Titel

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Tag archief

Een vreedzaam huis!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die onze huizen tot een plaats van rust heeft gemaakt.[16:80]

De huizen zien er steeds fraaier uit. Er wordt volop geïnvesteerd om het huis om te toveren tot een knus onderkomen en dat is alleen maar goed. De vraag is wel of de huizen, naast een mooi aanzicht, ook vreedzaam zijn? Dat je na een drukke dag buitenshuis blij bent wanneer je eindelijk huiswaarts gaat?

Het huis van een moslim onderscheidt zich ongetwijfeld van de overige huizen. Dit prachtige geloof voorziet ons namelijk van tal van richtlijnen, voor zowel binnen als buitenshuis. Lees mee en neem kennis van een aantal fundamenten die fungeren als de ware pilaren van het huis.

Tawheed
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de sterke band die haar inwoners hebben met Allah de meest Verhevene. Het besef dat Hij je ziet en hoort, al waan je je alleen thuis in het holst van de nacht, is altijd aanwezig. Dit besef is hét fundament van het huis van een moslim!

De moslim doet niemand thuis onrecht aan. Niet uit vrees voor jeugdzorg of andere instanties, maar uit vrees voor Allah. Hij bij Wie we verantwoording zullen afleggen voor al onze daden.

De moslim vreest Allah en zijn hart is aanhankelijk met Hem alleen. Voor shirk, in al haar vormen, zoals amuletten, horoscopen e.d. is geen plek in het huis van een moslim.

Gebed 
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de grote waarde die wordt gehecht aan het gebed. Zodra een tijdstip van het gebed aanbreekt, wordt er gebeden en aangespoord tot het gebed. De mannen verrichten de verplichte gebeden in de moskee en (een deel van) de vrijwillige gebeden thuis. Onze profeet vrede zij met hem zei namelijk:

“Verricht het (vrijwillige) gebed thuis; maak geen begraafplaatsen van jullie huizen.” (het zijn namelijk de begraafplaatsen waar niet wordt gebeden) [Muslim].

Het gebed in huis zorgt voor zegeningen, barmhartigheid, aanwezigheid van engelen en verjaagt de vervloekte duivels.

Gedenken van Allah
Het huis van een moslim komt tot leven door het veelvuldig gedenken van Allah en het reciteren van de Koran. Onze profeet vrede zij met hem zei:

“De vergelijking van het huis waarin Allah wordt herdacht en waarin Allah niet wordt herdacht, is als de vergelijking van de levende en de dode.” [Muslim]

Met het gedenken van Allah verjagen wij de vervloekte duivels van onze huizen. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wanneer Allah wordt herdacht bij het betreden van het huis en bij het avondeten, zegt de duivel (tegen de andere duivels): jullie hebben hier geen slaapplaats noch avondeten … [Muslim]

Ouders
Het huis van een moslim kenmerkt zich met het grote respect dat de ouders genieten. Zaken zoals het verheffen van de stem tegen de ouders en ongehoorzaamheid komen daar niet in voor. Velen wonen vandaag de dag bij hun ouders, i.p.v. met hen te wonen. Gedenk dat de ouders het meeste recht hebben op jouw gezelschap.

Kinderen
Net zoals de ouders recht hebben op een goede omgang, hebben de kinderen recht op een goede omgang en opvoeding. Het huis van een moslim kenmerkt zich dan ook met de grote waarde die wordt gehecht aan het islamitisch opvoeden van de kinderen door hen de vrome islamitische normen en waarden bij te brengen. Eén daarvan is hen tijdig opdragen tot het gebed. De profeet vrede zij met hem zei:

“Spoor jullie kinderen aan tot het gebed wanneer zij zeven zijn [Abu Dawood]

Echtpaar
De man en vrouw vormen de basis in huis en zij zijn het voorbeeld. Als zij het onderling niet kunnen vinden, zullen ze moeilijk in staat zijn om de voorbeeldfunctie die ze hebben haar recht te geven. Daarom is het belangrijk dat ze werken aan een goede onderlinge verstandhouding en eventuele conflicten buiten de kinderen om oplossen.

Rolverdeling

Man
De man verdient de kost, zorgt met een gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn gezin en stelt ze boven alles en iedereen. Onverantwoord (verboden) gedrag, zoals drugs en alcoholgebruik, gokken en merendeels buiten rondhangen kent hij niet. Het huis fleurt op zodra hij binnenkomt door zijn glimlach en vrolijkheid. De man heeft gezag in huis, maar maakt hier geen misbruik van door als een commandant te bevelen.

Vrouw
De vrouw zorgt ervoor dat de man zich thuis voelt. Dit door goed voor haar man (en kinderen) te zorgen. Om maar een voorbeeld te noemen: bij zijn thuiskomst na een lange dag werken is het eten tijdig klaar en ontvangt zij haar man (opgemaakt en verzorgd). In woorden en daden maakt zij toonbaar dat ze blij is dat hij weer thuis is (en blijft). Zij ondermijnt zijn gezag niet: wanneer hij na het aanhoren van haar mening toch besluit zijn mening door te zetten, accepteert zij dit (en voorkomt zij zo vele ruzies).

Meegaand
De meeste ruzies in huis hebben betrekking op onzinnige zaken. Allah de meest Verhevene zegt:

“Aanvaard het makkelijke ..” [7:199]

In jouw omgang met anderen, des te meer in huis, dien je de ander niet af te rekenen op elk detail en al jouw rechten op te eisen. Aanvaard datgene wat binnen het vermogen van de ander is en zie de rest door de vingers.

Wanneer je niet overal een punt van maakt, zal je zien dat het leven thuis een stuk aangenamer is.

Het feit dat jouw partner zijn/haar best doet (zwak zijn we allemaal) met het praktiseren van het geloof door de islamitische verplichtingen na te komen en zonden te laten, is het belangrijkst.

Zacht
Veel ruzies zijn het gevolg van harde woorden en onnodig kwetsende opmerkingen.
Wanneer je een statement wil maken thuis, doe dat dan niet met kwetsende denigrerende opmerkingen, maar met zachtheid. Allah zegt (betekenis):

Zeg tegen Mijn dienaren dat ze de beste woorden gebruiken, de duivel zaait verdeeldheid onder hen … [17:53]

Wanneer je slechte en harde woorden gebruikt, maak je ruimte voor de duivel om verdeling en verderf te zaaien, terwijl je bedoeling misschien niet eens zo slecht was.

Imam as-Sa’di zei over het vorige vers: “Wie zijn tong onder controle heeft, heeft al zijn zaken onder controle.”

En onze profeet vrede zij met hem zei (betekenis): “Wie geen zachtheid heeft, is het goede ontnomen.” [Muslim]

Wat voor sfeer en liefde verwacht je in huis met opmerkingen als: ‘Je doet nooit wat goed!’

Kalmte
Het huis van de moslim kenmerkt zich met kalmte en niet met geschreeuw en herrie. Allah zegt:

“Spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel.” (omdat deze veel lawaai maakt zonder dat dat nodig is) [31:19]

Hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook moge treffen, er kan zich altijd wel een woordenwisseling voordoen. Maar wil dit zeggen dat de stemmen moeten worden verheven en er met deuren (en glazen) moet worden gesmeten? De moslim kent de grote beloning van het inhouden van zijn woede en praktiseert dit buitens, maar vooral: binnenshuis.

In kalmte zijn de grootste geschillen op te lossen, terwijl in staat van hysterie voor de kleinste geschillen geen oplossing is.

Beste broeders en zusters:

De moslim heeft vandaag de dag al genoeg te verduren buitenshuis. Als deze dan ook nog binnenshuis zijn rust niet vindt, wordt het leven moeilijk te verdragen.

Het verbaast hoeveel jonge pasgetrouwde stellen er al na een paar maanden weer een einde aan maken.

Het is aangrijpend om aan te horen hoe velen gebukt gaan onder dagelijkse ruzies in huis waar vaak jonge kinderen de dupe van zijn.

We kunnen allemaal van onze huizen een betere plaats maken. Maar dan moeten we daaraan werken door onze huizen ten eerste te zegenen met gehoorzaamheid aan Allah en het laten van zonden.

En daarnaast door te werken aan het ons eigen maken van onmisbare eigenschappen in huis. Door meegaand, makkelijk, vergevensgezind, betrokken, motiverend, positief, zacht en vrolijk te zijn.

En door het laten van zaken als constante kritiek, kwetsende opmerkingen, (fysiek) afreageren van een slecht humeur etc.

Ons voorbeeld daarin is onze profeet vrede zij met hem. Hij was belast met de grootste taak en toch was hij makkelijk en liefhebbend in huis. Hij betrad weleens het huis en vroeg zijn vrouw Aicha of er wat in huis was. Wanneer zij dan met nee antwoordde, zei hij simpel: “Dan vast ik (vandaag)!”

Dit is praktiseren beste broeders en zusters. Zijn zoals onze profeet vrede zij met hem was in huis. Je vraagt je af wat degenen die beweren dat ze praktiseren, maar niets anders dan schelden en kwetsende opmerkingen kennen thuis, eigenlijk praktiseren?

Dapper en wijs zijn degenen die (professionele) hulp inschakelen om van zaken als woede uitbarstingen, verslavingen etc af te komen om zo hun thuissituatie te verbeteren.

Beste broeders en zusters:

De goede band met jouw partner en kinderen thuis is jouw ware vermogen en meest winstgevende investering. En haar verlies, is het grootste verlies.

Moge Allah onze huizen zegenen en deze tot vreedzame rustgevende plaatsen maken.

(Source: Kennisviamail.nl / 15.09.2017)

Twee grote dagen!

Afbeeldingsresultaat voor offerfeest 2017

Er zijn twee grote dagen op komst: de dag van ‘Arafah en het offerfeest. Het neefje van onze profeet, genaamd ibn ‘Abbaas, is van mening dat Allah in het volgende vers zweert bij deze twee dagen. Allah zegt:

“Bij het even en het oneven”. [89:3]

Met het even wordt volgens hem verwezen naar het offerfeest (tiende dag) en met het oneven naar de dag van ‘Arafah (negende dag).

Dag van ‘Arafah
‘Arafah is een plaats net buiten Mekka waar de bedevaartgangers op de negende dag van de (islamitische) maand Dhul Hidjah van dohr tot zonsondergang verblijven. Het verblijven in ‘Arafah is hét belangrijkste onderdeel van de bedevaart!

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van de dag van ‘Arafah:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Vuur bevrijdt dan de dag van ‘Arafah.” [Sahih Muslim]

Vasten
Het is sterk aanbevolen om deze dag, welke dit jaar overeenkomt met donderdag 31 augustus, te vasten. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Sahih Muslim]

Dagen openstaan van Ramadan
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Arafah te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Arafah. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Arafah apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Du’a (smeekbede)
Het is aanbevolen om veel du’a te verrichten op de dag van ‘Arafah. De profeet vrede zij met hem zei:

“De beste du’a, is de du’a van de dag van ‘Arafah …” [Tirmidhi]

De beste smeekbede die je op deze dag kan uitspreken, zoals dat staat in de volledige versie van de vorige overlevering, is:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(Laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharieka lah, lahulmulk wa lahulhamd, wa huwa `ala kulli shay’in qadier)

Beste broeders en zusters
De dag van ‘Arafah is een dag met een grote waarde bij Allah en het vasten ervan heeft een enorme verdienste. Aangezien zonsondergang deze dagen redelijk vroeg is, is dit een makkelijke buit die je niet mag mislopen!

‘Ied al-Adha
Na de grote dag van ‘Arafah volgt een andere grote dag: het offerfeest. Onze profeet vrede zij met hem zei:

(een van) De geweldigste dagen bij Allah is de dag van het offeren (i.e. het offerfeest).” [Abu Dawood]

Sommige geleerden zijn dan ook van mening dat het de beste dag van het jaar is!

 • De moslim start deze dag met het ‘Iedgebed, gezamenlijk in de moskee. Dit is ook sterk aanbevolen voor de vrouw, vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem daartoe. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open lege vlakte. Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt, aangezien de menstruerende vrouw de moskee niet mag betreden.
 • Het is aanbevolen om vóór vertrek naar het gebed de grote wassing te verrichten. Net zoals je dat doet voor het vrijdaggebed. En voor de mannen om zich te parfumeren.
 • Het is aanbevolen om de Takbeer uit te spreken onderweg naar de moskee en wachtend op het gebed. Wel moet daarbij worden gezegd dat dit niet gezamenlijk in één stem hoort te gebeuren, maar ieder voor zich. Een vorm van de Takbeer is:

 

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

 

(Allaaho akbar, Allaaho akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho akbar, Allaaho akbar wa lillaahilhamd)

 

 • Het is sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg.
 • Het is aanbevolen, indien dat mogelijk is, om pas te eten nadat je terugkomt van het ‘Iedgebed, zodat het eerste wat je eet van jouw offer is.
 • Het is sunnah om van je offer te eten en daarnaast om een deel ervan te doneren aan de armen en behoeftigen. Allah zegt: “Eet ervan (i.e. het offer) en voed de arme behoeftige.” [22:28]

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Tot zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand, oftewel maandag 4 september.

Asielzoekers
De asielzoekerscentra zitten vol met onze broeders en zusters. Een idee is dan ook om een deel van het offer aan hen te schenken, zodat ook zij de vreugde van de moslims delen. Daarnaast zou het een mooi initiatief zijn om hen te betrekken bij de ‘Ied, door hen bijvoorbeeld op te halen voor het ‘Iedgebed met daarna eventueel een gezamenlijk etentje. Ideeën genoeg, enige wat het vereist is een levend hart gevuld met medeleven en barmhartigheid.

Buren
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims. Dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de islam te tonen door hen een deel van het schaap te schenken. Het beste zou zijn gekookt en al.

Bekeerlingen
Houd rekening met onze (alleenstaande) bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.

Beste broeders en zusters:

Het feit dat de moslim grote waarde hecht aan de ‘Ied getuigt van sterk geloof in het hart. Allah zegt:

“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder de ‘Ied) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]

Je bewijst deze dag eer door ten eerste het ‘Iedgebed bij te wonen met jouw medemoslims en vervolgens door de rest van de gebeden op haar voorgeschreven tijden te verrichten. En door vreugde te uiten, blij als de moslim is met deze gezegende dag. Deze vreugde uit je o.a. door je beste kleding te dragen, allerlei lekkers in huis te halen, vrienden en familie met open armen te ontvangen en door elkaar te omhelzen en te begroeten met woorden als Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom‘Ied Mobaarak e.d.

De ‘Ied is een dag van familiebezoek, samenhorigheid en gezelligheid. Uiteraard gezelligheid binnen de grenzen die Allah heeft voorgeschreven. Gezelligheid hoeft niet gepaard te gaan met verboden zaken en ook niet met overlast aan moslims of niet-moslims.

De ‘Ied is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.
Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die ons van ontelbare gunsten voorziet.

Tot slot wens ik iedereen alvast een gezegende ‘Ied toe en vraag ik Allah de meest Verhevene om betere tijden te doen aanbreken voor onze broeders en zusters die wereldwijd met tegenspoed zijn getroffen. Ameen.

(Source: Kennisviamail.nl / 30.08.2017)

Gezegende dagen in aankomst!

Afbeeldingsresultaat voor eid ul adha 2017

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij bepaalde dagen van het jaar verkozen boven de overige dagen.

Onlangs hebben we mogen genieten van de gezegende dagen van de maand Ramadan en nu mogen we weer een aantal gezegende dagen verwelkomen.

Afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan, is over een aantal dagen de aanvang van de islamitische maand Dhul-Hidjah. De eerste tien dagen van deze maand zijn gezegende dagen. De tiende dag van deze maand is ‘Ied ul-Adha (offerfeest)! Allah heeft in de Koran bij deze gezegende dagen gezworen. Allah zegt:

“Bij de tien nachten” [89:2]

Met nachten kan in de Arabische taal ook worden verwezen naar de dagen.

Veel geleerden zijn van mening dat de beste nachten van het jaar, de nachten van de laatste tien dagen van Ramadan zijn en dat de beste dagen, de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah zijn.

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van deze tien dagen:

“Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien (dagen) …” [Hadith in Sahih al-Bukhari]

Dit houdt in dat de moslim deze tien dagen extra goed benut om dichter tot Allah te komen met het verrichten van allerlei goede daden. De goede daden in deze dagen hebben namelijk een grotere beloning bij Allah dan in de overige dagen van het jaar.

Hieronder een opsomming van wat goede daden met haar regelgevingen:

Vasten
Een vrome daad die je kan verrichten gedurende deze gezegende dagen is het vasten. Wie daartoe in staat is, kan de eerste negen dagen van Dhul-Hidjah vasten. Er is overgeleverd dat onze nobele profeet vrede zij met hem deze dagen heeft gevast. Als negen dagen vasten als te zwaar wordt ervaren, vast je datgene wat je aankan. Al is het slechts één of twee dagen.

Dag die je niet mag missen
Sterk aanbevolen is het vasten van de negende dag van de maand Dhul-Hidjah, de dag vóór het offerfeest. Dat is de dag waarop de bedevaartgangers in de plaats‘Arafah verblijven. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van deze dag, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en het komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Hadith in Sahih Moslim]

Gedenken van Allah
Allah zegt:

“Zodat zij (de bedevaartgangers) voordelen opdoen (met de Hadj) en de Naam van Allah gedenken in de Ayyaam Ma’loemaat (‘bekende dagen’) [22:28]

Deze ‘bekende dagen’ zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah. En in een ander vers:

“En gedenkt Allah gedurende de Ayyaam Ma’doedaat (‘beperkte dagen’). [2:203]

Deze ‘beperkte dagen’ zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de maand Dhul-Hidjah, ook wel Ayyaam Attachrieq genoemd.

Uit de twee voorgaande verzen maken we op dat het aanbevolen is om sinds aanvang van de maand Dhul-Hidjah, tot aan zonsondergang van de dertiende van de maand, Allah veelvuldig te gedenken met o.a. de Takbeer (prijzen van Allah’s grootheid). Een vorm van de Takbeer is:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(Allaaho Akbar, Allaaho Akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho Akbar, Allaaho Akbar Wa Lillaahilhamd)

Deze Takbeer is tweesoortig:

 • Takbeer die je vanaf het begin van de maand Dhul-Hidjah tot aan de dertiende gespreid over de dag kan uitspreken en niet tijdsgebonden is.

Deze kan je bijvoorbeeld onderweg naar school, naar je werk, wachtend op het openbaar vervoer en andere gelegenheden uitspreken. De moslim maakt gebruik van dit soort momenten en laat ze niet onbenut.

 • Takbeer die gebonden is aan de vijf verplichte gebeden. Dit betekent dat deze na het gebed meerdere keren wordt herhaald.

Deze ‘gebonden Takbeer’ begint vanaf het fajrgebed van de dag van ‘Arafah (dag voor offerfeest) tot aan zonsondergang van de dertiende dag. Dus tot aan het ‘asrgebed van de dertiende dag.

Slachten/offeren
Allah zegt:

“Verricht het gebed voor jouw Heer en slacht.” [108:2]

De sunnah is om op de dag van al-‘Ied een offer te slachten. Sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is voor degene die daar financieel toe in staat is.

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Om precies te zijn: tot aan zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand.

Één schaap volstaat voor jezelf en de mensen die jij onder één dak onderhoudt. Voor degene die op zichzelf woont en in zijn eigen onderhoud voorziet, is het aanbevolen om een eigen schaap te slachten. Dit geldt ook voor de vrouw.

Er mag ook een koe of kameel worden geslacht. Één koe of kameel volstaat voor zeven personen (en hun gezinnen).

Verder dient degene die van plan is om te offeren, man of vrouw,  zich te onthouden van het knippen van het haar en nagels zodra de eerste dag van de maand Dhul-Hidjah aanbreekt, totdat het offer is geslacht. De profeet vrede zij met hem zei:

“Als de tien (dagen) aanbreken en iemand van jullie van plan is om te offeren, laat hem dan niet van zijn haar en nagels nemen.” [Hadith in Sahih Moslim]

Het verbod op het knippen van haar en nagels beperkt zich tot degene die van plan is om te offeren en geldt niet voor zijn familie.

Bedrag offer doneren
Sommige moslims komen, goedwillig, met het idee om in plaats van een offer te slachten, het bedrag te doneren aan een goed doel. Dit is tegenstrijdig met de sunnah van onze profeet Muhammed vrede zij met hem. Het offeren met ‘Ied is een grote aanbidding en een van de gewijde tekenen van Allah. Allah zegt:

“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder het offeren) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten.” [22:32]

De gewijde tekenen van Allah dienen in stand te worden gehouden door de moslims. Dit geldt des te meer voor de moslims die verblijven in de landen van de niet-moslims, zodat hun kinderen daarmee opgroeien en dit weer door zullen geven aan hun kinderen.

Daarnaast kan, zoals in sha Allah in een vervolgmail aan bod zal komen, een deel van het offer worden gedoneerd aan de armen en behoeftigen. Zo praktiseer je én de sunnah van het offeren én verricht je liefdadigheid.

‘Ied ul-Adha
De tiende dag van de maand Dhul-Hidjah is ‘Ied ul-Adha (offerfeest).

In een vervolgmail zullen we in sha Allah uitgebreider stilstaan bij deze grote dag en haar regelgevingen.

Andere vormen van goede daden gedurende deze gezegende dagen zijn het reciteren van de Koran, het geven van sadaqah aan de behoeftigen en het verrichten van vrijwillige gebeden.

Ben jij je niet al te bewust van deze gezegende dagen door de omgeving waarin je leeft, misschien dat het een handje helpt om je te beseffen dat miljoenen mensen vanuit de hele wereld zich deze dagen in en rondom Mekka verzamelen voor één doel; het aanbidden van Allah alleen hopend op Zijn vergiffenis.

(Source: Kennismail.nl / 21.08.2017)

Gelukkig leven!

Elk mens op deze aardbol is ernaar op zoek. Ongeacht geloof, leeftijd of afkomst. Iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil ongelukkig zijn. Want zonder geluk heeft het leven geen smaak, ook al bezit je al datgene wat jouw hart begeert. En met geluk is het leven prettig, ook al bezit je niet veel.

De praktijk leert dat maar weinig het geluk vinden. Vooral in deze ingewikkelde tijd die we leven van drukte en stress. Verdriet, slapeloosheid en depressie zijn veelvoorkomende termen in iedere maatschappij.

Er is zoveel ongelukkigheid dat sommigen zelfs zijn gaan denken dat geluk niet bestaat. Dat geluk een mythe is.

Geluk bestaat wel degelijk beste broeders en zusters.

Geluk wordt niet gevonden omdat er verkeerd wordt gezocht. De één denkt dat het vergaren van een fortuin geluk zal brengen. De andere denkt dat het bezitten van een mooi huis met luxe auto voor de deur hem gelukkig zal maken. Zo denkt de andere dat het vinden van de juiste baan de oplossing is. Iedereen is zoekende maar zonder resultaat.

Sommigen zijn het zoeken naar geluk zo zat dat ze niet inzien waarom ze nog verder zouden moeten leven, dus maken zij er in het ergste geval maar een einde aan. Velen proberen het gevoel van ongelukkigheid te ontvluchten door merendeels van hun vrije tijd voor de tv of in het gezelschap van alcohol en drugs door te brengen.

Psychiaters weten zich ook geen raad met al die ongelukkige mensen, dus worden ze in de meeste gevallen maar met antidepressiva naar huis gestuurd.

Geluk, beste broeders en zusters, is een gevoel dat in het hart wordt ervaren en zich vervolgens uit op het gezicht en rest van het lichaam. Geluk is een geschenk van Allah de meest Verhevene. Hij schenkt het Zijn dienaren die er het juiste pad voor volgen. Zodra jij jou dit beseft, kan jouw zoektocht naar geluk beginnen. Anders zul je altijd blijven dwalen, zoekend naar geluk.

Allah zegt: “Wie het goede doet en gelovige is, man of vrouw zijnde, die zullen Wij een goed leven schenken.” [16:97]

Ons geloof en haar richtlijnen zijn erop gericht om ons te leiden naar geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Hieronder een korte uiteenzetting van wat richtlijnen:

Tawheed
De eerste stap naar geluk is dat wij ons met al onze aanbiddingen wenden tot Allah alleen en dat ons hart krachtig verbonden is met de Verhevene. Niets verruimt de borst zo als een sterke band met Allah door Hem te leren kennen bij zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.

Zodra jouw hart gebonden is aan Allah heb je slechts één hoofdzorg: dat Hij tevreden over jou is. Wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wiens hart gebonden is aan Allah staat stevig in het leven, ongeacht wat zijn pad kruist aan moeilijkheden. In tegenstelling tot degene die aanhankelijk is aan het wereldse leven en de mensen. Wanneer het bij deze persoon even niet meezit, verkeert hij al gauw in depressie.

Aanbidding
Geluk is dat de gelovige zijn ziel haar broodnodige aandacht geeft door een deel van zijn tijd te besteden aan het aanbidden van Allah en het onderhouden van een goede band met Hem. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, jouw Heer heeft rechten, jouw gezin heeft rechten en jouw eigen ziel heeft rechten. Geef ieder zijn recht” [Bukhari]

Net zoals ons lichaam voeding nodig heeft om goed te functioneren, heeft onze ziel ook haar voeding nodig. En al zou je al het wereldse genot verzamelen, dan zou je daar je ziel niet mee kunnen voeden noch gelukkig maken. Allah heeft bepaald dat de ziel rust vindt in hetgeen Hij heeft neer gezonden: Zijn boek en de Sunnah van Zijn profeet vrede zij met hem (welke ook openbaring is).

In tijden van depressie maken velen de fout door te denken hun heil te kunnen vinden in lichamelijk genot en vermaak. Dit door henzelf te verwennen met lekker eten, nieuwe kleding e.d. Maar in werkelijkheid is het de ziel die om aandacht vraagt, niet het lichaam. Als deze lichamelijke verwennerij al van nut is, is dat op hele korte termijn. Waarna de depressie al gauw weer terug is.

Gebed
Het gebed dat we vijf keer per dag verrichten, is een verlichting voor onze hart en ziel. Dit gebed dat de moslims vandaag de dag hebben verwaarloosd. Waar tracht degene die het gebed heeft gelaten geluk te vinden terwijl hij in werkelijkheid zijn band met Allah, de Schenker van geluk, heeft verbroken?!

Dit gebed was de verrukking van het oog van onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichte: “Geef ons rust”, oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden.

Allah heeft ons bevolen om in moeilijke tijden verlichting te zoeken middels geduld en het gebed. Allah zegt:

“O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen” [2:153]

Verricht het gebed alleen al een paar dagen zoals het hoort: rustig, op haar voorgeschreven tijden, en de mannen waar mogelijk in de moskee, en kijk eens wat voor een verandering het teweegbrengt in jouw geestelijke gesteldheid.

Du’a
Geluk is dat wij de Almachtige aanroepen in tijd van voorspoed en tijd van tegenspoed. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en Die luistert naar onze smeekbedes. In moeilijke tijden kloppen we overal aan maar vergeten de Almachtige te vragen. Terwijl Allah zegt:

“Wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept en het onheil weggenomen …?” [27:62]

Onze Barmhartige Heer houdt ervan dat wij ons beklag bij Hem doen en onze troost bij Hem zoeken. Terwijl de mensen zich irriteren en moe worden van ons gejammer en gezeur.

Gedenken van Allah
Geluk is het veelvuldig gedenken van Allah de meest Verhevene. Het gedenken van Allah is voeding voor de ziel, rust voor het hart en verjaagt de influisteringen van de vervloekte duivel. Allah zegt:

“Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten tot rust” [13:28]

Tot de beste dhikr (gedenken van Allah) behoort het reciteren van de Koran. Dit boek wat genezing, barmhartigheid en rust is voor de gelovigen. Er gaat niks boven wat tijd voor het reciteren van de Koran, afgezonderd van het wereldse leven en haar drukte.

Ouders
Geluk is deze twee personen die de reden zijn van jouw bestaan gelukkig te maken op iedere mogelijke manier. Allah heeft ons in vele verzen aangespoord tot het goed behandelen van de ouders. Allah zegt:

 “Wij hebben de mens goedheid jegens zijn ouders bevolen” [46:15]

Onze profeet vrede zij met hem heeft verduidelijkt dat de ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap, de moeder in het specifiek. Triest is degene die voor alles en iedereen tijd maakt, maar bijna met tegenzin met zijn ouders zit.

Verwacht geen gelukkig leven zolang jij je ouders ongelukkig maakt.

Familie
Geluk is een goede band onderhouden met jouw naaste familie, zoals broers en zussen in het specifiek, en de rest van de familie in het algemeen. Allah zegt:

“ …..en weest goed voor de ouders en de verwanten” [4:36]

Zelfs wanneer zij tekortschieten naar jou toe mag dat geen reden zijn om hen slecht te behandelen en of te mijden. Het onderhouden van de familiebanden mag niet zijn gebaseerd op soort van beloning; “Als je mij bezoekt en belt doe ik dat ook en anders niet.” Ons geloof leert ons om het goede te doen zonder om te kijken naar anderen. En om het slechte met het goede te vergelden.

Gezin
Geluk is investeren in een goede omgang thuis met vrouw/man en kinderen en zorgen voor een prettige en fijne sfeer in huis. Het is niet van de wijsheid om goede banden te hebben met iedereen buitenshuis, terwijl het binnenshuis op instorten staat.

Een van de bouwstenen van een gelukkig huwelijk en het bewerkstelligen van een goede sfeer in huis, is elkaars tekortkomingen accepteren, niet van elke misstap een probleem te maken en te kijken naar de mooie eigenschappen die de ander bezit. Zoals de volgende hadieth daartoe motiveert:

“De gelovige hoort zijn gelovige vrouw niet te haten (vanwege bepaalde eigenschappen), als een bepaalde eigenschap van haar hem niet aanstaat, zal hij een andere eigenschap treffen die hem wel aanstaat” [Muslim]

Niet elk meningsverschil of opmerking hoeft zich uit te monden in een ruzie, zoals de metgezel Abu Darda op een dag tegen zijn vrouw zei:

“Wanneer ik boos ben stel jij mij tevreden en wanneer jij boos bent stel ik jou tevreden. Anders zullen we niet lang samen zijn.” 

Goed gezelschap
Geluk is bevoordeeld zijn met goed en vroom gezelschap. Gezelschap dat van jou houdt en het goede voor jou wenst. Gezelschap bij wie jij je goed voelt en verdriet doet verdwijnen. Zoals de metgezel ibn Mes’oed op een dag tegen zijn vrienden zei:

“Jullie zijn het die mijn verdriet doen verdwijnen.”

Ons geloof is een sociaal geloof, er hoort geen ruimte te zijn voor eenzaamheid. Het is meestal de eenzame die door depressie wordt getroffen, en die gevoelig is voor negatieve gedachtes. Zoals de bekende hadieth luidt:

De wolf grijpt slechts het schaap dat zich heeft afgezonderd (van de kudde). [Nasaa’i]

Zorg dat je regelmatig in goed gezelschap verkeert en zonder je niet af.

Tevreden
Geluk is tevreden zijn met datgene wat Allah jou heeft gegeven. Wanneer je tevreden bent met datgene wat je hebt, ook al kan het weinig lijken in de ogen van de mensen, dan ben je echt rijk. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Rijkdom is niet het veel bezitten, rijkdom is rijkdom van de ziel. [Bukhari]

Een rijke ziel is een ziel die tevreden is met datgene wat hij bezit en zich behoefteloos waant van wat anderen bezitten en er weinig aandacht aan besteedt. Degene die tevreden is, heeft rust en heeft geen last van afgunst en jaloezie.

Tevredenheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je de gunsten van Allah meer waarderen. [Muslim]

Tevredenheid is de simpelste dingen waarderen in het leven en ze niet voor standaard aan te nemen. Het feit dat jij je veilig voelt, gezond bent en voor een dag te eten hebt is evenveel waard als heel het wereldse leven bij elkaar zoals dat is overgeleverd door onze profeet.

Vergeven
Geluk is vergevensgezind zijn door degenen die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Niemand is immers perfect, iedereen maakt weleens een fout. We zijn als mens beïnvloedbaar door zoveel factoren. Ons geloof motiveert daarom vergevensgezindheid, Allah zegt:

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.” [42:43]

Het mooie van vergeven, naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, is dat je rust hebt. In tegenstelling tot degenen die wrok koesteren jegens de mensen die hen onrecht hebben aangedaan. Deze wrok houdt hen bezig en leidt misschien wel tot slapeloze nachten. Vergevensgezindheid is geen teken van zwakte, zoals sommigen dat denken, maar juist een teken van kracht.

Geduld en dankbaarheid
Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, uit goede en slechte tijden. Als jij met beide situaties op de juiste manier weet om te gaan, door geduldig te zijn bij tegenspoed en dankbaar te zijn bij voorspoed, zit je altijd goed. Zoals onze profeet vrede zij met hem zei:

“Verbazingwekkend is de kwestie van de gelovige, alles wat hem overkomt pakt goed voor hem uit; als hem het goede overkomt is hij dankbaar – dus is dat goed voor hem – en als hem het slechte overkomt is hij geduldig – dus is dat goed voor hem – en dit is slechts voor de gelovige.” [Sahih Moslim]

Voorbeschikking
Geluk is tevreden zijn met wat Allah heeft voorbeschikt en geduld te hebben met het nare van het lot. Overtuigd als de moslim is dat niks gebeurt zonder Allah’s voorbeschikking. Allah zegt:

“Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren” [22:57]

En onze profeet vrede zij met hem zei:

Wat jou is overkomen, had jou niet kunnen missen. [Abu Dawood]

De gelovige legt zich neer bij het verleden, ook al had hij vurig gewenst dat sommige dingen anders waren gegaan in het leven. Hij trekt er lering uit en gaat verder, zich neerleggend bij de wil van Allah.

Optimisme
Geluk is optimistisch zijn. Optimisme is een van de grootste vijanden van depressie. Daar waar optimisme komt kijken, verdwijnt depressie als sneeuw voor de zon. Onze nobele profeet hield van optimisme, zelfs in de moeilijkste tijden. Depressie is vaak een ophoping van negatieve gedachtes welke je dient te bestrijden met positieve gedachtes.

Hoop
Geluk is dat de gelovige nooit hoop verliest hoe moeilijk de uitweg soms ook lijkt. Na het moeilijke komt het makkelijke, zoals Allah ons heeft beloofd:

“Voorwaar, met de moeilijkheid komt verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt verlichting.” [94:5-6]

Het enige wat wij moeten doen is geduld hebben en hoop houden op de barmhartigheid van onze Heer. Onze Heer beproeft ons o.a. om te kijken hoe sterk ons geloof is en tot wie onze toevlucht zal zijn in moeilijke tijden.

Bezig zijn
Geluk is het goed besteden van jouw tijd. Te veel vrije tijd en het weinig om handen hebben werkt bij velen averechts en is reden van veel (negatieve) gedachtes die leiden tot depressie en ongelukkigheid.

Liefdadigheid
Geluk is dat jij goed bent naar de mensen toe, voor ze klaar staat en helpt waar je kan helpen. Naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, zorgt goedheid naar de mensen toe voor een goed gevoel en verruiming van de borst. Sommigen leven, maar in werkelijkheid zijn zij te vergelijken met de doden. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de mensen om hen heen en zijn alleen met zichzelf bezig. Egoïsme en gierigheid zorgt voor benauwdheid in de borst en ongelukkigheid.

Ons geloof motiveert ons om je ook te bekommeren om het welzijn van anderen en een helpende hand toe te steken.

Onder liefdadigheid valt het glimlachen in het gezicht van jouw broeder wanneer je hem ontmoet. Zoals de profeet zei:

Het glimlachen in het gezicht van jouw broeder is sadaqah (aalmoes). [Tirmidhi]

Blijf glimlachen, ook al voel je je soms niet goed.

Soepel
Geluk is makkelijk te zijn in de omgang met de mensen om jou heen, binnen- en buitenshuis. Geen relatie of vriendschap houdt stand voor zij die van elke misstap een probleem maken en overal kritiek op hebben. Niemand houdt ervan om continu op zijn fouten te worden gewezen. Daarom staat de eigenschap van ‘dingen door de vingers zien’ en doen alsof er niks aan de hand is, heel hoog aangeschreven. Zelfs zo dat imam Ahmed zei:

Negen tiende van de goede manieren bestaat uit dingen door de vingers zien

Wanneer je je niet overal over opwindt en vergevensgezind bent, verloopt het leven gemakkelijk en soepel. Maar wanneer je overal een punt van maakt, zal je merken dat het leven heel stroef verloopt.

Zorgen
Niemand ontkomt eraan. Het wereldse leven kenmerkt zich met zorgen die ons van tijd tot tijd bezighouden. Het is immers het paradijs waar de gelovige geen zorgen meer zal hebben. Maar het is niet gezond om te veel met zorgen bezig te zijn, maar te doen wat binnen jouw vermogen is en de rest aan Allah over te laten, vertrouwend op Hem.

Hoe vaak loop je, misschien maanden, met een zorg en is het achteraf allemaal goed gekomen en heb je voor niets al die tijd met die zorg gelopen. Zoals imam as-Shaafi’ie zei:

De ene ligt bezorgd wakker om zaken die misschien niet eens zullen plaatsvinden en de ander slaapt rustig. Probeer zoveel mogelijk zorgen te vermijden; de Heer die jou in het verleden van het slechte heeft behoed, zal je in de toekomst ook behoeden.

Beste broeders en zusters

We zijn waarlijk begunstigd met een geweldig geloof, een geloof dat ons leert om altijd en ten allen tijde glimlachend het hoofd overeind te houden. Optimistisch en hopend op het goede en de barmhartigheid van onze Heer.

Wij zijn het die tekortschieten en niet de middelen tot geluk grijpen, terwijl ze binnen handbereik zijn voor iedereen. Het enige wat wij hoeven te doen is ons oprecht te wenden tot onze Heer en een leven te leiden dat Hem tevreden stelt. Maar dan nog wenden wij ons af van onze Heer en denken wij in andere zaken geluk te zullen vinden. Allah vraagt de mens daarom:

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene die jou heeft geschapen en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?” [82:6-7]

(Source: Kennisviamail.nl / 20.06.2017)

Zo veel afleiding!

Velen van ons proberen al jaren vooruitgang te boeken in het geloof, maar toch schijnt het maar niet te lukken. Ieder goed voornemen dat we hebben, loopt al gauw uit op niets. Het onderhouden van het gebed is daar een geschikt voorbeeld van.

Om aan een oplossing voor dit probleem te werken, moeten we allereerst begrijpen dat ons lichaam het hart volgt, zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, er bevindt zich in het lichaam een ‘vleesklomp’, als die goed is, is het hele lichaam goed en als die slecht is, is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dat is het hart.”  [Bukhari]

Onze daden zijn de vruchten van het hart. Wanneer het hart gezond en schoon is, brengt het gezonde en mooie vruchten voort en anders brengt het niet veel goeds voort.

En net zoals het hart invloed heeft op onze daden, hebben de daden omgekeerd ook invloed op het hart. Allah zegt:

“…wat zij plachten te doen (aan zonden) heeft hun harten bedekt.” [83:14]

De profeet vrede zij met hem heeft dit vers uitgelegd met het feit dat iedere keer wanneer de dienaar een zonde begaat, deze een spoor nalaat op het hart en dat deze door het vragen van vergeving weer verdwijnt. Maar wanneer de ene zonde de ander dan opvolgt, zonder het tonen van berouw, dan zal dit zo’n groot effect hebben, dat het hele hart beslaat.

In een andere overlevering vergelijkt de profeet vrede zij met hem het hart dat erg beïnvloed is door zondes met een scheefstaand glas. Een scheefstaand glas kan je blijven vullen, maar het houdt het water niet vast.

Dit is de situatie van velen van ons, beste broeders en zusters. Wij willen verbetering en vooruitgang maar doordat we ons hart onrecht aandoen met slechte daden, weigert dit mee te werken.

Stoorzenders
Een factor waar het hart dagelijks last aan ondervindt is het zicht. Het zicht waar wij het gevaar van onderschatten. Een poëet zei:

“Alle gebeurtenissen beginnen met het zicht”

Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn – verduidelijkt dit en zegt:

“Het zien wekt een gedachte op, de gedachte wekt een begeerte op, de begeerte wekt een wil op. En de wil wordt steeds sterker totdat er een daad plaatsvindt.”

Velen van ons geven hun ogen vrij zicht, niet beseffende hoe groot haar effect op het hart is.

Op straat lijkt het bijna alsof alles wat voorbijloopt gekeurd moet worden. Wanneer we achter een scherm zitten, en dat doen we veel, wordt alles wat voorbijkomt aandachtig bekeken, ongeacht of datgene gepast is of niet.

Vanwege het gevaar van deze twee ogen spreekt Allah de mannen aan en zegt:

“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:30]

En vervolgens spreekt Allah de vrouwen aan:

“En zeg (O Mohammed) tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:31]

Het gehoor
Een andere factor die direct effect heeft op het hart is ons gehoor. Het luisteren naar zaken als muziek, roddel en vulgair taalgebruik komen het hart niet ten goede.

De tong
De tong en de zondes die daarmee worden voortgebracht, hebben ook effect op het hart. Er zijn dan ook vele overleveringen die waarschuwen voor het gevaar van de tong.

Verboden relatie’s
Niet te vergeten de verboden relatie’s die vandaag de dag gemakkelijk tot stand komen. Wiens hart verbonden is aan een persoon middels een verboden (buitenechtelijke) relatie, heeft een aanslag gepleegd op zijn eigen hart.

Slecht gezelschap
Het verkeren in slecht gezelschap is zeer schadelijk voor het hart, aangezien je in slecht gezelschap: het slechte ziet, hoort en spreekt. Alleen al het laten van slecht gezelschap kan een keerpunt zijn in het leven.

Onzinnig tijdverdrijf
Naast de verboden zaken, zijn er ook heel wat onzinnige zaken die ons vandaag de dag afleiden, bezighouden en ons belemmeren van het goed benutten van onze tijd, of zeg maar: van het goed benutten van ons leven, want het leven bestaat uit tijd.

Als er een applicatie was voor de smartphone (en die zal er vast wel zijn) die bijhoudt hoeveel we dagelijks met de smartphone bezig zijn, dan zouden we daarvan schrikken. Hetzelfde gaat op voor andere elektronica zoals de tv en spelcomputers. Heeft het leven niets anders te bieden dan bezig zijn met dit elektronische ‘vermaak’?

Degene die zijn smartphone in deze gezegende maand af en toe uitzet (niet enkel op stil) om te genieten van rust en aanbidding, heeft zich ontdaan van een hele grote stoorzender.

Verzwakt hart
Kortom beste broeders en zusters, zoveel slechts en afleiding voor het hart, dat het hart zo erg verzwakt raakt dat het geen zin heeft in het verrichten van goede daden. Zoals ibn al-Qayyim zei:

“Wanneer het hart gevuld is met onzin en het houden ervan, is er geen ruimte meer over voor de waarheid en het houden ervan …”

Beste broeders en zusters

Degene die oprecht zijn band met Allah wil verbeteren, en daar is deze gezegende maand ideaal voor, moet als eerste beginnen met het afstand nemen van al datgene wat schadelijk is voor zijn hart, want dan pas zal er ruimte zijn voor het goede.

Net zoals degene die een tuin wil beplanten met rozen eerst het onkruid verwijdert, dienen wij ook het onkruid om ons heen te ‘verwijderen’ en weg te houden om vervolgens mooie vruchten voort te brengen en te behouden.

(Source: Kennisviamail.nl / 17.06.2017)

Laatste tien!

Vandaag, donderdag 15 Juni, breken met zonsondergang de laatste tien nachten van de Ramadan aan. Want vandaag is de twintigste dag van de maand Ramadan en na zonsondergang breekt de 21e nacht aan. De 21e nacht is de eerste nacht van de laatste tien nachten.

Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het zijn de beste nachten van het jaar!

Het was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem om de laatste tien dagen, en met name de nachten, van deze gezegende maand extra goed te benutten.

‘Aicha radia Allaho ‘anhaa overlevert dat de profeet vrede zij met hem zich in de laatste tien dagen van de Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan in de overige dagen. [Sahih Moslim]

Hij was gewoon om op te blijven voor de aanbidding wanneer de laatste tien nachten aanbraken en maakte zijn vrouwen wakker zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding doorbrachten.

Lailatoelqadr
In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr. Allah zegt:

Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]

Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt. Dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter in de oneven nachten en het grootst in de 27e nacht. Maar dat is niet zeker, zoals sommigen dat denken.

De nacht breekt islamitisch gezien aan met zonsondergang en niet, zoals we dat gewend zijn, na twaalven.

Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zei: “Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bukhari]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh-gebed te missen in deze laatste tien nachten.

Gedenken van Allah
‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]

De smeekbede in het Arabisch:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

 

(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah.

Deze gezegende dagen en nachten brengen we door met het vermijden van zondes en nutteloos tijdverdrijf om vervolgens dichter tot Allah te komen met allerlei vrome daden, zoals de vijf gebeden op haar voorgeschreven tijden, vrijwillige gebeden, Taraweeh, Koran-recitatie, liefdadigheid en het veelvuldig gedenken van Allah. Ibn al-Qayyim zei:

“De beste vastenden zijn degenen die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten.”

Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

Deze smeekbedes kan je herhalen zoveel als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.

Begunstigd is degene die van elk mogelijk moment gebruikmaakt om zijn Heer te gedenken. Lopend over straat, wachtend op het openbaar vervoer, liggend op de bank etc …

Beste broeders en zusters

Wellicht dat velen van ons het gevoel hebben dat ze de voorgaande dagen van de Ramadan niet hebben doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is. Misschien dat we fanatiek zijn begonnen en langzamerhand zijn afgezwakt …

Misschien dat we niet veel verandering tot stand hebben kunnen brengen en dat we vele goede voornemens niet waar hebben kunnen maken …

Dan is de kans om daar verandering in te brengen nu binnen handbereik. Maak een voor jezelf haalbaar programma voor deze laatste tien en wees verheugd op een mooi einde van deze gezegende maand!

Moge Allah ons allen bijstaan bij het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Source: Kennisviamail.nl / 16.06.2017)

Wie heeft recht op onze zakaat?

Afbeeldingsresultaat voor zakaat

Allah de meest Verhevene heeft in de Koran verduidelijkt aan wie wij onze zakaat moeten geven. Dit zijn acht groepen die Allah in één vers heeft genoemd. Allah zegt:

“Voorwaar, de zakaat is slechts voor 1) de armen en 2) de behoeftigen en 3) de werkenden (aan de inzameling ervan) en 4) de Moe’allaf  en voor 5) het vrijkopen van de slaven en 6) de schuldenaren en om (uit te geven) op 7) de weg van Allah en voor 8) de reiziger (die zonder proviand is komen te zitten) als een plicht tegenover Allah …” [9:60]

Het zijn slechts deze acht groepen die recht hebben op de zakaat, andere doeleinden hoe vroom ze ook mogen zijn, zoals het bouwen van moskeeën e.d., mag geen zakaat aan worden besteed.

In dit bericht gaan we in op de drie meestvoorkomende groepen rechthebbenden:

De armen
Allah heeft als eerste de armen genoemd omdat zij het meest behoeftig zijn. De arme is niet wat wij ons voorstellen bij het woordje “arme”: namelijk iemand die geen woning heeft en er onverzorgd bijloopt.

Met een arme wordt in islamitische termen een persoon bedoeld die helemaal geen inkomen heeft, of een inkomen heeft maar dat het minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten (en die van degenen die hij onderhoudt) qua huur, eten, kleding e.d. bedraagt €7000. Dan behoort deze persoon tot de groep “armen” (faqier) omdat zijn inkomen minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dat geval recht op datgene wat hij op jaarbasis tekort komt, en dat is in dit voorbeeld €4000.

De behoeftigen
De behoeftige is in minder hoge nood dan de arme. Een persoon die onder de behoeftigen valt, heeft voldoende inkomen om: de helft van zijn jaarlijkse kosten te dekken, of meer dan de helft.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten zijn €4000. Deze persoon behoort tot de groep “behoeftigen” (miskien) omdat zijn inkomen meer dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit voorbeeld recht op €1000 zakaat.

Het valt op dat het enige verschil tussen de twee groepen, de hoogte in nood is. Ze komen beiden overeen in het feit dat hun inkomsten niet genoeg zijn om hun jaarlijkse kosten te dekken. Dat is dus ook de reden waarom zij recht hebben op zakaat.

De schuldenaren
Een persoon die genoeg inkomsten heeft om zijn jaarlijkse kosten te dekken, maar met een schuld zit en niet in staat is om deze af te lossen, is ook rechthebbende. Dit wanneer de schuld is ontstaan door het lenen van geld voor noodzakelijke zaken, zoals het kopen van kleding voor zijn gezin e.d. en niet wanneer de schuld is ontstaan vanwege het kopen van allerlei overbodige zaken.

Deze schuld mag direct aan de schuldeiser worden afgelost, wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld niet goed met geld om kan gaan en wordt gevreesd dat hij het zal verspillen.

Intentie
De zakaat is een aanbidding en voor elke aanbidding is een intentie vereist. Wanneer je dus een persoon geld geeft als zakaat, moet de intentie van zakaat vooraf zijn genomen (in het hart). Je kan een bedrag dat je iemand hebt gegeven zonder intentie dat het zakaat is daarom niet achteraf als zakaat beschouwen.

Vermelden dat het zakaat is
Wanneer jij zo goed als zeker weet dat een bepaalde persoon recht heeft op zakaat, hoeft het niet te worden vermeld dat het geld dat jij hem geeft zakaat is, aangezien dit de betreffende persoon in verlegenheid kan brengen.

Wie je geen zakaat mag geven
Iedereen die jij verplicht bent te onderhouden (wanneer zij dat nodig hebben en jij daartoe in staat bent) mag je geen zakaat geven. Dat zijn met name jouw ouders (en hun ouders) en jouw kinderen (en hun kinderen), omdat je met het geven van zakaat jouw verplichting om hen te onderhouden op deze manier ontloopt. Wel wordt er een uitzondering gemaakt wanneer een persoon het niet ruim genoeg heeft om hen te onderhouden, dat hij ze van zijn zakaat geeft. Een andere uitzondering is in het geval dat degenen die jij verplicht bent te onderhouden, zoals vader of kind, schulden hebben. Dan mag jij hen helpen met het aflossen van hun schulden.

Voorrang
Het beste is om jouw zakaat aan arme familieleden te geven, omdat de zakaat op deze manier liefdadigheid is én reden van het onderhouden van de familiebanden, zoals dat in een overlevering staat. Vaak geven mensen hun zakaat aan allerlei instantie’s terwijl zij familieleden hebben in binnen of buitenland die nauwelijks rond kunnen komen.

Voorgaande jaren
Zakaat die jij voorgaande jaren niet hebt uitgegeven vanwege bijvoorbeeld onwetendheid, komt niet te vervallen. Met het tonen van berouw maak je goed wat tussen jou en Allah is, maar de schuld naar de armen en behoeftigen blijft staan.

Wie niet exact weet wat zijn inkomsten waren, maakt een schatting totdat hij het gevoel heeft dat hij over al zijn voorgaande inkomsten zakaat heeft betaald (uiteraard de voorwaarden in het vorige bericht in acht nemende). Allah belast een persoon niet boven zijn vermogen.

Beste broeders en zusters

De zakaat is een onlosmakelijk onderdeel van ons geloof, net zoals het gebed en het vasten dat is. De gelovige is blij wanneer het jaarlijkse tijdstip van het uitgeven van zijn zakaat aanbreekt, omdat hij dan zijn arme en behoeftige broeders en zusters blij kan maken met een klein deel van zijn geld.

Nu het – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend en wie de rechthebbenden zijn, rest nu nog alleen het handelen naar deze kennis.

Moge Allah de meest Verhevene onze bezittingen zegenen.

(Source: Kennisviamail.nl / 14.06.2017)

Betaal je wel zakaat?

Veel van onze broeders en zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet vanwege gierigheid, maar door onwetendheid. 

Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Koran samen genoemd met het gebed. Allah zegt:

“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat.” [2:43]

Het uitgeven van de zakaat zegent de bezittingen, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen. Allah zegt:

“Neem (O Mohammed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.” [9:103]

In dit bericht gaan we in op één van de soorten bezittingen waar men zakaat over dient te betalen, namelijk het geld.

Zakaatplichtig
Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet:

Eerste voorwaarde:
Wie een bedrag bezit boven de nisaab (minimumgrens) is zakaatplichtig. Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als maatstaf aan te houden, omdat zilver goedkoper is en dat dus in het voordeel van de armen is.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van één gram zilver 0,49 eurocent is. Dit keer 595 is €291,55. Wie een bedrag bezit van €291,55 of hoger is zakaatplichtig. Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit volwassen is of niet en ongeacht of de bezitter van dit bedrag geestelijk gezond is of niet. Wanneer kinderen en of geestelijk gehandicapten geld bezitten en niet in staat zijn om de zakaat zelf uit te geven, dan doet hun voogd, zoals de vader, dit voor hen.

Tweede voorwaarde:
Je bent pas zakaatplichtig over het bedrag dat gelijk is aan de nisaab of hoger, wanneer jij een islamitisch jaar (maanjaar) in het bezit bent van dit bedrag.

Voorbeeld
Mocht je op 1 Ramadan 2017 in het bezit komen van een bedrag van €700 (wat boven de eerdergenoemde minimumgrens is), dan begint ‘jouw’ jaar vanaf 1 Ramadan 2017.

Als dit bedrag boven de nisaab blijft (€291,55) tot 1 Ramadan 2018, dan betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige bedrag. Heb je dus bijvoorbeeld €200 uitgegeven door het jaar heen en heb je €500 over op 1 Ramadan 2018, dan betaal je daar 2,5% over.

Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2018 bijvoorbeeld €250 bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaald. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat ‘jouw’ jaar weer in.

Hoeveel zakaat betaal je
Zoals is op te maken uit het voorbeeld bedraagt de zakaat 2,5 % van het bedrag dat een jaar lang boven de nisaab is gebleven. Deze 2,5% kan je gemakkelijk berekenen door het bedrag door veertig te delen.

Simpelste manier om je zakaat te betalen
Het komt vaak voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bijvoorbeeld. Dan zou je dus in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen.

Het is dan makkelijker om één datum in het jaar aan te houden, zoals vandaag 14 Ramadan bijvoorbeeld, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat en het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen.

Uitgeleend geld
Wanneer je iemand geld hebt geleend en jij dit op elk gewenst moment terug kan krijgen, dan dien je dit uitgeleend bedrag te beschouwen als geld dat in jouw bezit is en daar met de rest van jouw geld zakaat over te betalen.

Het uitgeleende geld dat jij niet op elk gewenst moment terug kan krijgen, omdat de schuldenaar het niet heeft of omdat hij het verzuimt terug te geven, betaal je pas zakaat over wanneer je het bedrag terug hebt gehad. Je betaalt dan eenmalig zakaat over het bedrag, ook al is het een schuld van jarenlang.

Zelf schulden hebben
Wanneer je zelf schulden hebt, maar wel aan de bovengenoemde twee voorwaarden van de zakaat voldoet (door een jaar lang in het bezit te zijn van een bedrag gelijk aan of hoger dan de nisaab), dien je ook zakaat te betalen en zijn deze schulden geen vrijstelling.

Nadat – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk en dat is: aan wie hoor ik mijn zakaat te geven? Dit wordt in shaa Allaah in het komend bericht verduidelijkt.

P.S. De zakaat die je aan het einde van de Ramadan uitgeeft, is de zakaat ul-fitr. Dat is een andere verplichting en staat los van de regelgevingen van de zakaat die we in dit bericht hebben behandeld.

(Source: Kennisviamail.nl / 09.06.2017)

De kracht van Du’a!

Allah lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort.

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du’a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene. Allah zegt: 

Jullie Heer zei: roep Mij aan en Ik verhoor jullie. [40:60]

En de profeet vrede zij met hem zei:

“Du’a dat is dé aanbidding.” [Tirmidhi]

Het aanroepen van Allah was één van de gewoontes van de profeten. Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub vrede zij met hem:

“En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]

Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Wie zijn smeekbede richt tot iets of iemand anders dan Allah, begaat shirk. Dat is dé grootste zonde.

Er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Allah, daarom richten wij ons direct tot Hem. Allah zegt:

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]

De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren:

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet.
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt:

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.

De voorkeur gaat uit naar het verrichten van Du’a met de smeekbedes die zijn overgeleverd in de Koran en sunnah, aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een persoon een andere Du’a verricht dan is overgeleverd wanneer daar aanleiding tot is. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, voor diegene die de Arabische taal niet machtig is.

Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Uit de voorgaande overlevering maken we op hoe enorm de barmhartigheid van Allah is en dat Hij Zijn dienaren niet met lege handen achterlaat. En dat het niet noodzakelijk is dat we datgene krijgen waarnaar we vragen in onze Du’a en dat dat ook niet betekent dat de Du’a niet is verhoord.

Allah de meest Verhevene is de Alwijze en de Alwetende. Hij heeft kennis van wat is geweest en wat zal komen. Vaak wensen wij iets vurig terwijl datgene in werkelijkheid niet goed voor ons is, hoe moeilijk dat soms ook in te beelden is. Vaak wensen we iets spoedig, terwijl het juiste moment voor datgene wat we vragen nog nog niet is aangebroken en Allah het verhoren van de smeekbede daarom uitstelt.

De gelovige ontdoet zich van al datgene wat het beantwoorden van de Du’a in de weg kan staan, zoals verboden (verworven) inkomsten en verricht Du’a. Hij herhaalt deze, dringt aan bij Allah, gaat ervan uit dat deze wordt verhoord en wanhoopt niet. De profeet vrede zij met hem zei: “Jullie smeekbedes worden verhoord zolang jullie niet haastig zijn.” Daarop vroegen de metgezellen wat met ‘haastig zijn’ wordt bedoeld. Hierop zei de profeet: “Jullie verrichten smeekbeden en vervolgens zeggen jullie ‘mijn smeekbede is niet verhoord’ en laten jullie het verrichten van Du’a.” [Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!

En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:

“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]

Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.

Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.

(Source: Kennisviamail.nl / 08.06.2017)

Vrijwillige gebeden, beter kan je jouw tijd niet besteden!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die naast de verplichtingen, vrijwillige aanbiddingen heeft voorgeschreven. Dit om Hem hiermee te gedenken, onze hasanaat te vermeerderen en om onze tekortkomingen te compenseren.

Afbeeldingsresultaat voor gebed islam

De oprechte gelovige die streeft naar het bereiken van het welbehagen van zijn Heer, laat het niet bij de verplichtingen. Hij gaat verder met het verrichten van vrijwillige goede daden om zijn schaal zwaar te doen wegen op de Dag des Oordeels. Allah zegt:

“Op die dag zal de weegschaal de waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen. En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht …” [7:8-9]

Wiens schaal licht is op de Dag des Oordeels heeft zichzelf verlies toegebracht door nalatig te zijn met het verrichten van goede daden. Een onherstelbaar verlies!

Compensatie verplichte gebeden
Met het verrichten van vrijwillige gebeden worden onze tekortkomingen in het verplichte gebed gecompenseerd. De profeet vrede zij met hem zei:

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is behoort hij tot de verliezers. Als hij tekortkomingen heeft in zijn verplichte gebeden zegt Allah: “Kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft”, dan wordt daarmee de tekortkoming gecompenseerd.” [Tirmidhi]

In dit bericht gaan we in op wat vrijwillige gebeden en haar regelgevingen:

De Sunan rawaatib
De sunan rawaatib vallen onder de vrijwillige gebeden die vóór en na de verplichte gebeden worden verricht. Onze nobele profeet vrede zij met hem liet deze nooit na, alleen wanneer hij op reis was. Hij zei over de verdienste van de sunan rawaatib:

“De moslim die iedere dag vrijwillig twaalf rak’ah (eenheid van gebed) bidt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs.” [Sahih Moslim]

Deze twaalf rak’ah zijn als volgt:

– Twee vóór het fajrgebed:

Deze twee bid je ook wanneer je op reis bent. De profeet zei: “De twee rak’ah (vóór) fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat zich daarin bevindt.” [Bukhari]

– Vier vóór het dohrgebed: twee rak’ah en daarna weer twee rak’ah.

Met vóór het gebed wordt vóór het verrichten van het verplichte gebed bedoeld, maar nadat de tijd van het gebed is binnengetreden. Als dohr bijvoorbeeld om 13.45 is, bid je de sunnah na deze tijd. Dit geldt ook voor de sunnah van fajr.

– Twee na het dohrgebed.

– Twee na het magrebgebed.

– Twee na het ishagebed.

Deze twee dienen na het ishagebed te worden gebeden en vallen niet onder de Taraweeh. De Taraweeh start na deze twee rak’ah. Mocht de imam, wat jammer genoeg het geval is in vele moskeeën, de moskeegangers niet de gelegenheid geven om de sunnah van ‘isha te bidden, dan zijn er meerdere oplossingen:

Eén daarvan is dat de eerste twee rak’ah van de Taraweeh worden gebeden met de intentie van de sunnah van ‘isha. Echter kan dit niet met een gezamenlijke intentie, namelijk de sunnah van isha én de Taraweeh, omdat deze twee verschillende soorten nawaafil (vrijwillige daden) zijn.

Het Dhoeha-gebed
Het Dhoeha-gebed is een ander vrijwillig gebed dat de moslim dagelijks kan verrichten. Abu Huraira – moge Allah tevreden met hem zijn – overlevert dat de profeet hem aanspoorde tot het verrichten van het Dhoeha-gebed. [Bukhari]

De tijd waarop dit gebed kan worden verricht is vanaf een kwartier na zonsopkomst (shoroeq) en eindigt met ongeveer een kwartier vóór dohr. Het meest aanbevolen tijdstip voor dit gebed is wanneer de zon op haar sterkst is, ongeveer twee uur vóór dohr.

Dit gebed wordt in sets van twee rak’ah gebeden en het minimum aantal rak’ah is twee en het maximum aantal is bij sommige geleerden acht. Anderen, waaronder shaych al-‘Uthaimeen en shaych bin Baz, zijn van mening dat er geen maximum aan verbonden is. Wellicht dat die de sterkste mening is.

Gedenk wel dat de regelmatige daden het meest geliefd zijn bij Allah, ook al is het weinig. Maak het daarom niet te zwaar voor jezelf, maar bid datgene wat je dagelijks kan volhouden, zoals twee rak’ah bijvoorbeeld.

Nadat de moslim zijn verplichtingen naar Allah de meest Verhevene nakomt, besteedt hij tijd aan het verrichten van vrijwillige goede daden. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer:

“Het meest geliefde waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij komt, is hetgeen Ik verplicht heb gesteld. En mijn dienaar is net zolang bezig met het verrichten van vrijwillige daden om dichter tot Mij te komen, totdat Ik van hem hou.” [Bukhari]

Heeft de moslim een andere wens dan dat zijn Schepper, Allah de meest Verhevene, van hem houdt? Wanneer Allah de meest Verhevene van Zijn dienaar houdt, schenkt Hij hem succes in al zijn zaken en verhoort Hij zijn smeekbeden.

Beste broeders en zusters
Deze gezegende maand is een ideale gelegenheid om dichter tot Allah te komen met het nakomen van onze verplichtingen en vervolgens met het verrichten van de vrijwillige gebeden.

Begunstigd zijn onze broeders en zusters die in deze maand de vijf verplichte gebeden op haar voorgeschreven tijden verrichten en vervolgens ook de sunan rawaatib, Dhoeha en Taraweeh bidden.

Moge Allah onze goede daden in deze gezegende maand accepteren en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

(Source: Kennisviamial.nl / 07.06.2017)