Israel arrests 14 Palestinians in West Bank village

NABLUS (Xinhua) — Israel arrested 14 Palestinians during an operation that has been conducted for days in a West Bank village, witnesses and residents said Monday.

The troops stormed houses in Awarta village near Nablus city, arrested 14 people and kept closing roads leading to the village, said Qais Awwad, the head of the village council.

The raids on the village were intensified since March 11, after unknown attackers stabbed to death five members of an Israeli family in the neighboring Itamar Jewish settlement.

On Sunday, 23 of the villagers were also detained. Awwad said Israel takes fingerprints from the villagers and collect DNA from suspects. He also noted that Israel seized more lands from the village to expand settlements.

The Palestinian National Authority condemned the Israeli measures in Awarta and called for international pressure on Israel to stop the operation.

“Israel seeks to destroy the village and expand the neighboring settlements,” said Riad Al-Maliki, Palestinian foreign affairs minister.

(www.philstar.com / 11.04.2011)

Egypt stops building steel wall along Gaza

Egypt halted construction of an underground steel wall designed to stop weapons smuggling along its border with Gaza, Israeli defense officials said.

Construction of the 6.2-mile barrier was suspended after the ouster of President Hosni Mubarak in February, officials told The Jerusalem Post

Israel has told the new Egyptian government it should uphold the position of the previous government in preventing the flow of arms into the Gaza Strip, the newspaper reported.

Some Israeli officials said halting the construction was not coincidental. They said Egypt has been trying to strengthen ties with Hamas and cited a recent visit by Hamas Foreign Minister Mahmoud al-Zahar to Cairo, where he met with Egyptian politicians as well as intelligence and military officials, as evidence of the improving relationship.

“There is a new relationship between Hamas and Cairo today. This is likely connected to the upcoming elections and the understanding in Egypt that the Muslim Brotherhood is a strong player and as a result it is important to maintain contacts with Hamas,” one official told The Post.

Egypt began building the wall in 2009.

(www.upi.com / 11.04.2011)

’Sharia al in Nederland’

DEN HAAG –  De PVV eist dat er een verbod komt op het gebruik van islamitische wetten door Nederlandse rechters.

In Hollandse rechtbanken bij zaken als echtscheiding, erkenning van kinderen of verdeling van erfenissen, worden steeds vaker regels uit moslimlanden toegepast, meent de PVV. PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.

„Ik ben geschokt over het grootscheepse gebruik van islamitisch recht in Nederland. Niet door die zogeheten shariarechtbanken, die er volgens toenmalig minister Hirsch Ballin niet zijn, maar nota bene door onze eigen rechtbanken.”

Vaderschap

Als voorbeeld noemt Wilders een zaak, die in 2009 diende voor de rechtbank in Den Haag, waarbij een Somalische man die het vaderschap van een kind van zijn ex-vrouw ontkende in het gelijk werd gesteld op basis van het ’traditionele islamitische recht’. De rechter in Utrecht wees vorig jaar een verzoek om echtscheiding van een vrouw met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit af omdat volgens de op de islam gebaseerde Mudawwana – het Marokkaanse familierecht – eerst een verzoeningspoging moest worden gedaan.

Het gerechtshof in Den Haag vonniste in 2007 dat een Nederlandse vrouw, die door haar huwelijk met een Iraniër ook die nationaliteit kreeg, na een echtscheiding geen aanspraak kon maken op een deel van de boedel omdat het Iraanse vermogensrecht van toepassing was. Het echtpaar woonde tijdens het hele huwelijk in ons land.

Ook zijn er zaken geweest waarbij een huwelijk door verstoting naar islamitisch gebruik rechtsgeldig als ontbonden werd beschouwd.Wilders noemt het ontoelaatbaar dat islamitische wetten hier worden toegepast. „Het gaat om achterlijk islamitisch recht waarbij vrouwen worden benadeeld.” Hij wil daarom actie van het kabinet, dat door de PVV wordt gedoogd. „Alle wetten en verdragen moeten worden gewijzigd zodat dit niet meer kan gebeuren.”

Het islamitische recht kan in ons land worden gebruikt langs de weg van het internationaal privaatrecht. Dat klinkt logisch als bijvoorbeeld een Duits bedrijf een Nederlandse opdracht in Frankrijk niet nakomt, maar gaat dus veel verder. Alleen als een buitenlandse wet in strijd is met de openbare orde, mag deze hier niet worden toegepast. „Dat is een wassen neus”, zegt Wilders. „De islamisering is ook hier allang begonnen.”

(www.telegraaf.nl / 11.04.2011)

The Rights of Non-Muslims in Islam (part 1 of 13): An Islamic Basis

Introduction

Islam is a religion of mercy to all people, both Muslims and non-Muslims.  The Prophet was described as being a mercy in the Quran due to the message he brought for humanity:

“And We have not sent you but as a mercy to all the worlds.” (Quran 21:107)

When a person analyzes the legislations of Islam with an open mind, the Mercy mentioned in this verse will definitely become apparent.  One of the aspects constituting an epitome of this Mercy is the way the legislations of Islam deal with people of other faiths.  The tolerant attitude of Islam towards non-Muslims, whether they be those residing in their own countries or within the Muslim lands, can be clearly seen through a study of history.  This fact is not only purported by Muslims, but many non-Muslim historians also accept it.  Patriarch Ghaytho wrote:

‘The Arabs, to whom the Lord has given control over the world, treat us as you know; they are not the enemies of Christians.  Indeed, they praise our community, and treat our priests and saints with dignity, and offer aid to churches and monasteries.’[1]

Will Durant wrote:

‘At the time of the Umayyad caliphate, the people of the covenant, Christians, Zoroastrians, Jews, and Sabians, all enjoyed degree of tolerance that we do not find even today in Christian countries.  They were free to practice the rituals of their religion and their churches and temples were preserved.  They enjoyed autonomy in that they were subject to the religious laws of the scholars and judges.’[2]

These just relations between Muslims and people of other faiths were not due to mere politics played by Muslim rulers, but rather they were a direct result of the teachings of the religion of Islam, one which preaches that people of other religions be free to practice their own faith, only accepting the guidance offered by Islam by their own choice.  God says in the Quran:

“There is no compulsion in religion…” (Quran 2:256)

Not only does Islam demand their freedom to practice religion, but also that they be treated justly as any other fellow human.  Warning against any abuse of non-Muslims in an Islamic society, the Prophet stated:

“Beware!  Whoever is cruel and hard on a non-Muslim minority, curtails their rights, burdens them with more than they can bear, or takes anything from them against their free will; I (Prophet Muhammad) will complain against the person on the Day of Judgment.” (Abu Dawud)

How far is this mannerism than the majority of nations, to this day, which not only suppress the rights of foreign religions, but also foreign peoples and races!  In a time when Muslims were being tortured to death in then pagan Mecca, Jews were being persecuted in Christian Europe, and various peoples were being subjugated due to their particular race or caste, Islam called to the just treatment of all peoples and religions, due to its merciful tenets which gave humanity the right to their humanness.


Footnotes:

[1] Tritton, Arthur Stanley: ‘The People Of The Covenant In Islam.’ p. 158.

[2] Durant, Will: ‘The Story Of Civilization.’ vol. 13. p. 131-132.

(www.islamreligion.com / 11.04.2011)

Eerste boerka-arrestaties in Frankrijk

Een moslima in een Boerka Een moslima in een Boerka
Op de eerste dag van het boerkaverbod in Frankrijk, zijn ook al de eerste boerkadraagsters gearresteerd.

Bij een protest bij de Notre Dame in Parijs zijn zeker twee gesluierde vrouwen en enkele anderen gearresteerd door de Franse politie. Daarnaast werd op het station van Avignon een vrouw opgepakt die onderweg was naar een tv-interview over het boerkaverbod.

Zaterdag hield de politie in Parijs al 59 personen aan, onder wie negentien gesluierde vrouwen, die tegen de wet wilden betogen. De autoriteiten hadden de demonstratie verboden.

Boete

Frankrijk is het eerste Europese land dat een verbod heeft ingesteld op volledige bedekking van het gezicht in het openbaar, ook België en Spanje willen een verbod invoeren. Vrouwen die toch een boerka of nikab dragen, riskeren daarmee een boete van 150 euro. Mannen die hun vrouwen verplichten gezichtsbedekking te dragen kunnen een boete krijgen tot 30.000 euro of twee jaar cel.

In Frankrijk wonen ongeveer vijf miljoen moslims. Er zijn naar schatting 2000 vrouwen die een boerka of nikab dragen.

(nos.nl / 11.04.2011)

Bemiddeling in Jemen lijkt mislukt

Anti-regeringsdemonstranten op straat in de Jemenitische hoofdstad Sanaa» Anti-regeringsdemonstranten op straat in de Jemenitische hoofdstad Sanaa

Een bemiddelingspoging van Golfstaten in de crisis in Jemen lijkt mislukt. De Jemenitische oppositie heeft een plan van zes Golfstaten afgewezen.

Volgens het voorstel treedt president Saleh af, maar er zou ook in staan dat hij en zijn familie niet worden vervolgd. Voor de oppositie is dat onacceptabel.

Ook zou het voorstel niet duidelijk maken wanneer de president vertrekt. Saleh zelf had het voorstel wel geaccepteerd.

Protest

Volgens ooggetuigen waren tienduizenden mensen de straat opgegaan om tegen het initiatief van de Golfstaten te protesteren.

Er wordt in Jemen al ruim twee maanden gedemonstreerd tegen het autoritaire regime van president Saleh. Bij confrontaties tussen ordetroepen en betogers vielen tientallen doden.

(nos.nl / 11.04.2011)

Geen akkoord opstandelingen Libië

Opstandelingen in Benghazi ontvangen de Afrikaanse delegatie met een betoging» Opstandelingen in Benghazi ontvangen de Afrikaanse delegatie met een betoging

De opstandelingen in Libië gaan niet akkoord met het voorstel van de Afrikaanse Unie om het conflict in Libië te beëindigen. De nationale raad, die de opstandelingen vertegenwoordigt, sluit elke samenwerking met het regime van Kadhafi uit.

De raad had vandaag een gesprek met een delegatie van de Afrikaanse Unie. Die wil een staakt-het-vuren, waarna moet worden onderhandeld over politieke hervormingen.

In het voorstel zou niet expliciet staan dat Kadhafi moet aftreden en dat is voor de opstandelingen onacceptabel. Kadhafi ging gisteren wel akkoord.

(nos.nl / 11.04.2011)

The History of Palestine

(Monday, 19 January 2009 12:02)

The Holy Land saw peace and justice during 1300 years of Muslim rule and persecution of Jews, Christians, and Muslims at other times.

Palestine is the land of prophets. Many prophets were born or died in Palestine, including Prophets Ibrahim (Abraham), Lut (Lot), Dawood (David), Suleiman (Solomon), Musa (Moses), and Isa (Jesus), alayhimu-salam.

Baitul-Maqdis in Palestine was the first Qibla (direction in which Muslims face when praying) too, and Muslims prayed facing Baitul-Maqdis for around 14 years, after which Allah ordered the Qibla to be changed towards the Kaabah in Makkah.

Early History

The Canaanites are the earliest known inhabitants of Palestine. They were thought to have lived in Palestine in the third millennium BC. Then Pharaonic Egypt controlled the area for much of the second millennium BC. Prophet Musa, alayhi-salam, was born in Palestine during this time. When Egyptian power began to weaken, new invaders appeared: the Hebrews, a group of Semitic tribes from Mesopotamia; and the Philistines, after whom the country (Philistia) was later named, an Aegean people of Indo-European stock. The Israelites, a confederation of Hebrew tribes, defeated the Canaanites, but the struggle with the Philistines was more difficult. The Philistines had established an independent state on the southern coast of Palestine and controlled the Canaanite town of Jerusalem. The Philistines were superior in military organization and severely defeated the Israelites in about 1050 BC.

Then, in around 995 BC, Prophet Dawood, alayhi-salam, Israel’s king, united the Hebrew tribes and eventually defeated the Philistines. The three groups (Canaanites, Philistines, and Israelites) assimilated with each other over the years. The unity of Israelite tribes enabled Prophet Dawood, alayhi-salam, to establish a large independent state, with its capital at Jerusalem. After the death of Prophet Dawood, alayhi-salam, in around 961 BC Prophet Sulayman, alayhi-salam, his son, became the new king of Israel.

Construction and Destruction of the First Temple

Prophet Sulayman, alayhi-salam, built a magnificent place of worship, the First Temple, which housed the Ark of the Covenant, a sacred chest holding the tablets inscribed with the Ten Commandments. Soon after his death, the kingdom was divided into two parts: northern Israel and southern Judah. Pagan Assyrians overran Israel in 721 BC. They destroyed the First Temple. In 538 BC Persian emperor Cyrus defeated the Babylonians and Jews were allowed to return to Jerusalem.

Construction and Destruction of the Second Temple

In 515 BC the Jews built the Second Temple at the same site of the First Temple. Alexander conquered Palestine in 332 BC. Three centuries later, the Romans entered Jerusalem. Herod, the client king for the Roman Empire expanded the Second Temple but destroyed the religion. Then Prophet Isa, alayhi-salam, was born, around 4 BC. Jews joined with Roman paganism to persecute Prophet Jesus and his followers.

In 70 CE, Titus of Rome laid siege to Jerusalem. The Herodian Temple eventually fell, and with it the whole city. Seeking a complete and enduring victory, Titus ordered the total destruction of the city. A new city named Aelia was built on the ruins of Jerusalem, and a temple dedicated to Jupitor was raised.

Christian Rule of Palestine

In 313 CE the Roman emperor Constantine I legalized Christianity. Palestine, as the Holy Land, became a focus of Christian pilgrimage. Most of the population became Hellenized and Christianized. In 324 CE Constantine of Byzantium marched on Aelia. He rebuilt the city walls and commissioned the Church of the Holy Sepulchre, and opened the city for Christian pilgrimage.

In the year 620 CE, Isra’ wal Mi’raj took place. On this night, in a miraculous way, the Prophet Sall-Allahu alayhi wa sallam was taken on a momentous journey from Makkah to Jerusalem and from there to heaven. The Night Journey was a great miracle that Muslims believe was given to Prophet Muhammad Sall-Allahu alayhi wa sallam as an honor and also to impress upon the Muslims the importance of Jerusalem to them. The Night Journey from Makkah to Jerusalem is called al-Isra’ and the ascension from Jerusalem to the heaven is called al-Mi’raj. Both of these events took place on the same night. Angel Gabriel took Prophet Muhammad Sall-Allahu alayhi wa sallam from Makkah to Jerusalem. There he met all the Prophets and Messengers and led them in prayers. Then it is reported that the Prophet Sall-Allahu alayhi wa sallam stood at the Sacred Rock (al-Sakhrah al-Musharrafah), went to the heavens. He arrived back in Makkah the same night.

Muslim Rule of Palestine

The Byzantines who ruled Jerusalem at this time were very harsh. They not only barred Jews from entering Jerusalem, but also persecuted Christians who did not follow the same sect as them. On the other hand, Muslims had the reputation for mercy and compassion in victory. So when the Muslims marched into Palestine in 638 CE, the people of Jerusalem gave up the city only after a brief siege. They made just one condition, that the terms of their surrender be negotiated directly with the Khalifah Umar, Radi-Allahu anhu, in person. Sayyidna Umar, Radi-Allahu anhu, agreed to come and entered Jerusalem on foot. There was no bloodshed or massacres. Those who wanted to leave were allowed to leave, with all their goods. Those who wanted to stay were guaranteed protection for their lives, property and places of worship.

The conquest of Palestine by the Muslims put an end to centuries of instability, religious persecution, and colonial rule. After the advent of Islam, people enjoyed security, safety and peace. Schools, mosques and hospitals were founded. Palestine was a center of learning from which a large number of scholars graduated. The conquest of Palestine by the Muslims began the 1300 years of Muslim rule, with the exception of the period of the Crusades (1099-1187) in what then became known as Filastin.

The Christian occupation of Palestine began after the sermon which pope Urban the second delivered in 1095 CE, when he incited the Christians to rescue the Holy Sepulcher from the hands of the Muslims. The Holy Land fell after a month of siege. The Crusades entered it in 1099 CE and massacred its residents not sparing the infants or elderly, and the number killed went over seventy thousand. Then the Crusaders established a Latin kingdom. During the occupation, massacres and great injustices were committed against the Muslim, Jewish and native Christian residents of the area.

Finally, in 1187 CE, Palestine was liberated by the Muslims under the leadership of Salatuddin Ayyubi, who brought back Islamic law to the area. Peace and justice once again ruled Palestine, and everyone, regardless of their religion, was allowed to live there peacefully.

The Founding of Israel and Palestine Today

The first serious plan for the establishment of the country of Israel was in the Bale conference in Switzerland in 1897 CE. The conference succeeded and was attended by 204 of those invited, where they decreed the establishment of a nation for the Jews in Palestine.

After the Bale conference, the Jewish movement became active which led Sultan Abdul Hameed (the then Khalifah) to deliver his famous decree in 1900 to stop the Jewish pilgrims from residing in Palestine for longer than three months. Sultan Abdul Hameed knew very well the designs and plans of the Jews. Contact with the Sultan was commenced by the Jews in 1882 when the Friends of Zion society put up a request to the Ottoman council in Russia for residence in Palestine. The Sultan responded: “The Ottoman government hereby decrees to all the Jews who desire to migrate to Turkey that they will not be permitted to reside in Palestine.”

The Jews were angered and began to send delegation after delegation each of which returned with a response more severe than the one preceding it. Then in 1901, Sultan Abdul Hameed passed a law forbidding the sale of any land in Palestine to the Jews.

In 1902, Herzl formed another delegation to meet with the Sultan a second time after he attempted to convince him in 1896. The Sultan refused to meet with him, so they went to the Prime Minister Tahsin Basha with their suggestions. They offered the repayment of the entire debt of the Ottoman government which were to the extent of twenty three million gold English pounds, and to build a fleet for he protection of the empire costing two hundred and thirty million gold franc, and to offer an interest free loan to the value of thirty five million gold lira to revive the treasury. All these offers were in return for permission by the Sultan to the Jews to establish a Jewish nation in Palestine; that is to sell the lives and livelihood of the Palestinian people and the holy land for these offers. Sultan Abdul Hameed rejected all these offers.

After the defeat of the Ottoman Empire in the First World War, Britain and France signed the Sykes-Picot Agreement, which divided the Arab region into zones of influence. Palestine submitted to the British occupation and at the same time the ratios of Jewish migration began to increase with support from the non-Muslim countries.

Balfour Declaration

In 1917 CE the British government made promises to Arab leaders for an independent Arab state that would include Palestine (the Hussain-McMahon correspondence). Simultaneously, and secretly, it issued the Balfour Declaration, which declared Palestine to be a homeland for Jews. At that time Jews made up approximately 8% of the population of Palestine and owned approximately 2.5% of the land.

In 1918 the British and their Arab nationalist allies defeated the Ottomans. The British dismembered the Ottoman Empire and occupied Palestine. The British immediately began a campaign of immigrating European Jews to Palestine.

By 1947, the number of Jews in Palestine had reached approximately six hundred and fifty thousand (31% of the total population). They began to establish organizations, which were trained in organized terrorism. From these a large number were trained in and participated in the Second World War in order to gain experience and skills to go to battle in Palestine in the next stage. So when the United Nations decreed the division of Palestine, the Jews had seventy five thousand armed and trained members.

Jewish Terrorism

In 1948 the Jews claimed the establishment of a state for themselves over the land of Palestine and called it Israel. Hundreds of thousands of Muslims were forced out of Palestine under the military pressure of Jewish terrorist groups such as the Irgun, Levi, and Haganot, which were financed and armed by the British army as well as US Jewry.

In 1967 Israel attacked Egypt, Jordan and Syria and occupied more land including for the first time Al-Masjid Al-Aqsa. Since that time Al-Masjid Al-Aqsa has been the target of several attempts by the Jews to destroy or burn it, including attempts to collapse it through underground excavations.

In December 1987, the Palestinians began an uprising (Intifada) in the West Bank and Gaza Strip against the continued Jewish occupation.

On September 28, 2000, Ariel Sharon broke into Masjid Al-Aqsa with 3000 Zionist soldiers profaning the Masjid Al-Aqsa to provoke the Palestinians. Palestinians protested and the second intifada began. Since then thousands of Palestinian civilians have been killed by the Israeli army, and there is no end in sight.

(www.darulihsan.com / 11.04.2011)

Samouni Family Convoy to Gaza

We will post more detailed information later today but money being soght here is to further the Samouni Project by covering costs to transport aid from London to Gaza.

There are about 112 Samouni kids, two years on from Operation Cast Lead with hardly any support in so many regards, so the sooner we make a difference the better.  For 112 kids the requested items that follow are pretty modest; we will look to expand the facilities for sure, with a full educational complex planned, but the goal at this moment is ambitious yet realistic, it really is up to all of us.  I am hoping everyone who reads this will give something, big or small.  Now is the time to have a functioning classroom and community centre ASAP for this family. We have met with the family and consulted them at length, what they want, including the children, is a real learning facility where the kids can get back to where they were before Operation Cast Lead.  We have the teachers ready to go here in Gaza, teachers the kids love, we just need to get the classroom up and running.

We have managed to arrange an Internet connection for the classroom; this took some bargaining as the Samouni’s are not in the urban part of Gaza.  We are building the official Samouni Project website right now, we have some great people on this; the site is going to be outstanding.  The website will have photos and videos of the family, the children are keen to begin writing blogs (with automatic translations from Arabic to English), and there will eventually be a forum where the family can interact with people from around the world.  This is one of my primary goals, to connect people outside of Gaza with the family, to create an extended Samouni family.

Items/Materials/Support sought immediately;

1)    A UK based coordinator to facilitate this project, this is a volunteer job. (Done)

2)    A mechanic who can come on the convoy.

3)    We need the vehicles MOT’d and taxed.

4)    Costs covered to put vinyl graphics on the bus, such as the Samouni Project logo as well as the logos of our sponsors.

5)    Costs for food, fuel, tax, MOT, and insurance for the drive to Gaza.

6)    Sponsors; we seek sponsors from unions, organizations, Mosques, community and Palestine Solidarity groups.  We propose a minimum donation of £100 to become a sponsor, but anything will help so we encourage everyone no matter what you can contribute.

7)    We need drivers qualified to drive an 18 ton truck in Europe.

8)    More Vehicles: if we can get a couple more vehicles, possibly even a bus that can carry the whole family in Gaza, which would be great.  There are good deals on vehicles and maybe people will have a vehicle or two that they would like to donate to the family, a work van would be ideal, but any working vehicle will be extremely valuable to the family.

9)    Computers: Ideally we will bring 12 desktop computers, mouse, keyboard, computer speakers and if possible, 12 laptop computers so each household will also have something in their home.

10) Office Chairs – 12 is perfect.

11) Webcams with Microphone Headsets for Skype calling.

12) Laser Jet Printer/Copy/Fax/Scanner with refill ink cartridges.

13) Laminating Machine with lamination sheets.

14) Digital Cameras, the more the better, all the kids love cameras.

15) LCD Projector and screen.

16) Small generator, big enough to power a small home.

17) A nice Globe for teaching.

18) Large World Map for wall.

19) Quality books with emphasis on education, history, science, etc.  English is great, but if people have Arabic language books as well, that will be fantastic.

20) We hope to bring 50 English teaching books which we already have a teacher to teach with, here is the link to the book we need; http://www.amazon.co.uk/New-Headway-Beginner-St... (Done)

21) We are looking for a carpenter to build Custom Bookcase and deliver to London very soon.

22) If a carpenter can work right away, we can give dimensions and precut some material for long desktops to be used for the computers and classroom.

23)  Lighting, good quality lighting, LED’s lighting would be ideal so the electricity consumption is low.  But we want something other than fluorescent lights, something warm and nice to read and learn with.

24) Musical instruments, if you have an instrument that you can give for these children to experiment with and play; this will be a beautiful contribution.  Does somebody have a Piano?

25) Office supplies, paper, paper clips, notebooks, pens, pencils (coloured as well), markers, pencil sharpener, etc.

26) Arts & Crafts of all sorts.

27) Puppets and educational toys.

28) A telescope, this has been asked for, would be great.

29) Tiles to lay on the floor, this is roughly a 10×15 metre space.

Items that would be good to bring now as well;

1)    Blankets.

2)    Clothes.

3)    Kids football shoes.

4)    Anything of value that might be useful.

If you have or are willing to purchase any of these items then please do so and email me at 1worldcitizen@spamarrest.com (please put ‘Samouni Project’ in the subject field).  If you can provide a service, volunteer to drive to Gaza or be a coordinator then again, please email me.

The following are not likely to be arranged immediately, but maybe, you never know.  But even if we cannot get these things now, I would like people to know of our longer-term goals and start looking around for ways to make this happen as well.

Supporting Independence for the family; long-term items sought;

1)    A loom, an industrial loom that would allow the family to make Kuffiyeh’s, if we do this I am sure the family will have a real income with exported Kuffiyeh’s, made in Gaza, with the Samouni Family brand on it. We have found one in Egypt for around $10,000, I dream of getting this loom for the family.

2)    Building materials to make a small factory/warehouse.

And last, something that would just be wonderful for the entire family, especially the boys;

1)   The materials to build a 5 on 5 football pitch, the cement for the foundation, the padding and artificial grass, the walls, goals, bleachers, lighting for night time play.

I am already planning to make a video with the kids inviting FC Barcelona to come out this summer and do a football camp.  I am making it clear to the kids that there are no guarantees, but if we try, we have a good chance of getting a result.

I would like to say to everyone reading this just one thing.  If we really care, we will make this next phase happen and we will do so within a couple of weeks.  We can do anything we set our minds to and what is asked for to make this project happen is completely doable.  We all have something to offer, the question is what do you have to offer?

To my Muslim and Arab brothers and sisters, the Samouni’s are your direct family; please make this project happen now.  As a community, you alone could make this happen within a week.

Love and respect to everyone who is helping with this, you are blessing yourself big time by contributing, believe me I know this all too well.

TJP,

Ken O’Keefe

(www.indiegogo.com / 11.04.2011)

Deir Yasin Massacre, 09.04.1948

By Reham Alhelsi
10 April, 2010
Since the arrival of the first Zionist to Palestine, hundreds of massacres have been committed against unarmed Palestinian civilians in the name of “Israel”, making this entity synonym to death and destruction. One of the worst Zionist massacres committed against Palestinians is the Deir Yasin massacre. Defenceless Palestinian civilians were tortured before being massacres and their bodies mutilated. Women and children were raped, babies were butchered and pregnant women were bayoneted. Deir Yassin, a Palestinian village located at the outskirts of Jerusalem, had a population of around 750 on the eve of 09.04.1948. The village was surrounded by 6 Zionist colonies, the closest being Giv’at Sha’ul, and the Zionist colonists had blocked the main access road connecting Deir Yasin with Jerusalem, placing Deir Yasin under an almost total blockade. To protect the village from the attacks of the Zionists, the villagers of Deir Yasin formed a local guard whose weaponry consisted only of a few old rifles and very little ammunition. Because the village was surrounded by several Zionists colonists, was besieged and continuously threatened by them and because the villagers had little means to protect themselves, Deir Yasin agreed to a non-aggression pact with the Zionist colonists just one month before the massacre. Nevertheless, on 09.04.1948, and in a joint operation coded “Operation Unity” the 3 terrorist gangs Irgun, Lehi (Stern) and Haganah (later Zionist terrorist army) attacked the peaceful village with the aim of killing as many Palestinians as possible and to force the rest out of their homes and lands. At 4:30 on Friday morning, 09.04.1948, and while the villagers slept, the Zionist terror gangs surrounded Deir Yasin. Palestinians woke up to the sound of loud speakers ordering them to leave the village, and the unsuspecting residents went out of their homes to investigate the situation, and it was then that the massacre began. The Irgun attacked the village from the south east, Stern attacked it from the east while the Haganah bombarded the village with mortars. The Palestinian village guard tried to protect the residents and to stop the Zionist gangs, they fought heroically but with their meagre weaponry had little chance against three fully armed terror gangs. The Zionists opened fire at whoever tried escaping the village, and then moved into the village and started their “clean up”: they moved from one house to the other raping women, slaughtering children and killing whoever was inside with machine guns and knives. Whole families were lined up against the wall and executed. Pregnant women were bayoneted and the bodies of children were mutilated. Money and jewellery were snatched from the bodies of victims and other personal belongings were stolen before houses were burnt. Of the 144 houses of Deir Yasin, at least 15 were blown up over the heads of their inhabitants by the Zionist terror gangs. British interrogating officer, Deputy Inspector General Richard Catling, confirmed that:
“The recording of statements is hampered also by the hysterical state of the women who often break down many times whilst the statement is being recorded. There is, however, no doubt that many sexual atrocities were committed by the attacking Jews. Many young schoolgirls were raped and later slaughtered. Old women were also molested. One story is current concerning a case in which a young girl was literally torn in two. Many infants were also butchered and killed. I also saw one old woman … who had been severely beaten about the head with rifle butts. Women had bracelets torn from their arms and rings from their fingers and parts of some of the women’s ears were severed in order to remove earrings.”[1]
During the massacre; men, women, children and elderly were killed in cold blood and in a gruesome way and hundreds were wounded. The number of victims is disputed. Most sources put the number of martyrs at 254, including 25 pregnant women who were bayoneted and 52 children who were maimed in front of their mothers before being beheaded and the mothers slain.
“A chilling account of the massacre is given by a Red Cross doctor who arrived at the village on the second day and saw himself – the mopping up – as one of the terrorists put it to him. He says that the “mopping up” had been done with machine guns, then grenades and finished off with knives. Women’s bellies were cut open and babies were butchered in the hands of their helpless mothers. Around 250 people were murdered in cold blood.[2] Of those 250 people, 25 pregnant women were bayoneted in their abdomens while still alive. 52 children were maimed under the eyes of their own mothers, and they were slain and their heads cut off. Their mothers were in turn massacred and their bodies mutilated. About 60 other women and girls were also killed and their bodies mutilated[3].
The UN and the Red Cross, whose representatives were among the first to enter the village after the massacre, confirm that the number of the victims is in fact close to the 250 estimate. Other more recent sources name around 120 martyrs (see list of Martyrs), adding that the number of victims was exaggerated by the Zionist terrorists to spread fear amongst Palestinians everywhere. Ethnic cleansing was one of the declared aims of the massacre, and the atrocities committed at Deir Yasin were used to force residents of other Palestinian villages to flee for their lives out of fear of a similar destiny. After the massacre, Zionist terrorist gangs went from one Palestinian village to another, ordering Palestinians to leave “or meet the fate of Dayr Yassin”[4]. They would warn the residents in loud speakers: “The Jericho road is still open, fly from Jerusalem before you are killed, like those in Deir Yassin.”[5] During the expulsion of the inhabitants of Ramleh and Lydd in July 1948, Sari Nair from Ramleh recalled how they were kicked out of their home by a Zionist soldier who told them to leave “Otherwise you know what will happen. What happen at Deir Yassin will happen to you.”[6]
In addition to those butchered in their homes, 25 Palestinian men were rounded up by the Zionist terrorists, loaded onto a truck and paraded through Jerusalem in a sort of “victory tour” before being executed at a nearby quarry and buried in a mass grave. Also, eye witnesses reported that around 150 women and children were paraded naked through the Jewish neighbourhoods of Jerusalem. “The marauders gathered the women and girls who were still alive, and after removing all their clothes, put them in open cars, driving them naked through the streets of the Jewish section of Jerusalem, where they were subjected to the mockery and insult of the onlookers. Many took photographs of those women”[7] 55 children who survived the massacre were left at the Mendelbaum gate. 6 of these orphans went knocking on the door of Palestinian Jerusalemite Hind Al-Husseini seeking shelter. After hearing about the massacre, Al-Husseini went searching for the other children and after finding them decided to take care of them all. Her family gave her the mansion of her grandfather Dar Al-Husseini (the Husseini house) where she was born and which she renamed into Dar Al-Tifl Al-Arabi (Home of the Arab Child). Hind Al-Husseini dedicated her whole life to the orphans of Deir Yasin and other Palestinian children.
Site of the mass grave of the victims of Deir Yasin massacre
When the news of the massacre spread, the International Red Cross Society requested permission for its representative Jaques Reynier to enter the village and investigate the matter. The Jewish Agency – which claimed it had nothing to do with the massacre and publicly “condemned” it – tried its best to prevent an investigation of the massacre and delayed granting the permission 24 hours to give the Zionist terrorists enough time to erase all traces of the massacred (something the Zionist government and its IOF have been doing since then after every massacre: public condemnation followed by a self-investigation that clears them of the massacre while preventing an independent investigation). But the evidence of the massacre was visible everywhere; it was so horrific that all efforts to erase it failed. The Zionists even tried to change the landmarks of the village so the Red Cross representative would not find the village’s cistern which they locked up. But Reynier found it and testified to finding the maimed bodies and parts of bodies of 150 women, children and elderly. Other bodies were found under the rabble of the destroyed homes, and many were scattered along the streets of the village. Scores of bodies were also found in the mass grave at the quarry. (below is the testimony given by Jaques Reynier)
Irgun, Lehi and Haganah Zionist terror gangs attacking Deir Yasin
As the massacre was taking place, both the British commander of the Mandate ground troops and the Jewish Agency knew about it but did nothing to stop it. But after the news of the massacre spread and the horrific details of what had happened were made public, both “denounced” the massacre and denied any previous knowledge. Also the Haganah, the armed forces of the Jewish Agency, “condemned” the massacre and denied any connection or knowledge of it. The leaders of the Haganah tried to hide their role in the massacre and claimed they only entered Deir Yasin after the massacre was over and denied the claims of Irgun and Lehi that they were part of the attack. These were enraged by the claims and published a letter proving that the Haganah commander was fully aware of the plan to attack Deir Yasin and even approved it. The leader of Irgun, Menachim Begin, “admitted on December 28, 1950, in a press interview in New York, that the Deir Yassin incident had been carried out in accordance with an agreement between the Irgun and the Jewish Agency and the Haganah”[8]. In fact, the attack on Deir Yasin was coded “Operation Unity” “to demonstrate the unity between the official Zionist leadership on the one hand and the two terrorist groups on the other”[9]. According to “Plan Dalet”, Deir Yasin was to be occupied together with other Palestinian villages. “Plan Dalet” was the master military plan of the Zionists and contained many sub-operations for the systematic expulsion of as many Palestinians as possible and grabbing as much Palestinian land as possible before the British Mandate was over. It gave Zionist military commanders and Zionist gangs a green light to massacre and to expel Palestinians and destroy their villages and towns. This Plan and its operations caused the ethnic cleansing of 213 Palestinian localities (40% of all Palestinian localities) and caused 413,794 Palestinians refugees (54% of the Nakba refugees) making it the main plan behind the ethnic cleansing of Palestine. It started on 01.04.1948 and ended on 15.5.1948 and consisted of 8 major military operations against Palestinian communities, the first being “Operation Nachshon”. This operation “was launched to carve out and hold a corridor from Tel Aviv on the coast to Jerusalem in the interior. This involved the occupation and destruction of Arab villages in this corridor. The massacre of Deir Yassin on April 10th was part of this operation. By April 12th, the Zionists had expelled about 15,000 Arab villagers from this corridor”[10]. Deir Yasin massacre was the first of at least another 17 massacres committed within the framework of “Plan Dalet”. Only two days after Deir Yassin, on 12.04.1948, Zionist terror units killed 12 residents of Khirbet Nasir Al-Din (Tiberias area). The next day, Irgun and Lehi Zionist terror gangs entered the village and killed 50 of its 90 residents, the remaining 40 managed to escape before the whole village was destroyed. “Plan Dalet” was carried out by the Zionist terrorists while Palestine was still under British Mandate, meaning under British protection, but the British army and government did nothing to stop the Zionist terror attacks and massacres against the Palestinians. Instead they supported the Zionist terrorists by providing them with weapons and military training. At the same time, they denied Palestinians the possession of weapons leaving most Palestinians defenceless.
During the massacre, Deir Yasin was ethnically cleansed, wiped off the Zionist map and later re-populated with Zionist colonists. While its indigenous population were made refugees who are till today scattered all over the world, Zionist colonists from Poland, Rumania and Slovakia were settled in the homes of the Palestinians. The irony is that some of the old houses of Deir Yasin became part of a Zionist mental hospital and these homes which are the site of the slaughter of their inhabitants later housed a number of Holocaust survivors suffering from mental trauma. The Zionist terror militias that committed the massacre were the Haganah, Irgun and Lehi. These terrorist gangs got most of their financing from the US, just like today, and in one case, the Lehi (Stern) terror gang contacted Albert Einstein and asked his help in raising money in the US. Einstein’s reply came one day after the massacre of Deir Yasin: he refused to help “calling the Stern Gang terrorists and misled criminals”[11]. The Haganah, as the armed unit of the Jewish Agency, was headed by the political leader of the Jewish Agency David Ben-Gurion who became the first prime minister of the Zionist entity. Irgun was headed by Menachim Begin who became the 6th prime minister of the Zionist entity. Lehi was headed by Yitzah Shamir who became the 7th prime minister of the Zionist entity. According to Menachim Begin: “The massacre was not only justified, but there would not have been a state of Israel without the victory at Deir Yassin.”[12] and after the massacre, he sent the attackers of Deir Yasin: “Accept congratulations on this splendid act of conquest. Tell the soldiers you have made history in Israel.” No one was ever punished for this and other massacres. This entity that had been headed by one war criminal after the other since its creation, and is still headed by war criminals, blatantly keeps claiming it seeks peace and is “only defending itself” when it kills unarmed civilians whether in Palestine, Lebanon or elsewhere. Deir Yasin was not an isolated incident. Hundreds of massacres followed and the Jenin massacre and the recent Gaza Genocide are only two examples of the blood-thirsty Zionist nature.
Choosing Deir Yasin as a target for this horrific massacre only shows the nature of the Zionist entity: Deir Yasin was known as a peaceful village and had prevented Palestinian fighters from using its land to fight the Zionist terrorists, in addition to the fact that it had signed a non-aggression treaty with the Zionists. One day before the massacre, the Palestinian leader Abdel-Qader Al-Husseini had been killed while resisting the Zionists in near-by Al-Qastal. He had waited in vain for support from Arab armies who had betrayed him and betrayed Palestine as they still do. Deir Yasin had refused to assist Al-Husseini and the Palestinian fighters. The village, surrounded by several Zionists colonies maybe saw in signing the non-aggression pact the only way to protect its inhabitants from the Zionist terror. Nevertheless, the Zionists chose Deir Yasin as the site for the massacre which was to be used as example for all other Palestinian villages and towns. The Zionists chose the people who signed a “non-aggression” treaty and as a “thank you” massacred them, raped their mothers and wives, paraded their children naked before executing them. This should always be a reminder and a warning for every Palestinian about the nature of Zionists, and a warning to all those who want to negotiate with Zionists or sign agreements with them claiming the “Zionists want peace”. There is no peace with this entity and there will never be peace as long as there is Zionism. There can be no peace with an entity that has ethnic cleansing as its official policy. “Yosef Weitz, the Jewish administrator responsible for Jewish colonization and member of the Jewish Agency’s first Transfer Committee declared as early as 1940 that: “Between ourselves it must be clear that there is no room for both peoples together in this country. We shall not achieve our goal of being an independent people with the Arabs in this small country .The only solution is a Palestine, at least Western Palestine (west of the Jordan river) without Arabs And there is no other way than to transfer the Arabs from here to the neighboring countries, to transfer all of them; not one village, not one tribe, should be left. Only after this transfer will the country be able to absorb the millions of our own brethren. There is no other way out.”[13] There can never be peace with an entity that thrives on continuous aggression, oppression, numerous massacres, the theft of Palestinian and the Judaization of Palestine.
Deir Yasin massacre is one of the most barbaric and horrific massacres committed by the ZioNazis and remains one of the many witnesses of Zionist barbarism and ZioNazi behaviour. But most importantly; Deir Yasin must always remain a warning and a reminder to every Palestinian, to every Arab as the village that signed a “peace agreement” with the Zionists and ended up being ethnically cleansed, wiped off the map and its residents either savagely massacred or made refugees.
Testimonies of Palestinian witnesses[14]:
Um Mahmud (born 1932): “We were inside the house. We heard shooting outside. My mother woke us up. We knew the Jews had attacked us. My cousin and his sister came running and said the Jews were already in our garden. In the meantime, fighting became heavier and we heard lots of gunshots outside. A bomb was thrown at us and it exploded close to where we were in the yard… My sister- in-law did not want to leave. She was frightened. The girl was two months old and the boy about three. I took the two and my mother said we should go to my uncle’s house. I saw how Hilweh Zeidan was killed, along with her husband, her son, her brother and Khumayyes. Hilweh Zeidan went out to collect the body of her husband. They shot her and she fell over his body… I also saw Hayat Bilbeissi, a nurse from Jerusalem serving in the village, as she was shot before the house door of Musa Hassan. The daughter of Abu El Abed was shot dead as she held her niece, a baby. The baby was shot too… Whomever tried to run away was shot dead.”
Abu Yousef (born 1927): “…After the battle, the Jews took elderly men and women and youths, including 4 of my cousins and a nephew. They took them all. Women who had on them gold and money, were stripped of their gold. After the Jews removed their dead and wounded, they took the men to the quarry and sprayed them all with bullets. …One woman had her son taken some 40 to 60 meters away from where she and the rest of the women stood by, and shot him dead. Then they brought Jewish kids to throw stones at his body. They later poured kerosene on his body and set it ablaze while the women watched from a distance. We later collected ourselves, & checked who was missing. At Jaffa Gate in Jerusalem, we were gathered by the Arab Supreme Committee. Each of us was looking for a son, a daughter, a sister or a mother. All men were busy fighting.”
Fahima Zeidan (born 1936): “The Jews ordered all our family to line up against the wall and they started shooting us. I was hit in the side, but most of us children were saved because we hid behind our parents. The bullets hit my sister Kadri (four) in the head, my sister Sameh (eight) in the cheek, my brother Mohammed (seven) in the chest. But all the others with us against the wall were killed: my father, my mother, my grandfather and my grandmother, my uncles and aunts and some of their children.”
Hanna Khalil (born 1932): “I saw a man took a kind of sword and slash my neighnor Jamila Habash from head to toe then do the same thing on the steps to my house to my cousin Fathi”
Safiyeh Attiyah (born 1907): describes how she was come upon by a man who suddenly opened up his trousers and pounced on her. “I began screaming and wailing. But the women around me were all meeting the same fate. After that they tore off our clothes so that they could fondle our breasts and our bodies with gestures too horrible to describe.” … “Some of the men were so anxious to get our earrings they ripped our ears to pull them off faster”
Mohammad Jaber: “The Jews broke in, drove everybody outside, put them against the wall and shot them. One of the women was carrying a three month old baby.”
Halima Eid (born 1918): describes what happened to her sister. “I saw a soldier grabbing my sister, Saliha al-Halabi, who was nine months pregnant. He pointed a machine gun at her neck, then emptied its contents into her body. Then he turned into a butcher, and grabbed a knife and ripped open her stomach to take out the slaughtered child with his iniquitous Nazi knife.”
Abu Hasan (was 22 at the time): “The Jews went from house to house and killed whoever was there. Most people fled to Ein Karem. The way out through Giv’at Shaul had already been blocked for a few months. The main attack came from the direction of Giv’at Shaul. The young men of Dayr Yasin were able initially to repulse it, and even damaged the Etzel’s two vehicles. The attackers even suffered casualties. Later the Jews attacked with greater force, entered the village and carried out a massacre.”
Muhammad Aref Sammour: testified before the British investigating officers that the Jewish gangs: “ripped open the bellies of all the women they found straight away with bayonets”. They also took jewelry from their victims and if those items did not come off easily: “they would cut off the arm to take the bracelet or cut the finger to get the ring.”

Abu Mahmud (born 1927): “I was in the village when the Jews attacked. I and my colleagues were on the western side of the village, opposite Al Qastal. We had our guns on us. All villagers, mainly the youths, were ready for whatever may happen after the Qastal battle was over. By 1630 on Thursday 8 April 1948, Abdul Qader Husseini was killed as we were watching the battle from a distance. After his death, we took precautionary measures in case anything would happen: We guarded the village until 0230 the next morning when the Jews started entering the village with the use of spot and search lights looking for our fighters. The Jews closed on the village amid exchanges of fire with us. Once they entered the village, fighting became very heavy in the eastern side and later it spread to other parts, to the quarry, to the village center until it reached the western edge. The battle was on three fronts, east, south and north. The Jews used all sorts of automatic weapons, tanks, missiles, cannons. They used to enter houses and kill women and children indiscriminately. The youths in the village fought bravely against them and the fighting continued until it was around 1530 afternoon. We had no aid or support from any party. They took about 40 prisoners from the village. But after the battle was over, they took them to the quarry where they shot them dead and threw their bodies in the quarry. After they removed their dead and wounded, they took the prisoners and killed them. They took the elderly prisoners, women and men and took them out of the village, yet they killed the youths. They called on us to surrender, to throw our weapons and to save ourselves. But we did not imagine them breaking into the village. We expected the fighting to last one or two hours, after which they would retreat. But they continued the fighting (..). We had trenches. The Jews filled one of those trenches with sand and rocks in order for their tanks to cross. When we hit the tank, it started firing from its machine-guns at our positions in the western edge of the village. (..). I remember, from what my uncle’s wife told me, that an uncle of mine, who was a schoolmaster, had killed the commander of the invading gangs on the staircase of one of the houses and later he disappeared for three days. Then, they found him with his mother, originally from Latakia in Syria, they saw him with her, his name was Ribhi Atiyyeh. She disguised him in women’s clothes to make sure that she could get him out of the village. They identified that he was a man, they opened fire and killed him. That is what I heard from my uncle’s wife, but I did not see it happening before my eyes.”
Statement of Jacques de Reynier, Chief representative of the International Committee of the Red Cross[15]
“On Saturday, April 10, in the afternoon, I received a telephone call from the Arabs begging me to go at once to Deir Yasin where the civilian population of the whole village has just been massacred.
“I learned that the Irgun extremists hold this sector, situated near Jerusalem. The Jewish Agency and the Haganah’s General Headquarters say that they know nothing about this matter and furthermore it is impossible for anyone to penetrate an Irgun area.
“They advise me that I not become involved in this matter as my mission will run the risk of being permanently cut short if I go there. Not only can they not help me but they also refuse all responsibility for what will certainly happen to me. I answer that I intend to go there at once, that the notorious Jewish Agency exercises its authority over the territory in Jewish hands and that the agency is responsible for my freedom of action within the bounds of my mission.
“In fact, I do not know at all how to do it. Without Jewish support it is impossible to reach that village. After thinking I suddenly remember that a Jewish nurse from a hospital here had made me take her telephone number, saying with a strange look that if I ever were in a difficult situation I could call her. On a chance I call her late in the evening and tell her the situation. She tells me to be in a predetermined location the following day at 7 o’clock and to take in my car the person who will be there
“The next day on the hour and in the location upon which we agreed, an individual in civilian clothes, but with pistols stuffed in his pockets, jumps into my car and tells me to drive without stopping. At my request, he agrees to show me the road to Deir Yasin, but he admits not being able to do to much more for me. We drive out of Jerusalem, leave the main road and the last regular army post and we turn in on a cross road. Very soon two soldiers stop us. They look alarming with machine guns in full view and larger cutlasses at the belt.
“I recognize the uniform of those I am looking for. I must leave the car and lend myself to bodily search. Then I understand that I am a prisoner. All seems lost when a very big fellow … jostles his friends, takes my hand … He understands neither English nor French, but in German we arrive at a perfect understanding. He tells me his joy at seeing an ICRC delegate, for having been a prisoner in a camp for Jews in Germany he owes his life to nothing else but our intervention and three reprieves. He says that I am more than a brother for him and that he will do anything I ask. … We go to Deir Yasin.
“Having reached a ridge 500 meters from the village which we see below, we must wait a long time for permission to go ahead. The shooting from the Arab side starts every time somebody tries to cross the road and the Commander of the Irgun detachment does not seem willing to relieve me. Finally he arrives, young, distinguished, perfectly correct, but his eyes have a strange, cruel, cold look. I explain my mission to him which has nothing in common with that of a judge or arbiter. I want to help the wounded and bring back the dead
“Moreover, the Jews have signed a pledge to respect the Geneva Convention and my mission is therefore an official one. This last statement provokes the anger of this officer who asks me to consider once and for all that here it is the Irgun who are in command and nobody else, not even the Jewish Agency with which they have nothing in common.
“My (guide) hearing the raised voices intervenes … Suddenly the officer tells me I can act as I see fit but on my own responsibility. He tells me the story of this village populated by about 400 Arabs, disarmed since always and living on good terms with the Jews who encircled them. According to him, the Irgun arrived 24 hours previously and ordered by loudspeaker the whole population to evacuate all the buildings and surrender. There is a 15 minute delay in the execution of the command. Some of the unhappy people came forward and would have been taken prisoners and then turned loose shortly afterwards toward the Arab lines. The rest did not obey the order and suffered the fate they deserved. But one must not exaggerate for there are only a few dead who would be buried as soon as the `clean up’ of the village is over. If I find a bodies, I can take them with me, but there are certainly no wounded
“This tale gives me cold chills. “I return to Jerusalem to find an ambulance and a truck that I had alerted through the Red Shield … I arrive with my convoy in the village and the Arab fire ceases. The (Jewish) troops are in campaign uniforms with helmets. All the young people and even the adolescents, men and women, are armed to their teeth: pistols, machine guns, grenades, and also big cutlasses, most of them still bloody, that they hold in their hands. A young girl with the eyes of a criminal, shows me hers still dripping. She carries it around like a trophy. This is the ‘clean up’ team which certainly has accomplished its job very conscientiously.
“I try to enter a building. About 10 soldiers surround me with machine guns aimed at me. An officer forbids me to move from the spot. They are going to bring the dead that are there, he says. I then get as furious as ever before in my life and tell these criminals what I think about the way they act, menacing them with the thunder I can muster, then I roughly push aside those who surround me and enter the building.
“The first room is dark, completely in disorder, and empty. In the second, I find among smashed furniture covers and all sorts of debris, some cold bodies. There they have been cleaned up by machine guns then by grenades. They have been finished by knives
“It is the same thing in the next room, but just as I am leaving, I hear something like a sigh. I search everywhere, move some bodies and finally find a small foot which is still warm. It is a little 10 year old girl, very injured by grenade, but still alive. I want to take her with me but the officer forbids it and blocks the door. I push him aside and leave with my precious cargo protected by the brave (guide).
“The loaded ambulances leaves with orders to return as soon as possible. And because these troops have not dared to attack me directly, it is possible to continue.
“I give orders to load the bodies from this house on the truck. Then I go on to the neighboring house and go on. Everywhere I encounter the same terrible sight. I only find two persons still alive, two women, one of whom is an old grandmother, hidden behind the firewood where she kept immobile for at least 24 hours.
“There were 400 persons in the village. About 50 had fled, three are still alive, but the rest have been massacred on orders, for as I have noticed, this troop is admirably disciplined and acts only on command.
De Reynier continues that he returns to Jerusalem where he confronts the Jewish Agency and scolds them for not exercising control over the 150 armed men and women responsible for the massacre
“I then go to see the Arabs. I say nothing about what I have seen, but only that after a first quick visit to the spot there seems to be several dead and I ask what I shall do or where to bring them … they ask me to see that a suitable burial be given them in a place which will be recognizable later on. I pledge to do so and on my return to Deir Yasin, I find the Irgun people in a very bad mood. They try to stop me from approaching the village and I understand when I see the number and above all the state of the bodies which have been lined up on the main street. I demand firmly that they proceed with the burial and insist on helping them. After some discussion, they begin actually to scoop out a big grave in a small garden. It is impossible to verify the identity of the dead, for they have no papers, but I wrote accurately their descriptions with approximate age.
“Two days later, the Irgun had disappeared from the spot and the Haganah had taken possession. We have discovered different places where the bodies have been piled up without either decency or respect in the open air.
“Back in my office I received two gentleman in civilian clothes, very well dressed who had waited for more than one hour. It is the commander of the Irgun detachment and his aide. They have prepared a text they ask me to sign. It is a statement according to which I have been received courteously by them, that I have obtained all the help needed to accomplish my mission and I thank them for the aide they gave me
“As I hesitate, I begin to discuss the statement, and they tell me that if I care for my life I should sign immediately.” Calling the statement contrary to fact, de Reynier refuses to sign. Several days later in Tel Aviv, de Reynier says he was approached by the same two men who asked the ICRC to assist some of their Irgun soldiers.
Zionist Statements[16]
“Former Haganah officer, Col. Meir Pa’el, upon his retirement from the Israeli army in 1972, made the following public statement about Deir Yasin that was published by Yediot Ahronot (April 4, 1972): “In the exchange that followed four [Irgun] men were killed and a dozen were wounded … by noon time the battle was over and the shooting had ceased. Although there was calm, the village had not yet surrendered. The Irgun and LEHI men came out of hiding and began to `clean’ the houses. They shot whoever they saw, women and children included, the commanders did not try to stop the massacre …. I pleaded with the commander to order his men to cease fire, but to no avail. In the meantime, 25 Arabs had been loaded on a truck and driven through Mahne Yehuda and Zichron Yousef (like prisoners in a Roman `March of Triumph’). At the end of the drive, they were taken to the quarry between Deir Yasin and Giv’at Shaul, and murdered in cold blood … The commanders also declined when asked to take their men and bury the 254 Arab bodies. This unpleasant task was performed by two Gadna units brought to the village from Jerusalem.”
Zvi Ankori, who commanded the Haganah unit that occupied Deir Yasin after the massacre, gave this statement in 1982 about the massacre, published by Davar on April 9, 1982: “I went into 6 to 7 houses. I saw cut off genitalia and women’s crushed stomaches. According to the shooting signs on the bodies, it was direct murder.”
Dov Joseph, one time Governor of the Israel sector of Jerusalem and later Minister of Justice, called the Deir Yassin massacre “deliberate and unprovoked attack.”
Arnold Toynbee described it as comparable to crimes committed against the Jews by Nazis.”
“According to Shai (Israeli Internal intelligence) commander Levy reported on April 12, 1948 that the occupation of Deir Yassin went as follows: “The occupation of the village was carried with great cruelty. Whole families… women, old people, children… were killed, and there were piles of dead [in various places]. Some of the prisoners moved to places of incarceration, including women and children, were murdered viciously by their captors.” “LHI [Stern Gang lead by Yitzhak Shamir] members tell of the barbaric behavior [Hitnahagut barbarit in Hebrew] of the IZL [Irgun gang lead by Menachim Begin] toward the prisoners and the dead. They also relate that the IZL men raped a number of [Palestinian] Arab girls and murdered them afterwards (we don’t know if this true).”The Shai operative who visited Deir Yassin hours after the massacre, Mordechai Gichen, reported on April 10, 1948: Their [i.e., the IZL?] commander says that the order was: to capture the adult males and to send the women and children to Motza. In the afternoon [of April 9, 1948], the order was changed and became kill all prisoners. . . . The adult males were taken to town in trucks and paraded in the city, then taken back to the [village] site and killed with rifle and machine-gun fire. Before they were put on the trucks, the IZL and LHI men searched the women, men, and Children [and] took from them all the jewelry and STOLE their money. The behavior toward them was especially barbaric [and included] kicks, shoves with rifle butts, spitting, and cursing (people from [the Western Jerusalem neighborhood of] Giv’at Shaul took part in the torture).”
Lest We Forget: Names of Deir Yasin Martyrs
1 Isma’il Shakir Mustafa (1 yr old)
2 Ahmad Hussein Omar ‘Atiyah (4 yrs old)
3 Isma’il Al-Haj Khalil (40 yrs old)
4 Ahmad Hussein Ahmad Jabir (45 yrs old)
5 As’ad Ridwan (75 yrs old)
6 Isma’il Atiyah (95 yrs old)
7 Amnah Hussein (80 yrs old)
8 Amnah Ali Mustafa
9 Amnah Al-Kobari
10 Basima As’ad Ridwan (25 yrs old)
11 Jabir Tawfiq Jabir Jaber (27 yrs old)
12 Jamil Issa Eid (30 yrs old)
13 Jabir Mustafa Jabir (75 yrs old)
14 Husniyyeh ‘Atiyah
15 Hilwa Zeidan (50 yrs old)
16 Hasan Ali Zeidan
17 Hassan Ya’coub Mohammad Ali Farhan
18 Hussein Ismail Mohammad Sammour
19 Khalil Mustafa Jabir (35 yrs old)
20 Khadra Al-Bituniyyah (60 yrs old)
21 Hayat Al-Balbisi
22 Samia Ali Mustafa (17 yrs old)
23 Salim Mohammad Ismail (25 yrs old)
24 Su’ad Ismail ‘Atiyah (21 yrs old)
25 Sa’id Mohammad Ismail ‘Atiyah (7 yrs old)
26 Samiha Ahmad Zahran (7 yrs old)
27 Sa’id Mohammad Sa’id (15 yrs old)
28 Samih Ahmad Zahran (9 yrs old)
29 Sammour Khalil Ismail (11 yrs old)
30 Said Musa Zahran
31 Shafiq Musa Mustafa
32 Shafiq Shakir Mustafa
33 Shafiqa Musa Mustafa
34 Subhiya Radwan (75 yrs old)
35 Safiyya Mohammad Eid Al-Sheikh (70 yrs old)
36 Salhia Mohammad Eid (20 yrs old)
37 Tharifa Mohammad Ali Khalil (16 yrs old)
38 Isa Ahmad Yousif (50 yrs old)
39 Abdel Rahman Hussein Hamid (52 yrs old)
40 ‘Ayish Khalil (70 yrs old)
41 Aziza Ali Mustafa (17 yrs old)
42 Abdallah Abdel Majid Sammour (23 yrs old)
43 Ali Hasan Ali Zeidan (30 yrs old)
44 Ali Mohammad Zahran
45 Ali Hussein Ali (35 yrs old)
46 Ali Al-Haj Khalil (30 yrs old)
47 ‘Aida Ali Mustafa Al-‘Amouri (40 yrs old)
48 ‘Awni Ismail ‘Atiyah (8 yrs old)
49 Ali Abdel Rahim Hamid (10 yrs old)
50 Isa Mohammad Eid (15 yrs old)
51 Omar Ahmad Zahran
52 ‘Imran Mohammad Ismail Atiyah
53 ‘Aziza Misleh
54 Ali Al-Khalili
55 Ali Hussein Hasan Misleh
56 Yusra Musa Mustafa
57 Yousif Ahmad Alia
58 Fatima Sammour (45 yrs old)
59 Fatima Mohammad Eid Al-Malhia (70 yrs old)
60 Fatima Jum’a Zahran (6 yrs old)
61 Fatima Ismail Atiya
62 Fathi Jum’a Zahran (2 yrs old)
63 Fouad Al-Sheikh Khalil (12 yrs old)
64 Faris Dweik (30 yrs old)
65 Faddiya Ismail Sammour
66 Fathiya Jum’a Zahran
67 Mahmoud Ali Mustafa (17 yrs old)
68 Mahmoud Mohammad Judeh (25 yrs old)
69 Mazien Ahmad Ridwan (5 yrs old)
70 Mustafa Ali Zeidan (9 yrs old)
71 Mohammad Al-Haj ‘Ayish (25 yrs old)
72 Mohammad Mahmoud Ismail Sammour (35 yrs old)
73 Mohammad Ali Khalil (25 yrs old)
74 Mohammad Ismail ‘Atiyah (50 yrs old)
75 Mohammad Mahmoud Zahran (14 yrs old)
76 Mohammad Musa Zahran (17 yrs old)
77 Mariam Mohammad Atiya (10 yrs old)
78 Musa Mohammad Ismail Atiya (13 yrs old)
79 Mohammad Mahmoud Ismail Atiya (15 yrs old)
80 Mustafa Mahmoud Mustafa Zeidan (11 yrs old)
81 Mohammad Hussein Mohammad ‘Atiyah (2 yrs old)
82 Mohammad Khalil Jabir (5 yrs old)
83 Mohammad Ali Mustafa (50 yrs old)
84 Mohammad Ali Misleh (55 yrs old)
85 Mohammad Jouden Hamdan (66 yrs old)
86 Mahmoud Mustafa Jabir (50 yrs old)
87 Mansour Abdel Aziz Sammour (27 yrs old)
88 Mohammad Ali Zahran
89 Mohammad Musa Mustafa
90 Maysar Musa Mustafa
91 Mohammad Said Jaber
92 Musa Ismail Sammour
93 Mohammad Ali Mustafa Zeidan
94 Nijma Ismail (100 yrs old)
95 Nathmi Ahmad Zahran (2 yrs old)
96 Ruqayya E’lian Ahmad Zahran (30 yrs old)
97 Ridwan As’ad Ridwan (14 yrs old)
98 Zeinab Jum’a Zahran (4 yrs old)
99 Zeinab Mohammad ‘Atiyah (15 yrs old)
100 Ribhi Mohammad Ismail ‘Atiyah (16 yrs old)
101 Rasmiya Musa Zahran
102 Zeinab Mohammad Musa Zahran
103 Tamam Mohammad Ali Hasan (17 yrs old)
104 Tawfiq Jabr (40 yrs old)
105 Watfa Abed Mohammad Ali Hasan
106 Sara Al-Kobariyya (40 yrs old)
107 Mohammad Zahran (65 yrs old)
108 ‘Aisha Ridwan
109 Khaldiyya ‘Eid
110 Jamila Hussein
111 Qadariyyah Zeidan (4 yrs old)
112 Zeidan, his wife, father and uncle
Sources:

(endisraeliapartheid.blogspot.com / 10.04.2011)