Titel

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Tag archief

De enige aanbidding in het Paradijs …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk Younus

Afbeeldingsresultaat voor paradijs islam

Het wereldse leven is de plaats van het verrichten van daden en aanbiddingen. En het hiernamaals is de plaats waar er geen aanbiddingen meer zijn, maar wij de beloning voor onze goede daden oogsten.

Dit geldt echter niet voor één aanbidding! Deze blijft voortbestaan, ook in het Paradijs! Deze aanbidding is het gedenken van Allah!

Allah zei:

Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, hun Heer zal hen leiden vanwege hun geloof (naar de plaats) waar onder door de rivieren stromen in de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).

Hun smeekbede daar is “Soebhanaka Allahoemma” (Heilig bent U, O Allah) ..[10:9,10]

Het gedenken van Allah is een aanbidding die ook in het Paradijs aanwezig is. Simpelweg omdat het gedenken van Allah een genot is dat behoort tot de genietingen van het Paradijs.

Beste broeders en zusters

Hoe is onze situatie met het gedenken van Allah? Deze aanbidding die ons geen enkele moeite kost en waarvan de verdiensten en vruchten enorm zijn.

Het heeft een grote beloning bij Allah en daarnaast is het rust voor het hart. Iets wat we allemaal nastreven.

Deze aanbidding kun je de hele dag door verrichten, onderweg naar school, op het werk, de vrouw (en wellicht de man) tijdens het voorbereiden van de iftaar etc. Je hebt geen wodoe nodig en je hoeft je niet te wenden tot de qibla. Enige wat het vereist is het bewegen van je tong!

Hoeveel van onze tijd gaat verloren zonder dat we Allah ook maar eenmalig gedenken? Laten we daar met zijn allen verandering in brengen door allerlei smeekbeden, zoals deze, veelvuldig te herhalen:

[De meest geliefde woorden bij Allah zijn vier]

Subhaanallaah, Walhamdoelilah, Wa Laa ilaaha illa Allaah, Wa Allaaho Akbar

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl / 06.06.2017)

Vrees niet …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk At Taubah

Afbeeldingsresultaat voor sterke imaan

In een gedeelte van dit hoofdstuk vertelt Allah over de vijandigheid van de ongelovigen jegens de profeet vrede zij met hem. Allah heeft deze vijandigheid beschreven met de volgende woorden:

“Wanneer jou iets goeds overkomt, ergeren zij zich hieraan …” [9:50]

En in een ander vers in Aal Imraan zegt Allah: “.. en wanneer jullie het slechte overkomt, zijn zij daar blij mee.” [3:120]

Dit is het toppunt van vijandigheid. En dit is ook de situatie van de jaloerse. Wanneer degene op wie hij jaloers is iets goeds overkomt, ergert hij zich hieraan en wenst hij dat dit goede zo snel mogelijk weer verdwijnt. En wanneer deze met het slechte wordt getroffen, is hij blij. Wat is jaloezie toch een verdorven eigenschap! Moge Allah ons hiervan behoeden.

In het vers daarna draagt Allah Zijn profeet op om deze vijandigheid te beantwoorden met de volgende krachtige woorden:

Zeg (O Mohammed): “Niets zal ons treffen, behalve wat Allah voor ons heeft beschikt. Hij is onze Beschermer.” Laten de gelovigen daarom op Allah hun vertrouwen stellen. [9:51]

Niets treft de gelovige alleen als Allah dat heeft voorbeschikt. Ook al komt de hele wereld bij elkaar om jou enige schade toe te brengen, dan kunnen ze dat alleen als Allah dat heeft voorgeschreven.

Allah is de Beschermer van de gelovige en daarom plaatst hij zijn vertrouwen altijd in Hem. In elke situatie en in al zijn zaken. Wie dit in zijn leven praktiseert, beschikt over een kracht die met geen enkele andere kracht te vergelijken is!

Het leven van veel van onze broeders en zusters wordt beheerst door allerlei angsten. Angsten die onschuldig beginnen en zich verder ontwikkelen tot psychische aandoeningen.

De gelovige laat het niet zo ver komen. De gelovige sluit de duivel, die hem maar al te graag angstig ziet, buiten door op Allah te vertrouwen. En door geen aandacht te besteden aan de angst die hij hem probeert in te boezemen.

Hoe sterker jouw Imaan is, hoe sterker jouw vertrouwen in Allah zal zijn. De gelovige moet er daarom altijd naar streven om zijn Imaan te versterken en sterk te houden door ongehoorzaamheid aan Allah te laten en dichter tot Hem te komen met al datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl / 05.06.2017)

Wees meegaand …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk Al A’raaf

Afbeeldingsresultaat voor wees meegaand islam

Het is een heel belangrijk vers. Het is een vers dat als wij dit in de praktijk brengen, veel van onze geschillen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Binnen én buitenshuis. Allah de meest Verhevene zei (betekenis):

Aanvaard (in jouw omgang met anderen) datgene wat binnen hun vermogen is, roep op het goede en wend je af van de onwetenden. [7:199]

Elk mens verschilt van de ander. In denkwijze, gewoontes enz. Je zult in jouw omgang met anderen daarom ongetwijfeld op bepaalde punten botsen. Je kunt de ander, op zijn Hollands (en wellicht Belgisch), continu de les wijzen wanneer deze volgens jou iets niet doet zoals het hoort. En dit met alle gevolgen van dien. Maar je kan ook accepteren wanneer iemand iets herhaaldelijk doet, dat de ander nou eenmaal anders is en het laten voor wat het is. En doen alsof er niks aan de hand is.

Dit kan voor velen in het begin lastig zijn. Die drang om er even wat van te zeggen, is bij velen sterk. Maar oefening baart kunst …

Als wij dit toepassen in onze omgang onderling, zullen we zien dat heel veel geschillen worden voorkomen. Op de werkvloer, thuis met je partner, vrienden enz. Het leven is een stuk soepeler wanneer je meegaand en makkelijk bent. Laat woorden als: ‘is goed’ en ‘geen probleem’ altijd op het puntje van je tong zijn. Met name thuis!

Het tweede advies van Allah is om op te roepen tot het goede in woord en daad. Geef degenen die jij treft altijd wat goeds mee. Adviseer ze, spoor ze aan tot het goede, zoals goedheid jegens de ouders, familiebezoek etc. Zo verspreidt het goede zich!

Je hebt een soort mens dat onwetend en dwaas is in hun omgang met anderen. Schelden, lasteren, geweld etc vinden ze doodgewoon. Het advies wat Allah ons heeft gegeven betreft deze groep mensen, is om je van hen af te wenden, niet op ze te reageren en ze verder geen aandacht te schenken. Want juist dat is wat ze willen!

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl / 04.06.2017)

Een duivelse list …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk Al A’raaf

Afbeeldingsresultaat voor wat staat er in surah 7:27

We kennen allemaal het verhaal van onze vader Adam vrede zij met hem. Hoe Allah hem en zijn vrouw had geëerd met het Paradijs en hen toestemming gaf om van al haar genietingen te eten behalve van een specifieke boom.

En hoe de duivel hen vervolgens misleidde om juist van die boom te eten. En nadat zij van deze boom aten, werd hun schaamte zichtbaar en begonnen zij zich met bladeren van het Paradijs te bedekken.

Na dit verhaal spreekt Allah de kinderen van Adam aan, oftewel de mens, om lering te nemen uit deze gebeurtenis. Allah zei:

“O kinderen van Adam laat de duivel jullie niet misleiden, zoals hij jullie voorouders uit het Paradijs heeft verdreven; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun schaamte te tonen.” [7:27]

Beste broeders en zusters

Er schuilt een hele belangrijke boodschap in deze gebeurtenis en dit vers.

Deze boodschap is dat Allah de meest Verhevene voor de mens bedekking wenst van zijn lichaam en schaamtevolle plekken. De duivel daarentegen streeft er juist naar dat er zo min mogelijk van het lichaam bedekt is.

Dat de ongelovigen hier gehoor aan geven en steeds minder van het lichaam bedekken, is niet vreemd. Maar dat de moslim, en met name moslima, hierin meegaat doet pijn.

De moslima is iemand die zich met trots en liefde overgeeft aan Allah. En in haarzelf hoort te denken:
‘O Allah, U heeft mij bevolen om de hidjab te dragen en mijn lichaam te bedekken als bescherming voor mij, dus dan doe ik dat. Ik weet dat U mij nooit iets zal opdragen om mij in mijn vrijheden te beperken of tot last te zijn. Uw tevredenheid is mij geliefder dan alles en iedereen.’
De moslima streeft ernaar om haar lichaam te bedekken met wijde kleding, zodat haar vormen niet zichtbaar zijn. Het gaat dus niet alleen om het bedekken van het hoofd met een stukje stof.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl / 04.06.2017)

Nachtelijke rust!

Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand is het verrichten van de Taraweeh (nachtgebed) gezamenlijk in de moskee. De profeet vrede zij met hem zei:
 
“Wie het nachtgebed in Ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van diegene worden zijn voorgaande zonden vergeven.” [Bukhari]

Afbeeldingsresultaat voor nachtgebed islam

Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is. De profeet vrede zij met hem zei:
 
“Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, krijgt de beloning van het bidden van de hele nacht.” [Tirmidhi]
 
Ontneem jezelf deze grote beloning niet door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven. 
 
Gedenk dat onze nobele profeet vrede zij met hem stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: “Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit?” Hij antwoordde: “Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!”

Dankbaarheid aan Allah uit zich in daden en niet slechts in het zeggen van ‘alhamdolilah’.

Het luisteren naar de recitatie van het boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is rust en ontspanning. Wie heeft daar vandaag de dag geen behoefte aan? 
 
Één van onze vrome voorgangers moest huilen toen hij op zijn sterfbed lag. Daarop zeiden de mensen om hem heen: “Wat doet jou huilen?” Hij antwoordde: “Ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven, maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen.”
 
Zo beste broeders en zusters, houden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaren het niet als een last, maar als verlichting.

Tip
Misschien dat het een idee is om vóór het bijwonen van de Taraweeh het gedeelte van de Koran dat zal worden gereciteerd in de avond, door te nemen middels bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran. Dit kan je doen door naar een opgenomen recitatie te luisteren van het deel van de Koran dat aan bod zal komen in de Taraweeh, en vervolgens lees je tegelijkertijd de vertaling. Door deze voorbereiding te treffen, kan je de imam redelijk volgen tijdens het gebed en raak je minder snel afgeleid. Tevens is dit heel goed voor het versterken van jouw Arabische taal.
 
Beste broeders en zusters

Wellicht dat we overdag druk zijn met allerlei aangelegenheden, zoals het voorzien in ons levensonderhoud. Daar is niks mis mee. Allah zegt:
 
“En wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.” [78:11]
 
Maar wat voor excuus hebben wij dan om de nachten van deze gezegende maand niet goed te benutten met o.a. het reciteren van de Koran en het bijwonen van het Taraweeh gebed? Allah zegt:
 
“Wanneer jij dan klaar bent (met jouw wereldse zaken), streef dan (met de zaken van het Hiernamaals)”. [94:7]
   
Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende dagen en nachten en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

(Source: Kennisinmail.nl / 03.06.2017)

Vast met bezinning …

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een gedeelte van een vers uit Hoofdstuk Al Ma’idah.

Afbeeldingsresultaat voor vasten islam

Het zijn slechts een aantal woorden, maar wat voor woorden! Althans, wanneer je deze woorden overpeinst en een moment neemt om stil te staan bij haar diepgaande betekenis. Allah de meest Verhevene zei:

“Vreest Allah tot Wie jullie verzameld zullen worden.” [5:96]

Beseffen wij ons wel dat deze wereld tijdelijk is en wij tot Allah zullen worden verzameld?

Dat alles wat we om ons heen zien zal vergaan en dat we op een uitgestrekte vlakte zullen samenkomen voor de afrekening?

Dat op het moment dat we sterven en onze ziel het lichaam verlaat er geen mogelijkheid meer is om je voor te bereiden voor die afrekening. De afrekening van de Dag des Oordeels, maar daarvoor al de afrekening in het graf!

We zijn door social media e.d. als nooit tevoren gewoon om op alles en iedereen te letten en te bekritiseren. Maar voor één keer beste broeder of zuster laat even alles en iedereen en vraag jezelf af hoe jouw situatie zal zijn in het graf en op de Dag dat we worden verzameld tot Allah?

Ben je tevreden over jezelf en klaar voor dat moment? Zo niet, wees vastberaden en verruil al datgene waar Allah niet van houdt voor datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is. Dit is het juiste moment!

Het vasten van deze maand heeft Allah voorgeschreven als middel om Hem én de Dag waarop we naar Hem zullen terugkeren te vrezen. In hoeverre is daar sprake van?

In hoeverre vasten we overdag en staan we ‘s nachts in gebed met vurige hoop op Zijn beloning en oprechte vrees voor Zijn straf? Dat is namelijk het echte vasten dat haar vruchten zal afwerpen. Onze profeet vrede zij met hem zei:

“Wie Ramadan vast met geloof en hoop (op Zijn beloning), diens voorgaande zonden worden vergeven. En degene die Ramadan staat (in gebed) met geloof en hoop (op Zijn beloning), diens voorgaande zonden worden vergeven.”

Breng jouw vasten tot leven door niet te vasten omdat iedereen vast, maar omdat je hoopt op Zijn barmhartigheid!

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisinmail.nl / 02.06.2017)

Voel je begunstigd …

Gerelateerde afbeelding

Het vers dat ons tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk Al Ma’idah.

Het is een vers waarover de Joden zeiden dat als dit vers aan hen was geopenbaard zij deze dag als feestdag hadden genomen. Dit vanwege haar grote betekenis.

Dit vers is één van de laatste verzen dat is neer gezonden van de Koran. Het is neer gezonden op een grote dag. De dag van ‘Arafah; het belangrijkste onderdeel van de hadj.

Zoals we allen weten heeft onze profeet vrede zij met hem niet lang voor zijn dood te kennen gegeven dat hij de bedevaart zou gaan verrichten. Hierop verzamelden vele duizenden moslims zich in Medina om met de laatste der profeten – vrede zij met hem – de hadj te verrichten.

Deze bedevaart stond bekend als de afscheidsbedevaart. De profeet vrede zij met hem zei dan ook meerdere malen tijdens de hadj: ‘Neem de (hadj)rituelen van mij over, wellicht zal ik er na dit jaar niet meer zijn.’

In het belangrijkste onderdeel van de hadj, de dag van Arafah is het volgende vers geopenbaard waarin Allah zegt:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen (en verkozen).” [5:3]

Beste broeders en zusters

Er zijn belangrijke boodschappen op te maken uit dit vers.

De eerste boodschap is dat onze religie vervolmaakt en volledig is. En iets wat vervolmaakt en volledig is, accepteert geen toevoegingen. Het toevoegen van innovaties aan onze religie is dan ook ten strengste verboden. Onze nobele profeet vrede zij met hem heeft dit in veel overleveringen benadrukt. Eén daarvan is zijn uitspraak:

“De slechtste zaken zijn de innovaties en iedere innovatie is een dwaling …”

Een andere belangrijke boodschap is dat de gelovige zich begunstigd moet voelen met de islam. Het is de godsdienst die Allah heeft gekozen en verkozen voor de mensheid.

Onze nobele profeet vrede zij met hem zei:

“Degene die tevreden is met Allah als Heer, en met de islam als godsdienst en met Mohammed als boodschapper, heeft de zoetheid van het geloof geproefd.”

Voel je begunstigd met dit prachtig geloof en straal dat ook uit!

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisinmail.nl / 01.06.2017)

Treur niet …

Het vers dat ons gisteren tijdens de Taraweeh is bijgebleven en wij graag met jullie willen delen is een vers uit Hoofdstuk Aali Imraan.

Afbeeldingsresultaat voor slag uhud

Een gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft de veldslag van Uhud. Een veldslag die niet goed was afgelopen voor de moslims. Dit was veel moslims zwaar gevallen.

In het vers dat wij met jullie willen delen, spreekt Allah de gelovigen moed in na deze ramp. Allah zei:

“Zwakt niet af en treurt niet; jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [3:139]

In een vers daarna zegt Allah:

“Dit soort dagen (van voor en tegenspoed) laten Wij onder de mensen rondgaan ..

Beste broeders en zusters:

Wat kunnen we een mooie boodschap opmaken uit deze twee verzen.

De boodschap uit het eerste vers is dat de gelovige in elke situatie de winnaar is en daarom niet moet afzwakken en niet moet treuren bij slechtere tijden. Maar wie is in elke situatie de winnaar? Dat is de (ware) gelovige zoals Allah in het vers zei.

De ware gelovige is degene die zich werkelijk in elke situatie de winnaar voelt. Hoe kan de gelovige zich een verliezer voelen terwijl Allah met hem is?! En terwijl zijn vertrouwen in Allah is!

De gelovige zwakt niet af in slechtere tijden en blijft niet treuren, maar accepteert de situatie waarin hij zich bevindt, trekt er lering uit en gaat met opgeheven hoofd verder! Geen reden tot depressie en afzonderen in huis!

De boodschap uit het tweede vers is dat iedereen zijn portie krijgt van dagen van tegenspoed. Dus denk niet dat wanneer jij met het slechte bent getroffen, jij de enige bent en iedereen om jou heen altijd blij en gelukkig is. Het enige geluk dat onafgebroken is, beste broeders en zusters, is het geluk in het Paradijs.

Toen de grote Imam Ahmed werd gevraagd wanneer de gelovige de zoetheid van rust zal proeven, antwoordde hij:

“Bij de eerste voetstap die hij in het paradijs zet!”

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Source: Kennisviamail.nl  / 31.05.2017)

Zeven zaken die het vasten verbreken!

Afbeeldingsresultaat voor verboden in ramadan

De gelovige dient kennis te hebben van een aanbidding voordat hij deze uitvoert. Dit om er zeker van te zijn dat de aanbidding op de juiste manier wordt verricht en dat er niet onbewust iets wordt begaan wat de aanbidding nietig verklaart.

Zo ook met deze grote aanbidding en vierde zuil van ons geloof; het vasten van de maand Ramadan. We dienen op de hoogte te zijn van haar regelgevingen en met name wat betreft de zaken die het vasten verbreken en ongeldig maken.

In dit bericht treft u een uiteenzetting van de zaken die het vasten verbreken. Ontleend aan het Fatawaboek van de nobele geleerde Shaych al-‘Uthaimeen – moge Allah hem genadig zijn en met het beste belonen.

Er zijn zeven zaken die het vasten verbreken:

1. Het hebben van gemeenschap. Wanneer iemand overdag in Ramadan gemeenschap heeft, is hij verplicht de dag verder te vasten, deze in te halen en een boetedoening te doen. Deze houdt in het bevrijden van een slaaf; als dit niet mogelijk is dient hij twee maanden achtereenvolgend te vasten! Als dit niet mogelijk is (vanwege bijvoorbeeld zwakte of ziekte) dient hij zestig armen te voeden.

2. Het hebben van een zaadlozing door middel van zelfbevrediging (wat overigens niet toegestaan is) of door omhelzing, zoenen, e.d. met de echtgenote.

3. Het eten en drinken; dit geldt voor zowel het nuttige als het schadelijke. Onder het schadelijke valt het roken bijvoorbeeld.

4. Vaccinaties/injecties die het eten en drinken vervangen, de vaccinaties die dat niet doen verbreken het vasten dus niet, ongeacht of ze in de spieren of in een ader worden toegediend en ongeacht of de smaak ervan wordt geproefd in de keel.

5. Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding (ook al is het slechts een ogenblik vóór zonsondergang, het vasten is dan ongeldig en er moet een andere dag worden ingehaald).

6. Het laten verwijderen van bloed middels al-Hidjaamah of een andere vorm van bloedafname waarbij veel bloed wordt verloren en het lichaam verzwakt raakt. Het bloed dat onopzettelijk ontstaat, zoals een bloedneus of dat gering is, zoals bij het trekken van een tand (en zo ook het beetje bloed dat je afstaat voor onderzoek) verbreekt het vasten niet.

7. Het opzettelijk overgeven. Wanneer je onopzettelijk overgeeft, is het vasten geldig.

De zeven bovengenoemde zaken verbreken het vasten niet wanneer zij worden begaan uit:

Vergeetachtigheid; zoals degene die eet en vergeet dat hij aan het vasten is.

Onwetendheid; zoals degene die eet en denkt dat de zon al onder is gegaan.

En ook niet als het zonder wil plaatsvindt; zoals degene die een zaadlozing heeft tijdens het slapen (of zijn mond spoelt met water en het onopzettelijk doorslikt).

(Source: Kenismail.nl / 30.05.2017)

Zo eindig je de vastende dag!

De sunnah is om het vasten direct te verbreken zodra de zon is ondergegaan en de tijd van het magreb-gebed is binnengetreden. De profeet vrede zij met hem zei:

“Het gaat goed met de mensen zolang zij haast maken bij het verbreken van het vasten.” [Bukhari]

Die goedheid is er omdat zij de sunnah van hun profeet vrede zij met hem volgen door het vasten direct te verbreken. 

Afbeeldingsresultaat voor sunnah

Dadels
Een andere sunnah is om het vasten te verbreken met dadels en als die niet aanwezig zijn, dan met water:

Anas, metgezel van de profeet, overlevert dat de profeet vrede zij met hem zijn vasten verbrak vóór dat hij magreb bad met rotab (dadels die nog wat rauw zijn). Als die er niet waren dan met gewone dadels, en als die er niet waren, nam hij wat slokjes water. [Abu Dawoed]

Het is ook veel beter voor de maag om met dadels te beginnen, te rusten en dan later verder te gaan met ander eten.

Vreugde
In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem:

“Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.” [Bukhari]

De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. De tweede vreugde is wanneer hij zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn beloning is. Moge Allah ons die tweede vreugde schenken net zoals Hij ons de eerste vreugde schenkt.

Een ander gegeven wat de gelovige verheuging brengt, is dat Allah met elke iftaar gelovigen van het Vuur bevrijdt (iftaar is de maaltijd waarmee het vasten wordt verbroken). De profeet vrede zij met hem zei:

“Allah bevrijdt ten tijde van elke iftaar (gelovigen van het Vuur). [ibn Maajah]

Degene die Allah van het Vuur bevrijdt, zal dit nooit betreden. Moge Allah ons tot één van hen doen behoren.

Anderen voorzien van iftaar
Ook is het sterk aanbevolen om de vastende te voorzien van eten waarmee hij zijn vasten verbreekt. De profeet vrede zij met hem zei:

Wie een vastende te eten geeft, hem komt dezelfde beloning toe als deze vastende (die te eten is gegeven) … [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door jouw huisdeur gesloten te houden voor familie, vrienden en met name: onze bekeerde broeders en zusters. Dit is de maand van vrijgevigheid en samenhorigheid!

Beste broeders en zusters

Gedenk wanneer je het vasten verbreekt en jij het water door je aderen voelt stromen, Allah’s gunst op jou. Een glas water dat totaal geen waarde heeft in onze ogen, maar in werkelijkheid heel veel waard is.

De bekende kalief Haaroen ar-Rachied stond aan het hoofd van het islamitische kalifaat eeuwen geleden. Zijn heerschappij reikte van het westen tot het oosten.

Op een dag was deze machtige en rijke kalief omringd door geleerden, en hij hield ervan om geadviseerd te worden.

De kalief had een glas water in zijn hand en net toen hij wilde drinken, zei een van de geleerden tegen hem:

“Momentje O leider der gelovigen, stel dat u hevige dorst heeft en dit glas water u wordt ontnomen, met hoeveel van uw bezittingen zou u het glas water kopen?”

Na even nadenken antwoordde de kalief: “Met de helft van al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “Gaat u gang”, waarop de kalief het glas leegdronk.

Vervolgens vroeg de geleerde: “Stel dat dit glas water wat u heeft gedronken uw lichaam niet wil verlaten, hoeveel van uw heerschappij en bezittingen zou u afstaan om dit water er weer uit te krijgen?”

Na even nadenken antwoordde hij: “Met al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “O leider der gelovigen, uw gehele rijkdom is niet meer waard dan een glas water!”

Hierop moest de kalief huilen.

Ten tijde van de iftaar nemen we plaats aan een tafel bedekt met al datgene wat ons hart begeert. Dat glas water zien we niet eens staan. Zo gaan we om met de meeste gunsten van Allah. We genieten ervan zonder stil te staan bij Degene die ons ervan voorziet, laat staan dat we Hem dankbaar zijn.

Al gelijk na het nuttigen van een uitgebreide iftaar zijn velen van onze broeders en zusters Allah ondankbaar en ongehoorzaam door het magreb-gebed te verzuimen.

Weet dat er een dag zal komen waarop we zullen worden gevraagd over de genietingen en of wij Allah daar dankbaar voor waren. Allah zegt:

“Jullie zullen die dag (Dag des Oordeels) ondervraagd worden over de genietingen.” [102:8]

(Source: Kennismail.nl / 29.05.2017)