Ben jij druk of zijn jouw kinderen druk?

Er is geen ouder die niet houdt van zijn kinderen en het beste voor ze wil. Sterker nog: er is geen ouder die niet wil dat zijn kinderen het beter hebben dan hijzelf. Je zou dus zeggen dat de opvoeding van onze kinderen de hoogste prioriteit geniet.

Islam en Opvoeding

De praktijk leert dat dit vandaag de dag jammer genoeg steeds minder het geval is. Een van de oorzaken is ongetwijfeld de onnodige drukte die we voor onszelf hebben gecreëerd. Was je voorheen thuis met niet veel anders bezig dan met je kinderen, is de situatie nu dat je met van alles en nog wat bezig bent behalve met je kinderen.

Wanneer ouders elkaar treffen, hoor je ze vaak klagen over hun kinderen en hoe druk ze wel niet zijn. Maar ligt het probleem bij de kinderen of bij onszelf?

In de meeste gevallen ligt het probleem bij niemand anders dan onszelf. Onze smartphone-verslaving zorgt ervoor dat we alles wat tussen ons en onze smartphone komt als irritant en druk ervaren. Al zijn het onze dierbare kinderen …

Band
Je zal je kinderen enkel kunnen opvoeden en positief beïnvloeden als je een sterke band met ze hebt. Zonder band is er simpelweg geen opvoeding mogelijk. En deze band komt niet uit de lucht vallen noch kun je deze kopen. Deze vereist een enorme inspanning die zich uit in tijd, aandacht en geduld.

Sommigen denken dat een goede opvoeding enkel inhoudt dat je jouw kinderen (islamitische) instructies geeft en ze continu vertelt wat ze wel of niet moeten doen. Als dit soort gesprekken de enige gesprekken zijn die je voert met je kinderen, dan mag je er verzekerd van zijn dat je geen band aan het opbouwen bent, maar juist een kloof aan het stichten bent tussen jou en je kinderen. Je wordt op een gegeven moment een zeurpiet voor ze die ze het liefst zo snel mogelijk weer zien vertrekken; het laatste wat je als opvoeder wil.

Een band opbouwen met je kinderen doe je door normale gesprekken met ze te voeren over van alles en nog wat, net zoals je dat doet met de andere relaties die je onderhoudt. En door naar ze te luisteren, interesse te tonen en door ze te motiveren. Dan ben je bezig met het opbouwen van een band. Dit vereist geduld, en juist die geduld ontbreekt door dat ene apparaatje met haar enorme aantrekkingskracht.

Voorbeeldfunctie
Vaak hoor je men zeggen: een belangrijk onderdeel van de opvoeding is dat je een voorbeeld bent voor je kinderen. Dat klopt. Maar wanneer ben je een voorbeeld voor je kinderen? Je bent pas een voorbeeld voor je kinderen wanneer ze onder de indruk van je zijn, dan pas zien ze je als voorbeeld. En dat zijn ze alleen wanneer je ze goed behandelt en hoogstaande manieren hebt. Oftewel: wanneer je een goede band met ze hebt. Zie je hoe alles valt en staat met een goede band?

Je kunt vroom en praktiserend zijn, maar als de omgang met je kinderen slecht is, is er geen sprake van een voorbeeldfunctie. Wil jij zijn zoals de persoon die jou slecht behandelt?

Kijk wat Allah zegt over de vroomste schepping op aarde, onze profeet vrede zij met hem:

Dankzij de barmhartigheid van Allah was jij zacht voor hen (i.e. voor de metgezellen). En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. [Koran 3:159]

Dus beste mensen; naast het feit dat de sfeer thuis islamitisch moet zijn, is de omgang met de kinderen van essentieel belang. 

Beste vader, beste moeder

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van een band met jouw kinderen. Wanneer deze band tot stand is gekomen, dan verloopt de opvoeding soepel en is deze een genot i.p.v. dat deze als een last wordt ervaren.

Niet om pessimistisch te zijn, maar als je om je heen kijkt naar de jeugd van tegenwoordig dan word je niet echt vrolijk. En de cijfers liegen er ook niet om; ruim 1 op de 10 kinderen kreeg in 2018 jeugdzorg. Nogmaals, ligt het probleem bij de jeugd of bij de (jonge) ouders die ‘druk’ zijn met andere dingen?

Zijn deze prachtige kinderen waarmee Allah ons heeft voorzien het niet waard dat we de smartphone regelmatig even uitgooien om volledig met hen bezig te zijn? 

Dit geldt des te meer voor de vader die al zo weinig thuis is. Probeer het volgende is uit: je komt van werk en voordat je jouw woning betreedt, gooi je jouw smartphone uit. Al is het maar voor een uurtje. Kijk dan is hoe je van je kinderen geniet en hoe je bezig bent met jouw belangrijkste taak: het opbouwen van een band met je kinderen.

Moge Allah ons allen bijstaan in het opvoeden van onze kinderen 

(Kennisviamail / 07.09.2019) 

Bijna ‘Ashura!

Aanstaande maandag, 9 september, is het ‘Ashura: de tiende dag van de islamitische maand Muharram. Het is sterk aanbevolen om deze dag te vasten. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het vasten van ‘Ashura:

“Met het vasten op de dag van ‘Ashura hoop ik dat Allah (de kleine zonden van) het voorgaande jaar kwijtscheldt.” [Hadith in Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, oftewel overmorgen: zondag 8 september.

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van de maand Muharram te vasten. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het beste vasten na Ramadan, is het vasten van de maand van Allah: Muharram.” [Hadith in Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

Vast deze twee dagen en spoor de mensen om jou heen aan om te vasten. Hopend op de vergiffenis van Allah en in navolging van de Sunnah van onze nobele profeet Muhammad vrede zij met hem. 

(Kennisviamail.nl / 06.09.2019) 

Vasten van ‘Ashura!

Ashura

Vandaag, zondag 1 september, is de tweede dag van de islamitische maand Muharram.

Muharram is tevens de eerste maand van onze islamitische kalender. Vandaag is dus de tweede dag van het islamitisch nieuwjaar, het jaar 1441.

Dit betekent dat de verhuizing (Hidjra) van onze profeet vrede zij met hem van Mekka naar Medina 1441 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Aangezien ‘Umar – moge Allah tevreden met hem zijn – deze gebeurtenis heeft aangesteld als de eerste dag van de islamitische kalender.

‘Ashura
Het is sterk aanbevolen om de tiende dag van de maand Muharram te vasten, oftewel ‘Ashura. Deze komt dit jaar overeen met maandag 9 september.

De reden achter het vasten van ‘Ashura
Nadat de profeet vrede zij met hem van Mekka naar Medina verhuisde, merkte hij op dat de Joden ‘Ashura vasten. Toen hij hen vroeg wat de aanleiding daarvoor is, antwoordden zij dat het de dag is waarop Allah de profeet Moesa – vrede zij met hem – en zijn volk van de tiran Fir’awn redde. En dat Moesa uit dankbaarheid aan Allah deze dag vastte en dat zij hem daarin volgen.

Hierop zei de profeet vrede zij met hem dat de moslims meer recht hebben op (het volgen van) Moesa dan de Joden, waarop hij de moslims beval om deze dag te vasten. [Hadith in Bukhari]

Verdienste van het vasten van ‘Ashura
De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het vasten van ‘Ashura dat het de (kleine) zonden van het voorgaande jaar kwijtscheldt. [Hadith in Sahih Muslim]

Het is aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten. Het beste is een dag ervoor, oftewel zondag 8 september. 

Verder is het aanbevolen voor wie daartoe in staat is om ook veel andere dagen van de maand Muharram te vasten. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het beste vasten na Ramadan is het vasten van de maand van Allah: Muharram.” [Hadith in Sahih Muslim]

Wie nog dagen van Ramadan moet inhalen
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Ashura te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Ashura. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Ashura apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Beste broeders en zusters

Vast zondag 8 en maandag 9 september en spoor de mensen om jou heen aan om te vasten. Hopend op de vergiffenis van Allah en in navolging van de Sunnah van onze nobele profeet Muhammad vrede zij met hem. 

(Kennisviamail.nl / 01.09.2019) 

Aankomend weekend: Twee grote dagen!

Er zijn twee grote dagen op komst: de dag van ‘Arafah en het offerfeest. Het neefje van onze profeet, genaamd ibn ‘Abbaas, is van mening dat Allah in het volgende vers zweert bij deze twee dagen. Allah zegt:

“Bij het even en het oneven”. [89:3]

Met het even wordt volgens hem verwezen naar het offerfeest; de tiende dag van de islamitische maand Dhul Hidjah. En met het oneven naar de dag van ‘Arafah (de negende dag).

Dag van ‘Arafah
‘Arafah is een plaats net buiten Mekka waar de bedevaartgangers op de negende dag van de (islamitische) maand Dhul Hidjah van dohr tot zonsondergang verblijven. Het verblijven in ‘Arafah is hét belangrijkste onderdeel van de bedevaart!

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van de dag van ‘Arafah:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Vuur bevrijdt dan de dag van ‘Arafah.” [Sahih Muslim]

Vasten
Het is sterk aanbevolen om deze dag, welke dit jaar overeenkomt met zaterdag 10 augustus, te vasten. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:
 
“(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Sahih Muslim]

Dagen openstaan van Ramadan 
Voor degenen die nog dagen van Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Arafah te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Arafah. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Arafah apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Du’a (smeekbede)
Het is aanbevolen om veel du’a te verrichten op de dag van ‘Arafah. De profeet vrede zij met hem zei:

“De beste du’a, is de du’a van de dag van ‘Arafah …” [Tirmidhi]

De beste smeekbede die je op deze dag kan uitspreken, zoals dat staat in de volledige versie van de vorige overlevering, is:

 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 (Laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharieka lah, lahulmulk wa lahulhamd, wa huwa `ala kulli shay’in qadier)

 
Beste broeders en zusters
De dag van ‘Arafah is een dag met een grote waarde bij Allah en het vasten ervan heeft een enorme verdienste. Dit een grote buit die je niet mag mislopen!
 
‘Ied al-Adha
Na de grote dag van ‘Arafah volgt een andere grote dag: het offerfeest. Onze profeet vrede zij met hem zei:

(een van) De geweldigste dagen bij Allah is de dag van het offeren (i.e. het offerfeest).” [Abu Dawood]

Sommige geleerden zijn dan ook van mening dat het de beste dag van het jaar is!
 

  • De moslim start deze dag met het ‘Iedgebed, gezamenlijk in de moskee. Dit is ook sterk aanbevolen voor de vrouw, vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem daartoe. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open lege vlakte. Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt, aangezien de menstruerende vrouw de moskee niet mag betreden. 
  • Het is aanbevolen om vóór vertrek naar het gebed de grote wassing te verrichten. Net zoals je dat doet voor het vrijdaggebed. En voor de mannen om zich te parfumeren.
  • Het is aanbevolen om de Takbeer uit te spreken onderweg naar de moskee en wachtend op het gebed. Wel moet daarbij worden gezegd dat dit niet gezamenlijk in één stem hoort te gebeuren, maar ieder voor zich. Een vorm van de Takbeer is:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ(Allaaho akbar, Allaaho akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho akbar, Allaaho akbar wa lillaahilhamd)

  • Het is sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg.
  • Het is aanbevolen, indien dat mogelijk is, om pas te eten nadat je terugkomt van het ‘Iedgebed, zodat het eerste wat je eet van jouw offer is. 
  • Het is sunnah om van je offer te eten en daarnaast om een deel ervan te doneren aan de armen en behoeftigen. Allah zegt: “Eet ervan (i.e. het offer) en voed de arme behoeftige.” [22:28]

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Tot zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand, oftewel woensdag 14 augustus.
 
Buren
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims. Dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de islam te tonen door hen een deel van het schaap te schenken. Het beste zou zijn gekookt en al.
 
Bekeerlingen
Houd rekening met onze (alleenstaande) bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.
 
Beste broeders en zusters:

Het feit dat de moslim grote waarde hecht aan de ‘Ied getuigt van sterk geloof in het hart. Allah zegt:
 
“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder de ‘Ied) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]

Je bewijst deze dag eer door ten eerste het ‘Iedgebed bij te wonen met jouw medemoslims en vervolgens door de rest van de gebeden op haar voorgeschreven tijden te verrichten. En door vreugde te uiten, blij als de moslim is met deze gezegende dag. Deze vreugde uit je o.a. door je beste kleding te dragen, allerlei lekkers in huis te halen, vrienden en familie met open armen te ontvangen en door elkaar te omhelzen en te begroeten met woorden als Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom‘Ied Mobaarak e.d. 

De ‘Ied is een dag van familiebezoek, samenhorigheid en gezelligheid. Uiteraard gezelligheid binnen de grenzen die Allah heeft voorgeschreven. Gezelligheid hoeft niet gepaard te gaan met verboden zaken en ook niet met overlast aan moslims of niet-moslims.

De ‘Ied is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.    
Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die ons van ontelbare gunsten voorziet.  

Ik wens iedereen alvast een gezegende ‘Ied toe en ik vraag Allah de meest Verhevene om betere tijden te doen aanbreken voor onze broeders en zusters die wereldwijd met tegenspoed zijn getroffen. Ameen.

(Source: kennisviamail / 08.08.2019) 

Morgen Eid ul Fitr

Het is officieel bevestigd. Morgen, 4 juni, is Eid ul Fitr. Na een maand van vasten, nachtgebed en allerlei andere aanbiddingen nemen wij  afscheid van deze gezegende maand. Hopend dat Allah de meest Verhevene onze daden heeft geaccepteerd en onze zondes heeft vergeven.
 
In dit bericht gaan we in op een aantal regelgevingen met betrekking tot deze grote dag.

Zakaat
Elke moslim, die daartoe in staat is, dient de Zakaat-ulfitr uit te hebben gegeven vóór het ‘Iedgebed. Dit zodat ook de armen op deze dag de vreugde van de moslims delen en tevens als goedmaking van onze tekortkomingen gedurende het vasten.

Deze Zakaat-ulfitr bedraagt ongeveer drie kilo aan voedsel (bestaansmiddelen) wat gewoonweg wordt genuttigd in een land. In Marokko volstaat bijvoorbeeld drie kilo graan.
 
Deze zakaat geef je uit voor jezelf en de mensen die jij onderhoudt. Bestaat jouw gezin uit vrouw en drie kinderen, dan geef je Zakaat-ulfitr uit voor vijf personen. 

Zakaat-ulfitr dient als eten te worden uitgegeven en niet als geld. Aangezien dat het bevel van de profeet vrede zij met hem is. Wel is het toegestaan om iemand geld te geven, zodat hij daar eten mee koopt om het vervolgens te verdelen onder de armen.

Deze zakaat-ulfitr mag vanaf twee dagen vóór ‘Ied, oftewel de 28e van Ramadan worden uitgegeven en uiterlijk tot aanvang van het ‘Iedgebed.

Takbeer
Het is aanbevolen om veel Takbeer te verrichten vanaf zonsondergang van de laatste dag van Ramadan. Allah zegt:
 
“En maakt het aantal (dagen van Ramadan) af en prijst Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk ..” [2:185]  
 
We prijzen Allah’s Grootheid o.a. onderweg naar de moskee en wachtend op het ‘Iedgebed. Je zegt bijvoorbeeld:
 
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
 
(Allaaho Akbar, Allaaho Akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho Akbar, Allaaho Akbar Wa lillaahilhamd)
 
Deze Takbeer eindigt met aanvang van het ‘Iedgebed.

‘Iedgebed
Verder dient de moslim het ‘Iedgebed bij te wonen. Ook is het sterk aanbevolen voor de vrouw vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem.

Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open vlakte (musalla). Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt.  
 
De sunnah is om vóór vertrek naar het ‘Iedgebed wat dadels te nuttigen, het beste is een oneven aantal. [Bukhari]

Er kan ook iets anders dan dadels worden genuttigd. Waar het om gaat is dat de moslim niet vastend het ‘Iedgebed bijwoont.
 
Ook is het aanbevolen om de grote wassing (ghusl) te verrichten voor het ‘Iedgebed.

Een andere Sunnah is om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg. [Bukhari]

Bekeerlingen
Houd rekening met onze bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.

Zes dagen Shawwaal
Verder is het sterk aanbevolen om zes dagen van de maand Shawwaal (de maand na Ramadan) te vasten. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste hiervan:
 
“Wie Ramadan vast en vervolgens zes dagen van Shawwaal, dan is het net alsof hij een jaar heeft gevast.” [Sahih Moslim]

Het beste is wel om deze zes pas te vasten nadat eventuele gemiste dagen van Ramadan zijn ingehaald.
 
Deze zes dagen hoeven niet achtereenvolgend te worden gevast. Het mag ook verspreid over de maand Shawwaal.

Na de Ramadan
Weet dat we afscheid nemen van deze gezegende maand, maar niet van de aanbidding! De moslim gaat door met het aanbidden van Allah tot aan de dood. Allah zegt:
 
“Aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.” [15:19]
 
Wees niet van degenen die na de Ramadan terugvallen in het verwaarlozen van het gebed en andere verplichtingen, maar wees standvastig met het praktiseren van jouw geloof.   

Beste broeders en zusters
De ‘Ied is een dag van familiebezoek, samenhorigheid en gezelligheid. Het is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.    
 
De ‘Ied is een dag van vreugde, en dat mag je laten blijken door je beste kleding te dragen, cadeautjes te geven, allerlei lekkers in huis te halen en de kinderen te verwennen. En door elkaar te omhelzen en te begroeten met begroetingen als: Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom of ‘Ied Mubaarak.

Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die het vasten en andere aanbiddingen voor ons makkelijk heeft gemaakt en ons van ontelbare gunsten voorziet.
 
Tot slot wens ik iedereen alvast een gezegende ‘Ied en vraag ik Allah de meest Barmhartige om ons geluk te schenken in dit wereldse leven en in het hiernamaals.

(Kennisviamail.nl / 03.06.2019) 

Wie heeft recht op onze zakaat?

Allah de meest Verhevene heeft in de Koran verduidelijkt aan wie wij onze zakaat moeten geven. Dit zijn acht groepen die Allah in één vers heeft genoemd. Allah zegt:

“Voorwaar, de zakaat is slechts voor 1) de armen en 2) de behoeftigen en 3) de werkenden (aan de inzameling ervan) en 4) de Moe’allaf  en voor 5) het vrijkopen van de slaven en 6) de schuldenaren en om (uit te geven) op 7) de weg van Allah en voor 8) de reiziger (die zonder proviand is komen te zitten)als een plicht tegenover Allah …” [9:60]

Het zijn slechts deze acht groepen die recht hebben op de zakaat, andere doeleinden hoe vroom ze ook mogen zijn, zoals het bouwen van moskeeën e.d., mag geen zakaat aan worden besteed.

In dit bericht gaan we in op de drie meestvoorkomende groepen rechthebbenden:

De armen
Allah heeft als eerste de armen genoemd omdat zij het meest behoeftig zijn. De arme is niet wat wij ons voorstellen bij het woordje “arme”: namelijk iemand die geen woning heeft en er onverzorgd bijloopt.

Met een arme wordt in islamitische termen een persoon bedoeld die helemaal geen inkomen heeft, of een inkomen heeft maar dat het minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten (en die van degenen die hij onderhoudt) qua huur, eten, kleding e.d. bedraagt €7000. Dan behoort deze persoon tot de groep “armen” (faqier) omdat zijn inkomen minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dat geval recht op datgene wat hij op jaarbasis tekort komt, en dat is in dit voorbeeld €4000.

De behoeftigen
De behoeftige is in minder hoge nood dan de arme. Een persoon die onder de behoeftigen valt, heeft voldoende inkomen om: de helft van zijn jaarlijkse kosten te dekken, of meer dan de helft.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten zijn €4000. Deze persoon behoort tot de groep “behoeftigen” (miskien) omdat zijn inkomen meer dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit voorbeeld recht op €1000 zakaat.

Het valt op dat het enige verschil tussen de twee groepen, de hoogte in nood is. Ze komen beiden overeen in het feit dat hun inkomsten niet genoeg zijn om hun jaarlijkse kosten te dekken. Dat is dus ook de reden waarom zij recht hebben op zakaat.

De schuldenaren
Een persoon die genoeg inkomsten heeft om zijn jaarlijkse kosten te dekken, maar met een schuld zit en niet in staat is om deze af te lossen, is ook rechthebbende. Dit wanneer de schuld is ontstaan door het lenen van geld voor noodzakelijke zaken, zoals het kopen van kleding voor zijn gezin e.d. en niet wanneer de schuld is ontstaan vanwege het kopen van allerlei overbodige zaken.

Deze schuld mag direct aan de schuldeiser worden afgelost, wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld niet goed met geld om kan gaan en wordt gevreesd dat hij het zal verspillen.

Intentie
De zakaat is een aanbidding en voor elke aanbidding is een intentie vereist. Wanneer je dus een persoon geld geeft als zakaat, moet de intentie van zakaat vooraf zijn genomen (in het hart). Je kan een bedrag dat je iemand hebt gegeven zonder intentie dat het zakaat is daarom niet achteraf als zakaat beschouwen.

Vermelden dat het zakaat is
Wanneer jij zo goed als zeker weet dat een bepaalde persoon recht heeft op zakaat, hoeft het niet te worden vermeld dat het geld dat jij hem geeft zakaat is, aangezien dit de betreffende persoon in verlegenheid kan brengen.

Wie je geen zakaat mag geven
Iedereen die jij verplicht bent te onderhouden (wanneer zij dat nodig hebben en jij daartoe in staat bent) mag je geen zakaat geven. Dat zijn met name jouw ouders (en hun ouders) en jouw kinderen (en hun kinderen), omdat je met het geven van zakaat jouw verplichting om hen te onderhouden op deze manier ontloopt. Wel wordt er een uitzondering gemaakt wanneer een persoon het niet ruim genoeg heeft om hen te onderhouden, dat hij ze van zijn zakaat geeft. Een andere uitzondering is in het geval dat degenen die jij verplicht bent te onderhouden, zoals vader of kind, schulden hebben. Dan mag jij hen helpen met het aflossen van hun schulden. 

Voorrang
Het beste is om jouw zakaat aan arme familieleden te geven, omdat de zakaat op deze manier liefdadigheid is én reden van het onderhouden van de familiebanden, zoals dat in een overlevering staat. Vaak geven mensen hun zakaat aan allerlei instantie’s terwijl zij familieleden hebben in binnen of buitenland die nauwelijks rond kunnen komen. 

Voorgaande jaren
Zakaat die jij voorgaande jaren niet hebt uitgegeven vanwege bijvoorbeeld onwetendheid, komt niet te vervallen. Met het tonen van berouw maak je goed wat tussen jou en Allah is, maar de schuld naar de armen en behoeftigen blijft staan.

Wie niet exact weet wat zijn inkomsten waren, maakt een schatting totdat hij het gevoel heeft dat hij over al zijn voorgaande inkomsten zakaat heeft betaald (uiteraard de voorwaarden in het vorige bericht in acht nemende). Allah belast een persoon niet boven zijn vermogen.

Beste broeders en zusters

De zakaat is een onlosmakelijk onderdeel van ons geloof, net zoals het gebed en het vasten dat is. De gelovige is blij wanneer het jaarlijkse tijdstip van het uitgeven van zijn zakaat aanbreekt, omdat hij dan zijn arme en behoeftige broeders en zusters blij kan maken met een klein deel van zijn geld.

Nu het – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend en wie de rechthebbenden zijn, rest nu nog alleen het handelen naar deze kennis.

(Kennisviamail.nl / 30.05.2019) 

Betaal je wel zakaat?

Deze gezegende dagen zijn dagen waarin we veel vrijwillige daden verrichten, en dat is alleen maar goed. Alleen is het wel zo dat onze prioriteit altijd moet uitgaan naar de verplichtingen. Deze zijn de meest geliefde daden bij Allah. Daarom heeft Hij ze ook verplicht gesteld.

Er is een verplichting – een zuil van ons geloof zelfs – die veel van onze broeders en zusters verwaarlozen.

Veel van onze broeders en zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet vanwege gierigheid, maar door onwetendheid. Zij hebben dit nooit vanuit huis meegekregen en zijn er dus niet van op de hoogte. Iets waar we nu met ze allen verandering in moeten brengen.

Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Koran samen genoemd met het gebed. Allah zegt:
 
“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat.” [2:43]

Het uitgeven van de zakaat zegent de bezittingen, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen. Allah zegt:
 
“Neem (O Mohammed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.” [9:103]
 
In dit bericht gaan we in op één van de soorten bezittingen waar men zakaat over dient te betalen, namelijk het geld.

Zakaatplichtig
Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet:
 
Eerste voorwaarde:
Wie een bedrag bezit boven de nisaab (minimumgrens) is zakaatplichtig. Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als maatstaf aan te houden, omdat zilver goedkoper is en dat dus in het voordeel van de armen is. 
 
Wanneer we bijvoorbeeld kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van één gram zilver 0,42 eurocent is. Dit keer 595 is €249,90. Wie een bedrag bezit van €249,90 of hoger is zakaatplichtig. Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit volwassen is of niet en ongeacht of de bezitter van dit bedrag geestelijk gezond is of niet. Wanneer kinderen en of geestelijk gehandicapten geld bezitten en niet in staat zijn om de zakaat zelf uit te geven, dan doet hun voogd, zoals de vader, dit voor hen.
 
Tweede voorwaarde:
Je bent pas zakaatplichtig over het bedrag dat gelijk is aan de nisaab of hoger, wanneer jij een islamitisch jaar (maanjaar) in het bezit bent van dit bedrag.

Voorbeeld
Mocht je op 1 Ramadan 2019 in het bezit komen van een bedrag van €700 (wat boven de eerdergenoemde minimumgrens is), dan begint ‘jouw’ jaar vanaf 1 Ramadan 2019. 
 
Als dit bedrag boven de nisaab blijft (€249,90) tot 1 Ramadan 2020, dan betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige bedrag. Heb je dus bijvoorbeeld €200 uitgegeven door het jaar heen en heb je €500 over op 1 Ramadan 2020, dan betaal je daar 2,5% over.
 
Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2020 bijvoorbeeld €200 bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaald. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat ‘jouw’ jaar weer in.

Hoeveel zakaat betaal je
Zoals is op te maken uit het voorbeeld bedraagt de zakaat 2,5 % van het bedrag dat een jaar lang boven de nisaab is gebleven. Deze 2,5% kan je gemakkelijk berekenen door het bedrag door veertig te delen.
 
Simpelste manier om je zakaat te betalen
Het komt vaak voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bijvoorbeeld. Dan zou je dus in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen. 
 
Het is dan makkelijker om één datum in het jaar aan te houden, zoals vandaag 24 Ramadan bijvoorbeeld, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat en het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen. 

Als je de manier van ‘een datum in het jaar’ aanhoudt, is het berekenen en uitgeven van jouw zakaat een simpele opgave. Deel het bedrag dat je bezit door veertig en geef het uit! (aan wie je het moet geven, dat komt in sha Allah in het volgende bericht aan bod)

Uitgeleend geld
Wanneer je iemand geld hebt geleend en jij dit op elk gewenst moment terug kan krijgen, dan dien je dit uitgeleend bedrag te beschouwen als geld dat in jouw bezit is en daar met de rest van jouw geld zakaat over te betalen.
 
Het uitgeleende geld dat jij niet op elk gewenst moment terug kan krijgen, omdat de schuldenaar het niet heeft of omdat hij het verzuimt terug te geven, betaal je pas zakaat over wanneer je het bedrag terug hebt gehad. Je betaalt dan eenmalig zakaat over het bedrag, ook al is het een schuld van jarenlang.
 
Zelf schulden hebben
Wanneer je zelf schulden hebt, maar wel aan de bovengenoemde twee voorwaarden van de zakaat voldoet (door een jaar lang in het bezit te zijn van een bedrag gelijk aan of hoger dan de nisaab), dien je ook zakaat te betalen en zijn deze schulden geen vrijstelling. 
 
Nadat – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk en dat is: aan wie hoor ik mijn zakaat te geven? Dit wordt in shaa Allaah in het komend bericht verduidelijkt.

P.S. De zakaat die je aan het einde van de Ramadan uitgeeft, is de zakaat ul-fitr. Dat is een andere verplichting en staat los van de regelgevingen van de zakaat die we in dit bericht hebben behandeld.  

(Kennisviamail.nl / 29.05.2019) 

Treur niet …

In dit bericht wil ik een vers met een mooie boodschap met jullie delen. Het is een vers uit Hoofdstuk Aali Imraan.

Een gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft de veldslag van Uhud. Een veldslag die niet goed was afgelopen voor de moslims. Dit was veel moslims zwaar gevallen.

In het vers dat ik met jullie wil delen, spreekt Allah de gelovigen moed in na deze ramp. Allah zei:

“Zwakt niet af en treurt niet; jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [3:139]

In een vers daarna zegt Allah:

“Dit soort dagen (van voor en tegenspoed) laten Wij onder de mensen rondgaan ..

Beste broeders en zusters

Wat kunnen we een mooie boodschap opmaken uit deze twee verzen.

De boodschap uit het eerste vers is dat de gelovige in elke situatie de winnaar is en daarom niet moet afzwakken en niet moet treuren bij slechtere tijden. 

De ware gelovige is degene die zich werkelijk in elke situatie de winnaar voelt. Hoe kan de gelovige zich een verliezer voelen terwijl Allah met hem is?! En terwijl zijn vertrouwen in Allah is!

De gelovige zwakt niet af in slechtere tijden en blijft niet treuren, maar accepteert de situatie waarin hij zich bevindt, trekt er lering uit en gaat met opgeheven hoofd verder! Er is geen reden tot depressie en afzonderen in huis!

De boodschap uit het tweede vers is dat iedereen zijn portie krijgt van dagen van tegenspoed. Dus denk niet dat wanneer jij met het slechte bent getroffen, jij de enige bent. En dat iedereen om jou heen altijd blij en gelukkig is. Iedereen krijgt zijn portie van dagen van tegenspoed. 

Toen de geleerde Ahmed ibn Hanbal werd gevraagd wanneer de gelovige de zoetheid van rust zal proeven, antwoordde hij:

“Bij de eerste voetstap die hij in het paradijs zet!”

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Zijn boek overpeinzen om er vervolgens lering uit te trekken en ernaar te handelen.

(Kennisviamail.nl / 28.05.2019)

Dit zijn de laatste tien!

Vandaag, zaterdag 25 mei, breken met zonsondergang de laatste tien nachten van de Ramadan aan. Want vandaag is de twintigste dag van de maand Ramadan en na zonsondergang breekt de 21e nacht aan. De 21e nacht is de eerste nacht van de laatste tien nachten!

Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het zijn de beste nachten van het jaar!

Het was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem om de laatste tien dagen, en met name de nachten, van deze gezegende maand extra goed te benutten. 
 
‘Aicha radia Allaho ‘anhaa overlevert dat de profeet vrede zij met hem zich in de laatste tien dagen van de Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan in de overige dagen. [Sahih Moslim]
 
Hij was gewoon om op te blijven voor de aanbidding wanneer de laatste tien nachten aanbraken en maakte zijn vrouwen wakker zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding doorbrachten.  
 
Lailatoelqadr
In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr. Allah zegt: 
 
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]
 
Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt. Dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter in de oneven nachten en het grootst in de 27e nacht. Maar dat is niet zeker, zoals sommigen dat denken.

De nacht breekt islamitisch gezien aan met zonsondergang en niet, zoals we dat gewend zijn, na twaalven. 

Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zei: “Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bukhari]
 
Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh-gebed te missen in deze laatste tien nachten.
 
Gedenken van Allah
 ‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]
 
De smeekbede in het Arabisch:
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

 
Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah. 
 
Deze gezegende dagen en nachten brengen we door met het vermijden van zondes en nutteloos tijdverdrijf om vervolgens dichter tot Allah te komen met allerlei vrome daden, zoals de vijf gebeden op haar voorgeschreven tijden, vrijwillige gebeden, Taraweeh, Koran-recitatie, liefdadigheid en het veelvuldig gedenken van Allah. Ibn al-Qayyim zei:
 
“De beste vastenden zijn degenen die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten.”
 
Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

 
Deze smeekbedes kan je herhalen zoveel als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.  
 
Begunstigd is degene die van elk mogelijk moment gebruikmaakt om zijn Heer te gedenken. Lopend over straat, wachtend op het openbaar vervoer, liggend op de bank etc …

Beste broeders en zusters

Wellicht dat velen van ons het gevoel hebben dat ze de voorgaande dagen van de Ramadan niet hebben doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is. Misschien dat we fanatiek zijn begonnen en langzamerhand zijn afgezwakt …

Misschien dat we niet veel verandering tot stand hebben kunnen brengen en dat we vele goede voornemens niet waar hebben kunnen maken …

Dan is de kans om daar verandering in te brengen nu binnen handbereik. Maak een voor jezelf haalbaar programma voor deze laatste tien en wees verheugd op een mooi einde van deze gezegende maand!

Moge Allah ons allen bijstaan bij het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Kennisviamail.nl / 25.05.2019)

Daar waar echte geluk is

بسم الله الرحمن الرحيم 

Dit leven heeft Allah geschapen als beproeving. Wie dit nog niet doorheeft en denkt dat er voortdurende geluk bestaat, heeft niks begrepen van dit wereldse leven.

Ben je de ene dag gelukkig, is er de volgende dag wel weer iets dat dit geluk dwarsboomt.

Ben je zelf gelukkig, dan is er altijd wel iemand van je dierbaren die minder gelukkig is vanwege ziekte en ander tegenspoed waardoor jij weer minder gelukkig bent.

Ben je gelukkig, dan is er altijd wel iemand die hier jaloers op is en jou dit geluk niet gunt. 

Het echte geluk dat daadwerkelijk geluk te noemen is en wat blijvend is en door niets wordt beïnvloed, is het geluk in het paradijs beste broeders en zusters. Dat is een geluk wat enkel toeneemt!

Dat geluk doet je al het ongeluk van het wereldse leven in één keer vergeten. De profeet vrede zij met hem zei (betekenis):

Op de dag des oordeels wordt een persoon naar voren gehaald die het meeste ellende van alle mensen op aarde heeft meegemaakt. Hij wordt dan in het paradijs gedompeld en gevraagd: ‘Heb je ooit een moeilijke tijd meegemaakt?’

Zijn antwoord: ‘Nee, mijn Heer. Ik heb nog nooit een moeilijke tijd meegemaakt!’

Streef naar dit geluk beste broeders en zusters door altijd bezig te zijn met datgene waar de Schenker van geluk, Allah, van houdt en tevreden mee is. Alleen Hij kan je met dit eeuwig geluk eren.

Moge Allah ons allen het eeuwige geluk in het paradijs schenken.

(Kennisviamail.nl / 21.05.2019)