Persbericht Burgers Tegen Veolia

Het collectief ‘Burgers Tegen Veolia’ doet een beroep op de provincie Limburg  om de Franse multinational Veolia uit te sluiten als toekomstige exploitant van het Limburgse openbaar vervoer. Daartoe werd vandaag een door meer dan 380 burgers ondertekende brief gestuurd aan de Provinciale Staten.

Als reden wijst het collectief op de activiteiten van Veolia in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Daar verleent het bedrijf diensten ten bate van Israëlische nederzettingen, die door de internationale gemeenschap als illegaal zijn veroordeeld. De Nederlandse regering noemt de nederzettingen een belemmering voor vrede.

Het collectief acht het daarnaast ontoelaatbaar dat bestedingen van argeloze reizigers ten goede komen aan een bedrijf dat betrokken is bij schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten. Een aanzienlijke groep reizigers zou hier, indien geïnformeerd, bezwaar tegen hebben, meent het collectief.

Burgers Tegen Veolia verwijt de provincie deze situatie in de hand te werken door aan kandidaat-vervoerders geen voorwaarden te stellen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Volgens de burgers behoort elke overheids-aanbesteding van een publieke dienst gebaseerd te zijn op gangbare MVO-normen, mede om bedrijven te beschermen die wél werk maken van MVO en duurzaamheid.

Veolia ligt niet alleen in Nederland onder vuur. Op de website Global Exchange wordt bijgehouden hoeveel opdrachten de multinational wereldwijd inmiddels heeft misgelopen. De waarde daarvan wordt geschat op ruim 18 miljard euro. In januari 2014 verloor Veolia nog zijn activiteiten in de Amerikaanse stad Boston.

Niet alleen burgers, maar ook Nederlandse ondernemingen distantiëren zich van de Israëlische nederzettingenpolitiek. Zo verbraken PGGM, Vitens en Royal Haskoning/DHV recent hun banden met Israëlische bedrijven of projecten. Unilever sloot een fabriek.

Bronnen:

Oproep Burgers Tegen Veolia: http://www.docp.nl/sluit-je-aan-bij-burgers-tegen-veolia/

Website Global Exchange: http://www.globalexchange.org/economicactivism/veolia/victories

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *