneer je het bedrag terug hebt gehad. Je betaalt dan eenmalig zakaat over het bedrag, ook al is het een schuld van jarenlang.

Zelf schulden hebben
Wanneer je zelf schulden hebt, maar wel aan de bovengenoemde twee voorwaarden van de zakaat voldoet (door een jaar lang in het bezit te zijn van een bedrag gelijk aan of hoger dan de nisaab), dien je ook zakaat te betalen en zijn deze schulden geen vrijstelling.

Nadat – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk en dat is: aan wie hoor ik mijn zakaat te geven? Dit wordt in shaa Allaah in het komend bericht verduidelijkt.

P.S. De zakaat die je aan het einde van de Ramadan uitgeeft, is de zakaat ul-fitr. Dat is een andere verplichting en staat los van de regelgevingen van de zakaat die we in dit bericht hebben behandeld.

(Source: Kennisviamail / 27.05.2018)

15 vragen over het vasten!

Ramadan5

Hieronder tref je een aantal veelgestelde vragen over het vasten, ontleend aan het Fatawaboek van de nobele geleerde shaych al-‘Uthaimeen – moge Allah hem genadig zijn –

1. Wat zijn de zaken die het toestaan voor een persoon om niet te vasten?

– Wanneer een persoon ziek of op reis is, hoeft hij niet te vasten.

– De zwangere vrouw die vreest voor haar eigen gezondheid of die van haar kind.

– De vrouw die borstvoeding geeft en vreest voor haar eigen gezondheid of die van haar kind.

– Iemand die een persoon in nood wil redden van bijvoorbeeld brand of verdrinking en het voor hem nodig is om zijn vasten te verbreken.

N.B. De menstruerende vrouw en de vrouw met kraambloeding komen niet voor in het antwoord omdat het voor hen verboden is om te vasten.

2. Wat is het oordeel omtrent mascara, oog-, oor- en neusdruppels voor de vastende?

Wat betreft mascara, oog- en oordruppels, dat is toegestaan voor de vastende, ook al proeft hij de smaak daarvan in zijn keel. Wat echter neusdruppels betreft; als de neusdruppels de maag bereiken, verbreekt dat het vasten. Het is dus niet toegestaan deze druppels te gebruiken alleen wanneer deze de maag niet bereiken.

3. Wat is het oordeel omtrent de vastende die parfum gebruikt?

Dat is toegestaan en hij mag het ook ruiken. Alleen wierook mag niet worden geïnhaleerd omdat het deeltjes bevat die de maag kunnen bereiken.

4. Verbreekt het doorslikken van speeksel het vasten?

Het doorslikken van speeksel verbreekt het vasten niet.

5. Degene die gemeenschap met zijn vrouw heeft gehad en pas na fajr de wassing verricht, is het vasten geldig?

Zijn of haar vasten is geldig, maar er moet wel haast worden gemaakt met de wassing zodat fajr tijdig wordt gebeden.

6. Wat is het oordeel omtrent een persoon die de sahoer nuttigt en niet doorheeft dat fajr al is aangebroken?

Wanneer een persoon eet na fajr en niet doorheeft dat fajr is aangebroken, dan is hij daardoor niet zondig en hoeft hij deze dag niet in te halen vanwege de algemene bewijsvoeringen die erop duiden dat een persoon niet wordt afgerekend op onwetendheid en vergeetachtigheid.

7. Is het toegestaan voor de vastende om de astma-inhalator te gebruiken?

Dit is voor hem toegestaan omdat het gaat om iets dat verdampt en niet de maag bereikt.

8. Wat is het oordeel omtrent het gebruiken van crème voor uitgedroogde lippen of neus?

Sommige van de vastende hebben last van uitgedroogde lippen of neus. Het is toegestaan om iets te gebruiken wat de lippen of neus verzacht; zoals een crème of door de lippen of neus te bevochtigen met een nat doekje of iets dergelijks. Maar er moet wel worden opgelet dat niks wordt ingeslikt. Mocht er dan toch wat onopzettelijk worden ingeslikt, dan is dat niet erg. Net zoals degene die zijn mond spoelt en onbedoeld wat doorslikt.

9. Wat is de regelgeving omtrent het gebruiken van zetpillen tijdens het vasten voor degene die ziek is?

Dat is voor diegene toegestaan, omdat het niet onder eten of drinken valt.

10. Moeten de kinderen die nog geen 15 jaar oud zijn, worden opgedragen te vasten?

De kinderen die nog geen puber zijn, worden opgedragen te vasten als zij dat aankunnen. Net zoals de metgezellen van de profeet vrede zij met hem dit met hun kinderen deden, zodat zij eraan wennen en ermee opgroeien. Maar als het te zwaar voor hen is en het hen schaadt, dan worden zij niet gedwongen.

11. Als de menstruatie van de vrouw overdag ophoudt, moet zij dan de rest van de dag vasten?

Nee, zij mag de rest van de dag gewoon eten. Zij zal die dag sowieso moeten inhalen dus heeft het vasten van de rest van de dag niet veel zin voor haar.

12. Als het menstruatiebloed stopt met vloeien voor fajr, maar pas na fajr de wassing wordt verricht?

Zodra ze er zeker van is dat het bloed is gestopt voor fajr (al is het slechts een ogenblik), neemt ze de intentie om te vasten. Haar vasten is dan geldig, maar ze moet wel haast maken bij de wassing zodat ze fajr op tijd bidt.

13. De zwangere vrouw die uit vrees voor haarzelf of haar kind niet vast, en zo ook de vrouw die borstvoeding geeft, wat is het oordeel daarvan?

De zwangere vrouw die fit en gezond is en voor wie het vasten niet zwaar is noch invloed heeft op haar kind, voor haar is het verplicht om te vasten.

En de zwangere vrouw die het vasten niet aankan vanwege zwakte of omdat de zwangerschap zwaar voor haar is, mag het vasten verbreken. Helemaal als het schadelijk is voor het kind, dan kan het verboden voor haar zijn om te vasten. En als zij niet vast dan moet ze na de bevalling, wanneer ze rein is van de kraambloeding, de dagen inhalen.

Ook kan het voor de vrouw die borstvoeding geeft nodig zijn om te eten en drinken als het vasten haar melk vermindert. Helemaal wanneer de dagen lang zijn in de zomer en de hitte hevig is (shaych leefde in Saudi Arabië). Ook zij moet dan later de gemiste dagen inhalen.

14. Verbreekt het proeven van eten het vasten?

Het proeven van eten verbreekt het vasten niet zolang er niks wordt doorgeslikt, maar het proeven is slechts voor wanneer dat nodig is. Mocht er dan iets de maag onopzettelijk bereiken, dan is het vasten geldig. Net zoals degene die zijn mond spoelt en onbedoeld wat doorslikt.

15. Mag de vastende vrouw crème gebruiken?

Daar is niks mis mee, ze mag crème gebruiken voor haar gezicht, rug of andere plaatsen op haar lichaam. Deze crème in al zijn soorten heeft geen effect op het vasten.

Moge Allah ons allen begrip van het geloof schenken.

(Source: Kennisviamail.nl / 25.05.2018)

Nachtelijke rust!

Terrorism in Islam

Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand is het verrichten van de Taraweeh (nachtgebed) gezamenlijk in de moskee. De profeet vrede zij met hem zei:
 
“Wie het nachtgebed in Ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van diegene worden zijn voorgaande zonden vergeven.” [Bukhari]

Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is. De profeet vrede zij met hem zei:
 
“Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, krijgt de beloning van het bidden van de hele nacht.” [Tirmidhi]
 
Ontneem jezelf deze grote beloning niet door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven. 
 
Gedenk dat onze nobele profeet vrede zij met hem stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: “Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit?” Hij antwoordde: “Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!”

Dankbaarheid aan Allah uit zich in daden en niet slechts in het zeggen van ‘alhamdolilah’.

Het luisteren naar de recitatie van het boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is rust en ontspanning. Wie heeft daar vandaag de dag geen behoefte aan? 
 
Één van onze vrome voorgangers moest huilen toen hij op zijn sterfbed lag. Daarop zeiden de mensen om hem heen: “Wat doet jou huilen?” Hij antwoordde: “Ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven, maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen.”
 
Zo beste broeders en zusters, houden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaren het niet als een last, maar als verlichting.

Tip
Misschien dat het een idee is om vóór het bijwonen van de Taraweeh het gedeelte van de Koran dat zal worden gereciteerd in de avond, door te nemen middels bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran. Dit kan je doen door naar een opgenomen recitatie te luisteren van het deel van de Koran dat aan bod zal komen in de Taraweeh, en vervolgens lees je tegelijkertijd de vertaling. Door deze voorbereiding te treffen, kan je de imam redelijk volgen tijdens het gebed en raak je minder snel afgeleid. Tevens is dit heel goed voor het versterken van jouw Arabische taal.
 
Beste broeders en zusters

Wellicht dat we overdag druk zijn met allerlei aangelegenheden, zoals het voorzien in ons levensonderhoud. Daar is niks mis mee. Allah zegt:
 
“En wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.” [78:11]
 
Maar wat voor excuus hebben wij dan om de nachten van deze gezegende maand niet goed te benutten met o.a. het reciteren van de Koran en het bijwonen van het Taraweeh gebed? Allah zegt:
 
“Wanneer jij dan klaar bent (met jouw wereldse zaken), streef dan (met de zaken van het Hiernamaals)”. [94:7]
   
Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende dagen en nachten en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

(Source: Kennisviamail.nl / 23.05.2018)

Zeven zaken die het vasten verbreken!

De gelovige dient kennis te hebben van een aanbidding voordat hij deze uitvoert. Dit om er zeker van te zijn dat de aanbidding op de juiste manier wordt verricht en dat er niet onbewust iets wordt begaan wat de aanbidding nietig verklaart.

Vasten verbreken

Zo ook met deze grote aanbidding en vierde zuil van ons geloof; het vasten van de maand Ramadan. We dienen op de hoogte te zijn van haar regelgevingen en met name wat betreft de zaken die het vasten verbreken en ongeldig maken.

In dit bericht treft u een uiteenzetting van de zaken die het vasten verbreken. Ontleend aan het Fatawaboek van de nobele geleerde Shaych al-‘Uthaimeen – moge Allah hem genadig zijn en met het beste belonen.

Er zijn zeven zaken die het vasten verbreken:

1. Het hebben van gemeenschap. Wanneer iemand overdag in Ramadan gemeenschap heeft, is hij verplicht de dag verder te vasten, deze in te halen en een boetedoening te doen. Deze houdt in het bevrijden van een slaaf; als dit niet mogelijk is dient hij twee maanden achtereenvolgend te vasten! Als dit niet mogelijk is (vanwege bijvoorbeeld zwakte of ziekte) dient hij zestig armen te voeden.

2. Het hebben van een zaadlozing door middel van zelfbevrediging (wat overigens niet toegestaan is) of door omhelzing, zoenen, e.d. met de echtgenote.

3. Het eten en drinken; dit geldt voor zowel het nuttige als het schadelijke. Onder het schadelijke valt het roken bijvoorbeeld.

4. Vaccinaties/injecties die het eten en drinken vervangen, de vaccinaties die dat niet doen verbreken het vasten dus niet, ongeacht of ze in de spieren of in een ader worden toegediend en ongeacht of de smaak ervan wordt geproefd in de keel.

5. Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding (ook al is het slechts een ogenblik vóór zonsondergang, het vasten is dan ongeldig en er moet een andere dag worden ingehaald).

6. Het laten verwijderen van bloed middels al-Hidjaamah of een andere vorm van bloedafname waarbij veel bloed wordt verloren en het lichaam verzwakt raakt. Het bloed dat onopzettelijk ontstaat, zoals een bloedneus of dat gering is, zoals bij het trekken van een tand (en zo ook het beetje bloed dat je afstaat voor onderzoek) verbreekt het vasten niet.

7. Het opzettelijk overgeven. Wanneer je onopzettelijk overgeeft, is het vasten geldig.

De zeven bovengenoemde zaken verbreken het vasten niet wanneer zij worden begaan uit:

Vergeetachtigheid; zoals degene die eet en vergeet dat hij aan het vasten is.

Onwetendheid; zoals degene die eet en denkt dat de zon al onder is gegaan.

En ook niet als het zonder wil plaatsvindt; zoals degene die een zaadlozing heeft tijdens het slapen (of zijn mond spoelt met water en het onopzettelijk doorslikt).

(Source: Kennisviamail / 21.05.2018)

Zo eindig je de vastende dag!

Vasten in Ramadan

De sunnah is om het vasten direct te verbreken zodra de zon is ondergegaan en de tijd van het magreb-gebed is binnengetreden. De profeet vrede zij met hem zei:

“Het gaat goed met de mensen zolang zij haast maken bij het verbreken van het vasten.” [Bukhari]

Die goedheid is er omdat zij de sunnah van hun profeet vrede zij met hem volgen door het vasten direct te verbreken. 

Dadels
Een andere sunnah is om het vasten te verbreken met dadels en als die niet aanwezig zijn, dan met water:

Anas, metgezel van de profeet, overlevert dat de profeet vrede zij met hem zijn vasten verbrak vóór dat hij magreb bad met rotab (dadels die nog wat rauw zijn). Als die er niet waren dan met gewone dadels, en als die er niet waren, nam hij wat slokjes water. [Abu Dawoed]

Het is ook veel beter voor de maag om met dadels te beginnen, te rusten en dan later verder te gaan met ander eten.

Vreugde
In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem:

“Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.” [Bukhari]

De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. De tweede vreugde is wanneer hij zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn beloning is. Moge Allah ons die tweede vreugde schenken net zoals Hij ons de eerste vreugde schenkt.

Een ander gegeven wat de gelovige verheuging brengt, is dat Allah met elke iftaar gelovigen van het Vuur bevrijdt (iftaar is de maaltijd waarmee het vasten wordt verbroken). De profeet vrede zij met hem zei:

“Allah bevrijdt ten tijde van elke iftaar (gelovigen van het Vuur). [ibn Maajah]

Degene die Allah van het Vuur bevrijdt, zal dit nooit betreden. Moge Allah ons tot één van hen doen behoren.

Anderen voorzien van iftaar
Ook is het sterk aanbevolen om de vastende te voorzien van eten waarmee hij zijn vasten verbreekt. De profeet vrede zij met hem zei:

Wie een vastende te eten geeft, hem komt dezelfde beloning toe als deze vastende (die te eten is gegeven) … [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door jouw huisdeur gesloten te houden voor familie, vrienden en met name: onze bekeerde broeders en zusters. Dit is de maand van vrijgevigheid en samenhorigheid!

Beste broeders en zusters

Gedenk wanneer je het vasten verbreekt en jij het water door je aderen voelt stromen, Allah’s gunst op jou. Een glas water dat totaal geen waarde heeft in onze ogen, maar in werkelijkheid heel veel waard is.

De bekende kalief Haaroen ar-Rachied stond aan het hoofd van het islamitische kalifaat eeuwen geleden. Zijn heerschappij reikte van het westen tot het oosten.

Op een dag was deze machtige en rijke kalief omringd door geleerden, en hij hield ervan om geadviseerd te worden.

De kalief had een glas water in zijn hand en net toen hij wilde drinken, zei een van de geleerden tegen hem:

“Momentje O leider der gelovigen, stel dat u hevige dorst heeft en dit glas water u wordt ontnomen, met hoeveel van uw bezittingen zou u het glas water kopen?”

Na even nadenken antwoordde de kalief: “Met de helft van al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “Gaat u gang”, waarop de kalief het glas leegdronk.

Vervolgens vroeg de geleerde: “Stel dat dit glas water wat u heeft gedronken uw lichaam niet wil verlaten, hoeveel van uw heerschappij en bezittingen zou u afstaan om dit water er weer uit te krijgen?”

Na even nadenken antwoordde hij: “Met al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “O leider der gelovigen, uw gehele rijkdom is niet meer waard dan een glas water!”

Hierop moest de kalief huilen.

Ten tijde van de iftaar nemen we plaats aan een tafel bedekt met al datgene wat ons hart begeert. Dat glas water zien we niet eens staan. Zo gaan we om met de meeste gunsten van Allah. We genieten ervan zonder stil te staan bij Degene die ons ervan voorziet, laat staan dat we Hem dankbaar zijn.

Al gelijk na het nuttigen van een uitgebreide iftaar zijn velen van onze broeders en zusters Allah ondankbaar en ongehoorzaam door het magreb-gebed te verzuimen.

Weet dat er een dag zal komen waarop we zullen worden gevraagd over de genietingen en of wij Allah daar dankbaar voor waren. Allah zegt:

“Jullie zullen die dag (Dag des Oordeels) ondervraagd worden over de genietingen.” [102:8]

(Source: Kennisviamail / 19.05.2018)

Zo start je het vasten!

arabian dried fruit silver

Vandaag, 17 mei, is de eerste dag van de gezegende maand Ramadan. Dit houdt in dat de intentie voor het vasten van Ramadan vóór aanvang van fajr (ochtendgebed) moet zijn genomen, vanwege de volgende overlevering:

Wie geen intentie voor het vasten heeft vóór fajr, zijn vasten is niet correct. [Bayhaqi]

Het nemen van de intentie is geen ingewikkelde handeling. De intentie houdt in dat jij vastberaden bent om de volgende dag te vasten. En dat ben je. Want wanneer iemand jou zou vragen of je morgen vast, dan zou je direct antwoorden: ‘natuurlijk!’ Dit duidt erop dat jouw intentie gewoon aanwezig is.

Vraagstuk:
Moet deze intentie dagelijks voor iedere dag afzonderlijk worden genomen of volstaat de intentie, om de hele maand te vasten, aan het begin van de maand?

Antwoord:
De geleerden verschillen hierover in mening, o.a. de grote geleerde shaych al-‘Uthaimeen moge Allah hem genadig zijn, neigt naar de mening dat de intentie aan het begin van de maand volstaat. Wellicht dat deze de sterkste mening is.

Wel moet daarbij in acht worden genomen dat degene die het vasten heeft verbroken, vanwege bijvoorbeeld ziekte, reis of menstruatie, zijn intentie moet vernieuwen indien hij of zij de volgende dag weer van plan is om te vasten.

De sahoer
Het valt onder de manieren van het vasten om de vastende dag met sahoer (ochtendmaaltijd) te starten. Dit was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem en zijn metgezellen. De profeet vrede zij met hem zei:

“Nuttig de sahoer, want de sahoer is gezegend.” [Bukhari]

En hij zei:

“Nuttig de sahoer, ook al is het slechts een beetje water.” [ibn Hibbaan]

De profeet heeft in een overlevering het eten van dadels als sahoer geprezen, het is daarom aanbevolen om ook dadels te nuttigen met de sahoer.

Degene die de sahoer nuttigt, dient dit te doen met de intentie van het navolgen van de sunnah van de profeet vrede zij met hem, zodat dit een aanbidding is en hij hiervoor wordt beloond.

Uitstellen
De sunnah van sahoer is om deze uit te stellen tot aan het einde van de nacht, vlak vóór fajr aanbreekt. Dus als je bijvoorbeeld aan een kwartier genoeg hebt voor de sahoer, nuttig je deze een kwartier vóór fajr.

Van de voordelen van het nuttigen van sahoer kort vóór fajr, is dat je het fajrgebed tijdig verricht, vóór zonsopgang. Beter kan je de dag niet beginnen!

Ook is de tijd van sahoer een gezegende tijd voor smeekbede en het vragen van vergiffenis. Allah heeft zijn vrome dienaren geprezen in de Koran voor het feit dat zij Hem op dat tijdstip vergiffenis vragen. Allah zegt:

“En in de ashaar (tijd vóór fajr) vragen zij om vergiffenis.” [51:18]

Het kwartier of langer voor tijd stoppen met eten, ook wel aangeduid op sommige gebedskalenders met imsak, wordt door de geleerden als een innovatie (bid’ah) beschouwd en als overdrijven in het geloof. Je mag eten totdat fajr aanbreekt.

Beste broeders en zusters

Weet dat het bereiken van deze gezegende maand op zich een grote gunst is. Hoeveel van onze jonge broeders en zusters dachten er deze maand gewoon bij te zullen zijn, maar is de dood tussenbeide gekomen? Hoeveel van onze broeders en zusters genoten tot voor kort nog van een goede gezondheid totdat zij plotseling met een ziekte zijn getroffen? Maak gebruik van jouw leven en goede gezondheid door altijd bezig te zijn met datgene waar Allah van houdt en tevreden mee is.

Beste broeders en zusters

Allah zegt:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld zoals het ook degenen vóór jullie verplicht is gesteld opdat jullie Allah zullen vrezen. (het vasten is slechts) Een beperkt aantal dagen.” [2:184]

We vasten een maand, maar in werkelijkheid zijn het slechts een beperkt aantal dagen, voor je het weet is deze mooie maand weer voorbij!

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende maand en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

(Source: Kennisviamail.nl / 17.05.2018)

Vasten maar niet bidden!

Ramadan start in Nederland donderdag 17 mei 

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij het gebed verplicht gesteld. Dit zodat wij Hem daarmee gedenken. Allah zegt:

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” [20:14]

Het is tegenstrijdig om te vasten, maar vervolgens niet te bidden. We hopen met het vasten op Allah’s tevredenheid en vergiffenis, maar we zijn Hem ongehoorzaam in één van Zijn grootste geboden?! 

We gehoorzamen Allah in het laten van onze geliefde eten en drinken, maar vervolgens zijn we laks in het gehoorzamen van Allah in het verrichten van de vijf verplichte gebeden, welke belangrijker zijn dan het vasten.
 
Belang gebed
Het gebed is de tweede zuil van ons geloof, beste broeders en zusters, en het eerste waarover we worden gevraagd op de Dag des Oordeels:
 
“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is, behoort hij tot de verliezers.” [Tirmidhi]
 
Het gebed is zo belangrijk dat het nooit komt te vervallen, zolang het verstand aanwezig is. Zelfs degene die zo ernstig verlamd is dat hij geen enkel lichaamsdeel kan bewegen, dient het gebed met de intentie te verrichten. 

Het gebed was het laatste advies van onze profeet vrede zij met hem aan de moslimgemeenschap toen hij op zijn sterfbed lag. Hij bleef het advies tot het gebed herhalen totdat het hem te zwaar werd.
 
Weet dat Allah ons heeft bevoordeeld met dit gebed. Dit gebed waarmee wij dagelijks onze band met Hem onderhouden, waar wij onze rust uit putten en dat onze steun is in moeilijke tijden. 

Laksheid
Velen onder degenen die het gebed verrichten, zijn laks in het verrichten van het gebed op haar voorgeschreven tijdstippen en stellen haar zonder geldige reden uit. Dit is niet toegestaan en behoort tot de grote zonden, Allah zegt:

“Voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden verplicht gesteld” [4:103]

Het gebed mag niet na haar eindtijd (elk gebed heeft een begin en eindtijd) worden verricht en ook niet zonder geldige reden met andere gebeden worden samengevoegd. Allah heeft degenen die laks zijn met het gebed door o.a. haar tijdstippen te verwaarlozen, gewaarschuwd. Allah zegt:

“Wee (bestraffing) voor de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.” [107-4,5]

Beste broeders en zusters

Het is een feit dat degene die niet bidt, weinig zal genieten van deze gezegende maand en haar vele verdiensten. Het is gezellig om met familie en vrienden iedere avond samen het vasten te verbreken, maar is de gelovige niet uit op meer?

In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem:

“Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.” [Bukhari]

De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. Deze vreugde ervaren alle vastende moslims. De tweede vreugde is wanneer de gelovige zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn grote beloning is.

Vreest de gelovige die het gebed heeft gelaten of er laks in is niet dat het voor hem zal blijven bij de eerste vreugde en dat de tweede o zo belangrijke vreugde in het hiernamaals er niet zal zijn voor hem? Dit omdat het vasten niet méér was dan honger en dorst overdag en gezelligheid in de avond …

(Source: Kennisviamail / 15.05.2018)

Zo benut je Ramadan optimaal!

Ramadan-Fasting-Wishes-Quotes-2018-480x400

Het is bijna zover! Morgen, dinsdag 15 mei, komt overeen met de 29e van de islamitische maand Sha’baan. Dit houdt in dat afhankelijk van het wel of niet aanschouwen van de maan van Ramadan, woensdag of donderdag de eerste dag van de maand Ramadan zal zijn. 

Het was de gewoonte van onze nobele profeet – vrede zij met hem – om zijn metgezellen te verheugen op de komst van deze gezegende maand en zei tegen hen:

“Als Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels geketend.” [Bukhari]

Het verrichten van goede daden en het laten van slechte daden is hierdoor gemakkelijker.

De gelovige verheugt zich op de komst van deze gezegende maand en is blij, zoals Allah zegt:

Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn barmhartigheid zouden zij blij moeten zijn, het is beter dan wat zij verzamelen (aan wereldse zaken).” [10:85]

De gelovige is blij dat hij zich eindelijk kan onttrekken aan de dagelijkse sleur die hem het hele jaar in de greep heeft en eindelijk wat meer tijd kan maken voor de aanbidding en bewustwording. We zijn er allemaal hard aan toe!

Alhoewel we allemaal uitkijken naar deze gezegende maand, moeten er toch wat voorbereidingen worden getroffen om daadwerkelijk te profiteren van de Ramadan.

En wanneer we het hebben over voorbereiden op de maand Ramadan, hebben we het niet over lichamelijke voorbereiding. Want geloof mij beste broeders en zusters, lichamelijk zal alles goed komen. Het is de eerste paar dagen even wennen en vervolgens zul je weinig moeite ervaren met het vasten.

Ook hoef je je geen zorgen te maken dat je zal uithongeren met de Ramadan en als een gek gaan inslaan. De winkels zijn gewoon open gedurende de maand Ramadan.

We willen het meer hebben over een mentale voorbereiding. Een voorbereiding waarbij de gelovige even stilstaat en tijd neemt voor bewustwording en zelfreflectie.

Over de gelovige die kijkt naar zijn levensloop en of het onderhand geen tijd is om een koerswijziging in te stellen. Zichzelf afvragende: waarom worden velen om mij heen zich alsmaar bewuster van het geloof terwijl ik alleen maar meer afstand lijk te nemen?

Niets is zo schadelijk voor de gelovige als achteloos en onnadenkend door het leven gaan, beïnvloed door de overgrote meerderheid in onze omgeving die weinig onderscheid maakt tussen hetgeen Allah tevreden stelt en hetgeen Allah alles behalve tevreden stelt.

Wanneer je merkt dat je jezelf alsmaar verwijt voor je tekortkomingen naar Allah toe, dan ben je begunstigd met een goede ziel. Een ziel waarbij Allah heeft gezworen in de Koran. Allah zegt:

En Ik (Allah) zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel. [75:2]

Allah zweert bij een soort ziel die niet achteloos door het leven gaat, maar momenten neemt om zichzelf af te rekenen. Om haar tekortkomingen in te zien en te werken aan verbetering. En er is geen beter moment daarvoor dan deze dagen in de aanloop naar Ramadan.

Verandering
Deze gezegende maand moet in het teken staan van verandering, verandering naar het betere. Verbetering van jouw band met Allah, verbetering van jouw band met ouders gezin en familie, verbetering van jouw band met jouw mede-gelovigen.

Verandering door het behoeden van jouw tong van al het slechte. Behoeden van jouw zicht en gehoor van al het verbodene.

Laat niet de enige verandering in deze gezegende maand zijn dat je honger en dorst ervaart, want dan wordt werkelijk gevreesd dat dat het enige is wat je hebt bereikt. Zoals onze nobele profeet vrede zij met hem zei:

“Wellicht dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt.” [Nasaa’i]

Om ook werkelijk verandering tot stand te brengen, moeten we vóór aanvang van Ramadan al een duidelijk plan uiteen hebben gezet.

Door ten eerste afstand te nemen van al datgene wat ons weerhoudt van het goede, zoals slecht gezelschap.

Daarna sommen we onze goede voornemens op, met bovenaan het verrichten van de gebeden op haar voorgeschreven tijden. Voorbeelden van andere goede voornemens zijn het verrichten van vrijwillige gebeden, zoals het Taraweeh-gebed, lezen van de Koran, veelvuldig gedenken van Allah en zorgen dat je in goed gezelschap verkeert.

Wie op deze manier te werk gaat, zal insha Allah genieten van een prachtige maand.

(Source: Kennisviamail / 14.05.2018)

Een vreedzaam huis!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die onze huizen tot een plaats van rust heeft gemaakt.[16:80]

De huizen zien er steeds fraaier uit. Er wordt volop geïnvesteerd om het huis om te toveren tot een knus onderkomen en dat is alleen maar goed. De vraag is wel of de huizen, naast een mooi aanzicht, ook vreedzaam zijn? Dat je na een drukke dag buitenshuis blij bent wanneer je eindelijk huiswaarts gaat?

Het huis van een moslim onderscheidt zich ongetwijfeld van de overige huizen. Dit prachtige geloof voorziet ons namelijk van tal van richtlijnen, voor zowel binnen als buitenshuis. Lees mee en neem kennis van een aantal fundamenten die fungeren als de ware pilaren van het huis.

Tawheed
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de sterke band die haar inwoners hebben met Allah de meest Verhevene. Het besef dat Hij je ziet en hoort, al waan je je alleen thuis in het holst van de nacht, is altijd aanwezig. Dit besef is hét fundament van het huis van een moslim!

De moslim doet niemand thuis onrecht aan. Niet uit vrees voor jeugdzorg of andere instanties, maar uit vrees voor Allah. Hij bij Wie we verantwoording zullen afleggen voor al onze daden.

De moslim vreest Allah en zijn hart is aanhankelijk met Hem alleen. Voor shirk, in al haar vormen, zoals amuletten, horoscopen e.d. is geen plek in het huis van een moslim.

Gebed 
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de grote waarde die wordt gehecht aan het gebed. Zodra een tijdstip van het gebed aanbreekt, wordt er gebeden en aangespoord tot het gebed. De mannen verrichten de verplichte gebeden in de moskee en (een deel van) de vrijwillige gebeden thuis. Onze profeet vrede zij met hem zei namelijk:

“Verricht het (vrijwillige) gebed thuis; maak geen begraafplaatsen van jullie huizen.” (het zijn namelijk de begraafplaatsen waar niet wordt gebeden) [Muslim].

Het gebed in huis zorgt voor zegeningen, barmhartigheid, aanwezigheid van engelen en verjaagt de vervloekte duivels.

Gedenken van Allah
Het huis van een moslim komt tot leven door het veelvuldig gedenken van Allah en het reciteren van de Koran. Onze profeet vrede zij met hem zei:

“De vergelijking van het huis waarin Allah wordt herdacht en waarin Allah niet wordt herdacht, is als de vergelijking van de levende en de dode.” [Muslim]

Met het gedenken van Allah verjagen wij de vervloekte duivels van onze huizen. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wanneer Allah wordt herdacht bij het betreden van het huis en bij het avondeten, zegt de duivel (tegen de andere duivels): jullie hebben hier geen slaapplaats noch avondeten … [Muslim]

Ouders
Het huis van een moslim kenmerkt zich met het grote respect dat de ouders genieten. Zaken zoals het verheffen van de stem tegen de ouders en ongehoorzaamheid komen daar niet in voor. Velen wonen vandaag de dag bij hun ouders, i.p.v. met hen te wonen. Gedenk dat de ouders het meeste recht hebben op jouw gezelschap.

Kinderen
Net zoals de ouders recht hebben op een goede omgang, hebben de kinderen recht op een goede omgang en opvoeding. Het huis van een moslim kenmerkt zich dan ook met de grote waarde die wordt gehecht aan het islamitisch opvoeden van de kinderen door hen de vrome islamitische normen en waarden bij te brengen. Eén daarvan is hen tijdig opdragen tot het gebed. De profeet vrede zij met hem zei:

“Spoor jullie kinderen aan tot het gebed wanneer zij zeven zijn [Abu Dawood]

Echtpaar
De man en vrouw vormen de basis in huis en zij zijn het voorbeeld. Als zij het onderling niet kunnen vinden, zullen ze moeilijk in staat zijn om de voorbeeldfunctie die ze hebben haar recht te geven. Daarom is het belangrijk dat ze werken aan een goede onderlinge verstandhouding en eventuele conflicten buiten de kinderen om oplossen.

Rolverdeling

Man
De man verdient de kost, zorgt met een gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn gezin en stelt ze boven alles en iedereen. Onverantwoord (verboden) gedrag, zoals drugs en alcoholgebruik, gokken en merendeels buiten rondhangen kent hij niet. Het huis fleurt op zodra hij binnenkomt door zijn glimlach en vrolijkheid. De man heeft gezag in huis, maar maakt hier geen misbruik van door als een commandant te bevelen.

Vrouw
De vrouw zorgt ervoor dat de man zich thuis voelt. Dit door goed voor haar man (en kinderen) te zorgen. Om maar een voorbeeld te noemen: bij zijn thuiskomst na een lange dag werken is het eten tijdig klaar en ontvangt zij haar man (opgemaakt en verzorgd). In woorden en daden maakt zij toonbaar dat ze blij is dat hij weer thuis is (en blijft). Zij ondermijnt zijn gezag niet: wanneer hij na het aanhoren van haar mening toch besluit zijn mening door te zetten, accepteert zij dit (en voorkomt zij zo vele ruzies).

Meegaand
De meeste ruzies in huis hebben betrekking op onzinnige zaken. Allah de meest Verhevene zegt:

“Aanvaard het makkelijke ..” [7:199]

In jouw omgang met anderen, des te meer in huis, dien je de ander niet af te rekenen op elk detail en al jouw rechten op te eisen. Aanvaard datgene wat binnen het vermogen van de ander is en zie de rest door de vingers.

Wanneer je niet overal een punt van maakt, zal je zien dat het leven thuis een stuk aangenamer is.

Het feit dat jouw partner zijn/haar best doet (zwak zijn we allemaal) met het praktiseren van het geloof door de islamitische verplichtingen na te komen en zonden te laten, is het belangrijkst.

Zacht
Veel ruzies zijn het gevolg van harde woorden en onnodig kwetsende opmerkingen.
Wanneer je een statement wil maken thuis, doe dat dan niet met kwetsende denigrerende opmerkingen, maar met zachtheid. Allah zegt (betekenis):

Zeg tegen Mijn dienaren dat ze de beste woorden gebruiken, de duivel zaait verdeeldheid onder hen … [17:53]

Wanneer je slechte en harde woorden gebruikt, maak je ruimte voor de duivel om verdeling en verderf te zaaien, terwijl je bedoeling misschien niet eens zo slecht was.

Imam as-Sa’di zei over het vorige vers: “Wie zijn tong onder controle heeft, heeft al zijn zaken onder controle.”

En onze profeet vrede zij met hem zei (betekenis): “Wie geen zachtheid heeft, is het goede ontnomen.” [Muslim]

Wat voor sfeer en liefde verwacht je in huis met opmerkingen als: ‘Je doet nooit wat goed!’

Kalmte
Het huis van de moslim kenmerkt zich met kalmte en niet met geschreeuw en herrie. Allah zegt:

“Spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel.” (omdat deze veel lawaai maakt zonder dat dat nodig is) [31:19]

Hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook moge treffen, er kan zich altijd wel een woordenwisseling voordoen. Maar wil dit zeggen dat de stemmen moeten worden verheven en er met deuren (en glazen) moet worden gesmeten? De moslim kent de grote beloning van het inhouden van zijn woede en praktiseert dit buitens, maar vooral: binnenshuis.

In kalmte zijn de grootste geschillen op te lossen, terwijl in staat van hysterie voor de kleinste geschillen geen oplossing is.

Beste broeders en zusters:

De moslim heeft vandaag de dag al genoeg te verduren buitenshuis. Als deze dan ook nog binnenshuis zijn rust niet vindt, wordt het leven moeilijk te verdragen.

Het verbaast hoeveel jonge pasgetrouwde stellen er al na een paar maanden weer een einde aan maken.

Het is aangrijpend om aan te horen hoe velen gebukt gaan onder dagelijkse ruzies in huis waar vaak jonge kinderen de dupe van zijn.

We kunnen allemaal van onze huizen een betere plaats maken. Maar dan moeten we daaraan werken door onze huizen ten eerste te zegenen met gehoorzaamheid aan Allah en het laten van zonden.

En daarnaast door te werken aan het ons eigen maken van onmisbare eigenschappen in huis. Door meegaand, makkelijk, vergevensgezind, betrokken, motiverend, positief, zacht en vrolijk te zijn.

En door het laten van zaken als constante kritiek, kwetsende opmerkingen, (fysiek) afreageren van een slecht humeur etc.

Ons voorbeeld daarin is onze profeet vrede zij met hem. Hij was belast met de grootste taak en toch was hij makkelijk en liefhebbend in huis. Hij betrad weleens het huis en vroeg zijn vrouw Aicha of er wat in huis was. Wanneer zij dan met nee antwoordde, zei hij simpel: “Dan vast ik (vandaag)!”

Dit is praktiseren beste broeders en zusters. Zijn zoals onze profeet vrede zij met hem was in huis. Je vraagt je af wat degenen die beweren dat ze praktiseren, maar niets anders dan schelden en kwetsende opmerkingen kennen thuis, eigenlijk praktiseren?

Dapper en wijs zijn degenen die (professionele) hulp inschakelen om van zaken als woede uitbarstingen, verslavingen etc af te komen om zo hun thuissituatie te verbeteren.

Beste broeders en zusters:

De goede band met jouw partner en kinderen thuis is jouw ware vermogen en meest winstgevende investering. En haar verlies, is het grootste verlies.

Moge Allah onze huizen zegenen en deze tot vreedzame rustgevende plaatsen maken.

(Source: Kennisviamail.nl / 15.09.2017)

Twee grote dagen!

Afbeeldingsresultaat voor offerfeest 2017

Er zijn twee grote dagen op komst: de dag van ‘Arafah en het offerfeest. Het neefje van onze profeet, genaamd ibn ‘Abbaas, is van mening dat Allah in het volgende vers zweert bij deze twee dagen. Allah zegt:

“Bij het even en het oneven”. [89:3]

Met het even wordt volgens hem verwezen naar het offerfeest (tiende dag) en met het oneven naar de dag van ‘Arafah (negende dag).

Dag van ‘Arafah
‘Arafah is een plaats net buiten Mekka waar de bedevaartgangers op de negende dag van de (islamitische) maand Dhul Hidjah van dohr tot zonsondergang verblijven. Het verblijven in ‘Arafah is hét belangrijkste onderdeel van de bedevaart!

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van de dag van ‘Arafah:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Vuur bevrijdt dan de dag van ‘Arafah.” [Sahih Muslim]

Vasten
Het is sterk aanbevolen om deze dag, welke dit jaar overeenkomt met donderdag 31 augustus, te vasten. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Sahih Muslim]

Dagen openstaan van Ramadan
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Arafah te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Arafah. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Arafah apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Du’a (smeekbede)
Het is aanbevolen om veel du’a te verrichten op de dag van ‘Arafah. De profeet vrede zij met hem zei:

“De beste du’a, is de du’a van de dag van ‘Arafah …” [Tirmidhi]

De beste smeekbede die je op deze dag kan uitspreken, zoals dat staat in de volledige versie van de vorige overlevering, is:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(Laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharieka lah, lahulmulk wa lahulhamd, wa huwa `ala kulli shay’in qadier)

Beste broeders en zusters
De dag van ‘Arafah is een dag met een grote waarde bij Allah en het vasten ervan heeft een enorme verdienste. Aangezien zonsondergang deze dagen redelijk vroeg is, is dit een makkelijke buit die je niet mag mislopen!

‘Ied al-Adha
Na de grote dag van ‘Arafah volgt een andere grote dag: het offerfeest. Onze profeet vrede zij met hem zei:

(een van) De geweldigste dagen bij Allah is de dag van het offeren (i.e. het offerfeest).” [Abu Dawood]

Sommige geleerden zijn dan ook van mening dat het de beste dag van het jaar is!

  • De moslim start deze dag met het ‘Iedgebed, gezamenlijk in de moskee. Dit is ook sterk aanbevolen voor de vrouw, vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem daartoe. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open lege vlakte. Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt, aangezien de menstruerende vrouw de moskee niet mag betreden.
  • Het is aanbevolen om vóór vertrek naar het gebed de grote wassing te verrichten. Net zoals je dat doet voor het vrijdaggebed. En voor de mannen om zich te parfumeren.
  • Het is aanbevolen om de Takbeer uit te spreken onderweg naar de moskee en wachtend op het gebed. Wel moet daarbij worden gezegd dat dit niet gezamenlijk in één stem hoort te gebeuren, maar ieder voor zich. Een vorm van de Takbeer is:

 

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

 

(Allaaho akbar, Allaaho akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho akbar, Allaaho akbar wa lillaahilhamd)

 

  • Het is sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg.
  • Het is aanbevolen, indien dat mogelijk is, om pas te eten nadat je terugkomt van het ‘Iedgebed, zodat het eerste wat je eet van jouw offer is.
  • Het is sunnah om van je offer te eten en daarnaast om een deel ervan te doneren aan de armen en behoeftigen. Allah zegt: “Eet ervan (i.e. het offer) en voed de arme behoeftige.” [22:28]

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Tot zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand, oftewel maandag 4 september.

Asielzoekers
De asielzoekerscentra zitten vol met onze broeders en zusters. Een idee is dan ook om een deel van het offer aan hen te schenken, zodat ook zij de vreugde van de moslims delen. Daarnaast zou het een mooi initiatief zijn om hen te betrekken bij de ‘Ied, door hen bijvoorbeeld op te halen voor het ‘Iedgebed met daarna eventueel een gezamenlijk etentje. Ideeën genoeg, enige wat het vereist is een levend hart gevuld met medeleven en barmhartigheid.

Buren
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims. Dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de islam te tonen door hen een deel van het schaap te schenken. Het beste zou zijn gekookt en al.

Bekeerlingen
Houd rekening met onze (alleenstaande) bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.

Beste broeders en zusters:

Het feit dat de moslim grote waarde hecht aan de ‘Ied getuigt van sterk geloof in het hart. Allah zegt:

“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder de ‘Ied) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]

Je bewijst deze dag eer door ten eerste het ‘Iedgebed bij te wonen met jouw medemoslims en vervolgens door de rest van de gebeden op haar voorgeschreven tijden te verrichten. En door vreugde te uiten, blij als de moslim is met deze gezegende dag. Deze vreugde uit je o.a. door je beste kleding te dragen, allerlei lekkers in huis te halen, vrienden en familie met open armen te ontvangen en door elkaar te omhelzen en te begroeten met woorden als Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom‘Ied Mobaarak e.d.

De ‘Ied is een dag van familiebezoek, samenhorigheid en gezelligheid. Uiteraard gezelligheid binnen de grenzen die Allah heeft voorgeschreven. Gezelligheid hoeft niet gepaard te gaan met verboden zaken en ook niet met overlast aan moslims of niet-moslims.

De ‘Ied is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.
Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die ons van ontelbare gunsten voorziet.

Tot slot wens ik iedereen alvast een gezegende ‘Ied toe en vraag ik Allah de meest Verhevene om betere tijden te doen aanbreken voor onze broeders en zusters die wereldwijd met tegenspoed zijn getroffen. Ameen.

(Source: Kennisviamail.nl / 30.08.2017)