Ramadan, maand van de Koran!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die met Zijn barmhartigheid de schepping niet aan haar lot heeft overgelaten, maar boeken heeft neergezonden en profeten heeft gestuurd als leidraad voor de mensheid. En alle lof zij aan Allah dat Hij ons heeft geëerd met het beste boek, de Koran, en de beste profeet, Mohammed, vrede zij met hem.

Ramadan is de maand van de Koran. In deze gezegende maand is het neerzenden van de edele Koran, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem begonnen. Allah zegt:
 
“De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid …” [2:185] 

Het veel aandacht besteden aan de Koran in deze gezegende maand was de gewoonte van onze profeet, zijn metgezellen en de moslims na hen. Ieder jaar, gedurende de Ramadan, nam Jibriel de Koran door met de profeet en in het jaar waarin hij overleed, deed hij dat twee keer.

De Koran is vanaf het moment van de openbaring, tot aan de dag van vandaag, ongeëvenaard gebleven. Allah heeft de Arabieren, welke bekend stonden om hun welbespraaktheid, in meerdere verzen uitgedaagd om met een gelijkwaardig boek te komen of slechts met een gelijkwaardig hoofdstuk. Allah zegt: 
 
“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig soerah voort …”  [2:23]
 
In een ander vers verduidelijkt Allah dat zij hier nooit toe in staat zullen zijn:
 
Zeg: “Al zouden de mensen en de djin’s (geesten) bij elkaar komen om met iets gelijkwaardig aan deze Koran te komen, dan zouden zij niet met iets gelijkwaardig kunnen komen. Al zouden zij elkaars helpers hierbij zijn.” [17:88]
 
Meer dan 14 eeuwen zijn verstreken en niemand is in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan! 
 
Beschermd boek
De Koran is vanaf het moment van openbaring, tot aan de dag van vandaag, onveranderd gebleven, omdat Allah waakt over Zijn boek. Allah zegt:
 
“Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (Koran) hebben neergezonden en voorwaar, Wij beschermen het.” [15:9] 
 
Trots
Dit boek is onze trots. Allah zegt:
 
“Wij hebben aan jullie een boek neergezonden waarin zich jullie trots bevindt, begrijpen jullie dan niet?” [21:10]
 
Het leven volgens en het handelen naar dit boek is de reden van trots en aanzien voor de moslims. 
 
Leiding, genezing en barmhartigheid 
Dit boek is voor de gelovigen leiding, genezing en barmhartigheid. Allah zegt:
 
Zeg: “hij (de Koran) is voor de gelovigen leiding en genezing.” [41:44]
 
In een ander vers zegt Allah:
 
“En Wij zenden de Koran als genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” [17:82]
 
Dit boek is genezing voor de lichamelijke ziektes én voor de ziektes die het hart kunnen treffen, zoals de ziekte van twijfels en de ziekte van excessieve lusten en begeerten. De Koran is tevens een remedie tegen verdriet en depressie.

Voeding ziel
Allah heeft dit boek ruh genoemd, wat ziel betekent. De Koran is namelijk de essentiële voeding van de ziel. Allah zegt:
 
“Wij hebben aan jou (Mohammed) een ‘Rúh’ geopenbaard …” [42:52]

Net zoals het lichaam haar voeding nodig heeft, zo heeft ook de ziel deze hard nodig.
 
Licht
Allah heeft dit boek licht genoemd. Allah zegt:
 
“Geloof in Allah en Zijn boodschapper en het licht dat Wij hebben neergezonden …” [64:8]
 
De Koran leidt de gelovige uit de duisternissen van onwetendheid en twijfels, naar het licht van kennis en zekerheid.

Beter en beter
De Koran nodigt niet alleen uit naar het goede, maar naar het betere. Allah zegt:
 
“Voorwaar, deze Koran leidt naar het betere …” [17:9]

Wie de leiding van de Koran volgt is daarom continu in verbetering, op alle aspecten van het leven.

Onderwerpen Koran
De Koran vertelt o.a. over de schepping van de mens, van de hemelen en de aarde, over de Grootheid van Allah en Zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen en dat Hij de Enige is Die het recht heeft om aanbeden te worden (Tawheed).

De Koran nodigt uit naar alle vrome eigenschappen, zoals vrijgevigheid, oprechtheid, loyaliteit, zachtmoedigheid en een goede omgang met de ouders en de echtgenote.

De Koran waarschuwt tegen al het slechte, zoals afgoderij (shirk), onrecht, gokken, alcohol, overspel en zedeloosheid.

De Koran vertelt over de Dag des Oordeels, over de zin van het bestaan, over de voorgaande volkeren en hun profeten, over het Paradijs en de daden die leiden naar het Paradijs, over het Vuur en de daden die leiden naar het Vuur. Dit allemaal op een manier die de gelovigen doet huiveren.

Koran lezen
“Uthmaan – moge Allah tevreden met hem zijn – zei: ‘Als jullie harten rein waren, zouden deze geen genoeg krijgen van (het reciteren van) het Boek van jullie Heer.” 

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het lezen van de Koran:
 
“Wie een letter leest van het boek van Allah heeft (als beloning) een hasanah, en elke hasanah wordt vertienvoudigd.” [Tirmidhi]
 
Voor degenen die in staat zijn om vlot de Koran te lezen, is het de bedoeling dat zij deze minimaal één keer uitlezen in de Ramadan. Maak een schema en je bent klaar.
 
Wie wat minder vlot de Koran leest, leest wat binnen zijn vermogen is. Degene die moeite heeft met het lezen van de Koran, heeft twee beloningen: een beloning voor het lezen van de Koran en een beloning voor de moeite, zoals dat in een overlevering staat.
 
Voor onze broeders en zusters die de Arabische taal niet machtig zijn, is het onderhand geen tijd om daar verandering in te brengen? Het leren van de Arabische taal is een investering waar jij jouw leven lang profijt van zult hebben. Moeilijk is het niet, het enige wat het vereist is een wil.

Tip
Misschien dat het een idee is voor degenen die niet in staat zijn om de Koran te lezen dat zij naar een recitatie van de Koran luisteren en vervolgens met bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran meelezen, zodat ook zij in deze gezegende maand met de Koran bezig zijn.

Nog een tip: zet de smartphone af en toe uit als je werkelijk van deze gezegende maand wil profiteren met rust en aanbidding.

Beste broeders en zusters

We leven in een tijd waarin de Koran nauwelijks meer deel uitmaakt van het leven van een moslim. Als er al een exemplaar thuis ligt, dient dit enkel als decor.

De jongeren verkiezen, uit onwetendheid, het luisteren naar muziek boven het luisteren naar prachtige recitatie’s van de Koran, die overal online te vinden zijn. Geobsedeerd, of beter gezegd, gehypnotiseerd als ze vandaag de dag zijn door muziek dat in werkelijkheid niet meer is dan onzinnig geschreeuw en promotie van zedeloosheid, schaamteloosheid en vulgair taalgebruik. Muziek dat met de dag grover en eerlozer wordt en toch blijven onze jongeren trouwe luisteraars. 

Het dagelijks uren bezig zijn met het lezen van berichtjes hier en daar op Whatsapp, Facebook e.d. weerhoudt ons van het lezen van dit geweldig boek.

En dan klagen dat we ongelukkig zijn en dat we ons niet goed voelen? We keren de bron van ons geluk de rug toe en dan verwachten we gelukkig te zijn? Allah zegt:

“Wie Mijn Leiding volgt zal niet dwalen en ook niet ongelukkig zijn. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: er zal dan voor hem een benauwd leven zijn” [20:123-124] 

Dat is precies wat velen vandaag de dag ervaren: een benauwd leven.

In een van de smeekbedes, die een remedie is tegen depressie, staat de Koran centraal. De profeet vrede zij met hem was gewoon om te zeggen:

“O Allah laat de Koran rust en blijdschap voor mijn hart zijn, en licht in mijn borst, en mijn verdriet en zorgen doen verdwijnen.” [Ahmed]

De Koran en het leven naar de richtlijnen van de Koran is wat ons geluk zal brengen in dit leven en in het hiernamaals. Het dagelijks lezen van de Koran, al is het slechts een pagina, zegent het leven, opent deuren naar het goede en doet vele problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

Moge Allah ons allen doen terugkeren naar de Koran en deze rust en blijdschap voor onze harten laten zijn en onze zorgen en verdriet ermee doen verdwijnen. 

(Source: Kennisviamail.nl / 31.05.2018)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *