Wat waren we weer verontwaardigd

Onze politici struikelden weer over elkaar heen – vooral rechts – om voor de microfoon aan te kunnen geven dat men verontwaardigd was over de aanslag in een restaurant in Tel Aviv. Verontwaardigd omdat twee Palestijnen zogenaamd in het rond gingen schieten nadat ze in het restaurant hadden gegeten. Saillant detail hierbij is dat ze niet dood geschoten werden, maar gewond. Een Palestijns meisje dat een checkpoint nadert en niets begrijpt van wat er gezegd wordt, wordt meteen neergemaaid.

Verontwaardigd over deze aanslag? Maar ik heb onze politici nooit gehoord op het moment dat er vanaf 3 januari 2009 zesentwintig mensen van de familie Al Samouni stelselmatig zijn vermoord. Zesentwintig mensen uit een familie uit Gaza, waaronder 10 kinderen en 7 vrouwen. Maar ja het zijn Palestijnen en het kabinet Rutte en (een groot deel van) de oppositie wil maar over een ding praten: twee-staten-oplossing, waarbij Tel Aviv alle eisen mag stellen en de Palestijnen de handtekening bij het kruisje mogen zetten.

Verontwaardigd over deze aanslag? Maar hebben onze politici zich ook druk gemaakt toen bekend werd dat er sinds het begin van dit jaar 250 minderjarigen opgepakt en opgesloten werden in de Ofer militaire gevangenis? Het oppakken van jongeren gaat onverwijld door; alleen deze maand zijn er 37 opgepakt en opgesloten in secties 17 en 18, die speciaal zijn voor minderjarigen. Op dit moment zitten er 183 Palestijnse jongeren gevangen.

Gevangen jongere

Verontwaardigd over deze aanslag? Weten onze politici niet, dat Tel Aviv 100 keer harder ‘terug slaat’ na een Palestijnse poging en dat alleen maar doen als cumulatieve straf voor de hele Palestijnse gemeenschap? Ook deze keer heeft de zionistische bezetter besloten om op een grote manier de Palestijnen te treffen en wel nu de gehele gemeenschap. Tel Aviv besloot om 83.000 reisvergunningen van Palestijnen in te trekken; vergunningen die nodig zijn om bij familie op bezoek te gaan tijdens Ramadan.


Verontwaardigd over deze aanslag? Is het bij onze politici ook bekend, dat Tel Aviv onmiddellijk is begonnen met het plannen van het vernietigen van de familiewoning van de zogenaamde Palestijnse aanvallers? Mensenrechtenorganisaties noemen dit gewoon collectieve bestraffing. Vraag me af of onze politici dit ook zo zien.


Verontwaardigd over deze aanslag? Hebben onze politici ook door, dat het stelen van Palestijns land elke dag onverminderd doorgaat? Elke dag worden vergunningen uitgegeven om weer huizen te bouwen in, maar ook buiten illegale nederzettingen. Palestijns land wordt gewoon onteigend om daar te bouwen of gewoon militair terrein van te maken.


Verontwaardigd over deze aanslag?  Is het bij onze politici al doorgedrongen dat Palestina bezet is door de zionisten uit Tel Aviv? Palestijnen uit Gaza kunnen geen kant uit en zijn afhankelijk van de momenten dat Tel Aviv of Cairo het fatsoen krijgen om weer eens een dag een overgang open zetten.


En dan is er nog niet gesproken over een tekort aan water, elektriciteit, infrastructuur die constant vernietigd wordt door de bezettende macht (kijk naar luchthaven en de haven van Gaza), materialen die nodig zijn om weer een beetje leven op te bouwen, medische hulp en werk.


Vind u het gek dat er een opstand tegen de bezettende macht optreedt? In de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders die optraden tegen de bezetters. Deze helden werden verzetsstrijders genoemd. Onze politici zien echter hetzelfde wat de Palestijnen doen (verzet tegen de bezettende macht) niet als een verzetsstrijd tegen de bezetters. Waar ligt het verschil?


Onze politici zijn horende doof en ziende blind en kijken bewust de andere kant uit als het gaat om het lijden van de Palestijnen. Palestina staat niet met Kapitale Letters in de agenda van de regering, niets meer dan iedereen dwingen tot onderhandeling tot een twee-staten-oplossing waarbij vooraf de Palestijnen de verliezers zullen zijn. Eisen die de Palestijnen hebben – zoals grenzen pro 1967, nederzettingen overdragen aan de Palestijnen, onmiddellijke opheffing bezetting, alle politieke gevangenen moeten vrijgelaten worden, elke vorm van bezetting moet worden verwijderd (zoals muur, checkpoints, etc.), Hamas moeten worden beschouwd als een volwaardige partner binnen het politieke proces, tevens moeten er onderhandelingen worden gestart voor de geleden schade – zullen niet mee worden genomen en zeker niet door onze politici worden ondersteund.


Neen, luister naar vader Rutte die nog steeds met zijn welbekende-alle problemen-weg-wuivende lach durft te zeggen dat Tel Aviv de enige democratie in het Midden Oosten herbergt.


Man, doe eens normaal.


© KhamakarPress

Voor meer informatie over Palestine, kijk eens een keer www.khamakarpress.com

One thought on “Wat waren we weer verontwaardigd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *