Palestinian children in Israeli jails sound alarm over torture

Torture youth

Palestinian minors held in the Israeli Megiddo prison have launched distress signals over the systematic torture and harsh treatment they have been made to endure at the hands of Israel’s suppressive units.

Lawyer Heba Musalha, from the Prisoners’ and Ex-Prisoners’ Commission, quoted the minors as stating that they have been enduring heavy beating and mistreatment by the Nahshon forces during inter-prison transfers.

Signs of aggressive beating figure on the faces and bodies of the minors, said the lawyer.

The minors have frequently appealed to the Israeli prison service to cease such preplanned oppressive polices. However, their pleas have gone unheeded.

The Nahshon suppressive units are Israeli troops involving trained soldiers and tasked with cracking down on Palestinian detainees, particularly during transfers to and back from Israeli courts.

The Nahshon officers often subject the detainees to strip searches and ransack prison sections under the security guise.

(Source / 04.06.2018)

Israel demolishes 12 Palestinian facilities during May

12 facilities demolished

The Israeli Occupation Forces (IOF) demolished over the past month 12 Palestinian-owned facilities and notified nine others throughout West Bank, Palestinian report said.

Jerusalem Center for Palestinian-Israeli Studies revealed in its monthly report that Israeli government approved during May thousands of housing units after confiscating hundreds of dunums of Palestinian lands.

The report also said that 12 Palestinian-owned facilities were demolished during the reported period while nine others were notified with demolition throughout West Bank and within the Green Line.

The demolition orders came as part of Israel’s systematic displacement policy against Palestinians, the report underlined.

According to the report, Israel has changed the Arabic names of 667 archaeological and heritage sites in Jerusalem with the aim of Judaizing the city and erasing its historical and religious identity.

(Source / 04.06.2018)

Israel minister wants to build settlement near Gaza in response to missile attacks

Former commander of the Israeli army's Southern Command, Maj. Gen. Yoav Galant

Former commander of the Israeli army’s Southern Command, Maj. Gen. Yoav Galant

Israel’s housing minister is planning to build a new settlement close the blockaded Gaza Strip in relation to mass protests and the worst flare-up since a 2014 war.

Yoav Galant, who is also a Security Cabinet member, will submit plans on Sunday to build the settlement to house at least 500 families just seven kilometres from the Palestinian enclave, Israel Hayom reported.

Galant hopes the settlement will be set up near the religious Kibbutz Saad, which has been the target of numerous rocket attacks from Gaza.

The report comes after more than 120 Palestinians were killed by Israeli fire during protests along the border with Gaza.

On Saturday, thousands of Palestinians attended the funeral of a young female volunteer medic killed by Israeli fire on Gaza’s border.

‘Hit me with your bullets. I am not afraid’ – Israel kills budding Gaza nurse

On Saturday evening, factions in the Palestinian enclave fired two projectiles at southern Israel, to which Israel responded with at least 3 air strikes in Gaza. No group in Gaza claimed responsibility for the projectile attacks, which came shortly after the funeral of Razan al-Najjar, 21, a volunteer with the Gaza health ministry, who was fatally shot in the chest near Khan Yunis on Friday.

Israeli troops have killed at least 120 Palestinians and more than 10,000 have been injured since mass demonstrations began on March 30.

No Israelis have been killed and only a few soldiers have suffered minor injuries.

The protests – dubbed “Great Return March” – have centred on the right of Palestinian refugees to return to their homes, after they were expelled following the 1948 creation of Israel.

Protesters have also demonstrated against the crippling decade-long Israeli blockade of the Gaza Strip.

(Source / 04.06.2018)

Israel injures 55 journalists covering Gaza protests

Thousands of Gazans attend funeral of Palestinian journalist Ahmed Abu Hussein [Mohamed Asad/Middle East Monitor]

Thousands of Gazans attend funeral of Palestinian journalist Ahmed Abu Hussein, who was shot by Israeli snipers while covering mass protests near Gaza’s eastern border

“At least 55 journalists covering ongoing protests on the Gaza Strip have been wounded by Israeli soldiers,” authorities in the Israeli-occupied Gaza Strip said yesterday reported Anadolu Agency.

“The number of Israeli violations against journalists in the Palestinian lands, 55 of which took place in Gaza, has reached a total of 125,” said a press statement.

“Nine of the journalists were hit by live ammunition, eight with explosive bullet shrapnel, 17 with gas bombs directly fired towards them, while 21 others barely escaped suffocating and fainted.”

The nine injured with live ammunition were hit in the abdomen and back, as well as in the thigh, leg, arm and foot.

Meanwhile, in the occupied West Bank, “Israeli troops damaged four live broadcast vehicles by firing gas bombs and seven journalists were detained”, with Israeli soldiers “accused of shooting and battering journalists”.

MEMO journalist shot in Gaza: Israel doesn’t want anyone to disclose its brutality 

(Source / 04.06.2018)

Ware kracht!

Wanneer we het woordje kracht horen, moeten we gelijk denken aan gebalde vuisten en ander machtsvertoon. We denken dan met name aan uiterlijke kracht.

Terwijl er een andere soort kracht is, die veel belangrijker is dan deze uiterlijke kracht. Zoals de volgende bekende hadieth daar naar verwijst:

De krachtige is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die zich kan inhouden bij woede.” [Hadieth in Bukhari]

Deze hadieth corrigeert een misvatting, en die is dat uiterlijke kracht duidt op sterkte. Terwijl juist het innerlijke van een persoon duidt op ware kracht.

In dit bericht willen we stilstaan bij deze innerlijke kracht. En dan met name bij het gebruiken van deze kracht om sommige van onze slechte eigenschappen te veranderen.

Persoonlijkheid

Ieder van ons heeft zo zijn eigen persoonlijkheid, bestaande uit karaktereigenschappen en gewoontes. Wij hebben allemaal bepaalde eigenschappen die ons kenmerken. Velen van deze eigenschappen zijn goed, maar sommigen ook weer niet.

Niemand zal beweren dat al zijn eigenschappen goed zijn, gebrekkig als we als mens nou eenmaal zijn. Maar wat nu eigenlijk onze kernvraag is: zijn we in staat om wat van onze slechte eigenschappen te veranderen?

Veranderen van gedragingen en gewoontes is niet makkelijk, zeker als het iets is wat je al jaren gewend bent te doen en onderdeel van je persoonlijkheid is geworden. Maar toch is het mogelijk.

Eigenlijk is iedere moslim die de islam praktiseert zoals het hoort, continu in verandering. Iedere keer weer wanneer hij iets nieuws leert, past hij dit toe. Iedere keer wanneer hij leert dat een bepaalde eigenschap niet geliefd is bij zijn Schepper, streeft hij naar verandering.

Dan is de vraag die zich dan vanzelf voordoet: hoe bewerkstellig je een verandering in jouw persoonlijkheid en gedrag?

De volgende hadieth instrueert ons hoe we zo’n verandering in ons karakter en gedragingen teweeg kunnen brengen, de profeet vrede zij met hem zegt (betekenis):

“Zachtmoedigheid bereik je slechts door zachtmoedigheid te oefenen” [Hadith in Daaraqotni]

In deze hadieth leert de profeet ons om de vrome eigenschap van zachtmoedigheid en vergevensgezindheid onszelf eigen te maken door het te oefenen en onszelf daartoe te dwingen.

Aan de hand van het volgende voorbeeld zullen we proberen te verduidelijken hoe we dit gouden advies van onze profeet vrede zij met hem in de praktijk kunnen brengen.

Een persoon kan van nature snel boos worden en geneigd zijn dat ook te laten zien. Doordat hij dan probeert niet snel boos te worden en zich inhoudt wanneer zich een situatie voordoet waarin hij geheid boos zou zijn geworden, en dit keer op keer probeert te herhalen, zal het resultaat naar verloop van tijd zijn dat deze persoon niet meer zo gauw boos te krijgen is.

Zelfs zo dat een onbekende van deze persoon zal denken dat hij altijd al rustig en zachtmoedig is geweest.

De ‘truc’ is eigenlijk dat je bepaalde mooie eigenschappen die je niet bezit, jezelf eigen maakt door ze aan te leren. Tot op een gegeven moment deze aangeleerde eigenschappen zo gemakkelijk gaan alsof ze aangeboren zijn.

Thuis 

Een terrein waar het toepassen van deze kracht onmisbaar is, is thuis. En dan met name als het gaat om de omgang en relatie tussen man en vrouw.

Het leven onder één dak en het doorbrengen van veel tijd samen kan ongetwijfeld leiden tot wrijvingen en irritaties. Irritaties die weer vaak leiden tot ruzies en het leven thuis behoorlijk onaangenaam kunnen maken.

Om een voorbeeld te noemen van een veelvoorkomende eigenschap die ongetwijfeld voor veel irritatie kan zorgen in huis: kritiek en commentaar leveren op de kleinste zaken. De ander lijkt niks goed te kunnen doen. Wanneer deze eigenschap thuis aanwezig is en tot de nodige irritaties leidt, dient er gewerkt te worden aan het veranderen van deze eigenschap.

Dit kan op dezelfde eerder geschetste manier en advies van onze profeet vrede zij met hem. Door te proberen niet overal wat van te zeggen, en wanneer zich dan een situatie voordoet waarin je ongetwijfeld kritiek zou hebben geuit, hou je je in. En de volgende keer weer, tot aan het moment dat het zonder moeite gaat. Met als resultaat dat je zult zien dat het leven een stuk soepeler verloopt.

Een ander voorbeeld van een eigenschap die buitenshuis, maar zeker ook binnenshuis, kan zorgen voor veel irritaties is koppigheid. Jouw mening is altijd de juiste zonder ook maar in acht te nemen dat de ander het bij het juiste eind zou kunnen hebben. Imam as-Shaafi’i zei in een wijze uitspraak:

Mijn mening is (in mijn ogen) juist maar zou ook onjuist kunnen zijn, en de mening van iemand anders is (in mijn ogen) onjuist maar zou ook juist kunnen zijn.”

Ook deze eigenschap is weer op dezelfde manier te veranderen; proberen meegaand te zijn.

Gedachten

Een algemeen gegeven is dat onze handelingen gekoppeld zijn aan onze gedachtes. Als we niet in staat zijn om bepaalde kernovertuigingen te veranderen, zal er aan ons gedrag ook niets veranderen.

Degene die gierigheid goedpraat door het te zien als ‘economisch ingesteld zijn’ zal geen moeite doen om te veranderen. Degene die het wraak nemen op iedereen die hem wat heeft aangedaan ziet als kracht, zal nooit leren vergeven. Degene die de ander gelijk geven als zwakte ziet, zal nooit van zijn koppigheid afkomen etc.

Het kan geen kwaad om bepaalde kernovertuigingen die we als eeuwige waarheid zien, te toetsen met de werkelijkheid en uiteraard met onze islamitische richtlijnen.

Spiegel 

De meeste van onze slechte eigenschappen hebben we vaak niet eens door, het zijn meer de mensen om ons heen die deze opmerken. De profeet vrede zij met hem zegt:

“De gelovige is (als) een spiegel voor de gelovige.” [Hadith in Abu Dawood]

De gelovige is voor zijn broeder als een spiegel die hem wordt voorgehouden, waarin hij zijn tekortkomingen ziet. Hij attendeert zijn broeder (op een wijze manier) op zijn tekortkomingen, omdat hij het goede voor hem wenst. Zelfs zo dat meerdere van onze vrome voorgangers gewoon waren te zeggen:

“Moge Allah degene die mij wijst op mijn tekortkomingen barmhartig zijn.”

Het is dan aan de gelovige om nederig te zijn en te kijken of de geleverde kritiek waar zou kunnen zijn, zonder deze gelijk uit hoogmoed te verwerpen.

Kanttekening

Een belangrijke kanttekening is dat geen enkele verandering teweeg kan worden gebracht alleen met de wil en hulp van Allah de meest Verhevene. De gelovige is zich daar van bewust en zoekt zijn toevlucht daarom ook bij Allah en vraagt Hem om hulp. Dagelijks reciteren we hoofdstuk al-faitha in onze gebeden, en in het vierde vers zeggen wij:

“Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

En in de bekende smeekbede zeggen wij:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Laa hawla wa laa qoewwata illa billaah)

Deze smeekbede betekent dat we geen macht noch kracht hebben om te veranderen van situatie naar situatie alleen met Allah’s wil en hulp.

Onze profeet was gewoon om soms het gebed te beginnen met een du’a waarin hij o.a. zei:

“Leid mij naar de beste manieren, niemand leidt naar de beste manieren behalve U. En behoed mij van de slechte manieren, niemand behoedt van de slechte manieren behalve U.” [Hadith in Sahih Muslim]

De moslim vraagt Allah om hem te helpen zijn slechte manieren en gedragingen te veranderen naar betere. En tegelijkertijd onderneemt hij zelf actie, zoals Allah zegt:

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen.” [13:11]

Uit dit vers maken we op dat het begin bij de dienaar zelf hoort te zijn.

Beste broeders en zusters

Iedereen is in staat om te veranderen. Het enige wat het vereist is wilskracht. Als jij jezelf deze kracht kan aanleren, daarbij jouw hulp bij Allah zoekende, zul je zien hoeveel voordelen het met zich meebrengt. Op het gebied van jouw band met Allah én jouw band met de mensen. En zelfs op het gebied van jouw gezondheid, door bijvoorbeeld ongezond gedrag en eetgewoontes om te zetten naar gezonde.

Als je aan de andere kant jezelf overgeeft aan jouw ziel en haar lusten en je vasthoudt aan slechte gewoontes en gedragingen, zonder bereid te zijn deze te veranderen, zul je zien dat je altijd in dezelfde negatieve cirkel zult blijven.

Ben je in staat om je slechte gedragingen om te zetten naar goede gedragingen, weet dan dat je beschikt over ware kracht. Ook al zie je er lichamelijk misschien zwak uit.

Ben je niet in staat om te veranderen naar het betere, en blijf je jaren hangen in dezelfde slechte gewoontes en verwaarlozing van jouw band met Allah, weet dan dat je ware kracht mist. Het is dan hoog tijd om op zoek te gaan naar deze ware kracht …

(Source: Kennisviamail.nl / 04.06.2018)

More settler attacks on Muslim holy sites in Jerusalem, West Bank in May

Israeli settlers set a mosque in the occupied West Bank town of Aqraba, north of Nablus, on fire and sprayed graffiti on the walls 12 April 2018

The Minister of Awqaf and Religious Affairs Yousef Edais confirmed that during the month of May there were dozens of violations and attacks against Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and the Ibrahimi Mosque in occupied Hebron.

In a press statement released yesterday, Edais said that the occupation is taking advantage of the silent and divided Arab peoples and the US green light to increase its Judaisation policies in the occupied city.

“During this month, the Israeli government approved a number of projects aimed at financing archaeological excavations in Al-Aqsa Mosque and adopted a huge budget to impose the occupation’s control over Jerusalem. The occupation forces managed to take over part of Al-Rahma cemetery to convert it into a biblical garden, and for more than two weeks, the Israel Nature and Parks Authority has devastated it,” he explained.

Read: Israel settlers storm Al-Aqsa on first day of Ramadan

May witnessed a fierce campaign against Al-Aqsa’s guards, with many detained and deported, in addition to having the Muslim call to prayer silenced. The occupation continued its siege of the city and limited access to it for Palestinian living in the occupied West Bank.

The minister added that the occupation continues its siege of the Ibrahimi Mosque and occupied Hebro’s Old City, and its harassment of the worshippers and citizens. Edais insisted also that the occupation prevented the call for prayer being aired from the mosque 47 times in May.

Settlers even held a musical concert in the Ibrahimi Mosque’s courtyard for several hours, Edais continued.

(Source / 04.06.2018)

Israel orders PA to pay $1.4m in damages for Gaza kites

Palestinian protesters prepare to fly kites to disrupt low-altitude Israeli drones at the Gaza-Israel border during the ninth consecutive week of protests, organised as part of the Great March of Return, on 25 May 2018 [Mohammad Asad / Middle East Monitor]

Palestinian protesters prepare to fly kites during the Great March of Return on 25 May 2018

Israel has ordered $1.4 million worth of funds to be withheld from the Palestinian Authority (PA) as compensation for damage reportedly caused by Gaza kites.

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday instructed the head of the National Security Council, Meir Ben-Shabbat, to withhold payments to the PA to offset compensation that is to be paid to farmers in southern Israel. Widespread damage has been caused to their crops following wildfires that broke out last month, with damages estimated at five million shekels ($1.4 million), according to the Israeli Tax Authority.

Israel has accused kites flying from Gaza during the recent Great March of Return of sparking the fires.

Israel injures 55 journalists covering Gaza protests

The Israeli government has offered 60 shekels ($17) per dunam (about a quarter acre) to wheat farmers whose crops have suffered damage from the fires, while anyone whose fields have been damaged are to be considered terrorism victims entitled to compensation, according to Haaretz.

Critics of the move have pointed out that the PA does not control the Gaza Strip and therefore cannot be held responsible for the outbreak of the fires. The PA has been in conflict with Hamas, the group which currently rules Gaza, since it won the parliamentary elections of 2006.

Under an economic agreement signed in 1994 during the Oslo process, Israel transfers tens of millions of dollars to the PA each year in customs duties levied on goods destined for Palestinian markets that transit through Israeli ports. Under the arrangement proposed by Netanyahu, Israel will deduct any monetary damages incurred by the farmers from those tax transfers.

Report: 83 Palestinians killed and 7,000 injured during past month

Netanyahu’s announcement comes only a day after Israel launched air strikes against Gaza. Residents in Gaza said that Israeli aircraft struck at least three sites, though there were no immediate reports of casualties.

Since the Great March of Return began on 30 March, nearly 120 Palestinians were killed and a further 13,000 were injured. Protesters across Gaza met with Israeli live fire and tear gas dropped from unmanned drones.

112 Palestinians were killed in #Gaza by Israeli forces from 30th March to 15 May 2018

Read more: ow.ly/wwyF30k7j4A
MEMO infographic by The White Canvas

See more

(Source / 04.06.2018)

Arab League Demands Justice for Palestinian Paramedic Shot Dead by Israeli Troops

A Palestinian paramedic mourns over the death of her colleague Razan al-Najjar at the morgue in Khan Yunis hospital in the Gaza Strip on June 1, 2018

The Arab League condemned on Sunday the recent Israeli killing of a Palestinian paramedic, who was rescuing injured people in the Gaza Strip.

Israeli soldiers shot dead 21-year-old Razan al-Najjar near the border fence in Gaza on Friday, while she was treating injured Gaza protesters.

“This Israeli crime along with others are a new chapter in the Israeli series of terrorism that does not provide protection for medical teams and rescuers, pursues and targets journalists and executes them in cold blood,” said a statement by the Palestine and occupied Arab territories branch of the League.

It held the Israeli authorities responsible for Najjar’s murder, warning against the continuity of such “brutal practices” by Israeli troops.

Since late March, Israeli forces killed at least 120 Palestinians and wounded thousands during protests calling for the right of return to their homeland and ending the Israeli blockade imposed on Gaza since 2007.

The League called on the international community and international institutions, starting with the United Nations and its Security Council, to probe Israeli crimes and hold those responsible accountable.

Najjar’s murder is a grave violation of International Humanitarian Law and the Fourth Geneva Convention, it declared.

It condemned in this regard the Security Council’s ongoing inability to fulfill its pledges to the Palestinian people, singling out the United States for its veto of council resolutions.

The League stressed that “the continuation of the current American approach, in blocking any resolution that would stop the bleeding of innocent Palestinians will only encourage the Israeli side to continue its role in its unfair and abusive practices, in violation of international legitimacy and the relevant rules of international law.”

The statement also stressed the commitment to work to support the Palestinian cause and to protect the legitimate rights of the Palestinian people.

(Source / 04.06.2018)

Gaza Strip: 2,786 new births, 319 deaths in May

Palestinians mourn over the body of eight-month-old Palestinian baby Leila Anwar Ghandoour during her funeral in Gaza City on 15 May 2018

The Gaza Strip saw 2,786 new births in May while 319 people died, the Palestinian Ministry of Interior and National Security revealed yesterday.

The number of female births exceeded male births in Gaza’s various governorates, with 1,652 girls born making up 59 per cent of the total births, compared to 1,134 male births.

 Males made up 65 per cent of those who died in May, the civil registration authorities revealed.

More than 65 Palestinians were killed in one day in May as they protested against the opening of the US embassy in occupied Jerusalem. Israel used live ammunition and tear gas to disperse the unarmed protesters, killing many and wounding hundreds.

Read: Israel injures 55 journalists covering Gaza protests

(Source / 04.06.2018)

Assad Regime Confiscates Farmers’ Crops in Hama Province Under Law 10

Assad regime forces are confiscating agricultural crops in several villages in Hama province in the framework of the implementation of the recently adopted Law No. 10. The Syrian Coalition has earlier warned of the grave implications should the Assad regime puts the controversial legalization into force.

According to Smart News Network, members of the Assad regime’s military security branch and paramilitary troops, who are known as shabiha, brought harvesters and began harvesting agricultural crops in several towns and villages northwest of Hama, especially in the towns of Safsafiya and Tureimsa.

The Network quoted local sources as saying that Assad’s shabiha told residents of these towns that Law No. 10 allows them to confiscate all farmlands whose owners are absent, especially those living outside Syria.

The Coalition has earlier warned European countries and human rights organizations about the implications of Law No. 10, stressing that the Assad regime issued the law with the aim of consolidating the mass forced displacement and demographic change by seizing the properties of all those absent from the country.

The Coalition said that reconstruction of Syria must take place only after all the displaced people have returned and a comprehensive political transition has been reached. It called on everyone to stand against the new law which will cause Syrian civilians terrible injustice should the Assad regime puts in into force.

In late May, Human Rights Watch said that Assad regime has passed Law No.10 to allow itself to seize private property, displace residents, and discourage refugees from returning.

The New York-based group said that Law 10 empowers authorities to confiscate property without compensating the owners or giving them an opportunity to appeal. The law, which the Assad regime is promoting as an urban planning measure, will create a major obstacle to returning home for displaced residents

“Law 10 is a worrisome addition to the Syrian government’s arsenal of ‘urban planning laws’ that it has used to confiscate property without due process or compensation,” said HRW’s deputy Middle East director Lama Fakih.

“Countries and donors supporting reconstruction in Syria have a responsibility to consider the obstacles this law poses to returning for millions of displaced Syrians,” Fakih said.

(Source: Syrian Coalition’s Media Department / 04.06.2018)