Titel

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Tag archief

Asscher kweekt tweespalt tussen mensen

Volgens de site van de Tweede Kamer steunt een Kamermeerderheid de aanpassing van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko, waardoor de uitkeringen aan in Marokko wonende Marokkaanse Nederlanders verlaagd worden. In juni 2016 hebben Nederland en Marokko het socialezekerheidsverdrag tussen beide landen gewijzigd.


Belangrijkste punten uit het verdrag zijn:

  • aanpassing van de hoogte van uitkeringen aan het prijspeil in het land waar de uitkeringsontvanger woont (woonlandbeginsel)
  • stopzetting van de export van kinderbijslag en kindgebonden budget per 2021


De Kamer zal op 24 januari stemmen over de wijziging van het verdrag en een ingediende motie. De SP heeft groot bezwaar tegen het voorstel, daar men van mening is, als men het voorstel volgt, de in Nederland opgebouwde rechten in het buitenland minder waard zijn. De heer Öztürk is van mening dat de voorgestelde wijzigingen “symbolische pestmaatregelen” zijn en dat Marokkaanse Nederlanders die Nederland hebben helpen wederopbouwen, nu worden “gepakt”.

Afbeeldingsresultaat voor sociale zekerheidsverdrag marokko


Opgebouwd in Nederland

En zeker met dit laatste ben ik het eens: je kan Marokkaanse Nederlanders die hier heel lang hebben gewerkt en ook hebben gewerkt aan de opbouw van Nederland en die nu naar Marokko willen verhuizen (vaak op leeftijd) niet aanpakken volgens het woonlandbeginsel. Deze mensen hebben hard gewerkt en zij zijn niet verantwoordelijk voor het prijspeil in hun vaderland; sterker nog ze hebben tijd en energie in Nederland gestoken samen met andere mensen in Nederland. En dus hebben Marokkaanse Nederlanders dezelfde rechten als Nederlanders.

Mijns inziens kunnen Marokkaanse Nederlanders terugvallen op artikel 1 van de Grondwet:


“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Natuurlijk zal de heer Asscher en anderen zeggen dat artikel 1 van de Grondwet gaat over allen die zich in Nederland bevinden en Marokkaanse Nederlanders die in Marokko wonen, bevinden zich niet in Nederland, maar op het moment dat de rechten werden opgebouwd, waren deze mensen wel in Nederland. En mijns inziens hadden ze op dat moment dezelfde rechten en dat betekent voor mij dezelfde rechten die ze hebben opgebouwd voor de uitkeringen die ze later zullen ontvangen.


Volgens de site van UWV kunnen mensen die in Nederland hebben gewoond, hun uitkering meenemen naar Marokko.


Volgens mij wordt door het voorstel Asscher tweespalt gekweekt en dat moeten we niet willen. Marokkaanse Nederlanders en Nederlanders die in hetzelfde schuitje zitten, worden niet op dezelfde manier behandeld. Nogmaals, de mensen met een ander vaderland kunnen er niets aan doen dat het prijspeil lager is dan hier in Nederland en kunnen daar ook niet op afgerekend worden.


Kabinet

Het lijkt erop dat de VVD (‘goed voor het rechtvaardigheidsgevoel’) en de PvdA (‘eerlijke en rechtvaardige wijziging’) het eens zijn met de heer Asscher. In alle eerlijkheid vraag ik me af waar dat goede zit voor het rechtvaardigheidsbeginsel, wanneer Marokkaanse Nederlanders onder dezelfde omstandigheden hetzelfde hebben gedaan als Nederlanders, maar als ze dan naar het vaderland een korting krijgen van 40%. Ik kan dat niet verklaren en zeker niet uitleggen aan onze medelanders.
Daarnaast zie ik niet in dat de wijziging eerlijk en rechtvaardig is, als men hier wat opgebouwd heeft, maar daarna gekort wordt omdat het prijspeil lager is in het land van afkomst. Dit is totaal niet eerlijk of rechtvaardig, ik noem het eerder diefstal.


Illegale nederzettingen

In tegenstelling met de Marokkaanse Nederlanders die volgens de minister van Sociale Zaken gekort moeten worden als ze terug gaan naar het vaderland, zijn AOW’ers die verhuisd zijn naar illegale nederzettingen in bezet Palestina door dezelfde minister beschermd worden en een hogere uitkering hebben ontvangen dan waar ze volgens de wet recht op hadden en hebben. Volgens een artikel van de NRC lopen deze uitkeringen nog steeds door.

Dit “scheefgetrokken” beleid is ontstaan omdat de Nederlandse overheid de soevereiniteit van het bezettende regime van Tel Aviv over de illegale nederzettingen niet erkent. Ondanks het feit dat dit beleid reeds sinds 2006 bestaat, heeft de minister bewust het beleid niet aangepast. Zelfs nadat in 2013 de SVB er achterkwam en het beleid wilde rechttrekken, is door minister Asscher besloten – na overleg met premier Rutte en toenmalig minister Timmermans – om door te gaan met het volledig betalen van de AOW.


Echter uitkeringsgerechtigden in andere bezette gebieden, zijn altijd gekort en voor deze mensen heeft en wilde Nederland geen uitzondering maken.

Afbeeldingsresultaat voor uitkering illegale nederzettingen

Tweespalt
Het beleid van de minister van Sociale Zaken is gebouwd op verschillende afspraken, aan de ene kant krijgen uitkeringsgerechtigden in de illegale nederzettingen in Palestina meer dan waar ze recht op hebben, terwijl anderen in andere bezette gebieden gekort worden en aan de andere kant worden Marokkaanse Nederlanders gekort omdat het prijspeil in het vaderland lager is dan in Nederland.

Het is niet verklaarbaar aan deze mensen wat er met hun uitkeringen gebeurt en wanneer welke wet wordt toegepast.


Maar het belangrijkste is dat door het beleid van de minister van Sociale Zaken tweespalt wordt gezaaid in onze maatschappij en binnen de groep mensen die in Nederland hebben gewerkt en naar het thuisland terugkeren. Mijns inziens is dit politiek die niet gewenst is en zeker niet uitgevoerd mag worden. Sociale Zaken moet alle scheefgetrokken zaken weer rechtzetten, waarbij de uitkeringsgerechtigden krijgen waar ze recht op hebben. Als men in Nederland heeft gewerkt of recht heeft gehad op dezelfde rechten als mensen die hier wonen, moet men dit ook ontvangen als men verhuist naar het vaderland, los van wat het prijspeil is in dat vaderland. Het zou wenselijk zijn dat deze zaken zo snel mogelijk recht worden getrokken.


Ondertussen vraag ik me af, als ik, als geboren Nederlander, na mijn pensionering in Marokko zou gaan wonen, wat ik dan uitbetaald ga krijgen of zou ik dan ook gekort worden op mijn uitkeringen zoals pensioen en AOW. De opmerking van Asscher is ook zo flauw dat het prijspeil lager is dan in Nederland, want hij kan zich totaal niet inleven in het leven in het buitenland, in een land als Marokko en wat je dan nodig hebt.


Het beleid zorgt voor tweespalt maar zeker ook voor het gevoel dat je aan mensen geeft die hier komen werken dat ze ‘minder waard’ zijn dan Nederlanders die hier zijn geboren. Tevens is het mijns inziens gewoon een kwestie van discriminatie en daarom zou ik wel eens willen zien wat de rechter in dit soort zaken zou beslissen, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en discriminatie.


Welke advocaat zou deze handschoen willen, kunnen of durven oppakken? Ben benieuwd.

Non-Arab states ‘get’ the Palestinian cause

Countries furthest geographically are now closer humanely to the Palestinian cause than the Sunni Arab regimes

Four non-Arab states sponsored the UN Security Council draft resolution that condemned Israeli settlement activities. This came after Egypt decided to withdraw the draft resolution. It even tried to obstruct it during the eventual voting process.

Israeli sources revealed what actually took place behind the scene, confirming that the Egyptian position changed after representations from the Israeli government and following a call Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi took from US President-elect Donald Trump .

Had it not been for the four non-Arab states, the Egyptian regime would have succeeded in rescuing the Israelis and would have cost the Palestinians, the Arabs and the rest of the world an opportunity to denounce Israeli settlements, which today devour more than 42% of the land in the West Bank.

The rest of the world says the settlements are illegal, represent a violation of international law, and are an attempt to change the facts on the ground within an occupied land whose fate has for years been the subject of negotiations.

This is not the first time Arabs have been dealt a blow by Egyptian diplomacy. A few weeks ago, a crisis erupted between Riyadh and Cairo because the Egyptian UN envoy voted in favour of the Russian UN Security Council draft resolution over Syria which refused to stop the savage bombardment of Aleppo.

At the time, the Egyptian attitude enraged the Saudi envoy, who burst out in anger and said that the positions of Malaysia and Senegal were closer to the Arab position than the Egyptian position.

And here we have seen Senegal and Malaysia, in addition to New Zealand and Venezuela, sponsor the same draft resolution within just 24 hours of it being withdrawn by Egypt. Eventually, the UN Security Council approved the resolution with a majority of 14 votes out of a total of 15. None of the permanent members used the right of veto to foil the resolution, and the United States was content with abstaining.

There are a number of significant facts about the passing of Resolution 2334, which condemns Israeli settlements and calls on Israel to end all land-grabbing in the West Bank. Although the resolution does not meet all the Palestinian demands, it does, nevertheless, constitute an important shift with implications that cannot be ignored.

1. This resolution is the first of its kind for 36 years. The last failed attempt to obtain such a resolution occurred in 2011, when the US used its veto to kill the draft.

The world is witnessing a significant strategic change in dealing with the Palestinian issue. Israeli lies no longer deceive, and what the Israelis seek to promote is no longer believed. So the world’s approach toward Israel and its policies is changing gradually, especially with regard to settlements. The European Union has already decided to label Israeli settlements’ products so that they are not treated in the same way as other Israeli products.

2.  This resolution was sponsored by non-Arab states in four different continents. One of them, New Zealand, is geographically placed farthest away from the Arab region, which means that the Palestinian issue is no longer an issue for the Arabs alone but that it has turned into a global issue.

3. Egyptian diplomacy has been a source of frustration for the Arabs for the second time in two months. This also explains how and why the Egyptian siege on Gaza continues, even more strictly than the Israeli siege itself. In the shadow of the current regime, Egypt has become Israel’s most important ally in the region politically, militarily and in security.

4. Israel has received a major diplomatic set back. Lobbyists, pressure groups, the media and public relations companies that serve the Israeli state have also failed. The resolution affirmed Israel’s true isolation in the international arena and exposed its policies which contravene international law.

The lesson here is that it is possible to stand up to Israeli pressure if there is a will and if the right time is chosen. This is a rare victory for the Palestinian cause, which cannot be underestimated. Yet, this remains a single step along the 1,000-mile road toward freedom and the regaining of rights.

5. There is no doubt that the resolution was a message Barack Obama was sending to Israel’s prime minister, Benjamin Netanyahu. The resolution is a belated response from the outgoing US president to the repeated insults and plots Netanyahu had engaged in against the first black president of the US.

Obama launched his presidency with big hopes that he would be able to resolve the Palestinian problem. Halting settlement building was the main item on his  agenda. Netanyahu aborted Obama’s project. In conspiring against Obama, Netanyahu went as far as supporting the Republican presidential candidate Mitt Romney against Obama in the presidential elections of 2012. He also incited against him overtly and covertly inside the US Congress.

Obama also had a message for his successor, Donald Trump, who attempted to foil the resolution by phoning Sisi. Obama was saying that he was going to act as president, in whom full authority is vested, until the very last minute of his tenure. Obama also wanted to affirm his continued personal commitment to what he proposed but failed to accomplish in his early days as president.

However, the question remains: why did Obama veto such a resolution in the early days of his presidency? Perhaps had he done it right in the beginning, the Middle East and its principal conflict would have been in a different situation today. His presidency was fatally flawed with hesitation. The long march from the Middle East has been the predominant feature of Obama’s eight years. This should not in any way belittle the importance of the resolution even if it came late in the day; better late than never.

The UN Security Council resolution represents a significant strategic development despite the fact that in essence it falls short of meeting all the ambitions of the Palestinian people and does not achieve for them their full rights. The Israelis will just ignore it.

Nevertheless, it does in any case represent a tough defeat for the Israeli media and political machine and constitutes a new shift in the path of the Palestinian issue, as it takes it out of its restricted Arab framework so as to prove that it is today a central issue for the entire world.

More importantly, Arabs and Palestinians need to understand that they can not depend on their leaders. The countries that were furthest away geographically became closer ethically and humanely to the Palestinian cause while the key Sunni Arab regimes have now become detached from that cause.

(Source / 27.12.2016)

LAYLFLIX

By Nora El Uar

Ken je dat gevoel? Uren staren naar het plafond en schaapjes tellen.
Draaien naar links en rechts, alsof je in een achtbaan zit. Niets helpt.
Maar dan ga je even afleiding zoeken op Netflix of YouTube, aflevering na aflevering. Voor je het weet heb je al twee seizoenen afgekeken.
Uren gaan voorbij, je kijkt op je mobiel en het is 02:00 uur.
En je denkt: “help, mijn slaap wilt niet komen”.

Afbeeldingsresultaat voor netflix tv-programma's

Als je toch een slapeloze nacht hebt, stel jezelf dan de vraag: “Hoeveel Soera’s of Aya’s heb ik gelezen, heb ik extra Salat’s verricht?”

En gedenk je Heer in de ochtend en de avond, en verricht je gebed tijdens de nacht voor Hem, en kniel voor Hem en prijs Hem gedurende de lange nacht. (Al-Insaan 76: 25-26)

Over slaap gesproken: door slaap bevries je het leven. Sta op en vecht tegen de duivel en bevries hem. Dat doe je door het verrichten van de wassing en het bidden van je vrijwillige nachtgebeden, het lezen van de Koran. Denk erover na en werk aan je zelfreflectie, gedenk Allah en bid Fajr gebed Sla de duivel KO zodat hij in slaap valt! Laat hem jou niet KO slaat, zodat jij je verslaapt tijdens Fajr!

Afbeeldingsresultaat voor dua

Netflix die heeft al genoeg abonnees. Maar voor jou en mij is elke rakat, dua en elk gelezen letter een abonnement voor je weegschaal. Minder slapen is meer investeren in de akhira. Jij staat op in de nacht om dichter bij de schepper te komen en je ziel rust te geven, Hem te prijzen, te smeken en te gehoorzamen terwijl de schepping slaapt om uit te rusten.

De Profeet (vzmh) zei: “Het nachtgebed is het beste gebed na de verplichte gebeden.” (Moeslim)

Begrijp me niet verkeerd. Af en toe een filmpje kijken is geen probleem.
Zolang je maar gebruikt maakt van de slapeloze nachten en niet in de nacht speelt. Want de nacht is donker, maar heeft ook zijn vruchten, ook al zijn het maar twee rakat’s. Pak ze!
Moge Allah ons te laten behoren tot degenen die bidden tijdens de nacht (امين)

De Profeet (vzmh) zei: “Onze Heer daalt iedere nacht tijdens het derde en laatste deel van de nacht neer en zegt: “Wie roept Mij aan zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt Mij zodat Ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik hem kan vergeven?” (Moeslim)

Moslim zijn in de moderne tijd

Je zou vandaag de dag eens moslim zijn, moslim in de westerse wereld maar ook in de islamitische wereld. Laatst konden we weer een artikel lezen over een moslima die in een tram aangevallen was door dronken Feyenoord hooligans. Op klaarlichte dag en niemand die hielp. En dit soort zaken zijn schering en inslag.
Moslims worden dagelijks aangevallen. Moslima’s die de foulara van het hoofd wordt getrokken of begoten worden met bier.
Maar ook een moskee die aangevallen wordt met varkenspoten, molotov cocktails of besmeurd wordt. Het mag allemaal in Nederland.

Aanslagen
Hoe komt het dat de sfeer zo verziekt is? Komt het door alleen de zogenaamde IS followers? Natuurlijk zijn er mensen die door de idioterie worden aangemoedigd, maar het is zeker onmogelijk dat IS in alle aanslagen de hand heeft gehad, ook al zeggen ze dat. Logistiek en communicatief en technisch onmogelijk.


Volgens een artikel on
www.dutchturks.nl kreeg de moslima eerder aangehaald het zwaar in de tram: De supporters trokken de hoofddoek van mevrouw van haar hoofd en mishandelden haar en haar dochter (16) en nichtje (18) die ook meereisden. De 51-jarige vrouw kreeg, naar eigen zeggen, meerdere klappen in en op het gezicht, het hoofd, de nek en haar borstkas. De dochter van de vrouw die in het Turks om haar moeder riep met ‘Anne, Anne’, wat ‘moeder, moeder’ betekent in het Turks, kregen van de vermeende daders ‘Anne, Anne, Anne Frank, Anne Frank’ toegeschreeuwd.”


Maar werd de moslima meteen geholpen? Dacht het niet: “
De groep supporters stapte uit bij stadion de Kuip, terwijl het slachtoffer verwond achterbleef in de tram. Het incident werd via de trambestuurder doorgegeven aan de centrale. Volgens het slachtoffer reed de trambestuurder nog zeven haltes door, voordat mevrouw werd opgehaald met een ambulance en naar de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis werd gebracht.”


De samenleving is verziekt door een aantal malloten die denken dat ze alles kunnen doen, maar ook door politici die haatzaaien tot hun belangrijkste taak hebben uitgeroepen en door mensen die dit soort roeptoeters in blindheid blijven volgen.In Duitsland zijn de afgelopen week een viertal aanslagen gepleegd waarbij onmiddellijk aan een moslim wordt gedacht, ook al is de persoon in kwestie niet eens religieus. De aanslagen waren in Ansbach, Reutlingen,
München en Würzburg.

Terrorism


Dader of gedwongen dader?
Het eerste wat er te horen is, als er ergens een aanslag is geweest, dat het een islamitische terrorist is die het heeft gedaan. Men staat al onmiddellijk klaar met het waardeoordeel: aanslag, dus moet het een moslim zijn. Zonder daarbij na te denken, wat het werkelijk is of wat het werkelijk zou kunnen zijn. Neen, we hebben al een mening, het is een aanslag dus het is een moslim.


Als er al gekeken wordt naar de achtergrond, dan is het alleen wanneer het een moslim is die de aanslag gepleegd zou hebben, nooit bij een andere terrorist. Sterker nog, het woord terrorist wordt dan niet in de mond genomen, maar meestal is het dan een verwarde man die problemen thuis of op zijn werk heeft en daarom tot zijn daad is gekomen.


Op deze manier wordt er meteen voor tweedeling in de maatschappij gezorgd, bij een moslim is de gehele islamitische gemeenschap onmiddellijk medeverdachte en bij een niet-moslim wordt er niet eens naar de achtergrond gekeken.


Wat regelmatig opvalt, is dat een islamitische organisatie de aanslag opeist, waar ook ter wereld. En dat vind ik dan weer zo knap van die terroristische beweging. Neem nu IS, ik heb hier al eerder over geschreven (“Intermezzo IS(IS)” (mei 2014)). IS eist elke aanslag in Europe of Amerika op, zelfs ook al in andere delen van de wereld. Maar als IS echt de aanslag had gepleegd, dan moet er een groot en stevig internationaal netwerk zijn met een uitgebreide communicatie. En dat is dan meteen het probleem, want een communicatienetwerk is te hacken en minimaal af te luisteren. En dat laatste verbaast me dan nog wel het meest, waarom kunnen de gezamenlijke veiligheidsdiensten en geheime diensten niets afluisteren? En als ze al afluisteren, waarom wordt er dan niets mee gedaan?


Sterker nog een verdachte met een elektronische enkelband kan niet gevolgd worden door de diensten. Vaak wordt ook gemeld dat de zogenaamde daders bekende waren bij de diensten of de politie. Wie laat er dan steken vallen?


Of worden de daders op een of andere manier gedwongen daden te doen, aanslagen te plegen? Misschien door IS maar misschien ook wel door het systeem. Zouden de ‘latere daders’ niet weten dat ze bekend zijn bij de diensten of gevolgd worden op wat voor manier dan ook? Die jongens worden geprikkeld, uitgedaagd door de diensten.


Gewoon cijfers
Als de cijfers op tafel komen, ziet het er toch iets anders uit, dan de meeste roeptoeters de hele dag proberen te orakelen.


Volgens de site
www.newsmonkey.be zijn er in 2013 152 terroristische aanslagen gepleegd in Europa, waarvan twee gepleegd door moslimradicalen en 84 door eigen groeperingen uit Europa (cijfers van Europol).

 

In een artikel van NRC van 16 januari 2015 wordt gesproken over het Kamerdebat over de Franse terreur. Geert Wilders gaf in dat debat aan: „Natuurlijk zijn niet alle moslims terroristen, maar wel zijn zo ongeveer alle terroristen van vandaag de dag moslims”. Deze opmerking werd gepareerd door Alexander Pechtold: “99,3 procent van de aanslagen in Europa in de afgelopen acht jaar was niet van de islam afkomstig. Cijfers van Europol.”


Natuurlijk moeten we de cijfers vanaf 2014 nog binnen krijgen en deze zullen wel afwijken van de eerder genoemde cijfers, maar toch …


Ook de FBI heeft gemeld dat vanaf 1980 94% van de aanslagen gepleegd zijn door niet-moslims (gegevens van de site
www.newsmonkey.be), maar ook deze cijfers zullen gecorrigeerd worden door de cijfers van na 2014, na de opkomst van IS. Want de verschillende veiligheidsdiensten zullen graag laten zien dat het moslimterrorisme door IS is toegenomen. Zoals nu ook vrij vaak al door (extreem) rechtse media en politici wordt aangegeven: de aanslagen kunnen in percentage misschien minder zijn, maar de slachtoffers zijn meer dan bij de aanslagen.


Echter dit laatste is ook maar beperkt, daar de slachtoffers van westerse landen en de zionistische identiteit in de getallen niet worden meegenomen. Slachtoffers die door de aanval op Gaza in 2014 (wat gewoon een staatsterroristische daad is geweest) en de burgerslachtoffers van de inhumane, ongeleide bombardementen op het Midden-Oosten (door terroristische acties van het westen) worden niet meegeteld, want we zetten deze landen met hun terroristische acties niet op de terroristenlijsten.


IS-aanvallen
Tenslotte nog even terug naar de aanslagen van het zogenaamde kalifaat van Islamitische Staat. Mijn bescheiden mening – los van het feit over het ontstaan van IS en door wie IS wordt gesteund en gesponsord wordt in geld en wapens – is dat het overgrote deel van de vechters van IS waarschijnlijk geen moslims zijn en zeker niet kennis over de Qur’an, de Hadith en de sharia hebben. Nu moet ik geen grote mond hebben, want ik ben nog steeds lerende, maar er zijn tekenen die er op wijzen op het feit dat de vechters van IS geen of nauwelijks kaas hebben gegeten van de Islam. In mijn artikel “Complottheorie, waar rook is, is vast vuur” (juli 2015) schreef ik al over de vraagtekens die ik zette bij IS.


Daarbij komt dan nog dat een redelijk groot deel van de slachtoffers van IS moslims zijn. Zo was bij de aanslag met de vrachtwagen in Nice een kleine 30% van de slachtoffers moslim.


De moderne moslim wordt van alle kanten aangevallen, zie o.a. ook mijn artikelen “Welke traditie wordt er nu bedoeld, deel I” (augustus 2007), “De Islamisering of de verWildering van Nederland” (november 2007), De Koning is gevallen, leve de koning” (maart 2008), “Islamofobie, hoe gaan we hiermee om? “ (november 2013), “Het zal je kind maar wezen” (januari 2014), “Altijd die Moslim” (mei 2014), “De Ummah in de moderne wereld” (juni 2014), “Marokkaan in Nederland” (oktober 2014), De aanvallen op moslims worden in 2015 heftiger” (januari 2015), “De islamisering van Nederland” (februari 2015), “Staat de islam onder druk?” (september 2015).


En steeds moeten we afstand nemen van dit en dan weer van dat. Wanneer gaat u als Nederlander afstand nemen van de zionistische aanvallen op Palestina? Of van de inhumane bombardementen op onschuldige burgers in het Midden-Oosten?

© KhamakarPress / 02.08.16

Moroccan ministry of interior arrested 52 militants suspected of having terrorist orientation inspired by the terrorist state

From KhamakarPress Correspondent in Morocco: Hamza Kastih

 

Verdachten Marokko opgepakt

 

Moroccan ministry of interior had announced, on Wednesday, the arrest of 52 militants suspected of adopting ISILs extremist ideology and aiming to carry some devastating suicidal operations on the Moroccan soil using sophisticated arsenal.

The arrests came after an organized campaign under the supervision of the ministry which had targeted and investigated 143 people from various Moroccan cities all had been suspected of having contact with the Terrorist State in Iraq and Syria since the 19th of the ongoing month.

The arrests could besides that get hold of several books and documents that teach the Manufacture of explosives and Remote detonation techniques and different use of firearms, in addition to some other books which grant suicidal booming.

The 52 suspects will be brought to justice immediately after the investigations with them are completed by Morocco’s Central Bureau of Judicial Investigation.

Ramadan In Marrakech

From KhamakarPress Correspondent in Morocco: Hamza Kastih

It’s the 15th of Chaaban (the lunar Islamic month before Ramadan)  and  the smell of halwa chebakya (a Moroccan sesame cookie, with the shape of a flower coated with honey) will haunt you wherever you go, and that smell gets stronger  and stronger as you get near  the popular parts of the city. It’s Ramadan knocking on the door and no conversation would pass without that being mentioned. On one hand there are some people who are concerned with how hot it’s going to be this year, the food price might rise beyond their purchasing power. And they are concerned with the long days hours they will have to fast. But on the other hand, there are plenty of people who are so excited and can’t wait for it to come. They see Ramadan as an opportunity to get closer to the Almighty to ask and get forgiveness. They long for Evening prayers that are conducted after the prayer of Ishaa during which long portions of the Qur’an are recited making an amazing spiritual atmosphere bringing peace and comfort to a believer’s soul.

Marrakech is full of less fortunate people who are struggling for living during the whole year, it might seem unfair that they receive incredible attention during Ramadan among the 11 others lunar months  especially from those charity organizations that has initiated the gathering of money from the beginning of Chaaban so that they would be financially ready to provide some needy families with what is essential In every Moroccan kitchen like farina, bottle of cooking oil, date palm and other important cooking ingredients. It’s Ramadan and they are to be remembered.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Here comes the night when the starting of the 30 days of Ramadan fasting is announced and the streets now are more alive and crowded than ever of excited people exchanging salutations with big smiles on their faces . Most of the people are out there seeking for ingredients of the kind of meal they would like to have for the Sahour (a fast meal before the dawn) . Streets, gardens, cafes and other places will remain full until the morning of the next day and so for the next 30 days of Ramadan, as for most people (students, employees on summer vacation, jobless young people…) days become nights and nights become days according to them as some of them would spend the whole day asleep till the dusk approaches while spending the whole night outdoor with their friends after the Tarawih prayer.


There is a Hadith by our prophet Muhammad (peace be upon him) that says ‘’ those who are not forgiven in Ramadan would never be forgiven’’ that’s why Muslims who are seeking for forgiveness  would do their best to obtain it by literally applying what the Prophet (peace be upon him) advised his followers to do, in Ramadan you would notice that. The mosques are never loaded as they are in Ramadan that some people wouldn’t find it hard to find a place to pray even out the mosque.

It is the first day of Ramadan, the streets are almost empty in the morning and the majority of stores, shops, groceries stores… are closed and they will remain so until noon, when most people would go to mosque for Adoher Prayer (or noon prayer) after Salat Al Asser( a prayer between noon and dusk). All the stores are open and the streets are alive of people going out to buy food for their Iftar Tables ( A breakfast served at sunset in Ramadan ), at the time most people are thirsty, look tired and talk less.

harira

It’s about two hours until the Adan of the Maghreb’s prayer, and the fasters who are addicted to cigarettes, wine or any sort of drugs would become like time bombs that would blow up on the face on anyone who messes with them as they easily lose control and become short temper and it’s hard to talk some sense to them, therefore, it’s advised to never argue with them at all.

In different parts of the city there are some tents built by charity organizations that provide a complete Iftar for the needy and the homeless or those working away from home. Besides there are also some restaurants which provides Iftar for free to these type of people.

The sun is on its way to set families are waiting, sitting around their big tables full with traditional Iftar meals (harira, stuffed dates, chabakya, eggs, juice, mint tea, msemen…). When it’s time to break the fast, the joy would shine on everyone’s face.

Manipulatieve media?

Wat is de overeenkomst met het FIS, Hamas, Moslim Broederschap (Morsi) en de AK Partij (Erdogan) ? Het zijn politieke partijen, let op islamitische politieke partijen, die niet passen in het democratische beeld van de westerse media. Maar het is niet alleen de westerse media die het volk proberen te bespelen.

Media
Zaterdag 16 juli kopte de staatskrant Al-Ahram dat het Turkse leger president Erdogan ten val had gebracht, alhoewel dat natuurlijk niet was gebeurd (Bron: De Telegraaf).


Maar ook in het westen was het niet anders, ook hier in Nederland. De Nederlandse media hebben de coup van minuut tot minuut gevolgd, onafhankelijk zou het moeten zijn, maar een tweet van Ron Fresen spreekt toch boekdelen:
Opvallend dat #Erdogan pas steun krijgt als coup mislukt lijkt,  maar dat  de coup toen ie bezig was nooit veroordeeld is #Turkije


Wat is er toch met die Nederlandse media? Waarom spelen ze toch zo met het nieuws? Het lijkt er steeds maar op dat ze ons bespelen en ons bepaald nieuws op een bepaalde manier willen opdringen.


Het westen heeft de mond vol van democratie en verkiezingen, echter op het moment dat een islamitische partij wint, wordt het democratisch gevoel van het westen (politici en media) even na de achtergrond gedrongen. Want het kan toch niet zo zijn dat een islamitische partij de verkiezingen wint?


In het geval dat een islamitisch partij aan de macht is gekomen of dreigt te komen, wordt er snel door de lokale militairen ingrepen middels een militaire coupe en vaak een stroman (van het westen) neergezet.


Wat de westerse media (en in hun voetsporen de westerse politici) na een militaire coup vergeten te doen, is afstand te nemen van de coupplegers en voor de democratie te gaan staan.


Ook in het geval van de coup in Turkije hebben de westerse media en politici geen afstand genomen van de coupplegers en zijn ze vergeten pal te gaan staan voor president Erdogan en dus voor de democratie. Ook Ron Fresen is dit opgemerkt (zie de tweet hierboven).

Democratie
Laten we niet vergeten dat president Erdogan gekozen is door het volk en als Erdogan weg zou moeten, dan kan dat alleen via de democratische weg, nl. verkiezingen. En zeker niet via een militaire of andere coup. Het westen heeft de mond vol van democratie, maar als het niet uitkomt in Turkije dan worden onmiddellijk alle kaarten op de coupplegers gezet. Hypocrisie ten top.


Deze handelswijze gebeurde ook al eerder bij andere islamitische partijen. Op het moment dat Al-Sisi met zijn militaire coup de macht in Egypte overnam, was er sprake van dat de westerse media de oren heel snel lieten hangen naar de coupplegers. Maar president Morsi was democratisch gekozen, waarom dan niet de kant gekozen van de president?


Volgens onze rechtse V (vrijheid) partijen, mogen Nederlanders van Turkse afkomst niet feestvieren als een coup in Turkije mislukt is. Volgens meneer Ten Broeke (Bron: De Telegraaf):
Deze mensen juichen dus in Nederland voor de schaduwkanten van Turkije en importeren het sektarisme van het Midden-Oosten dat wij in ons land kunnen missen als kiespijn” Schaduwkanten meneer Ten Broeke? Hoe heet uw partij ook al weer? Oh ja: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie …. ja, ja.  De democratie heeft stand gehouden in Turkije, president Erdogan is een gekozen president en het Turkse volk beslist over zijn status, zoals ook het Nederlandse volk over uw status gaat beslissen bij de eerstvolgende verkiezingen.


Wat was het standpunt van de VVD ook weer over Assad die zijn volk uitmoordt? Hoe is die man aan de macht gekomen? Het woord democratie zal hier niet van toepassing zijn geweest.   


Nog erger
Maar het kan eigenlijk nog erger.  De aanslagen in Parijs, Nice, Brussel en de mislukte coup in Turkije hebben de verschillende Tv-zenders behoorlijk bezig gehouden. Bij de aanslagen in Parijs was zelfs bijna een week lang een uitzending over de aanslagen op tv, zelfs elke zogenaamde midstream talkshow wist vanonder elke steen wel een zogenaamde deskundige vandaan te toveren die dan ook zijn of haar zegje aan het Nederlandse volk mocht laten horen.

Maar als het om zaken gaat die buiten het beperkte gezichtsveld van sommige media liggen, dan ziet de gemiddelde Nederlander niets op de nationale tv. De voortdurende bezetting van Palestina, waarbij kinderen gewoon op straat worden geëxecuteerd, kinderen van 14 jaar tot 6.5 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld zonder enig bewijs, waar de etnische zuiveringen dagelijks doorgaan en waar journalisten die hierover willen schrijven, in de gevangenis worden gegooid en gemarteld, al dit soort zaken wat in Palestina aan de orde van de dag is, gaat u niets van horen. Nee, want de Nederlandse regering, parlement en media zijn op de hand van de ‘enige democratische staat in het Midden Oosten’ (volgens de Nederlandse premier), nl. het zionistische regime in Tel Aviv. En Tel Aviv verbiedt het westen onafhankelijk over Palestina en het lijden van de Palestijnen te schrijven.

Muawiya Alqam

Neen, de midstream media is druk bezig om bepaalde beelden, door hun bepaald, in uw hoofd te planten en al het andere moet daarvoor verdwijnen. De media spreekt alleen maar over wat zij van belang vinden en daarbij gestuurd door hun bazen. Drie keer raden waar die zitten.
© KhamakarPress / 17.07.2016

Interview with Khawaja Naveed Ahmed

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar

Khawaja Naveed Ahmed an Advocate of the Supreme Court of Pakistan started his career in 1974 from the chambers of Barrister Hassan Ali A. Rehman (founder principal of S.M. Law College and Vice Chancellor of Sind University) and founded his own Company (Khawaja Naveed Ahmed and Associates) in 1979 at the latter’s retirement with two offices in Karachi and with affiliated offices in Lahore and Islamabad.

Khawaja Naveed Ahmed is considered a leading expert in the field of Criminal, Civil and Constitutional law who has had the honour of defending and assisting in the court cases of a number of high profile politicians, bureaucrats , celebrities and chief executives of multinational companies. He is a practicing lawyer of the Supreme Court of Pakistan and has over 37 years standing at Bar. He has held the offices of Advocate General Sindh, Pakistan, and has served as the Judge of the Sindh High Court of Pakistan. Mr. Ahmed is a human rights activist and had been Chairman of the Legal Aid and Human Rights Committee of Sindh Bar Council, Pakistan, for five years.

He also had been elected as the Senior Vice President of the Supreme Court Bar Association of Pakistan. Presently, Ahmed is member of the Managing Committee of Red Crescent, Adult Blind Center and the Asian Forum.

Mr. Ahmed also writes columns as a political analyst in Daily Jang, a leading Urdu newspaper and frequently participates in talk shows on popular T.V. Channels. He also hosts a mock trial legal education show on one of the prominent T.V. Channels.

Our correspondent Haseeb Asghar has interviewed Khawaja Naveed Ahmed

 

Interview with Dr. Shahida Wizarat

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar
Dr. Shahida Wizarat, Senior Fellow with the rank of Professor and Head of Department of Economics at IOBM, holds a PhD in Economics from University of East Anglia, Norwich, England and M.A Economics from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA. She has over 30 years experience to her credit in teaching, research and consultancy. She has held the positions of Director, (AERC), University of Karachi, Director Karachi Stock Exchange, Consultant, World Bank and Asian Development Bank and prepared investment guide for foreign private investors for Citibank. Her research publications are in the area of Economic Growth and Challenges in Pakistan. She holds honorary positions of Expert Economist, Canadian Center for South Asian Studies at the University of Ontario, Member Pakistan Telecom Authority, Regional Advisory Committee and Member, Academic Council, Area Study Centre for Europe, University of Karachi.
Our correspondent Haseeb Asghar has interviewed Dr. Shahida Wizarat

Interview with Zafar Hilaly

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar

Zafar Ali Hilaly (Urdu:ظفر ہلالی), born 1942, is a Pakistani political analyst and diplomat who has previously served as his country’s ambassador to Yemen,Nigeria, and from February 2001 Italy. His forefathers were originally from Persia who fled the court of the last Shah of the Qajar dynasty of Iran in the 19th century for unknown reasons and settled in South India.

His father Agha Hilaly and paternal uncle Agha Shahi were both diplomats. He was educated at Highgate School.

He married actress Shamim Hilaly in an Islamic wedding ceremony.

Hilaly is a columnist and frequently writes for newspapers such as the Daily Times, The Express Tribune, and The News International.

Our correspondent Haseeb Asghar has interviewed  Zafar Hilaly Former Ambassador , Special Secretary to the Prime Minister