Alabdah Demands Firm International Stance on Assad’s Forced Recruitment of Detainees

President of the Syrian Coalition Anas Alabdah said that the Assad regime has freed prisoners on condition that they join its forces upon their release, citing reports from Adra Central Prison near Damascus.

“The Syrian National Coalition is deeply concerned by those reports and calls on the international community, particularly the U.N. Special Envoy and his team, to take a firm stance of the regime’s hideous manoeuvres and blackmail tactics it typically uses with regards to the issue of detainees,” Alabdah told Reuters on Friday.

“Preliminary reports indicate that between 100-150 prisoners have been released under this arrangement but taken directly to the front lines in Aleppo and Qamishli,” Alabdah added.

Alabdah pointed out that those released were not political prisoners but mostly criminal convicts, especially those jailed for drug crimes.

(Source: Syrian Coalition + Reuters / 11.06.2016)

De Palestina Papers Deel 19

Het recht op zelfverdediging

Palestina

Afgelopen week was de verontwaardiging weer heel groot, want er was zogenaamd een aanslag gepleegd door 2 Palestijnen in een restaurant in Tel Aviv. Hierover schreef ik reeds een column ( http://khamakarpress.com/2016/06/10/wat-waren-we-weer-verontwaardigd/). Vooraf betreur ik het dat er doden zijn gevallen, maar er moet wel onmiddellijk bij gemeld worden dat de (inter)nationale verontwaardiging alleen maar openbaar wordt gemaakt, als de slachtoffers Israëliërs zijn, Palestijnen worden niet zo behandeld. Hypocrisie ten top.

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden, is: hebben de Palestijnen het recht op zelfverdediging, het recht op verzet? Of moeten ze alles maar over hen heen laten komen, de moorden op kinderen, op jongeren, het onteigenen van huizen en land, de bezetting die al duurt vanaf het begin dat de zionisten het groene licht kregen (zie De Palestina Papers, deel 2: ‘Balfour en de kapitale blunder’) om zich te vestigen in het gebied dat behoorde tot de Palestijnen? Moeten de Palestijnen zich naar de slachtbank laten leiden, want dat is wat Tel Aviv aan het doen is. En de pro-Palestina media spreken over “ethnic cleansing” maar de midstream media spreken over het recht tot zelfverdeding van Tel Aviv.

Moordmachine
Maar kijk eens naar het zogenaamde conflict. Tel Aviv zet groots in als ze in de aanval gaat met alle moderne snufjes op het gebied van oorlogvoering. Alles wat er op de markt te koop is voor oorlogvoeren, is beschikbaar voor de militairen van Tel Aviv en is uitgetest op Palestijns grondgebied tegen de Palestijnse bevolking.

De site van www.grenzeloos.org  schreef op 1 augustus 2014 over de oorlog van 2014 tegen de Palestijnen: Het nieuws uit Gaza vult ons met walging en woede. Wat in de media nog vaak een ‘conflict’ of een ‘oorlog’ genoemd wordt, is niets van dit alles. Het Israëlische leger, veruit de machtigste moordmachine in de regio, onderwerpt de gehele bevolking van Gaza aan collectieve bestraffing.

Dit is geen bestraffing voor raketten of voor de moord op drie Israëlische tieners – Hamas nam een staakt-het-vuren in acht en er is nog geen bewijs wie er verantwoordelijk is voor de dood van de drie Israëli’s. Het Israëlische leger straft de bevolking van Gaza omdat zij weigeren zich over te geven, omdat zij weigeren hun recht op verzet op te geven.”

De bezettende macht gaat elke keer uit het hoofd om de Palestijnen te straffen; dat was bij de oorlog in 2014 maar ook deze keer na de aanslag in Tel Aviv. De zionistische leiding gaat altijd uit van een collectieve bestraffing van het Palestijnse volk en kijkt daarbij nergens na, of het nu Ramadan is, of dat bepaalde families zonder een dak boven het hoofd komen te zitten, het maakt de regering in Tel Aviv helemaal niets uit. Er moet gestraft worden en daarbij zoveel mogelijk Palestijnen geraakt worden (“collective punishment”). Want Tel Aviv weet hoe ze moet straffen en wat ze in moet zetten om dit uit te voeren; namelijk zoals de site grenzeloos.org al aangaf, als een moordmachine.

Verdediging
Heeft het Palestijnse volk het recht om zich te verdedigen tegen de inhumane bezetting die nu al jaren aan de gang is?

Volgens de site www.grenzeloos.org  hebben de Palestijnen het recht tot zelfverdediging: “Al decennialang hebben de Palestijnen concessies gedaan en worden zij onderworpen aan dodelijk geweld en dagelijkse onderdrukking door checkpoints, de ‘afscheidingsmuur’, willekeurige arrestaties et cetera. Een volk dat onderdrukt wordt heeft het recht zich te verzetten – vreedzaam en gewapend.”

Aangegeven wordt dat de Palestijnen concessies hebben gedaan en elke dag aanlopen tegen een muur van dodelijk geweld en onderdrukking door checkpoints, de muur en willekeurige arrestaties.

Ook op de site www.wijblijvenhier.nl  heeft hier een mening over: Elk gewapend verzet van de Palestijnen wordt direct en keihard afgekeurd, terwijl Israël, de bezetter, wegkomt met de ene operatie na de andere die duizenden levens heeft beëindigd. Het geweld van Israël wordt simpelweg gezien als zelfverdediging en van de Palestijnen wordt een soort passieve Ghandi houding verwacht, terwijl zij totaal zijn overgeleverd aan het geweld van de bezetter. Dit heeft alles te maken met het feit dat de bezetting, op geopolitiek niveau, volledig is geaccepteerd, terwijl deze volgens alle VN-Resoluties in strijd is met het internationaal recht.”

Deze site is van mening dat het verzet wat de Palestijnen uitvoeren, direct en keihard door de internationale gemeenschap wordt afgekeurd, terwijl de bezettende macht elke keer weer wegkomt met elke aanval op Palestijnen en dat de internationale gemeenschap dit gewoon goedkeurt. Belangrijk hierbij is nog te melden dat de bezetting goedgekeurd wordt door de meeste landen, aangezien ze niets of nauwelijks wat doen om een einde te maken aan de bezetting van een heel volk.

Daarbij komt dan nog dat door de zionistische propaganda machine Hamas wordt gezien als de duivel die vernietigd moet worden. De site www.wijblijvenhier.nl: “Het is een democratisch gekozen partij, die door het westen buiten de geopolitieke arena is gezet. Hamas is bij voorbaat de dader, een dader die zich ‘verstopt’ achter de bevolking. Elk verzet vanuit Gaza wordt bestempeld als aanval of aanleiding tot geweld, en dus worden bommen die op Gaza terechtkomen gezien als zelfverdediging van Israël. Een potsierlijke en belachelijke omdraaiing van zaken; Israël is immers de bezetter, en niet de Palestijnen.”  

Mijns inziens heeft het Palestijnse volk het recht om zich te verdedigen tegen onbeschofte aanvallen gelanceerd door het regime van Tel Aviv. Echter het is zo dat de Palestijnen (bijna) niets hebben om zich te verdedigen: raketten zijn er nauwelijks en als ze er al zijn, zijn ze van een mindere kwaliteit dan die van bezetter. De jongeren hebben het gevonden in het gooien met stenen, maar is dat nu iets om deze jongeren van de straat te maaien? Want elke zogenaamde bedreiging voor een bezettende soldaat wordt zonder vragen te stellen doodgeschoten. Als er geen bewijs is van een gerichte aanval, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van het ‘aanpassen van het bewijs’ of met andere woorden: er zijn bewijzen dat de soldaten bewust messen hebben neergelegd bij vermoorde jonge Palestijnen.

Juridisch bekeken
Onder het internationaal recht vallen het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten. Volgens de site www.driesvanagt.nl : “Terwijl de mensenrechten zowel in vredes- als oorlogstijd gelden, is het humanitaire oorlogsrecht alleen van toepassing tijdens gewapende conflicten. Bij het humanitaire oorlogsrecht zijn vooral twee verdragen van belang: het Vierde Haagse Verdrag van 1907 en de Vierde Conventie van Genève van 1949. Het Vierde Haagse Verdrag heeft betrekking op de wijze van oorlogvoering, de Vierde Conventie van Genève op de bescherming van burgers tijdens oorlog en bezetting.
Er is internationale consensus dat beide rechtsbronnen van toepassing zijn op de bezette Palestijnse gebieden: het Vierde Haagse Verdrag omdat Israël effectieve militaire en administratie controle over de Palestijnse gebieden uitoefent, de Vierde Conventie van Genève omdat Israël feitelijk de functies van een regering in deze gebieden uitoefent … Het Vierde Haagse Verdrag verbiedt een bezettende mogendheid om permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij deze militair noodzakelijk zijn (in de enge zin van het woord) of worden aangebracht in het belang van de lokale bevolking die onder bezetting leeft. De nederzettingen die Israël vanaf 1967 op grote schaal in de Palestijnse gebieden heeft gebouwd, zijn echter een permanente verandering die militair niet noodzakelijk is en die niet in het belang is van de lokale Palestijnse bevolking .. De Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende mogendheid om delen van zijn eigen burgerbevolking over te brengen naar bezet gebied (artikel 49). De vestiging van honderdduizenden Israëlische kolonisten in de bezette gebieden, gestimuleerd en gesubsidieerd door opeenvolgende Israëlische regeringen, is onmiskenbaar een ernstige schending van deze conventie.
Deze schendingen vergrijpen zich aan het basisprincipe van het humanitaire oorlogsrecht: dat militaire bezetting van tijdelijke aard dient te zijn.
Van wezenlijk belang zijn in het humanitaire oorlogsrecht voorts de principes van ‘onderscheid’ en ‘proportionaliteit’: burgers mogen nooit het doelwit van aanvallen zijn en schade die wordt toegebracht moet in verhouding staan tot het militaire voordeel dat ermee wordt behaald. Ook deze principes zijn en worden stelselmatig door Israël geschonden, met catastrofale gevolgen voor het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking.
Voor het welzijn van de Palestijnse burgers is Israël als bezettende mogendheid verantwoordelijk, aangezien de Palestijnen – vanwege de bezetting – vitale overheidstaken niet zelf kunnen vervullen.”

Met deze bloemlezing van de site van Dries van Agt wordt duidelijk aangegeven dat het regime van Tel Aviv zich niet houdt aan enig internationaal recht, waarbij het bij schendingen van de mensenrechten nog verder gaat.

Duidelijk wordt er door vele individuele personen en internationale organisaties aangegeven hoe Tel Aviv alles schendt wat mogelijk is, maar dat er tevens geen enkele stap wordt gedaan om hier iets tegen te doen. Internationaal worden geen economische acties ondernomen, sterker nog de Verenigde Staten breidden de militaire hulp aan Tel Aviv alleen maar uit. Tevens geeft vadertje Rutte steeds maar aan dat het regime in Tel Aviv de enige democratische staat in het Midden Oosten is. Maar dan wel een die als een Rambo moordmachine in Palestina te keer gaat.

Palestijnse verdediging
Natuurlijk zullen er mensen zijn, die het niet met me eens zijn, het goede recht van die mensen. Maar ik ben van mening dat de Palestijnen het recht op verdediging hebben en dat ze hun land mogen verdedigen tegen onbeschofte moordaanvallen door het regime van Tel Aviv.
Ja, daarbij zullen doden en gewonden vallen, maar wordt het niet eens tijd dat de bezetting van het mooie Palestijnse land tot een einde komt en dat de Palestijnen hun eigen land hebben waar ze zelf over kunnen beslissen en niet elke dag maar verantwoording af moeten leggen aan een bezettende macht?

© KhamakarPress

Israel’s military offensives and siege force Gaza children to work

Palestinian children wait to receive travel permits to travel through the Rafah crossing

Palestinian children wait to receive travel permits to travel through the Rafah crossing

Dozens of Palestinian children across the Gaza Strip have been obliged to leave school in order to go to work and help their family finances because their fathers have been killed during Israeli offensives or are unemployed as a result of the Israeli-led siege. A report by AFP refers to 11 year-old Walid Maaruf and 12 year-old Ibrahim Ghaben. Both were once good students but left school after their fathers lost their jobs.

Around half of Gaza’s 1.9 million inhabitants live beneath the poverty line, with 80 per cent surviving on humanitarian aid, according to the latest statistics quoted by AFP. Unemployment has risen dramatically to 45 per cent – one of the highest rates in the world – forcing many children to become family bread-winners.

Palestinian statistics show an increase in child labour over the past five years, with an estimated 9,700 children aged between 10 and 17 now working across the coastal enclave. “My father is unemployed,” said Ibrahim Ghaben. “He used to gather stones and scrap metal… but now I work.” Ibrahim works for between six to 12 hours a day for 20 shekels ($5) in order to help the nine members of his family.

Mahmoud Rabee is 13; his father and two of his family members were killed during one of Israel’s military offensives on the Gaza Strip. He told AFP that he earns 15 shekels, less than $3, by selling hairdressing accessories. “I buy the goods from the wholesalers, put them on my small cart and go to the parks and the beach to sell them,” he explained. “Sometimes, people do not buy things, but give me something to help because they know that I am an orphan.”

Although Palestinian law bans children under 15 from working, according to Iyad Abu-Hujayr of the Palestinian Centre for Democracy and Conflict Resolution, “It is rarely applied.”

Thousands of children in Gaza have been orphaned by the Israeli attacks on the Gaza Strip over the years. After the Israeli offensive in 2014, the UN estimated that all of Gaza’s 900,000 children had been traumatised by the violence and are in need of psycho-social support.

(Source / 11.06.2016)

Israel cuts off water supplies to Palestinians in north West Bank

RAMALLAH, (PIC)– Israeli water company Mekorot on Thursday cut water supplies to some areas in the northern West Bank without prior notice, the Palestinian Water Authority (PWA) said. PWA also said in a press statement that the northern towns of the West Bank especially in Salfit and Jenin were mostly impacted after the move by Mekorot. The Authority denounced the Israeli company’s move especially that it came during the holy month of Ramadan. The PWA said it is working to contact Mekorot, but is yet to receive a response. Salfit Municipality has warned of a water crisis in Salfit after Mekorot’s decision to decrease 60% of water supplies allocated for the city. The Municipality called on local residents to decrease water use. Israelis, including settlers, have access to 300 liters of water per day, according to the Emergency Water, Sanitation and Hygiene group (EWASH), while the West Bank average is around 70 liters, below the World Health Organization’s recommended minimum of 100 liters per day for basic sanitation, hygiene and drinking.

(Source / 11.06.2016)

Israeli forces destroy house of 15-year-old Palestinian prisoner

Ten family members lived in the house became homeless

Israeli occupation forces destroyed on Saturday at dawn family house of Palestinian child in Israeli jails, sending ten family members homeless.

Israeli judges insisted that the family house must have been destroyed although there was no evidence that the family knew about the claimed beforehand that their son accused of

Days of Palestine, West Bank -Israeli occupation forces destroyed on Saturday at dawn family house of Palestinian child in Israeli jails, sending ten family members homeless.

Palestinian witnesses said that a large number of Israeli occupation forces stormed tonight the Palestinian village of Beit Amra in the West Bank city of Al-Khalil and destroyed the house of the family of the Palestinian boy in Israeli jails Murad Edis, 15.

An Israeli military court had convicted Edis of alleged attacking a female Israeli settler in the illegal Jewish settlement of Otniel. However, the boy’s layer said that he was not given the chance to defend himself.

The boy’s family completely denied that he had carried out an attack against a settler, stressing that the boy was at home when the meant attack took place.

“My son was arrested at his home two days after the attack,” the father said. “He did not leave the house for several days during that time,” he stressed, noting that was the time of Murad’s school holiday.

Israeli media reported that the Israeli High Court of Justice approved the demolition of the home in the West Bank village of Beit Amra earlier this month, rejecting a petition by the boy’s family that they were not involved in the alleged attack.

Claiming that Murad carried out the attack, the Israeli judges insisted that the family house must have been destroyed although “there was no evidence that the family knew about the incident beforehand.”

(Source / 11.06.2016)

Palestinian prisoner is dying inside Israeli jails

Al-Sayeh suffers from several serious diseases and was kidnapped during the trial of his wife

Palestinian Prisoner Bassam al-Sayeh, 43, is currently fighting death inside Israeli occupation jails, wife Mona al-Sayeh said on Saturday.

The Palestinian Prisoner Committee has previously said that Al-Sayeh “may die at any moment,” after his health had deteriorated

Days of Palestine, West Bank -Palestinian Prisoner Bassam al-Sayeh, 43, is currently fighting death inside Israeli occupation jails, wife Mona al-Sayeh said on Saturday.

Bassam, who suffers from bone marrow, blood cancer, serious lung inflammation, osteoporosis and muscle atrophy in his heart, is immediately in an urgent need for a pacemaker implantation surgery to save his life.

Mona said that her husband is currently fighting death inside the Israeli jails due to the Israeli policy of deliberate medical negligence.

The Palestinian Prisoner Committee has previously said that Al-Sayeh “may die at any moment,” after his health had deteriorated.

Bassam war kidnapped by the Israeli occupation forces on October 8 and sentenced to 20 years in Israeli prison.

He is a former prisoner who has spent several years in Israeli jails and was recently kidnapped during the trial of his wife Mona, who was kidnapped in last April and served seven months in administrative detention.

Amjad al-Sayeh, Bassam’s brother, has also been held in Israeli custody since 2002 and is serving a 20-year-sentence.

(Source / 11.06.2016)