Titel Category

This category

Categorie archief Artikel KhamakarPress

Laf buitenlands beleid

Nauwelijks hoor je wat over een hondsbrutale onbeschofte executie door een Israëlische soldaat van een gewonde Palestijn die op de grond lag en geen gevaar vormde voor de omgeving. Als je wat meekrijgt in de media is het een herhaling van een klein item van het NOS journaal waar je de executie ziet van de verwonde Palestijn. En dit komt alleen maar omdat de UN en Human Rights Forum aandacht vragen / schenken aan deze executie.  

Maar wat me dan nog het meeste irriteert, is dat ik geen bericht heb gezien / gehoord van afkeuring, maar liever nog een super sterke veroordeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken of premier Rutte, nog geen woord, geen letter. Wanneer wordt de zionistische ambassadeur op het politieke matje geroepen?

azaria-soldaat

Het Nederlandse buitenlandse beleid is laf en eenzijdig, daar men in Den Haag wel reageert als president Erdogan probeert een coupe af te slaan of als president Putin mensen ‘ondersteunt’ in omliggende landen, maar als Palestijnen op straat geëxecuteerd worden door een zogenaamde bevriende natie, hoor je geen minister, geen premier, geen VVD en geen oppositie.
Palestijnen zijn al lang geleden in de steek gelaten door de Nederlandse politiek en dat merk je elke dag weer. Ook de media heeft de handen afgetrokken van het Palestijnse volk, alleen zo nu en dan eens een kort bericht omdat internationale organisaties wel van zich laten spreken.

Als je dan eens kijkt wat er de afgelopen week gebeurd is in Palestina, dan is er genoeg nieuws om het Journaal regelmatig mee te kunnen vullen.
Op 22 februari konden we in de internationale media lezen dat de soldaten en illegale kolonisten Palestijns land hadden ingepikt en aan het voorbereiden waren om er complete infrastructuur aan te leggen voor een nieuwe nederzetting; werd een EU-delegatie geweigerd tot Gaza door de bezettingssoldaten; vielen bezettingstroepen gewelddadig een Palestijns huis aan en vernietigden dit; werd de levenslange gevangenisstraf van Barghouti wederom vastgesteld; werd een net vrijgelaten Palestijn onmiddellijk weer gearresteerd; werden 30 families geëvacueerd uit hun eigen huis omdat de bezetters daar een militaire oefening moesten houden; waren er ad random arrestaties in de Westelijke Jordaanoever; werd een Palestijnse jongere opgepakt vanwege zijn postings op Facebook; verboden Palestijnse veiligheidsdiensten een Palestijnse politica om de West Bank te verlaten. En dit was nog maar een dag.

Dit soort zaken zijn dagelijkse kost voor de Palestijnen (te volgen via KhamakarPress Nieuws op YouTube) en het kabinet en het parlement laat het allemaal maar lopen: ze dronken een glas, deden een plas en lieten het zoals het was.


Geen Nederlands buitenlands beleid dat eens vierkant achter het Palestijnse volk gaat staan, niet een minister van dit kabinet die opstaat en zegt dat de bezettende macht uit Tel Aviv te ver gaat. Zelfs geen minister van Buitenlandse Zaken die de ambassadeur op het matje roept.
Neen, dit Nederlandse buitenlands beleid is laf en eenzijdig gericht op de vrienden uit Tel Aviv, ‘geadviseerd’ door Europa en VS. Er bestaat geen ‘eigen Nederlands buitenlands beleid’; het Nederlandse buitenlandse beleid is aangepast op het beleid dat wordt voorgesteld door Europa en volgt de Amerikaanse vrienden aan de andere kant van de grote plas.

Met de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen voor de deur zoeken vooral de rechtse partijen naar een afscheiding van Europa. Ik ben van mening dat we geen afstand moeten nemen van Europa, maar dat we een humaan buitenlands beleid moeten voeren, gebaseerd op Europa en de Universele Rechten van de Mens. En voor mij betekent dat net zoveel rechten voor een ieder, dus ook net zoveel rechten voor de Palestijnen als voor hun bezetters. En dat betekent dus ook, dat onze politici opkomen voor de Palestijnse bevolking, of ze nu leven in de bezette kleine Gazastrook of in de bezette Westelijke Jordaanoever.

En ga nu niet zeggen – zoals vele rechtse politici zeggen – laat die Palestijnen vertrekken uit Palestina en gaan wonen in Jordanië of in de Sinaï, want daar gaat het niet om. Palestina is het land van het Palestijnse volk en daar hebben ze en blijven ze recht op houden.

Dat de politici na de Tweede Wereldoorlog een kapitale blunder hebben gemaakt door de huidige bezetters toe te staan om in Palestina land te krijgen, heeft er toe geleid dat de Palestijnen dagelijks worden onderworpen aan executies, arrestaties, vernietigen van huizen en het jatten van hun land. Dagelijks is dit aan de hand in Palestina en het Palestina dat we kenden van voor 1967 wordt met de dag kleiner. Wanneer wordt dit gestopt door onze politici in de Tweede Kamer? Wanneer wordt dit laffe buitenlandse beleid omgezet naar een actief beschermend Nederlands buitenlands beleid voor de Palestijnen?

Op het moment dat er een partij opstaat, die opkomt voor bescherming van het Palestijnse volk en dat als keihard punt (lees: niet onderhandelbaar) in het programma heeft staan, maar ook bij onderhandelingen over de vorming van een eventueel kabinet, blijft volhouden, kan rekenen op mijn stem bij de verkiezingen.

Wie wordt deze partij?

Je bent dus een terrorist als je de democratie ondersteunt

Door het huis-en-thuis knip-en-plakwerk van de leider van de partij die bovenaan staat in de peilingen, is weer gebleken dat verkiezingen gepaard gaan met modder gooien naar je tegenstander en dat deze verkiezingen steeds harder worden. Het is nog een aantal weken, dus wat staat er ons nog te wachten?

Geert Wilders had een foto zo aangepast, dat het leek of Alexander Pechtold bij een meeting was, waar borden werden getoond van Sharia for the Netherlands. Echter, de originele foto was van een demonstratie tegen Geert Wilders van 16 oktober 2009, juist een demonstratie tegen de PVV-leider.  
Los van het feit wat de aanleiding was van de foto (en demonstratie), ben ik behoorlijk gepikeerd over het feit dat er steeds gesproken wordt over ‘Pechtold en Hamas-vriendjes”, ‘Hamas-terroristen’ en zo meer. Steeds Hamas in de hoek trappen, zonder enige reden, behalve misschien het verzet tegen de inhumane bezetting van Palestina.
In mijn column op MetroNieuws van 7 februari gaf ik al aan dat het een schande is dat men (politici en media) totaal geen gevoel heeft voor het Lijden van de Palestijnen.

Afbeeldingsresultaat voor lijden van de Palestijnen

Verouderde terroristenlijst
De media en velen van de politici acteren nog steeds in hun beperkte stramien van denken dat Hamas op de Europese lijst van terrorisme staat. Dit is echter niet meer het geval. In 2014 heeft het Europese Hof van Justitie Hamas van de lijst gehaald vanwege procedurele bezwaren (nl het aantonen dat Hamas een terroristische organisatie is !).  Een van de partijen die graag zou willen zien dat Hamas nooit van de lijst zou komen, is natuurlijk de PVV. Het gaat zelfs zo ver met deze partij, dat ze heel Palestina graag wil zien verdwijnen. Zo heeft Martin Bosma aangegeven – als reactie op de knip-en-plak foto van zijn baas, en liet de echte foto zien op Twitter, waar ook een Palestijnse vlag te zien zou zijn – dat de vlag van Palestina betekent ‘dat Israël vernietigd moet worden”. Meneer Bosma wil niet aan de betekenis van de vlag, dat dit een variant is op de vlag die gevoerd werd tijdens de Arabische opstand tegen het Ottomaanse Rijk, die gevoerd werd door de Palestijnse regering in de Gazastrook tussen 1948 en 1959.”

Het schijnt dus bij de rechtse politici en de populisten – maar volgens mij is het virus ook al bij linkse partijen geanalyseerd – als een paal boven water te staan, dat je een terrorist bent als je een Hamas-supporter bent. Want Hamas kan niet in Nederland.

Afbeeldingsresultaat voor hamas

Aan de andere kant
Maar kan een zionistische leider en verantwoordelijk voor het executeren van Palestijnen dan wel in Nederland? Dat schijnt wel te kunnen, daar zo’n leider met alle respect onthaald moet worden in het huis van de democratie: de Tweede Kamer. Juist daar moet zo’n figuur ontvangen worden, terwijl er in feite een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem had moeten worden, wegens oorlogsmisdaden: executies van Palestijnen, oppakken en opsluiten van jongeren zonder enige vorm van proces, landdiefstal, verwijderen van Palestijnen van hun land middels vernietiging van huizen en ethnic cleansing / Holocausts.

De Nederlandse normen en waarden waarover de VVD en ook de PVV steeds praten hebben ertoe geleid dat de Tweede Kamer een leider met bloed aan de handen ontvangt, maar partijen die democratisch zijn gekozen door het volk op de terroristische lijst hebben gezet.

Juist van Alexander Pechtold had ik wat meer verwacht; een Democraat in hart en nieren, zelfs de naam van de partij riekt naar democratie. Echter de leider van D66 gaat niet in op het feit dat het geen probleem is om bij een demonstratie Palestijnse vlaggen te tonen of een Hamas-vriend te zijn. Tenslotte is de vlag een teken van het verzet tegen de bezetting die nu al 50 jaar duurt en Hamas is eerlijk gekozen. Het zou beter zijn als de heer Pechtold zijn vraagtekens zou zetten bij de legitimiteit van de PA en meer bij haar leider. Een leider die nog nauwelijks steun geniet onder het Palestijnse volk. Tevens verwacht ik van de heer Pechtold dat hij keihard afstand neemt van de leider van de PVV en zijn partij, maar dan meer omdat deze partij steun en support verleend aan zionistische leiders uit Tel Aviv met bloed aan de handen.

In dit geval wil ik wijzen op de handelswijze van de leider van DENK, toen hij geen hand wilde geven aan die leider uit Tel Aviv; op deze manier heb je een statement afgegeven.

Aangezien ik de democratie steun en dus respect heb voor datgene wat het volk heeft gekozen – hoewel het voor kan komen, dat ik met de uitslag niet eens hoef en kan zijn, zoals in de VS – heb ik dus ook respect voor het volk dat met verkiezingen Hamas, Moslim Broederschap en FIS had gekozen. Maar het schijnt zo te zijn, dat partijen die aan de macht komen, maar die niet passen binnen de ‘westerse’ normen en waarden, geen steun krijgen van het westen en zeker geen financiële steun.

Wanneer begrijpt het westen eens dat de westerse democratie en haar regels niet altijd hetzelfde zullen zijn als de Arabische democratie, maar dat als het volk kiest middels verkiezingen (een item uit de democratie), dat die uitslag gerespecteerd moet worden. Dit houdt dan ook in – zoals in Egypte, maar ook in andere landen – geen steun aan militaire dictatuur maar steun aan de democratische eisen van het volk.  

Afbeeldingsresultaat voor democratie in palestina

Christelijk fundamentalistische aanval op de Islam

In een slap aftreksel van het eerste verkiezingsdebat op de nationale tv – SGP-leider Van der Staaij kondigde zijn Manifest aan waarop de fractieleider van DENK, Tunahan Kuzu, mocht reageren – bij De Tafel van Tijs, werd veel spreektijd geboden aan Cees van der Staaij om zijn Manifest uit te leggen en weinig tijd aan Tunahan Kuzu, die ook weinig kon en wilde inbreken op de tsunami van woorden van Cees van der Staaij.

Volgens de aankondiging van het programma op de site van de EO, werd aangegeven dat de SGP het christendom boven de Islam plaatst en erop aandringt om maatregelen te treffen om de instroom van mensen met een Islamitische achtergrond in te perken.

Maar waar gaat het Manifest van de SGP nu over? Dat zo meteen, eerst even de SGP.
De Staatkundig Gereformeerde Partij, is een politieke partij, die – volgens de Statuten – zich “stelt op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis” … en “onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid”.
Deze partij was de partij die tot 2013 vrouwen niet in politieke functies toeliet en pas overstag ging nadat Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de uitspraak deed dat de SGP vrouwen moest toelaten op de kieslijsten. Echter volgens de nu beschikbare gegevens heeft de partij het beginselprogramma niet aangepast, alleen maar een regel aan het Algemeen Reglement toegevoegd. Mijns inziens is de partij nog steeds een rechts radicale christelijk fundamentalistische partij.

Afbeeldingsresultaat voor manifest sgp

Manifest inleiding
(voor de tekst is de integrale tekst op de site politiek.tpo.nl gebruikt)
Zo een christelijk fundamentalistische partij komt dan met een Manifest over de Islam. En deze partij geeft dan aan, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, maar …  Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren.”

De heer Van der Staaij geeft met zijn Manifest aan, wat volgens mijn opinie ook gebaseerd is op de Statuten van de SGP en volgens de partij op de grondslag van Gods Woord, zijn niet alle godsdiensten hetzelfde, met andere woorden, zijn er betere godsdiensten en slechtere, goede gelovigen en slechte gelovigen. Dit in tegenstelling met datgene wat in de heilige Qur’an wordt gezegd, waar staat te lezen dat er andere gelovigen zijn en andere gelovigen die een ander Boek volgen. Dit nodigt volgens de teksten in de heilige Qur’an niet en nooit uit om te vinden dat andere gelovigen beter of slechter zijn. Volgens mij gaat de SGP hier het pad op van discriminatie. Sterker nog in de heilige Qur’an staat vermeld dat er geen dwang in de godsdienst is.

Een van de grote fouten in de inleiding van het Manifest is het verschil dat wordt aangedragen tussen het ‘liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed’. Bijna het enige wat niet-moslims hebben onthouden over de Islam en de heilige Qur’an is dat er gesproken wordt over geweld. Wat deze mensen niet vermelden is dat datgene wat beschreven staat, in een bepaalde tijd gebeurde, dat christenen zelf heel veel geweld gebruikt hebben en nog steeds gebruiken.
In de heilige Qur’an wordt Jezus (vzmh) zo’n 25 maal genoemd en wordt ook als een belangrijke profeet beschouwd. Het geweld dat volgens niet-moslims in de heilige Qur’an staat te lezen, zijn teksten geschreven in een bepaalde tijd, maar werd wel beperkt tot: “Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden”. Deze opmerking kan ik niet voelen als vele ‘moderne christenen’ momenteel aanvallen uitvoeren op Islamitische landen. En ik houd mijn hart vast sinds er in de VS een nieuwe macho cowboy in het zadel zit.

Afbeeldingsresultaat voor splinter in het oog van een ander

Manifest
Om de aanval van de SGP op de Islam zo groot mogelijk effect te geven, heeft men het Manifest opgebouwd in de vorm van vijf pijlers – wijzend naar de vijf pijlers van de Islam. Gewoon om de Islam wederom in een kwaad daglicht te zetten. In deze hoofdstukken wordt aangegeven wat de SGP bedacht heeft en wat ze wil dat er moet gaan gebeuren. Zo wordt de aanval volop ingezet op Islamitische asielzoekers; deze zijn niet welkom, want ze staan te ver af van onze cultuur.

Daarnaast worden moslims die in Nederland wonen – en vaak ook geboren zijn – geschoffeerd door aan te geven dat “het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen niet verruimd wordt naar Islamitische varianten.” Door deze woorden worden Islamitische Nederlanders gewoon beschouwd als tweederangs burgers, zonder enige vorm van rechten.

Vervolgens wordt de aanval ingezet op de gebedsoproep vanaf de minaret van de moskee. Maar het klokgelui – wat vaak langer duurt en vaker voorkomt, is geen probleem in onze maatschappij, zegt de SGP. Volgens mij komt dat klokgelui veel vaker voor en in steden en dorpen met meerdere kerken nooit tegelijkertijd. Dus is het geluid wat een kerkklok geeft veel vaker in de gemeenschap te horen; daarentegen de Azan (oproep tot gebed), die maar een keer in de week gebruikt zou worden, nl. vrijdagmiddag voor het vrijdaggebed. Daarnaast staan moskeeën heel vaak niet in een woonwijk, maar achteraf op industrieterreinen.

En zo gaat het Manifest verder, nergens is te vinden dat de SGP de hand uitsteekt naar de moslims, met een helpende hand. De SGP probeert mee te varen op de woorden van de extreemrechtse PVV, die maar een punt in haar programma heeft en dat is het anti-Islam beleid. De SGP probeert hier een slaatje uit te slaan met een aanval op de Islam, terwijl deze christenen het liefdegebod van profeet Isa (Jezus) (vzmh) maar in het nachtkastje hebben laten liggen, want het komt nu even niet goed uit.

Volgens mij is Cees van der Staaij vers 7.2 van Mattheüs 7 vergeten: En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?”

New president of America

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar

haseeb

New American president Donald Trump took his oath as president of United States of America, along with his oath the uncertainty concerns and expectation on the external considerations of political willingness begins. It was clear from his speech, he said that we will make better and strong relation with old allies and establish new relations against Islamic terrorism.


Donald Trump became the 45th president of United States on friday, and placed the battle against “radical Islamic terrorism” at the heart of his foreign policy, vowing to work with allies to destroy the militant threat.

“We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth,” he declared.

Trump told a crowd of hundreds of thousands massed on the National Mall.


“Together we will determine the course of America, and the world, for many, many years to come,” he said. “From this day forward, it’s going to be only America first.”

“We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people,  we will not let Americans to compromise with any nation of this world.”


He critics US establishment that the department.  “Establishment protected itself but did not protect the public safety, now the new ideology will rule over United States of America; our only target is the future of America, we are not going to spend trillions of dollars for defense of other countries. We must have to stop the massacre by drug will not exist anymore.

We will protect every inch of our land at any cost. I promise to fulfill all the promises what I make in my presidential speech.”


Politics of Donald Trump is purely seen as fascist, although he has won the presidential election of United States of America but his tenure begins with uncertainty, unclearly fears and fearful speculation about the future of United States of America.

There are several newspapers which declared Donald Trump very sensitive for the worldwide affairs, although one of American newspapers said that Democrats will touch the high class of resistance and apposition. Compliance military, economic and conceptual targets directly attacked by Donald Trump, it said by critics, they wows that Trump’s presidential promises are only promises, there is no chance to come true these promises. So if any one listen his short presidential speech he can easily assumed that now America is for Americans only, jobs will  only given for Americans


It the other hand Donald Trump does not like Europe, he also does not like NATO, but he  adore friendship of Russian president Vladimir Putin.

European leadership is astonished to see Trumps policy statements. Trump’s plans to scuttle or amend the Iran nuclear deal remain a work in progress. Donald Trump has announced aggressive economic and military changes in the political context for Far East, Middle East South Asia and Africa pacific. Donald Trump use the word Islamic Terrorism, these words hurt millions of Muslims who are suffering from this so called Islamic terrorism, by his presidential speech and these words send the strong message to all Muslim world.


The statements of Donald Trump indicates that he has strong stance against Muslims, as we all know no religion has an connection with terrorism, Islam condemns terrorism, even Muslims are not allowed to waste water so who can Islam allow the terrorism?

There is the thing to elaborate if some groups who use name of Islam and killing the innocents they have no connection with Islam, if some misguided groups are killing innocent people in the name of jihad they are not as per Islamic studies, Islamic cleric declared them astray.


Donald Trump said in his speech that US will not spend millions of dollars for others defense so it meant to Afghanistan, who tell New American president that after 9//11 America and NATO attacked Afghanistan and they all make Afghanistan ruined but none of Afghani involved in 9/11, all attackers belongs to Arab world not Afghanistan.


Terrorism cannot end up in the world unless policies are not set on justice measures, the world cannot get rid of the scourge of terrorism without taking measures of suitable justice.

Despite the Security Council’s resolutions the cruelty and brutality did not stop on Kashmir and Palestine, continuous exploitation reason of weapons drive.

Exploited people are used in the name of Jihad.


This Statement of Trump hurts millions of Muslims. Pakistan is also a Muslim country who is battling the horrible and bloody war against Terrorism. Donald Trump is not able to see the secrecies of Pakistan by name of Zarb e Azab (war against so called Islamic Militant). Pakistan is fighting this war alone for world peace

More than 62 thousands of Pakistanis have been killed in terrorism in the past 10 years in Pakistan.

For restore good relation with world and build the strong brotherhood with countries new American administration has to use wisdom, restraint and must be tolerant.

If new American president implement this policy what he expressed in his presidential speech so role of America will be question mark for the world peace. 

New Military Alliance and Role of Pakistan

From KhamakarPress Correspondent in Pakistan: Haseeb Asghar


FB_IMG_1473706128618.jpg wordt weergegeven

Gen ® Raheel Shareef who has recently retired as chief of Army staff of Pakistan Army now will lead the Army of Islamic military alliance which will work counterterrorism worldwide. This news was in circulation for few days but Minister of Defense of Pakistan Khawaja Mohammad Asif confirmed authenticity of this news. Related to this big news Lieutenant general r Amjad Shoaib disclosed in a news channel that Raheel Shareef set the terms, He assured to be the head of the multinational military alliance on the three conditions. The first and most important condition is to involve Iran in alliance۔ This must be the honor for the former Pakistani chief of Army staff as appointed the chief of Islamic military alliance in the other hand Political analyst declared this a critical and sensitive decision to be the chief of Islamic military alliance

Analysts are concerned that the Multinational Islamic Military alliance may even cause adverse effect on relationship with the several regional Islamic organizations who is working in region.

In a statement released through the official Arab News Agency has announced the formation of a military alliance. The alliance will work under the leadership of Saudi Arabia and its headquarters will be established in Riyadh. The alliance aims to fight against terrorism all over the world especially so called Muslims Militant organizations.

Now world badly suffering from Terrorist activities. Terrorist operation is being operated all over the world freely. In their case Saudi Arab announced the Military of Islamic alliance consisting of more than 30 Islamic countries. Initially, including 34 Islamic countries in the military alliance, but now this figure has risen to 39

in the military alliance Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, United Arab Emirates, Bahrain, Bangladesh, Tunisia, Sudan, Malaysia, Egypt, Yemen and other countriesare include, Iran and Syria is not the part of that military alliance.

Evaluation of the announcement of new military alliance, that it had been declared by Saudi Deputy Defense Minister Prince Mohammad bin Salman made at the press conference.

According to Saudi Defense minister this Islamic Military Alliance would act against all religious and belief groups without customizing who are targeting innocent people through terrorism. It would act against all religious and belief groups without customizing the Saudi defense minister, who are targeting innocent people through terrorism

But the Iran and the Syria they are not the part of that alliance this is the question mark of this new Islamic Military alliance`s statement issued by Saudi Prince. Inter-cooperation and unity is very import against growing terrorism in the name of faith and, But suddenly announced an alliance that will fight terrorism by Muslims, is of great importance with regard to the changes taking place in the world

The Middle East terrorism and extremism that is coming in to the situation, the main reasons include differences between Iran and Arab countries, Sunni and Shia beliefs

The conflict between Arab and non-Arab it is very ancient, the Cold War between Saudi Arabia and Iran has long story but after the execution of ayat Ullah sheikh Baqir al nimar by the Saudi government, the differences between Saudi Arabia and Iran openly exposed their differences to the whole world. Saudi Arabia executes 47 including religions cleric Ayat Ullah Sheikh Baqir al nimar, this mess execution become crisis to Muslim world, After this act Saudi Arab face strong reaction from the Islamic countries. According to the Saudi government reaction against Saudi Arabia amounted to interfering in the laws of the country although Saudi Arabia takes it as its right to intervention in Yemen, Bahrain Egypt and Libya, intervention of Saudi Arab is still continue in these countries it raises serious question about Saudi Arab double standard by brotherly countries

The purpose of the establishment of new Islamic militant coalition led by Saudi Arabia to strengthen the position of Saudi Arab in region and world

Regional Shiite majority country Iran has made it clear that keeping separate from this new alliance this is the message that Saudi Arab brings its importance and value in world

This strategy of Saudi Arab may divide Islamic communities into groups and it may cause of sectarian violence. Saudi Arabia is facing strong criticism from the Western world despite being in allay of United States of America

Many Western observers have said it must be changed to Saudi Arabia’s policies to eradicate terrorism of world

It is anticipated that the measures would be in place ahead of time that Saudi Arabia will be able to convince the world the extent of his displeasure against extremism through military alliance, or how this unity will be able to reduce anarchy and bloodshed situation in various Islamic countries.

If this new Islamic military alliance has emerged as a political tactic in the fight against terrorism, this would not get any assistance

If this new alliance can truly play a role in Syria, Iraq and Afghanistan to establish prosperity and good governance—then this military formation is useful for the world. Otherwise, this may be the puppets to play games in the region.

Pakistan has close brotherly relations with Iran and Saudi Arabia. These two countries have differences in their beliefs, although Pakistan`s population consists of 15% of Shiite Muslims. In addition, Iran is our immediate neighbor and shares our various regional and economic interests.

To join this new Military alliance what would be a new challenge for Pakistan`s defense capabilities and internal security needs? Iran’s non-participation in the multilateral coalition puts into question the great security and durable peace process in the region.

General Raheel Sharif’s appointment as Chief of the Islamic Army as commander to both groups of Sunnis and Shiites in this alliance will be a great test. Sharif must maintain a balanced and neutral performance towards both sides of the military alliance and remain impartial which will not be an easy task.

Kakelen als een kip zonder kop

Asielzoekers zijn ook mensen, waar ze dan ook vandaan mogen komen

Afgelopen maandag werd er in het kolkende kippenhok van De Wereld Draait Door gekakeld (ehh … gedebatteerd)  over asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen, door leden van het debat, als een kip zonder kop. Het leek erop alsof de debatteerders spraken over landen waar ze alles van dachten te weten, maar niet naar elkaar luisterden.


Noord-Afrika
De landen waar het hier over gaat, zijn meestal de drie Maghreblanden: Tunesië, Algerije en Marokko. Volgens de debatteerders zouden deze landen veilig zijn en hebben de jongeren uit deze landen hier niets te zoeken.


Maar weten de mensen van het debat wel waar ze over praten? Laten we eens kijken naar Tunesië, het mooiste voorbeeld van de drie.


Tunesië
De afgelopen jaren is de Arabische lente begonnen in dit Noord-Afrikaanse land doordat Mohammed Bouazizi zichzelf op 17 december 2010 in brand stak. De Arabische lente, in Tunesië de Jasmijnrevolutie genoemd, begon als protesten van de bevolking tegen de hoge (jeugd)werkloosheid, de corruptie, de censuur, de hoge voedselprijzen en het politieke beleid van president Zine El Abidine Ben Ali.


De jasmijn waar de revolutie naar werd genoemd, wordt beschouwd als de nationale bloem van Tunesië. Tijdens mijn reizen naar Tunesië kwam ik erachter dat de bloem ook een belangrijke bron van inkomsten was voor de heel arme mensen: ze probeerden de jasmijn te verkopen aan de toeristen voor 1 euro en moesten veelal de hele dag lopen door de toeristencentra om echt wat verkocht te krijgen.


En nu zijn we bij het eerste belangrijke punt over de redenen van de stroom van zogenaamde arbeidsmigranten, vaak ook economische asielzoekers genoemd.

Zoals het laatst bleek, wil de nieuwe lijsttrekker van de PvdA juist dat deze groep niet naar Nederland gaat komen. Ik ben van mening dat ook de heer Asscher hiermee laat blijken dat hij niet weet wat er speelt in deze landen, maar zeker geen gevoel voor deze mensen heeft.

De drie belangrijke punten zijn: de economische situatie – speciaal voor de jongeren -, de veiligheid en de invloed van de omwenteling door de democratie en de daaraan gekoppelde ronselaars voor strijders in het buitenland.

Afbeeldingsresultaat voor jongerenwerkloosheid tunesie


De economische situatie

Ondanks het feit dat het MENA Landenrapport Tunesië voor 2016 aangeeft dat er een bescheiden herstel zou komen voor 2016 en 2017, blijkt dat dit herstel behoorlijk afhankelijk zal zijn van de veiligheidsrisico´s in het land. En ondertussen is gebleken dat die risico´s groter zijn dan men hoopten dat het zou zijn.


Tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe die economische situatie in de praktijk werkte, speciaal voor jongeren. Jongeren die een baan zochten, gingen op een terras zitten met een kopje koffie en een glas water en bleven wachten totdat er een auto aan de rand van het terras stopte. Indien er een auto stopte, ging het raampje open, werd er een arm uitgestoken en werden een paar jongeren aangewezen die zich de volgende ochtend konden melden voor werk. De jongeren die niet werden aangewezen, bleven zitten met hun kopje koffie – dat heel langzaam werd leeggedronken – en kwamen dag in, dag uit terug met de hoop een keer aangewezen te worden en dan konden gaan werken. Volgens mij waren dit jongeren die geen of niet genoeg geld hadden om de oversteek naar Europa te kunnen maken.


In die dagen heb ik met enkele jongeren gesproken en vaak kwam het er op neer, dat ze me altijd vroegen om te helpen om ze naar Europa te halen, want er was daar geen mogelijkheid om een ‘fatsoenlijk bestaan’ op te bouwen voor een gezin in de toekomst.


En dan hoor ik zo’n debat dat dit soort jongeren hier niet mogen komen. Laat het duidelijk zijn dat het overgrote deel van deze economische asielzoekers geen terroristen zijn. Het gaat hen om werk, om een toekomst op te bouwen en vooral om de familie te helpen. Heer Asscher, deze jongeren hebben hulp nodig om ze te begeleiden op de weg van hun toekomst, niet dat ze afgestoten worden. Dit afstoten wordt gebruikt door de ronselaars.


Veiligheid
Volgens het MENA landenrapport houdt de onveilige situatie in Tunesië aan. Ondertussen weten we dat aanslagen zijn geweest en die zeker ook waren gericht op toeristen. Een van de aanslagen was op de toeristische centra net ten noorden van Sousse.


De toeristencentra van Sousse Nord bestaat uit vele hotels, grote hotels aan het strand en het dorp Port el Kantaoui. Dit laatste is een dorp rondom de haven – net als een haven in Zuid-Frankrijk maar dan kleiner – waar in de nabijheid de grote hotels liggen. Port el Kantaoui is een prettige plaats om te wandelen, te eten en te drinken, zelfs in een restaurant op een boot.


Hier op het strand vielen de aanslagen richting toeristen. Volgens de site van de overheid is er een ‘grote dreiging van terroristische aanslagen’.


Door deze dreiging wordt volgens mij de economische groei behoorlijk gestremd, daar toeristen echt wel kiezen voor veiligheid om de vakantiebestemming te kiezen.


Ik ben van mening dat zo een dreiging niet de keuze mag dwarsbomen, maar ik begrijp heel goed dat mensen die op vakantie willen, dan maar kiezen voor een andere bestemming.

Op het moment dat toeristen wegblijven, zal de economie ook niet snel aantrekken, waardoor jongeren ook niet snel aan een baan kunnen komen, anders dan door te vertrekken.

Gerelateerde afbeelding


Ronselaars
Op het moment dat de economie achterblijft bij de verwachtingen en jongeren langer werkloos blijven, schept dit een situatie dat bepaalde jongeren gevoelig worden voor minder goede invloeden, zoals ronselaars die strijders zoeken voor de strijd tegen de zogenaamde grote shaytaan – lees US met daarnaast het zionistische regime in Tel Aviv.


En dat is wat er gebeurt is in Tunesië. Natuurlijk is door de Jasmijnrevolutie een zogenaamde democratie ingevoerd met vrije verkiezingen, maar die heeft nog niet gebracht wat de bevolking hoopte, namelijk economische groei om te bouwen aan de toekomst zonder corruptie, zonder censuur, zonder jongerenwerkloosheid.


De nieuwe regering kan niet aan de hoge verwachtingen van het volk momenteel voldoen, waardoor jongeren makkelijker beïnvloed kunnen worden door de ronselaars, met name die voor de zogenaamde strijd van IS. De laatste berichten is dat er een cel van 13 ronselaars in Hergla is opgepakt. Hergla is een stoffig stadje in de buurt van het strand, met een ontzettend mooie huizen, straten, winkels en een landelijke omgeving.


Ook in de grote stad Kairouan schijnen de ronselaars bezig zijn geweest, zelfs tot in de Grote Moskee (Mosque Sidi Sahbi). Deze moskee, die in 671 is gebouwd en op de
UNESCO Werelderfgoederenlijst staat, staat in Kairouan dat na Mekka, Medina en Jeruzalem de belangrijkste heilige stad is voor moslims.


Ik ben van mening dat als we niets doen voor de economie voor landen als Tunesië, Marokko en Algerije, er economische asielzoekers uit deze landen naar Europa blijven komen of geronseld kunnen worden door mensen met minder goede bedoelingen. Belangrijk is dat Europa, Nederland maar wij ook als private personen deze landen moeten steunen, daar de bevolking in deze landen ook het recht hebben om te leven. Mijns inziens kunnen de mensen van deze landen alleen een toekomst bouwen, als wij de weg wijzen en dat kan alleen maar met onze steun, zowel privaat als economisch.

Lodewijk Asscher, dat is de uitdaging waar we voor staan. Ik hoop dat u die handschoen oppakt.  

Immigrants, Urbanization and Social Integration

Muhammad Imaduddin Nasution
KhamakarPress Indonesian Contributor

Afbeeldingsresultaat voor immigrants indonesia

Every country in the World has the same problems of immigration in the globalization era. Immigrants came to every country in the “flat” World for decades after the World War II. Informatics and communicational revolutions make everyone has the dream on living in another country. Asians and Africans move to Europe, the Americas (especially the US and Canada), Australia and New Zealand. In the 21st century, people came to the ASEAN and Arab countries for jobs. People also came to the East and South Asian countries. So the North and the South are shifting their people for a couple decades.

There is no great country or mega city without immigrants or newcomers. Why? Because development inviting newcomers. Urbanization is the impact of development and industrial revolution in the modern World. As same as urbanization transnational migration makes the World in change. So the question is what should we do for the peaceful immigration and urbanization?

When the immigrants and newcomers come to the mega cities and most developed countries, governments of the World pursuing the social integration for their countries. They pursue social integration locally, nationally and regionally. A global civil society and a peaceful developed World are the purpose of the social integration policies in the modern countries. Pluralism, multiculturalism and interculturalism are the ideological and conceptual things which are offer to the people by the governments.

Immigrants need jobs as same as the native residents. But the growth of job markets is not linear to migration growth. The impact of the growth of migration which is not linear to job markets growth is the growth of crime and illegal settlements. In the ASEAN mega cities we can see that people are living in slum settlements in urban and sub urban areas. They are working in informal sectors and illegal markets.

Social Integration and the Nature of Non-Natives
What do you think if you meet a person from your country, in another country? Of course you will be happy and excited with the meeting. All Dutch will be so glad if they meet other Dutch in Indonesia, as same as Indonesian whose meet another Indonesian in the Netherlands. Diasporas are united better than native people. It is the human nature in social and political arenas of a modern country.

Social integration, assimilation and desegregation are the solutions of the social gap between natives and immigrants. But the policies are not established without conceptual frameworks. So pluralism, multiculturalism and interculturalism are the conceptual frameworks in the matter of integration policy in a modern country.

But how can we integrate the people with multicultural backgrounds? Assimilation and desegregation are not the two and only solutions in this problem. The nature of native people is different to the nature of non-native people. Native people naturally worried about their jobs and incomes which will be seized by the immigrants and newcomers in their countries and cities. So immigration and urbanization policies are needed in this context. The government cannot side the native or non-native people, because neutrality of the government is urgent in the name of humanity. But the governments have political backgrounds so they can side ideologically.

Native people who do not have competency are not able to compete in the job markets. It is same to the non-native people which are incompetent. They cannot compete in the job markets. It is not the impact of globalization itself because it is working since the middle age. Modernization makes urbanization and international migration in the modern World. Globalization is just an impact of modernization and industrialization which make competitions in job markets.

When the government can makes new job markets, the people will not worry about the job markets. So are the assimilation and desegregation policies enough for the better multicultural society? Of course they are not enough. We need more job markets and better education to make the people competent in their fields. Social welfare and alignments of the government are very needed in the making of multicultural civil society.

But the alignments of government should be unbiased for the peaceful and solid community. Natives have to be competent in their fields as same as non-natives in a modern country. The modern countries also need democracy and minority political participation to make the government work progressively.

Although the natives worry about their jobs, the non-natives also worry about discrimination and segregation policies. Xenophobia, Islamophobia and racism threat the immigrants especially the Muslim immigrants in Europe and the Americas. Immigrant minorities or non-native minorities are scared on displacement of their community. But the natives also scared about the growth of minority when it will be grow and becoming represented in the government.

Afbeeldingsresultaat voor democratic minority representation indonesia

Immigrants and Democratic Minority Representation
It is nature that a non-native group is underrepresented in politics. But a minority group which is come from native group can be represented well than non-native minority. Unfortunately, a democratic minority representation is never founded as a single theory. There are many theories on democratic minority representation. Iran and Lebanon have a theory of group representation which is democratic for themselves but it is not democratic for other countries. Also the United States and the Philippines have their own theories on democratic minority representation.

In many democracies, minority representation elected in a competitive general election without any quota for their representation. Indonesia has representative quota for women but no quota for Melanesian, Chinese and non-Muslim minorities. The quota systems are never applied in the United States and Australia, as same as the United Kingdom and New Zealand. There is no single quota system on Earth so there are many systems in representative quota in democracy. Iran gives seats for minority groups in its parliament as same as Lebanon which gives seats for any ethnic and religious groups in its governmental structure.

In theory minority groups have right to be represented but in practice, non-native minority groups are underrepresented in many democratic countries. So how about immigrants as part of minority groups? Immigrant minorities are well represented in some countries such as the Netherlands, France and the United Kingdom. But they have to compete with many politicians in a democratic, free and competitive general election.

To be born in America is very important for a US citizen to be a political leader. But it is not a strict point in many European countries. To be born in Indonesia from Indonesian parents (both father and mother), is a strict point for Indonesians to lead this country. So an immigrant or a foreign born non-native person cannot be a president or a head of region in Indonesia and the United States.

So what is the democratic minority representation and how can it be realized? We should respect any local wisdom to make a good theory or a perfect act in the matter of immigrants and non-native representation. An immigrant or a non-native person who is underrepresented should get his or her rights as a human and new citizen including his or her civil and political rights. But every country have an own constitution and values on nativity and democracy.

Allah knows.

Niet alle asielzoekers kunnen zomaar terug

Irak is niet veilig, zeker niet als een bomaanslag plaatsvindt rond moment van uitzending

 

Laatst was er een familie uit Irak op onze nationale tv; een familie met dochters die hier al meer dan vijf jaar wonen en bezig zijn met hun opleiding. Tijdens de uitzending gaf een van de dochters aan dat ze als asielzoeker zijn afgewezen en dat ze teruggestuurd zouden worden naar Irak. Het ging hierbij over Anood en Noor die voor tv kwamen in EenVandaag.

 

Kinderpardon
Hier begrijp ik dus wederom geen ene moer van. De Nederlandse politiek heeft een tijd terug het zogenaamde kinderpardon ingevoerd, waarbij jongeren hier mochten blijven. Natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Enkele voorwaarden zijn:

  • Er is geen verblijfsvergunning
  • Jonger dan 19 jaar op het moment van aanvraag
  • Er moet voor jou asiel zijn aangevraagd
  • Je hebt meegewerkt aan je vertrek

 

De lijst van voorwaarden is veel langer met allerlei zaken waaraan men moet voldoen, om in aanmerking te komen voor zo’n kinderpardon, maar ik houd me nu bij deze paar punten. Dat komt omdat ik vind dat hier wat rare dingen bij elkaar staan. Let op: dat vind ik !

 

Het eerste waar ik ‘moeite’  mee heb, is het feit dat de persoon nog geen verblijfsvergunning mag hebben, maar dat er wel een asielaanvraag moet zijn geweest. Volgens mij is het logisch dat een jongere die een verblijfsvergunning heeft, geen aanspraak zal doen aan het kinderpardon. Ik zie dat als logisch.

Afbeeldingsresultaat voor kinderpardon 2016


Verblijfsrecht
Volgens gegevens die we kunnen vinden, blijken dat honderden kinderen en jongeren dag in, dag uit in angst leven om opgepakt te worden om uitgezet te worden naar een land dat ze niet kennen, een land waar ze geen enkel gevoel meer bij hebben omdat ze leven in ons land en hier bezig zijn met hun leven.

 

Verder schijnt het zo te zijn dat meer dan 90% van de aanvragen voor het kinderpardon worden afgewezen; waarschijnlijk is in 2016 niet meer dan 1 keer een vergunning toegekend. Met andere woorden, het kinderpardon werkt dus niet meer voor jongeren die hier meer dan vijf jaar in ons land zijn.

 

Het is niet meer dan menselijk dan een verblijfsvergunning te verstrekken aan de jongeren die hier bezig zijn een toekomst te bouwen; de meesten zijn bezig met een studie die ze in dat ‘vreemde’ land niet kunnen volgen of afmaken.

 

De jongeren zijn hier gewend geraakt en hebben hun vriendenkring hier opgebouwd, hun studentenkringen.

 

Maar zoals vaker wordt er niet of nauwelijks naar deze jongeren geluisterd.

 

Meewerken aan het vertrek
Maar het meest opvallende punt in de lijst van de voorwaarden is de opmerking dat de jongeren hebben moeten meegewerkt aan het vertrek.

 

Gezien de procedure voor het kinderpardon vind ik deze voorwaarde een schending van het respect maar ook het vertrouwen richting de jongere. De jongere is bezig met een aanvraag om hier te mogen blijven, zijn of haar best te doen om te voldoen aan de voorwaarden om een verblijfsvergunning te verkrijgen en men moet tegelijkertijd meewerken aan het vertrek. Snapt het u nog?

 

Deze voorwaarde is niet duidelijk, maar werkt ook niet mee aan het opbouwen van respect en vertrouwen tussen de jongere en de Nederlandse maatschappij, beter de Nederlandse politici en wetshandhavers. Over deze laatste groep gesproken, bij het ‘oppakken’ van de jongeren die uitgezet gaan worden, is de overmacht aan wetshandhavers meestal zo groot, dat de jongeren zich rot schrikken en het gevoel krijgen dat ze terroristen zijn.

 

Veilig gebied
Een ander probleem is het feit hoe men de kreet ‘veilig gebied’ hanteert. Mijns inziens hanteert het ministerie van Veiligheid en Justitie een compleet andere procedure om een bepaald gebied veilig te noemen dan journalisten, media en social media. Ik kan me niet voorstellen dat de landen Syrië en Irak veilig worden beschouwd, zeker niet als er berichten komen van aanvallen tussen partijen en van bomaanslagen. Op de dag dan Anood en Noor hun verhaal deden op tv, was er net een bomaanslag geweest in Bagdad, de hoofdstad van Irak.

 

De beide meisjes zouden teruggestuurd gaan worden naar Bagdad, maar je kan toch niet met je goed fatsoen zeggen dat Bagdad een veilig gebied is. Nee, dat kan er bij mij niet in.

 

Wanneer luistert staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff nu eens naar de jongeren, naar de mensen die de gebieden kennen (of ze veilig zijn of niet), naar organisaties die meer gevoel hebben met jongeren uit deze gebieden?

 

De site van Defence for Children hebben op 4 januari een artikel aan deze jongeren gewijd, ook aan Anood en Noor en roepen de politici op te komen met een wet waarin wordt erkend dat vijf jaar verblijfsonzekerheid genoeg is. Tevens staat op de site te lezen: In totaal roepen 16 organisaties op om tot een wet te komen voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn nadat zij een vergunning hebben aangevraagd.”

 

Het kan niet zo zijn dat kinderen en jongeren hier bezig zijn met een studie, dan te horen krijgen dat ze moeten vertrekken naar een gebied dat niet veilig is. Dit is absoluut in-humaan en respectloos.

Afbeeldingsresultaat voor veilig gebied irak 2017

Dublinregels
Een asielaanvraag moet volgens de Dublinregels worden behandeld in het land waar de asielzoeker Europa is binnengekomen. Natuurlijk kan deze regel betekenen dat de asielzoeker teruggestuurd wordt naar dat eerste land, als hij of zij in een ander land opduikt. Echter het Europese Parlement wil deze regels voor kinderen en jongeren die asiel aanvragen, veranderen en wel zo dat de jongere niet teruggestuurd zal worden, als hij of zij zich in een ander land bevindt.

 

Het zou humaan zijn als de staatssecretaris hier al rekening mee gaat houden, maar tevens echt kijkt naar de artikelen die in de media komen over veilige gebieden.

 

Het is niet altijd zo dat alle asielaanvragers teruggestuurd kunnen worden. Nederland is een veilig gebied, maar Irak of Syrië zijn dat zeker op dit moment niet.

Het is nog erger dan gedacht

Record aantal partijen geregistreerd


Ik had het compleet mis in mijn vorige artikel ‘Veel partijen niet goed voor de democratie’: het zijn geen 20 partijen die ingeschreven staan voor de komende landelijke verkiezingen, maar de Kiesraad gaf op 22 december aan dat een record aantal partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geregistreerd, nl. 81.


81 partijen staan geregistreerd voor de komende verkiezingen op 15 maart 2017. Het register van de Kiesraad was al redelijk gevuld, maar de laatste weken zijn er nog een aantal partijnamen toegevoegd. Deze partijen hebben namen als Niet Stemmers, Het Gezonde Verstand, Lokaal in de Kamer, Sterk, De Burger Beweging, Artikel 1, Nieuwe Wegen, etc.

Nu is een pakkende naam het eerste wat van belang is en dan natuurlijk het partijprogramma, maar een heel groot gedeelte van de kiezers stemt op het bekende gezicht of bekende naam.

Zeg nu zelf: heeft u wel eens een partijprogramma helemaal gelezen en was u het helemaal eens met dat programma?

Afbeeldingsresultaat voor tweede kamer verkiezingen 2017


De Politiek
De verkiezingen zijn het moment voor de kiezers (lees: Nederlandse volk) om te laten zien dat ze het ergens niet mee eens zijn, net als bij het referendum. Door het stemgedrag van de kiezers worden (zittende) partijen beloond of gestraft. De politici geven aan dat het volk boos is op de politiek in Nederland, maar wat doen de zittende politici er aan?


Het gaat niet zo goed in de politiek. Het lijkt erop, dat de leden van de politieke partijen vechtend door de Tweede Kamer en bijbehorende kamers rollen en soms ook nog over straat. Op dit punt staat links de laatste tijd behoorlijk in de schijnwerpers van media en roddelpers.


Socialistische Partij
Binnen de SP scheen een aantal leden te morren over het optreden van Emile Roemer. Natuurlijk krijgt de media er ‘heel snel lucht’ van – zeker door anoniem lekken –  en komt zo’n verhaal naar buiten. Na een goed gesprek zou het vuur weer gedoofd zijn, echter het probleem lag al op straat.


GroenLinks
Ook binnen GroenLinks was het een en het ander gedoe aan de hand. Het leek erop dat Liesbeth van Tongeren in eerste instantie geen plaats zou krijgen op de kandidatenlijst, maar na druk van een aantal trouwe leden van GroenLinks staat Liesbeth weer op plaats 6 van de lijst.


Partij van de Arbeid
De ‘openbare’ verkiezingen van de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid was weer een mooi voorbeeld hoe snel het politieke leven van een zittend lijsttrekker afgelopen is. Lodewijk Asscher versloeg Diederik Samson; de laatste gaf daarna zijn zetel in de Tweede Kamer op. Hierbij kwam voor Diederik Samson er nog bij dat de PvdA samen met de VVD het kabinet heeft gevormd, ondanks het feit dat veel PvdA-stemmers vier jaar geleden stemden om de VVD buiten het kabinet te houden. En kiezers vergeten slecht.

Onlangs is Jacques Monasch ook nog bij de PvdA opgestapt en komt hij met zijn eigen partij Nieuwe Wegen.


DENK
De twee ex-PvdA-leden, Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, die voor zichzelf zijn begonnen, hebben hun eerste tegenslag al weer te pakken: Sylvana Simons is van de afscheiders van de PvdA afgescheiden en gaat voor zichzelf beginnen onder de naam Artikel 1.

Afbeeldingsresultaat voor tweede kamer verkiezingen 2017


Verkiezingen
Voor de verkiezingen van maart 2017 staan dus op dit moment 81 partijen geregistreerd. Gelukkig zullen niet al deze partijen mee gaan doen. Terugkijkend op de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer bleek dat bijvoorbeeld in 2012 er 48 geregistreerde partijen te zijn, terwijl er maar 21 partijen deelgenomen hebben aan de verkiezingen. In 2010 bleken de cijfers nog verder uit elkaar te liggen: 61 geregistreerde partijen en 19 partijen die deelnamen; zo ook in 2006: 74 geregistreerde partijen en 24 partijen waarop de kiezers bij de verkiezingen konden stemmen. Dus er is nog hoop.


Voor de verkiezingen moet een partij zich registreren bij het Centrale Stembureau, kosten
€ 450 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Daarnaast moeten partijen die voor het eerst met de verkiezingen meedoen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, een waarborgsom betalen, zijnde voor de kandidaatstelling, kosten € 11.250. Deze waarborgsom krijgt men terug als de partij minimaal 75% van de kiesdeler heeft gehaald. De kiesdeler in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen was berekend als:  


9.424.235 uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal Kamerzetels 150 geeft een kiesdeler van 62829 (afgerond naar boven). 75% van de kiesdeler was dus 47122.


Tevens wordt de waarborgsom terugbetaald wanneer de nieuwe partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.


Dit gegeven zal dus met zich meebrengen dat van de 81 partijen, mogelijk minder dan de helft mee zal gaan doen met de verkiezingen. Eerlijk gezegd is de helft ook al veel te veel om uit de kiezen. Natuurlijk,  het is het goed recht van eenieder om een partij op te richten en trachten mee te doen – ik heb het zelf ook gedaan in 2009 – 2010 voor de gemeenteraadsverkiezingen – maar misschien is het beter om vaker naar de overeenkomsten te kijken dan naar de verschillen. Overeenkomsten zullen grotere partijen opleveren, die langer blijven bestaan en die ook meer voor de kiezers kunnen doen. Kleinere partijen die in vele dingen zich niet onderscheiden van andere kleine partijen zullen het moeilijk hebben.


Het werk in de Tweede Kamer is niet eenvoudig maar brengt wel een zekere verantwoording met zich mee, daar de kiezer zijn stem heeft uitgebracht op degenen die gekozen zijn. Partijprogramma’s van 81 politieke partijen zullen zeker minder verschillen opleveren dan we denken. Maar wil het beheersbaar blijven, is het misschien nodig om een maximaal aantal politieke partijen aan te geven die mee kunnen doen met de verkiezingen, zeg 25.


Een ieder zal zeggen dat een maximum niet democratisch is – en terecht – maar ik denk dat met 25 partijen toch alle politieke ideeën en programma’s een plaats zullen hebben gekregen.


Kiesdrempel
Volgens de site van de overheid, zal de Kiesraad na de verkiezingen aangeven wat de kiesdeler zal zijn. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om 1 zetel te krijgen en wordt berekend door het aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal zetels in de Tweede Kamer, zijnde dus 150 zetels.


Bij het berekenen kijkt de Kiesraad hoeveel keer de partijen de kiesdeler hebben behaald wat het aantal volle zetels voor de partijen op zullen leveren. De verdeling komt meestal niet helemaal goed uit, zodat er nog stemmen overblijven die volgens het systeem van restzetels worden verdeeld.


In een aantal landen wordt gewerkt met een kiesdrempel. De kiesdrempel is het minimum aantal stemmen dat door een partij nodig is om een zetel te kunnen krijgen. Nederland rekent met een kiesdrempel van 0,67% van de kiesdeler, Duitsland en België hebben een kiesdrempel van 5% en Zweden van 4%. In feite is de kiesdeler en kiesdrempel in Nederland sinds 1937 hetzelfde, echter er zijn geleerden die zeggen dat de kiesdrempel het minimaal stemmen is dat nodig is voor een partij om toegelaten te worden tot een orgaan, in dit geval de Tweede Kamer.


Laten we de strijd van 15 maart maar afwachten en kijken wat het wordt. In januari weten we ieder geval hoeveel partijen mee gaan doen met de verkiezingen van 15 maart 2017. Sterkte allemaal en veel wijsheid.

De leugen regeert verder

Mark Rutte heeft D66 en GroenLinks in de pocket


Premier Rutte heeft kost wat kost en bewust het NEE van de Nederlandse stemmer over het Oekraïne verdrag in een JA omgebogen. Hierdoor heeft de premier van Nederland minachting voor de Nederlandse stemmer getoond. Ik heb al eerder in mijn column
“Rutte bedondert de Nederlandse stemmer” dit aangegeven.  Hij deed dit om zogenaamd een verbond tegen Rusland te vormen, alsof we in oorlog zijn.  En de makke schapen Klaver en Pechtold zijn achter deze wolf in schaapskleren aangelopen. Beide partijen zijn reeds in de pocket van de premier, nog twee CDA stemmen ‘to go’.


Maar waar draait het nu om ? Premier Rutte wilde een inlegvel aan het Oekraïne-verdrag toegevoegd zien. Een inlegvel met zogenaamd drie belangrijke punten. En wat zijn dan die punten?

 

  1. Oekraïne kan niet automatisch lid worden van de Europese Unie
  2. Geen militaire steun
  3. Werknemers uit Oekraïne kunnen niet zomaar in Europa gaan werken

Laten we die punten eens bekijken, want volgens mij zijn ze gebaseerd op drijfzand.

 

Geen automatisch lidmaatschap
Punt 1 niet automatisch lid worden van de Europese Unie. Dit klopt, daar geen enkel land automatisch lid kan worden of wordt. Daar is een beschreven procedure voor. Maar het is wel zo dat als Oekraïne een aanvraag doet, deze in behandeling wordt genomen met een grote kans op een positief resultaat. Volgens de site van de EU (www.europa.eu (Nederlandse vertaling) “kan elk land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap een aanvraag indienen. De voorwaarden, die bekend staan als de “criteria van Kopenhagen” omvatten een vrije markteconomie, een stabiele democratie en rechtsstaat en instemming met alle wetten en regels van de EU, inclusief de euro”.


M.i. zegt de premier met dit punt iets, wat totaal geen hout snijdt: hij gaat er niet over, maar Oekraïne kan gewoon een aanvraag doen. Oekraïne kan de Europese Raad om het lidmaatschap vragen, die vervolgens de Europese commissie om advies vraagt. Bij een positief advies gaat de Raad in overleg met Oekraïne een traject afspreken.

Afbeeldingsresultaat voor oekraïne verdrag referendum

Geen militaire steun
Het tweede punt is niets meer dan wishful thinking of iets voor de bühne. Een ieder die een beetje verstand heeft van militair ingrijpen en de Koude Oorlog of oorlogvoering, weet dat de opdracht van elk militair apparaat is, en dus ook de NATO, het eigen gebied te verdedigen en liefst dan op niet-eigen grond. Mocht Rusland de aanval inzetten richting Europa – want daar is de premier bang voor – , zal de NATO een buffer aanleggen, te beginnen in Oekraïne. En dus militaire steun aanbieden.

Sterker nog: op 9 juli 2016 stond zelfs op de AD-site te lezen dat Oekraïne de aspiratie om NATO-lid te worden niet opgeeft. President Pedro Poroshenko gaf in het artikel zelfs aan: ,,De NATO heeft de deur in 2008 voor ons opengezet, we moeten nu alleen nog aan de voorwaarden voldoen. En daarmee zijn we de afgelopen twee jaar harder opgeschoten dan in de 20 jaar daarvoor.”


Wederom is het punt van de inlage van Rutte een wassen neus.


Werkzaam in Europa
Tenslotte het derde punt. Werknemers kunnen niet zomaar in Europa gaan werken. Ook weer zo een loze kreet, daar dit voor een ieder buiten Europa geldt. Echter bij verandering van aanvraag is dat punt van de baan. Overigens kunnen mensen uit vreemde landen hier gewoon komen werken, zeker als ze gevraagd worden of een capaciteit hebben die hier nodig is en niet door lokale mensen ingevuld worden. Tevens kunnen buitenlandse uitzendbureaus deze mensen aantrekken.


Ook hier is een legale weg te vinden. Op de site
www.overheid.nl kunnen we het volgende vinden: “Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener uit de EER werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voorwaarde is dat de werknemer toestemming heeft om te werken in het thuisland van de dienstverlener. Een voorbeeld is een Duits installatiebedrijf met werknemers uit de Oekraïne. De werknemers hebben toestemming om in Duitsland in loondienst te werken.”


Dit houdt in dat als het Duitse bedrijf in Nederland werkzaamheden uitvoert, de werknemers uit
Oekraïne hier gewoon mogen werken, zonder enige belemmering.


Met andere woorden, het inlegvel van Mark Rutte is een waardeloos papiertje en iets wat  totaal geen hout snijdt.


Ook hier zijn weer drie belangrijkere punten, nl.

  1. de premier heeft geen oor voor de tegenstem die in april is uitgebracht. Hij heeft de bovenstaande drie punten niet of niet genoeg benoemd, alleen pas nu, nu hij begrijpt dat het overgrote deel van Nederland dat heeft gestemd, NEE heeft gestemd. De NEE stem moet onder de mat van het parlement geveegd worden, want deze komt niet goed uit bij het kabinet van ik-lach-alles-weg Rutte
  2. het verdrag wat ingebracht was in het referendum, was niet meer dan een handelsverdrag. Niets meer en niets minder. Echter dit is door de voorstanders nooit fatsoenlijk genoeg uitgelegd aan de stemmers, met alle gevolgen van dien
  3. tenslotte zal mogelijk op 22 januari alles veranderen als Donald Trump beëdigd zal worden als president van de Verenigde Staten van Amerika, daar hij mogelijk een meer positieve houding jegens president Putin zal aannemen.

Op dat moment zal het inlegvel van Mark Rutte niet meer zijn dan een papiertje dat met de eerste de beste oostenwind zal wegwaaien, maar hem wel steeds zal blijven achtervolgen.

M.i. heeft het kabinet hier een grote kapitale blunder gemaakt om de NEE stem van 61% van het referendum te negeren en om te buigen naar een JA. Een persoon die gaat stemmen, zal de blunders van het zittende kabinet niet snel vergeten en zeker niet als het zo dicht bij de verkiezingen gebeurt.

Afbeeldingsresultaat voor rutte bijlage verdrag oekraine

Als u de praatprogramma’s op tv volgt, dan kunt u al merken, dat de besprekingen over het vormen van een mogelijk kabinet nu al zijn begonnen. De heer Pechtold gaf hiervan een duidelijk voorbeeld toen hij zei dat de vorming van een VVD + PVV kabinet aangevuld met 50PLUS een mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar tussen de woorden van mannetje Pechtold door proefde ik dat hij daar mogelijk ook wel eens aan mee zou kunnen werken (om rechts niet alle macht te geven). Is de draai van D66 ( en dus ook van GroenLinks) hiervan een voorbeeld?

Ik houd me hart vast voor de komende verkiezingen en hoop van harte dat we eindelijk eens een links en sociaal kabinet gaan krijgen.

© KhamakarPress