Weinig maar constant

بسم الله الرحمن الرحيم 

Van alle kanten worden we gemotiveerd om deze maand goed te benutten. Misschien dat we daardoor te gemotiveerd zijn begonnen, waarna we langzaamaan zijn afgezwakt.  

De meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die constant en continu zijn. Ook al zijn deze niet veel.

Dit vanwege twee redenen, zoals ik de edele geleerde Abdelmohsin al ‘Abbaad vaak heb horen zeggen tijdens zijn profijt-volle lessen in Medina:

1) De ‘kleinere’ daden zijn vol te houden, in tegenstelling tot de grotere daden.

2) Weinig maar constant betekent dat je continu jouw band met Allah onderhoudt door middel van deze daad. Zelfs zo dat wanneer de dood jou komt, jij sterft terwijl jij gewoon was deze daad te verrichten.

Beste broeder of zuster

Haak niet gedemotiveerd af omdat je te fanatiek was begonnen en dit niet hebt kunnen volhouden. Daar is deze maand veel te gezegend voor.

Verricht de verplichte gebeden op haar voorgeschreven tijden, woon het Taraweeh gebed bij en zorg dat je altijd in goed gezelschap verkeert zodat je gemakkelijk waakt over jouw vasten.

En als je, bijvoorbeeld, dagelijks een uurtje na het ‘Asr-gebed goed kan benutten met het reciteren van de Koran of het gedenken van Allah en dit de hele maand volhoudt, dan is dit iets heel moois. 

Moge Allah ons allen leiden naar datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is.

(Kennisviamail.nl / 18.05.2019) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *