Dutch media kidnapped

Today i have phoned with the National Press Agency in the Netherlands (ANP) with the question why there is so much news about the Israeli military man who came free and his almost complete history and nothing about the Palestinian people who have suffered too. The only I have seen was a woman who has organized a bombing in Israel.

Let me say again I am against all violence against man and animal, against any murdering by which party it has done and I a regret all the people who are murdered. But I get really pissed off when the media and special the Dutch media who is talking only with the Israeli victims and the  possible perpetrator from Palestine, without giving news or talking with the victims in Palestine.

Every day is the same in the Dutch media and western media: all what we hear is news about the poor victims in Israel and never
about the poor people in Palestine.  In a program on Dutch TV we could hear about the inhuman time for the Israeli
military man in a white prison; it is a way to get him crazy and to break him.
And he has been in prison for 5 years. What the program and no Dutch newspaper has talked about is the Palestinian prisoner Nael Barghouthi, who get in prison when he was 19 and released at the age of 52. This man has been in prison for 33 years and for what, no one knows, he had not get an international court who was plead for him, no international lawyer who has seen his dossier. He had been sentenced for 1500 years … how many years do you say? Yes: 1500 years …


And Mr. Barghouti is not the only one, there are many Palestinians and still in prison, who got in prison maybe because of the fact that they were resistance fighters, but stayed in prison without trial.

And what is doing the Dutch media, nothing, nothing at all. No story about these Palestinians, no story about the family of the
murdered people in Palestine.

If the Dutch media is independent, they are great when they write also about the feeling of Palestinians and not only about the feeling of Israeli victims. If they cannot do so, I only can say that the Dutch media are kidnapped by Zionists, like everywhere and as in  politics.

@ KhamakarPress

Be a Muslim and show it …

We all are Muslims and human beings. If we want to change the world in a better one,  we have to show the whole world that we are indeed Muslims and human beings.

How we can do that? Respect your parents, your wife or husband, your children, your family, but also your neighbors and all the people who live in your street, place or country.

The Holy Qur’an  has told us to respect the people of the Book, meaning not alone Muslims, but also Christians and Jews.  Important for us Muslims too is to respect our
brothers and sisters in Islam; don’t being discussing all day who is the best, who is better or which direction in Islam is better than the other. It don’t care if you are from Turkey, Iran, Pakistan, Chine or other country, Muslims are Muslims and we do not have the power or knowledge to say if one Muslim is better than the other or one human being is better than the other. That is only for our Creator at the end of our life.

Don’t give difference  a chance, don’t say you are Shi’a, Sunni  or Salafi; it is not important, we are all Muslims, so act as Muslim: be good for the other, respect the other, don’t chase for money, but be happy with what you have and it could only be better.

Money or materials give you joy for a moment but love and respect will give you joy
forever.

A contest for the best Muslim is something a Muslim would not be doing, because we don’t have the power or the knowledge to say who is better. So don’t be in such a
contest. Indeed show the world you are a Muslim and human being, respecting the
other.

@ KhamakarPress

Nederland bezetter van Palestina

Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Uri Rosenthal, heeft een gezamenlijk standpunt van de EU over de mensenrechten in Israël en dePalestijnse gebieden  geblokkeerd omdat de tekst te kritisch zou zijn over Israël. De verklaring over de veroordeling van het schenden van mensenrechten aan beide kanten was door de EU-landen geaccordeerd totdat Nederland plots bezwaar maakte.  Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel moesten verwijzingen naar een twee-statenoplossing, naar de arrestatie van mensenrechtenactivisten door Israël en naar de verwoesting van Palestijnse huizen uit de tekst geschrapt worden. Volgens ingewijden zou de Israëlische
blokkade van de Gazastrook worden veroordeeld , net als de recente Palestijnse
terreuracties.

Door dit standpunt dat de Nederlandse regering inneemt, schaart ze bij volle verstand en voor de volle honderd procent achter Israël en al de wandaden die deze zionistische regering elke dag weer ten toon spreidt.
Nederland kan op deze manier medeverantwoordelijk worden gesteld voor alles wat
de regering van Israël elke dag weer uitvoert aan moorden, vernietigen van woningen en land in bezet gebied en het structureel vernietigen van de Palestijnse cultuur.

Door afstand te nemen van de zionistische regering had Nederland een oplossing kunnen bieden en het voortouw kunnen nemen op te komen tot een structurele oplossing, echter dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse  Zaken gelaten, mede gezien zijn achtergrond, zoals Der Spiegel  fijntjes wist te melden.

Het is duidelijk dat dit Nederlandse rechtse kabinet niets op heeft met het Palestijnse volk, maar dat ze dit ook op het Europese toneel zo duidelijk laat blijven, is bij de honden af. Men kan in de Tweede Kamer wel als een paar opgetutte clowns naar elkaar lopen gillen om normaal te doen, maar het wordt dat de heren van kabinet en gedoogpartner afscheid van elkaar gaan nemen, de zooi opruimen, de deur zachtjes achter zich dicht doen en op een onbewoond eiland iets nuttigs gaan doen, waar de gemiddelde Nederlander geen last van kan krijgen.

Kabinet Rutte –Verhagen- Wilders laat niet alleen de Palestijnen in de kou staan, maar ziet ook toe dat de zionistische bezetter haar ‘werk’ kan blijven doen in de bezette gebieden. Dat heet in de volksmond gedeelde verantwoordelijkheid en dat is wat het ook is: door de achterbakse houding van dit kabinet wordt een volk van de kaart geveegd, krijgt dit volk niet de steun waar ze al die tijd op heeft zitten wachten, worden er dagelijks moorden uitgevoerd, huizen gebouwd in bezet gebied en ga zo maar door.  Gedeelde verantwoordelijkheid is mede verantwoordelijkheid en dus gewoon en geheel verantwoordelijk zijn voor wat de ander doet, en daar kan men dit kabinet straks op af rekenen bij de verkiezingen; niet alleen over de bezuinigingen en de crises in Europa, maar ook over het toezien dat de terroristische zionisten een land naar de hel helpen en tegelijkertijd mensen, vrouwen, kinderen en bejaarden vermoorden omdat ze Arabier zijn of moslim. De-islamisering gebeurt niet alleen in Nederland door dit kabinet maar ook in Palestina en andere plaatsen op de wereld.

© KhamakarPress

To have rights or not to have

On Friday 23th of september President Abbas has brought the question for a sovereign state of Palestine to the UN. The question now is, will USA use her veto to protect his
bossy  friend  Israel?

Why doesn’t  the world accept that the Palestinian people has the right of a own free and sovereign state? Why does the world never listen to the people of Palestine? Where did it go wrong?

It went wrong when England did not do what she had to do:  give land to the Palestinians after the second world war. After that Israel could demolish occupied  land, buildings and houses,  murder Palestinians but most of all, declare her own sovereign state.

After listening the speech of President Abbas for the UN, i keep on fighting with my thoughts:  why didn’t  he do the same, declare the sovereign state of Palestine? President Abbas is nervous – i keep talking to myself – or careful .But what is important? Mr. Abbas is not important, the people of Palestine are important.

Keep working for the people of Palestine, Mr. President,  and fight for your people. Don’t make the mistake of dictators in Arab countries who has shot their own people.  Mr. President, the people of Palestine has the right to live in freedom, friendship and security and you are responsable for these points. Please do what you can, but don’t give away the life of your people. Don’t give away the country for words of Mr. Netanyahu; be careful by trusting  someone  very quick. Talks about freedom they did not do for years and when you ask for the state of Palestine, they want to talk
again …. Why is that?

Everybody has the right to live in freedom, friendship and  security and we have to work on that. The people in Europe has to fight for these rights on behave of the people of the whole  world, but that don’t mean introducing the western way of democracy. That is something of the people self, they know what to do.

The muslim community has to stand for their rights, also when they are in a non-muslim country, but the Palestinians have to stand twice as much for their rights in their own country. Strange or not?

© Khamakarpress

Mondiale Marshallhulp Palestina

De aanvraag voor erkenning van de soevereine staat Palestina is lopende en overal hoort men de voor- en de nadelen, voor-  en de tegenstanders. Wat men niet hoort, zijn
de mensen op straat in Palestina, die het moeilijk hebben, want er is weinigtot geen werk en dus weinig tot helemaal geen geld. En dit alles gebeurt in de grootst opgezette gevangenis in de wereld. Wekelijks komen er vragen voor hulp, zowel financieel als fysiek, binnen bij de redactie.

Palestina heeft geld nodig, maar hoe moet dat?

Belangrijk is dat er gewerkt wordt aan de opbouw van het land, opbouw van de toekomst voor de Palestijnen. De toekomst van het Palestijnse volk moet weer gezond en zonnig worden, waarbij men kan leven in vrijheid, vrede en vriendschap.  Hierbij
is het noodzakelijk dat er groots ingezet wordt op de opbouw van het land, door
middel van educatie (‘jongeren zijn onze toekomst’) , er moet werkplekken
worden geschapen (‘werk voor geld’), zorg (‘zorg voor de mensen die het nodig
hebben’) en toerisme (‘geld in het laatje’).

Jongeren zijn onze toekomst is een gezegde, die in Nederland gebruikt wordt, maar geldt voor meerdere landen, speciaal voor Arabische landen, waar de werkeloosheid onder jongeren erg hoog is, speciaal in Palestina. Belangrijk is dat er wat gedaan wordt aan de opleidingen die resulteren in een baan. Het kan toch niet zo zijn dat voor de jongeren het leven uitzichtloos is en blijft en dat ze op alle mogelijke manieren het land willen ontvluchten. De toekomst van dit mooie land ligt in de handen van deze jongeren en hier moet wat mee gedaan worden. De wereldgemeenschap moet zich bewust zijn van de verantwoording die ze hebben t.o.v. een volk wat jarenlang onder het bezettende juk van Israël leeft. Het is nu tijd om dit te accepteren, toe te staan dat het
Palestijnse volk een eigen soevereine staat krijgt en dat ze financiële en fysieke hulp nodig heeft.

Om de Palestijnen te helpen is werk voor geld nodig en dat kan vooral door te investeren in grote industrie, kleinschalige industrie en toerisme. Mondiale grote concerns moeten de mogelijkheid onderzoeken om een bedrijf te starten op het grondgebied van Palestina, waarbij de concerns natuurlijk werken aan winst, maar wel werken met lokale mensen. Hierbij valt te denken aan ICT-bedrijven, medische bedrijven, maar ook bedrijven die kunnen werken aan de opbouw van de infrastructuur van het land en huizen, hotels, transport. Daarnaast moet de opzet gemaakt worden van industrie op kleinere schaal, hierbij valt te denken, aan olijfolie, Palestijnse producten en keffiyah.
Deze laatste industrie, micro-krediet industrie, moet op manier opgezet worden, zodat de Palestijnse man of vrouw er aan verdient en niet de kredietverstrekker in eerste instantie.

Kortom, er is hulp nodig voor het land dat door vele landen wordt vergeten, voor de mensen die al jaren leven in bezet gebied. Het is nu tijd voor een moderne Marshallhulp om dit mooie land weer op te bouwen.

© KhamakarPress

Faillissement van het PVV gedachtengoed I

De PVV doet halsstarrige pogingen om haar gedachtengoed vast te houden, maar hier blijken toch kleine barstjes in te komen. Een belangrijk bespreekpunt  is altijd het dubbele paspoort / nationaliteit geweest voor deze eenmans partij.

De voorman van de PVV, G. Wilders, heeft steeds aangegeven dat hij tegen twee
paspoorten en nationaliteiten was en is, maar zelf heeft hij nog steeds geen openheid
gegeven over de status van mevrouw Wilders, die uit Hongarije is gekomen.  In 2010 heeft Alexander Pechtold hier reeds vragen over gesteld.  De PVV is van mening dat
iemand met twee paspoorten minder loyaal zouden zijn aan Nederland.

In oktober 2010 kon G. Wilders weer de barricaden op toen hij er achter kwam dat de staatssecretaris van volksgezondheidszorg, Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een Zweeds paspoort had.  Meneer Wilders kwam tot een motie waarin werd opgeroepen dat de staatssecretaris haar tweede paspoort in zou leveren; de motie heeft geen meerderheid gehaald.

De minister van buitenlandse zaken, Uri Rosenthal, is geboren uit joodse ouders en gehuwd met een vrouw uit Israël. Dit hoeft niet te betekenen dat beiden dubbele nationaliteiten hebben, maar men zou er een vraagteken bij kunnen zetten. Echter de PVV heeft hier geen vragen over gesteld. Misschien is het van minder belang geworden, onder belang van het gedogen, misschien zal de PVV geen vragen meer stellen over dubbele paspoorten.

Nu blijkt dat een statenlid van de PVV in Gelderland, Petra Kouwenberg, die aangekondigd werd in de media als het multiculti gezicht van de PVV, nog steeds een dubbele nationaliteit te hebben. Mevrouw Kouwenberg heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook een Turks paspoort. Van de laatste heeft ze afstand willen doen, maar dat is – tot nu toe – niet gelukt.

Haar partijleider heeft echter geen consequenties verbonden aan de tweede nationaliteit voor het statenlid, ook geen afspraak vooraf gemaakt dat mevrouw geen statenlid kon worden als ze het tweede paspoort niet had laten schrappen.  Het is geen punt van belang meer voor G. Wilders en de PVV reageert er ook niet meer op … alleen nog wat geblaat in de marge op het moment als er een boerkaverbod wordt
afgekondigd  ….  “de-islamisering”  heet het dan.

Het gevecht tegen de dubbele nationaliteit is verstomd en niet meer van belang voor de PVV, mogelijk al uit het partijprogramma geschrapt … wat volgt?

© KhamakarPress

Open brief aan minister president M. Rutte

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Met stomme verbazing en een grote mate van schaamte kon ik gisteren vernemen dat de PVV gewonnen heeft van de VVD, of wel het boerka verbod wordt besproken en waarschijnlijk ingevoerd.

Gaarne wil ik u wat gedachten meegeven en verzoeken goed na te denken voordat u deze grote stap (voor een deel van de Nederlandse maatschappij)  gaat nemen.

Nederland heeft ongeveer zestien miljoen inwoners, waarvan – gisteren werd het nogmaals gemeld op de Nederlandse tv – 150 dames een boerka dragen. Omgerekend is het erg weinig en dus stel ik u de vraag, waarom moet dit verbod komen, ondanks het feit dat er grotere problemen zijn, zoals de bezuinigingen, de financiële crisis en de crisis om Griekenland, de crisis om Europa en het geweld, waarbij mensen de straat opgaan met pistolen, geweren, messen en wat al niet meer.

In deze tijd weet de PVV u te verleiden om het boerkaverbod in te voeren, in het kader van het stoppen van de islamisering van Nederland.

Meneer Rutte, waar is dit verbod nu op gestoeld? Wilt u de vrouwen werkelijk beschermen tegen de (volgens sommige islambashers  bestaande) druk op vrouwen van m.n. mannelijke familieleden? Of gaat het u echter om de veiligheid op straat? Bij deze verzoek ik u  de officiële cijfers kenbaar te maken van geregistreerde druk binnen families die op vrouwen worden gelegd om
een boerka te dragen. Daarnaast vraag ik bij deze de officiële cijfers op van de aanslagen die in Nederland zijn gepleegd door vrouwen die een boerka dragen en tevens de cijfers waarop u baseert dat het dragen van een boerka een substantiële bedreiging is voor de veiligheid in Nederland.

Tenslotte wil ik u wijzen op twee punten die van belang zijn voor de vrouw die een boerka draagt, nl. de vrijheid van kiezen en haar
religie. Hierbij wil ik u de tekst nog eens laten lezen van artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden  (Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod):

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Indien het boerkaverbod gaat komen en u kunt de gevraagde cijfers niet openbaar maken, dan bent u bezig met discriminatie van vrouwen die wegens hun godsdienst, levensovertuiging of vrije wil een boerka willen dragen en volgens bovenstaande tekst uit de Grondwet is dit niet toegestaan.

Nogmaals doe ik een dringend beroep op uw verstand van liberale normen en waarden om af te zien van het boerkaverbod.

Als dit verbod er toch gaat komen – ik hoop dat de advocatuur dit zal oppakken – in het kader om de islamisering van Nederland
tegen te gaan, wat zal dan uw volgende stap worden? Een verbod op de foularah (hoofddoekje) van de moslima of een verbod van mijn keffiyah (Palestijnse sjaal)die ikelke dag draag?  Tenslotte kunnen beide ook gebruikt worden om het gezicht voor een groot gedeelte te bedekken.

Meneer Rutte, beste Mark, u heeft steeds aangegeven de minister president van alle Nederlanders te willen zijn, laat dat dan ook zien en toon u een man en ga eens met een moslima met een boerka praten en vraag waarom ze dat doet. Overtuig uzelf dat ze geen bedreiging voor de veiligheid van Nederland is. Werp die juk van de PVV af  – stoppen van de islamisering van Nederland – werp deze verre van u.

Henny A.J. Kreeft
Voorzitter Nederlandse Moslim Partij

@ KhamakarPress

Onderzoek niet gestelde vraag

Behalve wanneer het Palestijnse volk zich tracht te verdedigen tegen de inhumane aanvallen van Israël, hoor je niets in de westerse media over Palestina. Daarentegen staan de kranten vol  over de landen waar de Arabische Lente of Jasmijnrevolutie de kop opsteekt. Waar niets over geschreven of gehoord  wordt,  niet in het westen, maar ook niet in de Islamitische landen, is hoe zit het met de Islam en de revolutie. Vanuit het westelijke beeld is dit mogelijk wel te begrijpen daar de westerse opiniemakers en media niet de kennis hebben, niet geïnteresseerd zijn of denken vanuit de alom bekende westerse normen van democratie. Maar waarom is het zo stil vanuit de Islamitische landen? Hebben de dictatoriale leiders niets op met de Islam en zijn ze alleen maar bezig met geld, macht en eigen gewin? Het heeft er alle schijn van, gezien de stuiptrekkingen van Khadaffi, Assad en Salah.

Het onderzoek naar de niet gestelde vraag

De Qur’an erop naslaand, dan kan in Surah al-Baqarah 2: 256 worden gelezen:

“Laat er geen dwang zijn in religie”.

Dit houdt dat een niet-moslim niet gedwongen kan worden om moslim te zijn of de islamitische wet te volgen in een islamitische staat. Hoe is het mogelijk als de wet van Allah niet geldt voor iedereen, dat een dictator dan zijn wet op kan leggen op iedereen in het islamitische land door militaire macht? In de tijd van de vier kaliefen was het ondenkbaar dat iemand aan de macht kwam via een militair ingrijpen of macht. In die dagen was het gewoon dat de zaken geregeld werden via publieke inspraak (Shura of raadpleging), zoals te lezen is in Surah Al Shurah 42:38:

“… hun gemeenschappelijke zaken werden geregeld door wederzijds overleg.”

Natuurlijk verschilt een westerse democratie van een Islamitische gemeenschap, daar in de eerste de mensen hun eigen wetten en
grondwet maken en in de laatste de wetten en grondwet zijn gebaseerd op de Goddelijke leiding. Echter dat betekent niet dat de wil en wensen van het volk in een Islamitische staat minder zouden gelden dan die in een westerse democratie, aangezien de Islamitische staat gevormd is volgens het koranische principe: “Er is geen dwang in religie”, wat dus inhoudt dat het alleen via vrije keuze en de wil van het volk of de maatschappij haar wetten en grondwet ontleent van de leiding van God.  Dit houdt in dat het volk aangeeft via Shura wie de leiding krijgt van een maatschappij of land, dus in overeenstemming met de wil van het volk. Tevens heeft deze democratische regel tot gevolg, dat dictators die eerst met militair geweld de macht grijpen om via een schijn Shura of via een gecontroleerde vorm van democratie om de grillen van de dictator uit te voeren, totaal geen basis vinden in de Islam.

Duidelijk is dus dat een dictator in een Islamitisch land nooit zijn status uit de Islam gehaald kan hebben en alleen maar uit is op eigen gewin (zoals elke dictator), meestal over het hoofd van het volk; de laatste weken kan dit beter vertaald worden als over de lijken van het volk.

Maar heeft dan het volk van de Islamitische staat het recht om op te staan tegen de agressor van het land?

In Surah An Nisaa 4:59 kan de volgende tekst  gevonden worden:

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben.”

Met deze tekst in de hand zegt een aantal moslims dat men niet mag demonstreren of betogen tegen de heerser, want dit is in opstand komen tegen die heerser. In opstand komen tegen een heerser kan fitna veroorzaken, in zin van chaos en wanorde (en rellen om te plunderen). In feite geldt dit ook in de westerse democratie, kijk maar eens naar de demonstraties in Engeland.

Echter via de overlevering (Moeslim) is de volgende tekst bekend geworden: “Leiders zullen over jullie worden benoemd, en jullie zullen vinden dat zij zowel goede als slechte daden verrichten. Wie hun slechte daden haat worden ontheven van schuld. Wie hun slechte daden afkeurt is veilig. Maar wie hun slechte daden goedkeurt en hen imiteert (is zondig).” Hieruit kan geconcludeerd worden dat een moslim in opstand mag komen tegen de heerser, nl. om te gebieden van het goede en het verbieden van het kwade. En dat is de plicht van elke moslim. Sterker nog de Boodschapper van Allah (saw) heeft aan een demonstratie mee gedaan n.a.v.  Surah Al Hidjr 15: 94 – 96)

“Verkondig daarom openlijk hetgeen u is bevolen en wend u van de afgodendienaren af. Wij zijn u zeker
toereikend tegen degenen die bespotten, Die andere goden met Allahvereenzelvigen; maar zij zullen het weldra te weten komen.”

Na de openbaring van dit vers stelde een van de moslims een demonstratie voor, die geaccordeerd werd door de Boodschapper van Allah (saw).

Tenslotte een fundamenteel punt: het is niet correct te zeggen, dat alles wat de Boodschapper van Allah (saw) niet heeft gedaan, is verboden. De moslim heeft de plicht om zich elke dag bezig te houden met lezen, leren en te begrijpen. Hierbij moet zeker gedacht worden aan het gebieden van het goede en het verbieden van het kwaad. Elke moslim is elke dag bezig om deze afwegingen te maken, zowel in zichzelf, als buiten hem zelf (dit is de feitelijke Jihad). Als een moslim inziet dat de heerser verkeerd bezig is, heeft hij de plicht om dit kenbaar te maken.

©KhamakarPress

Drugs en wapens, de ondergang van de wereld

De wereld is op  drift geraakt en dit kan wel eens naar de verkeerde kant uitslaan. Aan de ene kant de te grote aanwas van drugs en aan de andere kant de steeds grotere drang on wapens te produceren.

Drugs zijn een groot probleem op de wereld, niet alleen voor de gebruiker – het is tenslotte slecht en verslavend voor het lichaam – maar zeker ook om het probleem op te lossen. Neem eens de grote velden van Afghanistan, Columbia of Marokko waar de plantjes worden gekweekt. Het zou erg makkelijk moeten kunnen zijn om deze plantjes te vernietigen, tenslotte is de kennis opgedaan in de Vietnam oorlog (en later) met het ontbladeren van bomen. Waarom wordt dit wapen tegen drugs nu dan niet ingezet?

Minimaal om twee redenen. De eerste is een geldkwestie: de westerse wereld kan de verbouwers (lees: kleine boer) niet garant stellen voor de geleden schade als de plantjes worden vernietigd; zelfs niet als er subsidie gegeven zou gaan worden voor het telen van groenten of fruit. Mogelijk is de grond verpest, maar stel dat het mogelijk zou zijn; met de verbouw van de plantjes kan een kleine boer 5 a 10 keer zoveel verdienen als met het verbouwen van groenten of fruit. De keus is dan voor de kleine boer snel gemaakt.  Daarentegen verdient de kleine boer met het verbouwen van opium nog maar een kleine honderd euro per maand.  Volgens een bericht in De Wereld Morgen is de markt van Afghaanse opiaten 43 miljard euro en Thomas Schweigh (ex-Coördinator voor de Drugsbestrijding in Afghanistan op het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken) toonde volgens de New York Times aan dat niet de Taliban de grootste handelaren waren, maar de door de VS gesteunde regering van president
Hamid Karzai.  M.a.w. de VS laten dit toe en zijn dus mede verantwoordelijk voor de verbouw van de drugsplantjes in
Afghanistan.

De tweede reden zou best eens kunnen zijn, dat voor de westerse regeringen het goed uitkomt dat de plantjes worden verbouwd; zo zijn een aantal mensen druk op een beperkt aantal plaatsen. Op deze manier is het controleerbaar en kunnen de
verschillende geheime diensten alles in de juiste banen leiden …. en er aan verdienen.

Eigenlijk draait dit hele probleem van drugs en verslaving om geld, niets meer en niet minder. Degene die geld heeft, wil alleen maar geld. Men kijkt niet om naar de gebruiker, naar wat de drugs mensen aan doen, maar alleen maar naar het eigen, snelle gewin.

Het ander probleem van de wereld zijn de wapens. Overal zijn wapens te koop en in gebruik. Dit creëert een spiraal om steeds weer nieuwe wapens te maken, maar vooral snellere, betere wapens. Elke keer moet een geweer verder en zuiverder schieten, moet een vliegtuig verder kunnen vliegen maar vooral onzichtbaar zijn, moet een bom het ene wel treffen en het andere laten
staan en noem maar op al die nieuwe trucs.

Als voorbeeld de Joint Strike Fighter; dit zgn. fantastische vliegtuig moet nog in productie genomen, maar het wordt alleen maar duurder. Begin 2011 werd aangegeven dat het toestel nu al 59.7 miljoen euro zou moeten gaan kosten en 3.9 miljoen euro per jaar om één toestel te gebruiken en te onderhouden. Dit is een hele hoop geld weer en waar gaat het allemaal naar toe? Natuurlijk de ontwerper en de productie, maar vergeet niet dat de regering hier ook weer aan verdient.

Dit vliegtuig is er een van de stealth technologie, wat wil zeggen dat hij (bijna) onzichtbaar kan vliegen en wat blijkt nu: Rusland en China hebben ook de stealth technologie en vliegtuigen ontwikkelt met deze technologie en men drijft elkaar weer op in de waanzin van steeds weer snellere, betere (lees duurdere) spiraal van vernieuwde wapens.

Maar bij de productie van wapens hoort nog een bijbehorend probleem, nl. het testen van deze waanzin en waar kan dat beter dan op het slagveld. Dus zijn geheime diensten regelmatig betrokken bij het uitlokken van nieuwe lokale of grotere oorlogen, zodat wapenleveranciers / – producenten hun nieuwe wapens kunnen leveren om uitgetest te worden. Bijkomend ‘voordeel’ van de
wapenleveranciers is dat ze leveren aan wie maar wil betalen, bv. in de aanslag op Libië: de militaire tak van EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) heeft onder meer Milan3-antitankraketten aan Khadaffi  geleverd, de rebellen hebben ook wapens van dit bedrijf (via Qatar) en Engeland maakt gebruik van Eurofighter Typhoons (mede geproduceerd door EADS).

In het geheel is te zeggen dat de producenten (en de verantwoordelijke regeringen) absoluut geen gevoel hebben voor de vermoorde onschuldigen, als er maar verdiend wordt. Geld is en blijft belangrijk, en alleen maar geld.

Terug naar de JSF, kosten bijna 60 miljoen euro per vliegtuig en een kleine 4 miljoen voor onderhoud en laten vliegen. Zo een vliegtuig kan ongeveer 30 jaar mee, wat inhoudt dat de onkosten per vliegtuig ongeveer 90 miljoen euro zullen gaan bedragen. Aanschaf en onkosten geven een totaal van ruwweg 150 miljoen euro per vliegtuig.

In augustus 2011 is duidelijk geworden dat er landen zijn met grote stromen vluchtelingen, hongersnood en landen met oorlog. Al deze landen hebben geld nodig; voor de prijs van één JSF zou de bevolking van Somalië gevoed kunnen worden en kunnen er nog projecten worden opgezet om de structuur van het land te verbeteren. Echter de grote shitaan van deze wereld is de niet
te stoppen macht en de macht naar geld.

© KhamakarPress

Laffe vergelding Israël

De laatste week is het geweld in het conflict Palestina – Israël weer opgelaaid. Dit gebeurde, volgens de officiële lezingen,  na aanleiding van een aanval op de Israëlische stad Eilat. Opvallend is dat bijna onmiddellijk de vergeldingsacties van Israël
richting Palestina, speciaal tegen Gaza, op gang kwamen.  Volgens het Israëlische tv station Channel 10 zouden drie militanten behorende tot de groep PRC uit Palestina het vuur met Kalasjnikovs geopend hebben op een bus. Hierna reden Israëlische militairen op een mijnbom, waardoor hier doden vielen.

Hoe wist de Israëlische overheid zo snel dat het militanten waren uit Palestina? Dat wist men niet en dat weet men nog steeds niet, gezien de opmerkingen van de woordvoerder van het Israëlische bezettingsleger (IDF) Lt. Kolonel Avital Leibovitz, die aangaf dat ze nooit hadden gezegd dat het deze groep was, maar dat ze Kalasjnikovs hadden gevonden bij de doodgeschoten militanten en dat in Gaza Kalasjnikovs worden gebruikt. Dit is een vergelijking die natuurlijk absoluut mank gaat, net zo iets als: “je bent een moslim dus ben je een terrorist”.

Het ware verhaal is dat Israël sinds het begin van de heilige maand van moslims, Ramadan, bezig zijn met aanvallen op Gaza, naast het feit dat de leiders van Palestina hebben besloten naar de UN te gaan om de aanvraag voor een soevereine staat te doen. Het lijkt erop dat de leiders van de Joodse staat van alles proberen te doen om de Palestijnse leiders en hun aanvraag voor een
eigen soevereine staat in een kwaad daglicht te zetten. De vergelding van de aanval op Eilat is nergens op gebaseerd en sterker nog,  het staat niet eens vast dat het Palestijnse militanten zijn geweest.

Ondertussen ligt Gaza al enkele dagen onder vuur van Israëlische F-16’s, drones en Apache helikopters. Van alle kanten komen meldingen vanuit Gaza dat er geschoten wordt, bommen afgegooid worden en  onschuldigen vermoord worden. Zaterdag zijn er
aanvallen geweest op Gaza Stad, waarbij de moskee Al Rantisi in oost Gaza bijna werd getroffen, een fabriek in Al Tuffah werd getroffen, kinderen zwaar gewond naar het Shifa ziekenhuis weden gebracht na aanslagen. Khan Yûnis ligt al dagen onder
aanvallen van de bezettingsmacht. Ook de stad van Rafah is vrijdag en zaterdag aangevallen geworden. Naast vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigjes zijn er de laatste dagen door Israël tanks ingezet die diep Gaza zijn ingetrokken. Zaterdag waren er in Palestina  17 doden en meer dan 50 zwaar gewonden te betreuren. En alsof dit nog niet genoeg was, hebben de Joodse leiders besloten om boten in te zetten om onschuldigen te beschieten en te vermoorden op zee en op het strand van Gaza. In de stad zijn er meldingen geweest van inslagen van het Al-Helo hotel, dat bekend is voor de mooie bruiloften die daar gevierd
worden. Tenslotte werd het internationale vliegveld van Gaza gebombardeerd.

Het toppunt van de laffe en onbeschofte aanvallen op Gaza is wel de moord op een vijf jarige ‘terrorist’ geweest; Israël heeft Islam Qaraqi bewust vermoord omdat de bezetters vonden dat het jochie een terrorist was. De jongen van vijf die naar school zou gaan, had van zijn ouders net sommige nieuwe dingen gehad, o.a. een schooltas. De nieuwe kleren zou hij nog moeten uitzoeken met zijn ouders, echter die tijd heeft hij niet gekregen want hij werd ‘gegrild’ door een aanval van Israëlische raketten.

De mensen van Gaza die al jaren leven onder de druk van de Israëlische bezetting, gaan nu gebukt aan onbeschofte en laffe acties van een regime, dat alles wat ze heeft ook inzet, F-16’s, drones, helikopters, tanks en andere militaire aanvallen. Deze aanvallen zijn geen vergeldingsacties meer van de zogenaamde aanvallen op Eilat, maar zijn acties van een oorlogvoerend regime. Acties die
een ander volk er onder wil houden, niets meer en niets minder.

©KhamakarPress