Bijna ‘Ashura!

Aanstaande maandag, 9 september, is het ‘Ashura: de tiende dag van de islamitische maand Muharram. Het is sterk aanbevolen om deze dag te vasten. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het vasten van ‘Ashura:

“Met het vasten op de dag van ‘Ashura hoop ik dat Allah (de kleine zonden van) het voorgaande jaar kwijtscheldt.” [Hadith in Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, oftewel overmorgen: zondag 8 september.

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van de maand Muharram te vasten. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het beste vasten na Ramadan, is het vasten van de maand van Allah: Muharram.” [Hadith in Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

Vast deze twee dagen en spoor de mensen om jou heen aan om te vasten. Hopend op de vergiffenis van Allah en in navolging van de Sunnah van onze nobele profeet Muhammad vrede zij met hem. 

(Kennisviamail.nl / 06.09.2019) 

Vasten van ‘Ashura!

Ashura

Vandaag, zondag 1 september, is de tweede dag van de islamitische maand Muharram.

Muharram is tevens de eerste maand van onze islamitische kalender. Vandaag is dus de tweede dag van het islamitisch nieuwjaar, het jaar 1441.

Dit betekent dat de verhuizing (Hidjra) van onze profeet vrede zij met hem van Mekka naar Medina 1441 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Aangezien ‘Umar – moge Allah tevreden met hem zijn – deze gebeurtenis heeft aangesteld als de eerste dag van de islamitische kalender.

‘Ashura
Het is sterk aanbevolen om de tiende dag van de maand Muharram te vasten, oftewel ‘Ashura. Deze komt dit jaar overeen met maandag 9 september.

De reden achter het vasten van ‘Ashura
Nadat de profeet vrede zij met hem van Mekka naar Medina verhuisde, merkte hij op dat de Joden ‘Ashura vasten. Toen hij hen vroeg wat de aanleiding daarvoor is, antwoordden zij dat het de dag is waarop Allah de profeet Moesa – vrede zij met hem – en zijn volk van de tiran Fir’awn redde. En dat Moesa uit dankbaarheid aan Allah deze dag vastte en dat zij hem daarin volgen.

Hierop zei de profeet vrede zij met hem dat de moslims meer recht hebben op (het volgen van) Moesa dan de Joden, waarop hij de moslims beval om deze dag te vasten. [Hadith in Bukhari]

Verdienste van het vasten van ‘Ashura
De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het vasten van ‘Ashura dat het de (kleine) zonden van het voorgaande jaar kwijtscheldt. [Hadith in Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, oftewel zondag 8 september. 

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van de maand Muharram te vasten. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het beste vasten na Ramadan is het vasten van de maand van Allah: Muharram.” [Hadith in Sahih Muslim]

Wie nog dagen van Ramadan moet inhalen
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Ashura te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Ashura. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Ashura apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Beste broeders en zusters

Vast zondag 8 en maandag 9 september en spoor de mensen om jou heen aan om te vasten. Hopend op de vergiffenis van Allah en in navolging van de Sunnah van onze nobele profeet Muhammad vrede zij met hem. 

(Kennisviamail.nl / 01.09.2019) 

Aankomend weekend: Twee grote dagen!

Er zijn twee grote dagen op komst: de dag van ‘Arafah en het offerfeest. Het neefje van onze profeet, genaamd ibn ‘Abbaas, is van mening dat Allah in het volgende vers zweert bij deze twee dagen. Allah zegt:

“Bij het even en het oneven”. [89:3]

Met het even wordt volgens hem verwezen naar het offerfeest; de tiende dag van de islamitische maand Dhul Hidjah. En met het oneven naar de dag van ‘Arafah (de negende dag).

Dag van ‘Arafah
‘Arafah is een plaats net buiten Mekka waar de bedevaartgangers op de negende dag van de (islamitische) maand Dhul Hidjah van dohr tot zonsondergang verblijven. Het verblijven in ‘Arafah is hét belangrijkste onderdeel van de bedevaart!

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van de dag van ‘Arafah:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Vuur bevrijdt dan de dag van ‘Arafah.” [Sahih Muslim]

Vasten
Het is sterk aanbevolen om deze dag, welke dit jaar overeenkomt met zaterdag 10 augustus, te vasten. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:
 
“(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Sahih Muslim]

Dagen openstaan van Ramadan 
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Arafah te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Arafah. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Arafah apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Du’a (smeekbede)
Het is aanbevolen om veel du’a te verrichten op de dag van ‘Arafah. De profeet vrede zij met hem zei:

“De beste du’a, is de du’a van de dag van ‘Arafah …” [Tirmidhi]

De beste smeekbede die je op deze dag kan uitspreken, zoals dat staat in de volledige versie van de vorige overlevering, is:

 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 (Laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharieka lah, lahulmulk wa lahulhamd, wa huwa `ala kulli shay’in qadier)

 
Beste broeders en zusters
De dag van ‘Arafah is een dag met een grote waarde bij Allah en het vasten ervan heeft een enorme verdienste. Dit een grote buit die je niet mag mislopen!
 
‘Ied al-Adha
Na de grote dag van ‘Arafah volgt een andere grote dag: het offerfeest. Onze profeet vrede zij met hem zei:

(een van) De geweldigste dagen bij Allah is de dag van het offeren (i.e. het offerfeest).” [Abu Dawood]

Sommige geleerden zijn dan ook van mening dat het de beste dag van het jaar is!
 

 • De moslim start deze dag met het ‘Iedgebed, gezamenlijk in de moskee. Dit is ook sterk aanbevolen voor de vrouw, vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem daartoe. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open lege vlakte. Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt, aangezien de menstruerende vrouw de moskee niet mag betreden. 
 • Het is aanbevolen om vóór vertrek naar het gebed de grote wassing te verrichten. Net zoals je dat doet voor het vrijdaggebed. En voor de mannen om zich te parfumeren.
 • Het is aanbevolen om de Takbeer uit te spreken onderweg naar de moskee en wachtend op het gebed. Wel moet daarbij worden gezegd dat dit niet gezamenlijk in één stem hoort te gebeuren, maar ieder voor zich. Een vorm van de Takbeer is:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ(Allaaho akbar, Allaaho akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho akbar, Allaaho akbar wa lillaahilhamd)

 • Het is sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg.
 • Het is aanbevolen, indien dat mogelijk is, om pas te eten nadat je terugkomt van het ‘Iedgebed, zodat het eerste wat je eet van jouw offer is. 
 • Het is sunnah om van je offer te eten en daarnaast om een deel ervan te doneren aan de armen en behoeftigen. Allah zegt: “Eet ervan (i.e. het offer) en voed de arme behoeftige.” [22:28]

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Tot zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand, oftewel woensdag 14 augustus.
 
Buren
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims. Dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de islam te tonen door hen een deel van het schaap te schenken. Het beste zou zijn gekookt en al.
 
Bekeerlingen
Houd rekening met onze (alleenstaande) bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.
 
Beste broeders en zusters:

Het feit dat de moslim grote waarde hecht aan de ‘Ied getuigt van sterk geloof in het hart. Allah zegt:
 
“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder de ‘Ied) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]

Je bewijst deze dag eer door ten eerste het ‘Iedgebed bij te wonen met jouw medemoslims en vervolgens door de rest van de gebeden op haar voorgeschreven tijden te verrichten. En door vreugde te uiten, blij als de moslim is met deze gezegende dag. Deze vreugde uit je o.a. door je beste kleding te dragen, allerlei lekkers in huis te halen, vrienden en familie met open armen te ontvangen en door elkaar te omhelzen en te begroeten met woorden als Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom‘Ied Mobaarak e.d. 

De ‘Ied is een dag van familiebezoek, samenhorigheid en gezelligheid. Uiteraard gezelligheid binnen de grenzen die Allah heeft voorgeschreven. Gezelligheid hoeft niet gepaard te gaan met verboden zaken en ook niet met overlast aan moslims of niet-moslims.

De ‘Ied is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.    
Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die ons van ontelbare gunsten voorziet.  

Ik wens iedereen alvast een gezegende ‘Ied toe en ik vraag Allah de meest Verhevene om betere tijden te doen aanbreken voor onze broeders en zusters die wereldwijd met tegenspoed zijn getroffen. Ameen.

(Source: kennisviamail / 08.08.2019) 

Dit zijn de laatste tien!

Vandaag, zaterdag 25 mei, breken met zonsondergang de laatste tien nachten van de Ramadan aan. Want vandaag is de twintigste dag van de maand Ramadan en na zonsondergang breekt de 21e nacht aan. De 21e nacht is de eerste nacht van de laatste tien nachten!

Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het zijn de beste nachten van het jaar!

Het was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem om de laatste tien dagen, en met name de nachten, van deze gezegende maand extra goed te benutten. 
 
‘Aicha radia Allaho ‘anhaa overlevert dat de profeet vrede zij met hem zich in de laatste tien dagen van de Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan in de overige dagen. [Sahih Moslim]
 
Hij was gewoon om op te blijven voor de aanbidding wanneer de laatste tien nachten aanbraken en maakte zijn vrouwen wakker zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding doorbrachten.  
 
Lailatoelqadr
In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr. Allah zegt: 
 
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]
 
Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt. Dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter in de oneven nachten en het grootst in de 27e nacht. Maar dat is niet zeker, zoals sommigen dat denken.

De nacht breekt islamitisch gezien aan met zonsondergang en niet, zoals we dat gewend zijn, na twaalven. 

Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zei: “Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bukhari]
 
Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh-gebed te missen in deze laatste tien nachten.
 
Gedenken van Allah
 ‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]
 
De smeekbede in het Arabisch:
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

 
Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah. 
 
Deze gezegende dagen en nachten brengen we door met het vermijden van zondes en nutteloos tijdverdrijf om vervolgens dichter tot Allah te komen met allerlei vrome daden, zoals de vijf gebeden op haar voorgeschreven tijden, vrijwillige gebeden, Taraweeh, Koran-recitatie, liefdadigheid en het veelvuldig gedenken van Allah. Ibn al-Qayyim zei:
 
“De beste vastenden zijn degenen die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten.”
 
Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

 
Deze smeekbedes kan je herhalen zoveel als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.  
 
Begunstigd is degene die van elk mogelijk moment gebruikmaakt om zijn Heer te gedenken. Lopend over straat, wachtend op het openbaar vervoer, liggend op de bank etc …

Beste broeders en zusters

Wellicht dat velen van ons het gevoel hebben dat ze de voorgaande dagen van de Ramadan niet hebben doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is. Misschien dat we fanatiek zijn begonnen en langzamerhand zijn afgezwakt …

Misschien dat we niet veel verandering tot stand hebben kunnen brengen en dat we vele goede voornemens niet waar hebben kunnen maken …

Dan is de kans om daar verandering in te brengen nu binnen handbereik. Maak een voor jezelf haalbaar programma voor deze laatste tien en wees verheugd op een mooi einde van deze gezegende maand!

Moge Allah ons allen bijstaan bij het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Kennisviamail.nl / 25.05.2019)

Daar waar echte geluk is

بسم الله الرحمن الرحيم 

Dit leven heeft Allah geschapen als beproeving. Wie dit nog niet doorheeft en denkt dat er voortdurende geluk bestaat, heeft niks begrepen van dit wereldse leven.

Ben je de ene dag gelukkig, is er de volgende dag wel weer iets dat dit geluk dwarsboomt.

Ben je zelf gelukkig, dan is er altijd wel iemand van je dierbaren die minder gelukkig is vanwege ziekte en ander tegenspoed waardoor jij weer minder gelukkig bent.

Ben je gelukkig, dan is er altijd wel iemand die hier jaloers op is en jou dit geluk niet gunt. 

Het echte geluk dat daadwerkelijk geluk te noemen is en wat blijvend is en door niets wordt beïnvloed, is het geluk in het paradijs beste broeders en zusters. Dat is een geluk wat enkel toeneemt!

Dat geluk doet je al het ongeluk van het wereldse leven in één keer vergeten. De profeet vrede zij met hem zei (betekenis):

Op de dag des oordeels wordt een persoon naar voren gehaald die het meeste ellende van alle mensen op aarde heeft meegemaakt. Hij wordt dan in het paradijs gedompeld en gevraagd: ‘Heb je ooit een moeilijke tijd meegemaakt?’

Zijn antwoord: ‘Nee, mijn Heer. Ik heb nog nooit een moeilijke tijd meegemaakt!’

Streef naar dit geluk beste broeders en zusters door altijd bezig te zijn met datgene waar de Schenker van geluk, Allah, van houdt en tevreden mee is. Alleen Hij kan je met dit eeuwig geluk eren.

Moge Allah ons allen het eeuwige geluk in het paradijs schenken.

(Kennisviamail.nl / 21.05.2019) 

De kracht van Du’a!

بسم الله الرحمن الرحيم 

Allah lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort.

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du’a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene. Allah zegt: 

Jullie Heer zei: roep Mij aan en Ik verhoor jullie. [40:60]
 
En de profeet vrede zij met hem zei:

“Du’a dat is dé aanbidding.” [Tirmidhi]
 
Het aanroepen van Allah was één van de gewoontes van de profeten. Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub vrede zij met hem:
 
“En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]
 
Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Wie zijn smeekbede richt tot iets of iemand anders dan Allah, begaat shirk. Dat is dé grootste zonde.
 
Er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Allah, daarom richten wij ons direct tot Hem. Allah zegt:
 
“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]
 
De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren: 

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet. 
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt: 

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.
 
De voorkeur gaat uit naar het verrichten van Du’a met de smeekbedes die zijn overgeleverd in de Koran en sunnah, aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een persoon een andere Du’a verricht dan is overgeleverd wanneer daar aanleiding tot is. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, voor diegene die de Arabische taal niet machtig is.
 
Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Uit de voorgaande overlevering maken we op hoe enorm de barmhartigheid van Allah is en dat Hij Zijn dienaren niet met lege handen achterlaat. En dat het niet noodzakelijk is dat we datgene krijgen waarnaar we vragen in onze Du’a en dat dat ook niet betekent dat de Du’a niet is verhoord.

Allah de meest Verhevene is de Alwijze en de Alwetende. Hij heeft kennis van wat is geweest en wat zal komen. Vaak wensen wij iets vurig terwijl datgene in werkelijkheid niet goed voor ons is, hoe moeilijk dat soms ook in te beelden is. Vaak wensen we iets spoedig, terwijl het juiste moment voor datgene wat we vragen nog nog niet is aangebroken en Allah het verhoren van de smeekbede daarom uitstelt.

De gelovige ontdoet zich van al datgene wat het beantwoorden van de Du’a in de weg kan staan, zoals verboden (verworven) inkomsten en verricht Du’a. Hij herhaalt deze, dringt aan bij Allah, gaat ervan uit dat deze wordt verhoord en wanhoopt niet. De profeet vrede zij met hem zei: “Jullie smeekbedes worden verhoord zolang jullie niet haastig zijn.” Daarop vroegen de metgezellen wat met ‘haastig zijn’ wordt bedoeld. Hierop zei de profeet: “Jullie verrichten smeekbeden en vervolgens zeggen jullie ‘mijn smeekbede is niet verhoord’ en laten jullie het verrichten van Du’a.” [Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!
 
En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”
 
Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:
 
“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]
 
Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.
 
Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.

(Kennisviamail.nl / 17.05.2019) 

Ware kracht!

بسم الله الرحمن الرحيم


Wanneer we het woordje kracht horen, moeten we gelijk denken aan gebalde vuisten en ander machtsvertoon. We denken dan met name aan uiterlijke kracht.

Terwijl er een andere soort kracht is, die veel belangrijker is dan deze uiterlijke kracht. Zoals de volgende bekende hadieth daar naar verwijst:

De krachtige is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die zich kan inhouden bij woede.” [Hadieth in Bukhari]

Deze hadieth corrigeert een misvatting, en die is dat uiterlijke kracht duidt op sterkte. Terwijl juist het innerlijke van een persoon duidt op ware kracht. 

In dit bericht willen we stilstaan bij deze innerlijke kracht. En dan met name bij het gebruiken van deze kracht om sommige van onze slechte eigenschappen te veranderen. 

Persoonlijkheid
Ieder van ons heeft zo zijn eigen persoonlijkheid, bestaande uit karaktereigenschappen en gewoontes. Wij hebben allemaal bepaalde eigenschappen die ons kenmerken. Velen van deze eigenschappen zijn goed, maar sommigen ook weer niet.  

Niemand zal beweren dat al zijn eigenschappen goed zijn, gebrekkig als we als mens nou eenmaal zijn. Maar wat nu eigenlijk onze kernvraag is: zijn we in staat om wat van onze slechte eigenschappen te veranderen?

Veranderen van gedragingen en gewoontes is niet makkelijk, zeker als het iets is wat je al jaren gewend bent te doen en onderdeel van je persoonlijkheid is geworden. Maar toch is het mogelijk. 

Eigenlijk is iedere moslim die de islam praktiseert zoals het hoort, continu in verandering. Iedere keer weer wanneer hij iets nieuws leert, past hij dit toe. Iedere keer wanneer hij leert dat een bepaalde eigenschap niet geliefd is bij zijn Schepper, streeft hij naar verandering.

Dan is de vraag die zich dan vanzelf voordoet: hoe bewerkstellig je een verandering in jouw persoonlijkheid en gedrag?

De volgende hadieth instrueert ons hoe we zo’n verandering in ons karakter en gedragingen teweeg kunnen brengen, de profeet vrede zij met hem zegt (betekenis):

“Zachtmoedigheid bereik je slechts door zachtmoedigheid te oefenen” [Hadith in Daaraqotni]

In deze hadieth leert de profeet ons om de vrome eigenschap van zachtmoedigheid en vergevensgezindheid onszelf eigen te maken door het te oefenen en onszelf daartoe te dwingen.

Aan de hand van het volgende voorbeeld zullen we proberen te verduidelijken hoe we dit gouden advies van onze profeet vrede zij met hem in de praktijk kunnen brengen.

Een persoon kan van nature snel boos worden en geneigd zijn dat ook te laten zien. Doordat hij dan probeert niet snel boos te worden en zich inhoudt wanneer zich een situatie voordoet waarin hij geheid boos zou zijn geworden, en dit keer op keer probeert te herhalen, zal het resultaat naar verloop van tijd zijn dat deze persoon niet meer zo gauw boos te krijgen is.

Zelfs zo dat een onbekende van deze persoon zal denken dat hij altijd al rustig en zachtmoedig is geweest.

De ‘truc’ is eigenlijk dat je bepaalde mooie eigenschappen die je niet bezit, jezelf eigen maakt door ze aan te leren. Tot op een gegeven moment deze aangeleerde eigenschappen zo gemakkelijk gaan alsof ze aangeboren zijn.

Thuis 
Een terrein waar het toepassen van deze kracht onmisbaar is, is thuis. En dan met name als het gaat om de omgang en relatie tussen man en vrouw. 

Het leven onder één dak en het doorbrengen van veel tijd samen kan ongetwijfeld leiden tot wrijvingen en irritaties. Irritaties die weer vaak leiden tot ruzies en het leven thuis behoorlijk onaangenaam kunnen maken.

Om een voorbeeld te noemen van een veelvoorkomende eigenschap die ongetwijfeld voor veel irritatie kan zorgen in huis: kritiek en commentaar leveren op de kleinste zaken. De ander lijkt niks goed te kunnen doen. Wanneer deze eigenschap thuis aanwezig is en tot de nodige irritaties leidt, dient er gewerkt te worden aan het veranderen van deze eigenschap.

Dit kan op dezelfde eerder geschetste manier en advies van onze profeet vrede zij met hem. Door te proberen niet overal wat van te zeggen, en wanneer zich dan een situatie voordoet waarin je ongetwijfeld kritiek zou hebben geuit, hou je je in. En de volgende keer weer, tot aan het moment dat het zonder moeite gaat. Met als resultaat dat je zult zien dat het leven een stuk soepeler verloopt.

Een ander voorbeeld van een eigenschap die buitenshuis, maar zeker ook binnenshuis, kan zorgen voor veel irritaties is koppigheid. Jouw mening is altijd de juiste zonder ook maar in acht te nemen dat de ander het bij het juiste eind zou kunnen hebben. Imam as-Shaafi’i zei in een wijze uitspraak:

Mijn mening is (in mijn ogen) juist maar zou ook onjuist kunnen zijn, en de mening van iemand anders is (in mijn ogen) onjuist maar zou ook juist kunnen zijn.”

Ook deze eigenschap is weer op dezelfde manier te veranderen; proberen meegaand te zijn.

Gedachten
Een algemeen gegeven is dat onze handelingen gekoppeld zijn aan onze gedachtes. Als we niet in staat zijn om bepaalde kernovertuigingen te veranderen, zal er aan ons gedrag ook niets veranderen.

Degene die gierigheid goedpraat door het te zien als ‘economisch ingesteld zijn’ zal geen moeite doen om te veranderen. Degene die het wraak nemen op iedereen die hem wat heeft aangedaan ziet als kracht, zal nooit leren vergeven. Degene die de ander gelijk geven als zwakte ziet, zal nooit van zijn koppigheid afkomen etc.

Het kan geen kwaad om bepaalde kernovertuigingen die we als eeuwige waarheid zien, te toetsen met de werkelijkheid en uiteraard met onze islamitische richtlijnen.

Spiegel 
De meeste van onze slechte eigenschappen hebben we vaak niet eens door, het zijn meer de mensen om ons heen die deze opmerken. De profeet vrede zij met hem zegt:

“De gelovige is (als) een spiegel voor de gelovige.” [Hadith in Abu Dawood]

De gelovige is voor zijn broeder als een spiegel die hem wordt voorgehouden, waarin hij zijn tekortkomingen ziet. Hij attendeert zijn broeder (op een wijze manier) op zijn tekortkomingen, omdat hij het goede voor hem wenst. Zelfs zo dat meerdere van onze vrome voorgangers gewoon waren te zeggen:

“Moge Allah degene die mij wijst op mijn tekortkomingen barmhartig zijn.”

Het is dan aan de gelovige om nederig te zijn en te kijken of de geleverde kritiek waar zou kunnen zijn, zonder deze gelijk uit hoogmoed te verwerpen. 

Kanttekening
Een belangrijke kanttekening is dat geen enkele verandering teweeg kan worden gebracht alleen met de wil en hulp van Allah de meest Verhevene. De gelovige is zich daar van bewust en zoekt zijn toevlucht daarom ook bij Allah en vraagt Hem om hulp. Dagelijks reciteren we hoofdstuk al-faitha in onze gebeden, en in het vierde vers zeggen wij:

“Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

En in de bekende smeekbede zeggen wij:
 
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Laa hawla wa laa qoewwata illa billaah)

Deze smeekbede betekent dat we geen macht noch kracht hebben om te veranderen van situatie naar situatie alleen met Allah’s wil en hulp.

Onze profeet was gewoon om soms het gebed te beginnen met een du’a waarin hij o.a. zei:

“Leid mij naar de beste manieren, niemand leidt naar de beste manieren behalve U. En behoed mij van de slechte manieren, niemand behoedt van de slechte manieren behalve U.” [Hadith in Sahih Muslim]

De moslim vraagt Allah om hem te helpen zijn slechte manieren en gedragingen te veranderen naar betere. En tegelijkertijd onderneemt hij zelf actie, zoals Allah zegt:

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen.” [13:11]

Uit dit vers maken we op dat het begin bij de dienaar zelf hoort te zijn.

Beste broeders en zusters

Iedereen is in staat om te veranderen. Het enige wat het vereist is wilskracht. Als jij jezelf deze kracht kan aanleren, daarbij jouw hulp bij Allah zoekende, zul je zien hoeveel voordelen het met zich meebrengt. Op het gebied van jouw band met Allah én jouw band met de mensen. En zelfs op het gebied van jouw gezondheid, door bijvoorbeeld ongezond gedrag en eetgewoontes om te zetten naar gezonde.

Als je aan de andere kant jezelf overgeeft aan jouw ziel en haar lusten en je vasthoudt aan slechte gewoontes en gedragingen, zonder bereid te zijn deze te veranderen, zul je zien dat je altijd in dezelfde negatieve cirkel zult blijven.

Ben je in staat om je slechte gedragingen om te zetten naar goede gedragingen, weet dan dat je beschikt over ware kracht. Ook al zie je er lichamelijk misschien zwak uit.  

Ben je niet in staat om te veranderen naar het betere, en blijf je jaren hangen in dezelfde slechte gewoontes en verwaarlozing van jouw band met Allah, weet dan dat je ware kracht mist. Het is dan hoog tijd om op zoek te gaan naar deze ware kracht …

(Kennisviamail.nl / 14.05.2019)

Zo veel afleiding!

Velen van ons proberen al jaren vooruitgang te boeken in het geloof, maar toch schijnt het maar niet te lukken. Ieder goed voornemen dat we hebben, loopt al gauw uit op niets. Het onderhouden van het gebed is daar een geschikt voorbeeld van.

Om aan een oplossing voor dit probleem te werken, moeten we allereerst begrijpen dat ons lichaam het hart volgt, zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, er bevindt zich in het lichaam een ‘vleesklomp’, als die goed is, is het hele lichaam goed en als die slecht is, is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dat is het hart.”  [Bukhari]

Onze daden zijn de vruchten van het hart. Wanneer het hart gezond en schoon is, brengt het gezonde en mooie vruchten voort en anders brengt het niet veel goeds voort.

En net zoals het hart invloed heeft op onze daden, hebben de daden omgekeerd ook invloed op het hart. Allah zegt:

“…wat zij plachten te doen (aan zonden) heeft hun harten bedekt.” [83:14]

De profeet vrede zij met hem heeft dit vers uitgelegd met het feit dat iedere keer wanneer de dienaar een zonde begaat, deze een spoor nalaat op het hart en dat deze door het vragen van vergeving weer verdwijnt. Maar wanneer de ene zonde de ander dan opvolgt, zonder het tonen van berouw, dan zal dit zo’n groot effect hebben, dat het hele hart beslaat.

In een andere overlevering vergelijkt de profeet vrede zij met hem het hart dat erg beïnvloed is door zondes met een scheefstaand glas. Een scheefstaand glas kan je blijven vullen, maar het houdt het water niet vast.

Dit is de situatie van velen van ons, beste broeders en zusters. Wij willen verbetering en vooruitgang maar doordat we ons hart onrecht aandoen met slechte daden, weigert dit mee te werken.

Stoorzenders
Een factor waar het hart dagelijks last aan ondervindt is het zicht. Het zicht waar wij het gevaar van onderschatten. Een poëet zei:

“Alle gebeurtenissen beginnen met het zicht”

Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn – verduidelijkt dit en zegt:

“Het zien wekt een gedachte op, de gedachte wekt een begeerte op, de begeerte wekt een wil op. En de wil wordt steeds sterker totdat er een daad plaatsvindt.”

Velen van ons geven hun ogen vrij zicht, niet beseffende hoe groot haar effect op het hart is.

Op straat lijkt het bijna alsof alles wat voorbijloopt gekeurd moet worden. Wanneer we achter een scherm zitten, en dat doen we veel, wordt alles wat voorbijkomt aandachtig bekeken, ongeacht of datgene gepast is of niet.

Vanwege het gevaar van deze twee ogen spreekt Allah de mannen aan en zegt:

“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:30]

En vervolgens spreekt Allah de vrouwen aan:

“En zeg (O Mohammed) tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:31]

Het gehoor
Een andere factor die direct effect heeft op het hart is ons gehoor. Het luisteren naar zaken als muziek, roddel en vulgair taalgebruik komen het hart niet ten goede.

De tong
De tong en de zondes die daarmee worden voortgebracht, hebben ook effect op het hart. Er zijn dan ook vele overleveringen die waarschuwen voor het gevaar van de tong.

Verboden relatie’s
Niet te vergeten de verboden relatie’s die vandaag de dag gemakkelijk tot stand komen. Wiens hart verbonden is aan een persoon middels een verboden (buitenechtelijke) relatie, heeft een aanslag gepleegd op zijn eigen hart.

Slecht gezelschap
Het verkeren in slecht gezelschap is zeer schadelijk voor het hart, aangezien je in slecht gezelschap: het slechte ziet, hoort en spreekt. Alleen al het laten van slecht gezelschap kan een keerpunt zijn in het leven.

Onzinnig tijdverdrijf
Naast de verboden zaken, zijn er ook heel wat onzinnige zaken die ons vandaag de dag afleiden, bezighouden en belemmeren van het goed benutten van onze tijd. Of beter gezegd: van het goed benutten van ons leven, want het leven bestaat uit tijd. 

Degene die zijn smartphone in deze gezegende maand af en toe uitzet (niet enkel op stil) om te genieten van rust en aanbidding, heeft zich ontdaan van een hele grote stoorzender.

Verzwakt hart
Kortom beste broeders en zusters, er is zoveel slechts en afleiding voor het hart, dat het hart zo erg verzwakt raakt dat het geen zin heeft in het verrichten van goede daden. Zoals ibn al-Qayyim zei:

“Wanneer het hart gevuld is met onzin en het houden ervan, is er geen ruimte meer over voor de waarheid en het houden ervan …”

Beste broeders en zusters

Degene die oprecht zijn band met Allah wil verbeteren, en daar is deze gezegende maand ideaal voor, moet als eerste beginnen met het afstand nemen van al datgene wat schadelijk is voor zijn hart, want dan pas zal er ruimte zijn voor het goede.

Net zoals degene die een tuin wil beplanten met rozen eerst het onkruid verwijdert, dienen wij ook het onkruid om ons heen te ‘verwijderen’ en weg te houden om vervolgens mooie vruchten voort te brengen en te behouden. 

(Kennisviamail.nl / 13.05.2019)

Vrijwillige gebeden, beter kan je jouw tijd niet besteden!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die naast de verplichtingen, vrijwillige aanbiddingen heeft voorgeschreven. Dit om Hem hiermee te gedenken, onze hasanaat te vermeerderen en om onze tekortkomingen te compenseren.  

De oprechte gelovige die streeft naar het bereiken van het welbehagen van zijn Heer, laat het niet bij de verplichtingen. Hij gaat verder met het verrichten van vrijwillige goede daden om zijn schaal zwaar te doen wegen op de Dag des Oordeels. Allah zegt:

“Op die dag zal de weegschaal de waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen. En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht …” [7:8-9]

Wiens schaal licht is op de Dag des Oordeels heeft zichzelf verlies toegebracht door nalatig te zijn met het verrichten van goede daden. Een onherstelbaar verlies!

Compensatie verplichte gebeden
Met het verrichten van vrijwillige gebeden worden onze tekortkomingen in het verplichte gebed gecompenseerd. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is behoort hij tot de verliezers. Als hij tekortkomingen heeft in zijn verplichte gebeden zegt Allah: “Kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft”, dan wordt daarmee de tekortkoming gecompenseerd.” [Tirmidhi]

In dit bericht gaan we in op wat vrijwillige gebeden en haar regelgevingen:

De Sunan rawaatib
De sunan rawaatib vallen onder de vrijwillige gebeden die vóór en na de verplichte gebeden worden verricht. Onze nobele profeet vrede zij met hem liet deze nooit na, alleen wanneer hij op reis was. Hij zei over de verdienste van de sunan rawaatib:

“De moslim die iedere dag vrijwillig twaalf rak’ah (eenheid van gebed) bidt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs.” [Sahih Moslim]

Deze twaalf rak’ah zijn als volgt:

– Twee vóór het fajrgebed:

Deze twee bid je ook wanneer je op reis bent. De profeet zei: “De twee rak’ah (vóór) fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat zich daarin bevindt.” [Bukhari]

– Vier vóór het dohrgebed: twee rak’ah en daarna weer twee rak’ah.

Met vóór het gebed wordt vóór het verrichten van het verplichte gebed bedoeld, maar nadat de tijd van het gebed is binnengetreden. Als dohr bijvoorbeeld om 13.45 is, bid je de sunnah na deze tijd. Dit geldt ook voor de sunnah van fajr.

– Twee na het dohrgebed.

– Twee na het magrebgebed.

– Twee na het ishagebed.

Deze twee dienen na het ishagebed te worden gebeden en vallen niet onder de Taraweeh. De Taraweeh start na deze twee rak’ah. Mocht de imam, wat jammer genoeg het geval is in vele moskeeën, de moskeegangers niet de gelegenheid geven om de sunnah van ‘isha te bidden, dan zijn er meerdere oplossingen: 

Eén daarvan is dat de eerste twee rak’ah van de Taraweeh worden gebeden met de intentie van de sunnah van ‘isha. Echter kan dit niet met een gezamenlijke intentie, namelijk de sunnah van isha én de Taraweeh, omdat deze twee verschillende soorten nawaafil (vrijwillige daden) zijn.  

Het Dhoeha-gebed
Het Dhoeha-gebed is een ander vrijwillig gebed dat de moslim dagelijks kan verrichten. Abu Huraira – moge Allah tevreden met hem zijn – overlevert dat de profeet hem aanspoorde tot het verrichten van het Dhoeha-gebed. [Bukhari]

De tijd waarop dit gebed kan worden verricht is vanaf een kwartier na zonsopkomst (shoroeq) en eindigt met ongeveer een kwartier vóór dohr. Het meest aanbevolen tijdstip voor dit gebed is wanneer de zon op haar sterkst is, ongeveer twee uur vóór dohr.

Dit gebed wordt in sets van twee rak’ah gebeden en het minimum aantal rak’ah is twee en het maximum aantal is bij sommige geleerden acht. Anderen, waaronder shaych al-‘Uthaimeen en shaych bin Baz, zijn van mening dat er geen maximum aan verbonden is. Wellicht dat die de sterkste mening is. 

Gedenk wel dat de regelmatige daden het meest geliefd zijn bij Allah, ook al is het weinig. Maak het daarom niet te zwaar voor jezelf, maar bid datgene wat je dagelijks kan volhouden, zoals twee rak’ah bijvoorbeeld.

Nadat de moslim zijn verplichtingen naar Allah de meest Verhevene nakomt, besteedt hij tijd aan het verrichten van vrijwillige goede daden. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer:

“Het meest geliefde waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij komt, is hetgeen Ik verplicht heb gesteld. En mijn dienaar is net zolang bezig met het verrichten van vrijwillige daden om dichter tot Mij te komen, totdat Ik van hem hou.” [Bukhari]

Heeft de moslim een andere wens dan dat zijn Schepper, Allah de meest Verhevene, van hem houdt? Wanneer Allah de meest Verhevene van Zijn dienaar houdt, schenkt Hij hem succes in al zijn zaken en verhoort Hij zijn smeekbeden.

Beste broeders en zusters
Deze gezegende maand is een ideale gelegenheid om dichter tot Allah te komen met het nakomen van onze verplichtingen en vervolgens met het verrichten van de vrijwillige gebeden.

Begunstigd zijn onze broeders en zusters die in deze maand de vijf verplichte gebeden op haar voorgeschreven tijden verrichten en vervolgens ook de sunan rawaatib, Dhoeha en Taraweeh bidden.  

Moge Allah onze goede daden in deze gezegende maand accepteren en ons vergeven voor onze tekortkomingen. 

(Kennisviamail.nl / 11.05.2019) 

Wanneer was jouw laatste traantje omwille van Allah?

Grappige foto’s en filmpjes. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Via de WhatsApp stromen ze dagelijks binnen en op social media worden we er ook mee overspoeld. De hele dag door lachen met je mond wijd open is de trend van deze tijd.

Maar is dit wel zo’n gezonde trend? En moet je daar als gelovige in meegaan? Heeft het overmatig bekijken van al die grappige dingen wel nut?

De realiteit is dat het niet alleen maar nutteloos is, het is ook nog eens schadelijk. Het houdt ons namelijk ver verwijderd van de belangrijkere serieuze momenten die de gelovige, eigenlijk dagelijks, met zichzelf hoort te hebben. 

Al dat amusement verhardt het hart en weerhoudt ons van dat ene kostbare traantje omwille van Allah. Dat onze harten zijn verhard is erg, en nog erger is het gegeven dat we dit niet doorhebben en hier niet bij stilstaan.

Want laten we eens eerlijk tegenover onszelf zijn. Wanneer was de laatste keer dat we zo’n kostbare traantje omwille van Allah hebben gelaten?

Wanneer was de laatste keer dat we al onze zondes voor ogen hadden en uit angst voor Allah en Zijn bestraffing een oprecht traantje lieten en dit traantje lieten opvolgen met een oprecht berouw.

Wanneer was de laatste keer dat wij zo goed bezig waren met de aanbidding en de gehoorzaamheid van Allah dat wij ons dicht tot Hem voelden en dat wij hierdoor een traantje lieten uit verlangen naar Zijn paradijs en de ontmoeting met de Almachtige.

Want een traantje voor Allah hoeft niet alleen uit angst voor Hem te zijn. Dit kan ook uit hevig verlangen naar Hem zijn.

Verdienste
Wist je dat dit ene traantje omwille van Allah een enorme verdienste heeft. De profeet vrede zij met hem zei:

Degene die heeft gehuild uit angst voor Allah zal het Vuur niet betreden [Tirmidhi]

En op de Dag des Oordeels zal Allah de schepping na de wederopstanding bijeenbrengen op een enorme uitgestrekte vlakte. En in afwachting van de afrekening zal de zon nabij worden gebracht. En als gevolg hiervan zullen de mensen hevig zweten.

Behalve een aantal groepen mensen. Zij zullen op die dag in een schaduw zijn! En tot deze groepen mensen behoren zij die in afzondering Allah gedenken en hun ogen hierdoor beginnen te tranen uit angst voor Allah of vanwege het hevige verlangen naar de ontmoeting met hun Heer.

Beste broeders en zusters

Dit is geen oproep om te stoppen met lachen. Dit is een oproep om meer op zoek te gaan naar de zaken die je hart verzachten en jou helpen bij het bereiken van dat ene traantje omwille van Allah. En daar is deze gezegende maand bij uitstek het beste moment voor.

Probeer het beste broeder of zuster. Zonder je af van de mensen, zonder je af van je telefoon en overpeins de Koran, luister naar vermanende lezingen en naar emotionele Koran-recitaties.

Hef jouw handen op naar je Schepper en gedenk je zondes en tekortkomingen en vraag Hem om vergiffenis. 

Door dat oprechte traantje en oprechte berouw zul jij je niet alleen beter voelen, maar ook een stuk lichter. Want de zondes, die worden als een zware last gedragen.

Moge Allah onze harten verzachten en ons oprechte tranen omwille van Hem schenken

(Kennisviamail.nl / 09.05.2019)