Koop een deken voor Palestina / Buy a blanket for Palestine

IHH Nederland NL

 

Bijna dagelijks krijg ik het verzoek om iemand of een organisatie te steunen (en dus te doneren) in Palestina; het ene project is nog mooier dan het andere. Maar hoe pak je nu zo iets aan? Ga je iemand helpen door geld te sturen naar Palestina of ga je een inzamelingsactie starten hier in Nederland en probeer je dan goederen in Palestina te krijgen? Ik ben er mee bezig geweest, inzamelen bracht wat op, maar daarna de goederen naar Palestina te brengen was beduidend moeilijker. En geld inzamelen, ja en dan? Naar wie? En in feite help je zo iemand maar een keer.

Bij IHH doen we het anders: door lokale hulp te bieden proberen we de lokale economie te stimuleren en te helpen. In Nederland geld inzamelen en dan de goederen in Palestina bij lokale ondernemers kopen om daarna de lokale mensen te kunnen helpen.

Op dit moment zijn we bezig met de winteractie en dat gaat over dekens om warm te blijven. Ik heb deze actie: “Koop een deken voor Palestina” genoemd. En nu gaat het natuurlijk komen; ik heb uw hulp nodig. Voor € 20.00 kopen we een deken in Palestina en zorgen dat hij afgeleverd wordt daar waar hij hoort, bij de Palestijnen die het nodig hebben.

Maak € 20 (of een veelvoud daarvan) over op IBAN: NL53INGB0004464461 van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, met referentie Winteractie / Palestina / Kh en wij doen de rest.

Natuurlijk kom ik over een aantal weken / maanden met een nieuwe actie voor Palestina.


English version.

Almost every day I get the request to support (and therefore donate) someone in Palestine; one project is even more beautiful than the other. But how do you deal with something like this? Are you going to help someone by sending money to Palestine or are you going to start a fundraising here in the Netherlands and are you trying to get goods to Palestine? I was busy collecting something, but then bringing the goods to Palestine was significantly more difficult. And raise money, yes and then? To whom? And in fact you only help someone like that one time.

At IHH we do things differently: by offering local help we try to stimulate and help the local economy. Collecting money in the Netherlands and then buying the goods in Palestine from local entrepreneurs and then helping local people.

At this moment we are busy with the winter campaign and that is about blankets to keep warm. I have called this action: “Buy a blanket for Palestine”. And now it will come ofcourse; I need your help. For € 20.00 we buy a blanket in Palestine and look for it that it is delivered where it belongs, to the Palestinians who need it.

Transfer € 20 (or a multiple of that) to IBAN: NL53INGB0004464461 of the Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, with reference Winteractie / Palestina / Kh and we do the rest.

Of course I will come in a few weeks / months with a new campaign for Palestine.