Zo start je de vastende dag!

[Ramadanbericht nr 5]

Morgen, 18 juni, is de eerste dag van de gezegende maand Ramadan. Dit houdt in dat de intentie voor het vasten van Ramadan vóór aanvang van fajr (ochtendgebed) moet zijn genomen, vanwege de volgende overlevering:

Wie geen intentie voor het vasten heeft vóór fajr, zijn vasten is niet correct. [Bayhaqi]

Het nemen van de intentie is geen ingewikkelde handeling. De intentie houdt in dat jij vastberaden bent om de volgende dag te vasten. En dat ben je, want wanneer iemand jou zou vragen of je morgen vast, dan zou je direct antwoorden: ‘natuurlijk!’ Dit duidt erop dat jouw intentie gewoon aanwezig is. 

Vraagstuk:
Moet deze intentie dagelijks voor iedere dag afzonderlijk worden genomen of volstaat de intentie, om de hele maand te vasten, aan het begin van de maand?

Antwoord:
De geleerden verschillen hierover in mening, o.a. de grote geleerde shaych al-‘Uthaimeen moge Allah hem genadig zijn, neigt naar de mening dat de intentie aan het begin van de maand volstaat. Wellicht dat deze de sterkste mening is.

Wel moet daarbij in acht worden genomen dat degene die het vasten heeft verbroken, vanwege bijvoorbeeld ziekte, reis of menstruatie, zijn intentie moet vernieuwen indien hij of zij de volgende dag weer van plan is om te vasten.

De sahoer
Het valt onder de manieren van het vasten om de vastende dag metsahoer (ochtendmaaltijd ) te starten. Dit was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem en zijn metgezellen. De profeet vrede zij met hem zei: “Nuttig de sahoer, want de sahoer is gezegend.” [Bukhari] En hij zei: “Nuttig de sahoer, ook al is het slechts een beetje water.” [ibn Hibbaan]

De profeet heeft in een overlevering het eten van dadels als sahoer geprezen, het is daarom aanbevolen om ook dadels te nuttigen met de sahoer.

Degene die de sahoer nuttigt, dient dit te doen met de intentie van het navolgen van de sunnah van de profeet vrede zij met hem, zodat dit een aanbidding is en hij hiervoor wordt beloond.

Uitstellen
De sunnah van sahoer is om deze uit te stellen tot aan het einde van de nacht, vlak vóór fajr aanbreekt. Dus als je bijvoorbeeld aan een kwartier genoeg hebt voor de sahoer, nuttig je deze een kwartier vóór fajr.

Van de voordelen van het nuttigen van sahoer kort vóór fajr, is dat je het fajrgebed tijdig verricht, vóór zonsopgang. Beter kan je de dag niet beginnen!

Ook is de tijd van sahoer een gezegende tijd voor smeekbede en het vragen van vergiffenis. Allah heeft zijn vrome dienaren geprezen in de Koran voor het feit dat zij Hem op dat tijdstip vergiffenis vragen. Allah zegt:

“En in de ashaar (tijd vóór fajr) vragen zij om vergiffenis.” [51:18]

Het kwartier of langer voor tijd stoppen met eten, ook wel aangeduid op sommige gebedskalenders met imsak, wordt door de geleerden als een innovatie (bid’ah) beschouwd en als overdrijven in het geloof. Je mag eten totdat fajr aanbreekt.

Beste broeders en zusters:
Weet dat het bereiken van deze gezegende maand op zich een grote gunst is. Hoeveel van onze jonge broeders en zusters dachten er deze maand gewoon bij te zullen zijn, maar is de dood tussenbeide gekomen. 

Hoe graag zouden zij één dag van deze gezegende maand willen meemaken om wat hasanaat te verzamelen. Wellicht dat deze hasanaat het verschil zullen maken op de Dag des Oordeels. En wij? Wij hebben de mogelijkheid om met Allah’s wil heel de gezegende maand in aanbidding door te brengen, maar laten ons afleiden door …? Door onnozele zaken die nooit afwegen tegen het belang van het verrichten van goede daden om in het hiernamaals tot de succesvollen te behoren.

Beste broeders en zusters:
Allah zegt:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld zoals het ook degenen vóór jullie verplicht is gesteld opdat jullie Allah zullen vrezen. (het vasten is slechts) Een beperkt aantal dagen.” [2:184]

We vasten een maand, maar in werkelijkheid zijn het slechts een beperkt aantal dagen, voor je het weet is deze mooie maand weer voorbij!

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende maand en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

 

Zo eindig je de vastende dag!

[Ramadanbericht nr 6]

De sunnah is om het vasten direct te verbreken zodra de zon is ondergegaan en de tijd van het magrebgebed is binnengetreden. De profeet vrede zij met hem zei: “Het gaat goed met de mensen zolang zij haast maken bij het verbreken van het vasten.” [Bukhari]

Die goedheid is er omdat zij de sunnah van hun profeet vrede zij met hem volgen door het vasten direct te verbreken. 

Dadels
Een andere sunnah is om het vasten te verbreken met dadels en als die niet aanwezig zijn, dan met water:

Anas, metgezel van de profeet, overlevert dat de profeet vrede zij met hem zijn vasten verbrak vóór dat hij magreb bad met rotab (dadels die nog wat rauw zijn). Als die er niet waren dan met gewone dadels, en als die er niet waren, nam hij wat slokjes water. [Abu Dawoed]

Het is ook veel beter voor de maag om met dadels te beginnen, te rusten en dan later verder te gaan met andere eten.

Vreugde
In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem: 

“Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.” [Bukhari]

De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. De tweede vreugde is wanneer hij zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn beloning is. Moge Allah ons die tweede vreugde schenken net zoals Hij ons de eerste vreugde schenkt.

Een ander gegeven wat de gelovige verheuging brengt, is dat Allah met elkeiftaar gelovigen van het Vuur bevrijdt (iftaar is de maaltijd waarmee het vasten wordt verbroken). De profeet vrede zij met hem zei: 

“Allah bevrijdt ten tijde van elke iftaar (gelovigen van het Vuur). [ibn Maajah]

Degene die Allah van het Vuur bevrijdt, zal dit nooit betreden. Moge Allah ons tot één van hen doen behoren.

Anderen voorzien van iftaar
Ook is het sterk aanbevolen om de vastende te voorzien van eten waarmee hij zijn vasten verbreekt. De profeet vrede zij met hem zei:

Wie een vastende te eten geeft, heeft dezelfde beloning als hij zonder dat het de beloning van de vastende (die te eten is gegeven) vermindert. [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door jouw huisdeur gesloten te houden voor familie, vrienden en met name: onze bekeerde broeders en zusters. Dit is de maand van vrijgevigheid en samenhorigheid!

Beste broeders en zusters:
Gedenk wanneer je het vasten verbreekt en jij het water door je aderen voelt stromen, Allah’s gunst op jou. Een glas water dat totaal geen waarde heeft in onze ogen, maar in werkelijkheid heel veel waard is.

De bekende kalief Haaroen ar-Rachied stond aan het hoofd van het islamitische kalifaat eeuwen geleden. Zijn heerschappij reikte van het westen tot het oosten.

Op een dag was deze machtige en rijke kalief omringd door geleerden, en hij hield ervan om geadviseerd te worden. 

De kalief had een glas water in zijn hand en net toen hij wilde drinken, zei een van de geleerden tegen hem: 

“Momentje O leider der gelovigen, stel dat u hevige dorst heeft en dit glas water u wordt ontnomen, met hoeveel van uw bezittingen zou u het glas water kopen?”

Na even nadenken antwoordde de kalief: “Met de helft van al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “Gaat u gang”, waarop de kalief het glas leegdronk.

Vervolgens vroeg de geleerde: “Stel dat dit glas water wat u heeft gedronken uw lichaam niet wil verlaten, hoeveel van uw heerschappij en bezittingen zou u afstaan om dit water er weer uit te krijgen?”

Na even nadenken antwoordde hij: “Met al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “O leider der gelovigen, uw gehele rijkdom is niet meer waard dan een glas water!”

Hierop moest de kalief huilen.

Ten tijde van de iftaar nemen we plaats aan een tafel bedekt met al datgene wat ons hart begeert. Dat glas water zien we niet eens staan. Zo gaan we om met de meeste gunsten van Allah. We genieten ervan zonder stil te staan bij Degene die ons ervan voorziet, laat staan dat we Hem dankbaar zijn.

Al gelijk na het nuttigen van een uitgebreide iftaar zijn velen van onze broeders en zusters Allah ondankbaar en ongehoorzaam door het magrebgebed te verzuimen.

Weet dat er een dag zal komen waarop we zullen worden gevraagd over de genietingen en of wij Allah daar dankbaar voor waren. Allah zegt:

“Jullie zullen die dag (Dag des Oordeels) ondervraagd worden over de genietingen.” [102:8]

 
Abulfadl.
Student aan de Universiteit van Medina, Saudi Arabië.

1 Ramadan 1436 / 18 juni 2015 

Syrian Coalition Sets Up Fact-finding Committee to Investigate Tal Abyad Events

The Syrian Coalition’s political committee decided to form a fact-finding committee to look into reports of ethnic cleansing in the town of Tal Abyad and the surrounding villages during a meeting held on Thursday.

The committee is composed of a number of political committee members, representatives from the Interim Ministry of Justice, Kurdish human rights organizations, civil society organizations and rights groups.

The fact-finding committee will arrange meetings with the displaced and affected to find out the reasons behind their displacement, to see if they want to return to their homes and to study ways to help them return to their homes.

The committee will visit the town of Tal Abyad and the surrounding villages, particularly the villages where cases of displacement have been reported. It will meet with active parties in the area to discuss finding a solution to the problem.

(Source: Syrian Coalition / 18.06.2015)

35 prisoners released in Gaza on occasion of Ramadan

KHAN YOUNIS, (PIC)– The interior ministry’s general administration of correction and rehabilitation centers in the Gaza Strip on Thursday released 35 prisoners on the occasion of the holy month of Ramadan.

The detainees were released from a detention center in Khan Younis.

Officer Basel al-Faluji, director of the Khan Younis correctional center, said the release of those detainees was based on the prison regulations, which stipulate the release of those who have spent two thirds of their prison terms and showed good conduct.

(Source / 18.06.2015)

Israel to file civil and criminal lawsuits against BDS activists

.

PNN/ Bethlehem/
The newly assigned Israeli Justice Minister, Ayelet Shaked is reportedly preparing to file lawsuits against the international BDS (Boycott, Divest, Sanction) movement which caused economic, academic and worldwide damage to Israel.

According to the Times of Israel website, Ministry officials believe that legal circumstances present the option of suing activists with civil and criminal law suits for damaging Israeli trade, calling them “discriminatory and racist.”

The website added that Shaked was said to be putting together a plan of action and has already instructed that the number of positions in the international department be doubled so that it can push ahead with the program as soon as possible.

Shaked’s recent initiative is in keeping with statements made earlier this month by Education Minister Naftali Bennett, the leader of her Jewish Home party, who said, “Let it be clear to any company or organization that’s considering boycotting us: We will hit back. We will attack our attackers. We will boycott our boycotters.

Shaked last year called on Israel killing Gaza’s children  and mothers, saying that “They have to die and their houses should be demolished so that they cannot bear any more terrorists.”

Last week, The seventh Israeli channel reported fears of PA stepping up BDS activities against Israel, before filing lawsuits in the international criminal court on 25 June to hold it accountable for crimes in Gaza and the West Bank.

Walid Assaf, the chairman of the Commission Against the Wall and Settlements, said through international media that the PA will have no choice but intensify BDS against Israel on an international level, to stop settlement expansion.

During the past weeks, Israeli officials launched a war against the (BDS) movement, especially after the French telecommunications giant, Orange, announced intentions to pull out from Israel, before rescinding from its statements.

Channel Ten at the same time explained that Israel has already begun to feel the effects of the potential damage to the Israeli economy, and an Israeli official warned that the government had run out of ways to combat the BDS threat.

Israeli president, Reuven Rivlin at the end of May warned that the Palestinian push towards Boycott, Divestment and sanctions against Israel in international universities and Footbal Fédération Internationale de Football Association (FIFA) was a strategic threat to Israel.

BDS calls for an international boycott of Israel based on its policies in the West Bank, Gaza and Jerusalem.

The campaign thrived after last summer’s Israeli offensive on Gaza, which killed over 2,200 Palestinians, most of them children and civilians, and injured at least 11,000 people. The aggression turned tables against Israel and exposed war crimes that were strongly condemned by international bodies, strengthening BDS.

(Source / 18.06.2015)

Amsterdam wil een stedenband met Tel Aviv

Op donderdag 18 juni zal de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad Amsterdam in eerste instantie spreken over het voorstel voor samenwerking met de steden Tel Aviv en Ramallah, resp. Israël en Palestina. Met name de samenwerking met de eerste stad, is bij vele mensen in Nederland in het verkeerde keelsgat geschoten. Menig Palestina activist zal bij de vergadering aanwezig zijn en ondertussen is AT5 benaderd, die zo wie zo al aanwezig zou zijn.

Voorafgaand aan de commissievergadering zijn er contacten gelegd met verschillende fracties in de gemeenteraad. Enkele fracties hebben al aangegeven tegen het voorstel te zijn.

Waarom kiest de stad Amsterdam op dit moment voor samenwerking met de meest rechtse regering ooit, die Palestijnen openlijk bedreigt en een regeringsbeleid hanteert van expansie richting de Palestijnse gebieden en die niet kijkt op een of meer vermoorde Palestijnen?

Raadscomissiestukken

Volgens de stukken van de raadscommissie zijn de volgende punten van belang bij een samenwerking met Tel Aviv:

– De belangstelling in Israël voor Nederland en daarmee voor Amsterdam is groot

vanwege de gedeelde geschiedenis

-Tel Aviv is, naast Silicon Valley, dé startup stad van de wereld. Amsterdam kan

veel leren van de aanpak van Tel Aviv.

– Tel Aviv is net als Amsterdam een kosmopolitische stad waarin veel

verschillende nationaliteiten samenleven en die vergelijkbare stedelijke opgaven

heeft als Amsterdam. Het zou interessant zijn om uit te wisselen op het gebied

van ruimtelijke ordening, sociale woningbouw, startups en innovatie/smart city,

cultuur, broedplaatsen, onderwijs en sport.

– Tel Aviv heeft een Arabische minderheid en de aanpak van het Arabisch-Joodse

vraagstuk in Tel Aviv kan interessant zijn voor Amsterdam.

– Tel Aviv en Amsterdam kunnen krachten bundelen op het gebied van LHBT

beleid.

– Er liggen mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om zaken te doen in

Tel Aviv, ook kunnen matchmaking sessies worden georganiseerd voor startups

en MKB bedrijven uit Amsterdam en Tel Aviv bij het eerst volgende werkbezoek en daarna.

– Amsterdam is een internationaal sterk merk. Tel Aviv wil graag leren van

Amsterdam Marketing hoe de city marketing te verbeteren.

– Kennisuitwisseling op gebied van voorkomen radicalisering en vreedzaam

samenleven ligt zeer voor de hand waarbij sport en cultuur instrumenten zijn.

– Tel Aviv is een belangrijke stad als het gaat om de acquisitie van Israëlische

bedrijven naar Amsterdam. Met name op het gebied van ICT, Life Sciences, High

Tech en start-ups.

Opvallend in dit ambtelijke stuk zijn de aangedikte zinnen om het maar mooier te laten lijken en de oorlogsrethoriek van de regering weg te moffelen. De zin alleen al over “ … een kosmopolitische stad waarin veel verschillende nationaliteiten samenleven … ” en “… een Arabische minderheid en de aanpak van het Arabisch-Joodse vraagstuk … kan interessant zijn voor Amsterdam”.

Het idee alleen al, dat de gemeenteraad van Amsterdam spreekt over het feit dat verschillende nationaliteiten samenleven; weten de gemeenteraadsleden dan niets over de achterstelling van Arabische mensen in deze gebieden? Hebben ze dan nog nooit van aanslagen op Arabieren gehoord?

Daarnaast de aanpak van het vraagstuk: wil burgemeester Van der Laan dezelfde tactiek toepassen als de bezetters van Palestina uitvoeren op de Arabieren in Israël? Ik neem aan van niet. Dan weet ik niet wat deze opmerking van toegevoegde waarde heeft.
Amsterdam heeft altijd gevochten voor de mensenrechten en nog steeds en dan kan men toch niet met droge ogen kiezen voor een stedenband met de hoofdstad van een “land’ dat anderen al jaren onder een bezetting houdt, mensen zonder enige vorm van rechtspraak zo maar opsluit en ook ‘gewoon voor niets’ onschuldige Palestijnen vermoord, laat vermoorden en toe kijkt als kolonisten het doen.

Standpunt vooraf
11391322_10153157320329667_8654373012475635337_n

Volgens de Partij van de Arbeid zou de fractie geen voorstander zijn van de stedenband met Tel Aviv en men zou een kritisch geluid laten horen in de commissievergadering.

Middels de site van de Amsterdamse zender AT5 is naar buiten gekomen wat de standpunten van GroenLinks en de SP zijn:

“GroenLinks heeft al aangegeven dat ze de band met Tel Aviv niet zien zitten. Fractievoorzitter Rutger groot Wassink schrijft in een blog: ‘Zo lang Israël Palestina bezet, de mensenrechten structureel schendt en de nederzettingenpolitiek continueert, heeft Amsterdam -als stad die de mensenrechten hoog in het vaandel heeft- er simpelweg niets te zoeken.’ Collegepartij SP, eerder zeer kritisch over samenwerking met Tel Aviv, zal kritisch te kijken naar het voorstel, maar het niet blokkeren, zo liet fractievoorzitter Daniel Peters weten op twitter.”

Ook GroenLinks zal tegen stemmen, maar de collegepartij SP zal wel kritisch naar het voorstel kijken, maar niet blokkeren en zal dus meegaan met het voorstel.

Dat het voorstel op voorhand gevoelig ligt, is op te maken uit het feit dat de gemeente tegelijkertijd een stedenband voorstelt met Israel en Ramallah. De opstellers van het voorstel weten dat ze wisselgeld moeten hebben om dit voorstel er door te krijgen. Daarom is er voor gekozen om ook maar een stedenband met de “ zielige Palestijnen” voor te stellen. Het gaat Amsterdam niet om deze stad, maar alleen maar om Tel Aviv. De hoofdstad van moordenaars van kinderen zoals Inaz Khalil of Nadim Nuwara of Muhammad Abu al-Tharir of Kafr Malek, van onschuldige mensen zoals Ziad Abu Ein of mensen in hechtenis houden zonder enige vorm van eerlijke rechtspraak, zoals Khader Adnan of Marwan Barghouti of Samer Issawi of Shireen Issawi.

Met deze ‘wereldstad’ wil Amsterdam een stedenband? Schande, beschamend en een directe klap in het gezicht van de Palestijnen die door de zionistische bezetters van haard, huis en land zijn verdreven.

De commissievergadering is voorbereidend voor de uiteindelijke beslissing op 1 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het is nog kort dag om de raadsleden te benaderen om ze tot een fatsoenlijk, menselijk voorstel te laten komen. Een voorstel waar de Palestijnen van dromen en waarbij duidelijk een boodschap wordt afgegeven aan de zionistische bezettingsmacht in Tel Aviv: terug naar de grenzen van voor 1967, stop met het moorden van Palestijnen en gevangen nemen van Palestijnen. De maat is vol, tot hier en niet verder.

Henny A.J. Kreeft
KhamakarPress