Oud ambassadeur Wijenberg overhandigt petitie ‘Nee tegen Veolia’ aan Gedeputeerde Staten

Dinsdag  10-12 om 1600 uur is een delegatie van actiegroep “Nee tegen Veolia in Zuid Nederland” uitgenodigd bij Gedeputeerde Staten om hun petitie te overhandigen aan gedeputeerde dhr R. van Heugten.
Delegatieleider en oudambassadeur in het Midden Oosten Jan Wijenberg zal toelichten waarom Veolia geen partner (meer) moet zijn van de provincie Noord-Brabant.

Voorafgaand zal om half 4 een picketline gevormd worden voor ingang van het Provinciehuis, om aandacht te vragen voor “De dag van de Mensenrechten” ( 10-12 ) – mensenrechten die Veolia schendt door zaken te doen met de Israelische bezetting en door met haar bedrijven Israels illegale nederzettingen te ondersteunen.

Op 29-11 was de actiegroep actief in den Bosch met een infostand  bij de markt en het ophalen van handtekeningen. Briefschrijvers vanuit heel de provincie en de rest van Nederland, maar ook uit het buitenland w.o. Palestina en Israel, hebben het  provinciebestuur en leden van de Commissie Mobiliteit verzocht Veolia niet in aanmerking te laten komen voor de busconcessies na 2015.

U bent hartelijk uitgenodigd de petitie-ontvangst dinsdag bij te wonen.
De Heer Wijenberg is vanaf heden beschikbaar voor een vraaggesprek en om nadere informatie te verstrekken.

Namens “Nee tegen Veolia in Zuid Nederland”,

“Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland”.

Nee Veolia

Het Provinciebestuur van Noord-Brabant besluit deze maand wie vanaf 2015 voor komende 10 jaar de Brabantse busmaatschappij zal zijn. Veolia is één van de gegadigden die meedingen naar de concessies  , naast Syntus en Arriva.  Een groep “bezorgde burgers, O.V.reizigers en mensenrechtenactivisten zijn onlangs gestart met de actie “Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland”. Ze willen voorkomen dat de busconcessies in Noord-Brabant aan Veolia worden gegund. Multinational Veolia schendt het internationaal recht en de mensenrechten door haar verwevenheid met de Israelische bezetting en Israels nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever.

Veolia bouwde en financierde de Jeruzalem lightrail, een sneltramdienst die door Veolia thans wordt geëxploiteerd ten behoeve van de illegale koloniën op de Westelijke Jordaanoever. De lijn verzorgt voor kolonisten een  snelle verbinding met het ‘Israelische thuisland’. Palestijnen kunnen van dit vervoer geen gebruik maken hoewel de tramlijn over Palestijns land loopt, men spreekt wel van “apartheids-o.v.”… Internationaal ligt Veolia onder vuur van mensenrechtenorganisaties wegens haar betrokkenheid bij Israels bezetting. Overal ter wereld loopt Veolia grote contracten mis of worden die niet verlengd. Mede onder die internationale druk heeft  Veolia in 2010 beloften gedaan haar aandelen in de Jeruzalem Lightrail te zullen verkopen, maar dit is nu drie jaar na dato nog niet gebeurd.

Veolia faciliteert Israels illegale expansie op meer manieren.Ook de exploitatie van de gigantische Tovlan vuilnisbelt op de West Bank is Veolia’s business. Daar wordt industrie-afval van binnen Israel naar toe getransporteerd en samen met afval uit de illegale nederzettingen gedumpt op Palestijnse grond. Hierdoor wordt het milieu terplaatse zo ernstig vervuild dat Palestijnse dorpen dcihtbij de vuilstort kampen met statistisch aantoonbare toename van kanker en verminderde volksgezondheid. Veolia recyclet het afval met behulp van ( gestolen) Palestijnse grondstoffen.

Dan bezit en exploiteert Veolia nog een groot  waterzuiveringsproject op de West Bank,  ten behoeve van de koloniën.

En Veolia verleent diensten aan het Israelische leger, dat de nederzettingen beschermt ten koste van de veiligheid en mensenrechten van de Palestijnen

Veolia’s faciliterende ondernemingen spelen een belangrijke rol in Israels streven de illegale nederzettingen levensvatbaar en de annexatie van Palestijns grondgebied onomkeerbaar te maken. Mede door Veolia’s  bedrijvigheid op de West Bank worden de kansen op een rechtvaardige vrede voor het Palestijnse volk kleiner..

Israels bezetting en expansie worden door de Verenigde Naties , het Russel Tribunaal en  het Internationaal Strafhof veroordeeld en illegaal geacht.  Veolia profiteert van de Israelische bezetting en maakt zich medeschuldig aan Israel s schendingen  van de mensenrechten en het internationaal recht ( volgens de 4e Geneefse Conventie) . De overheid ( Minister Timmermans) voert een ontmoedigingsbeleid tav bedrijven die betrokken zijn bij Israels illegale nedezettingen.Ook in provincie Brabant moet de provincie het contract met Veolia niet verlengen, vindt “Nee tegen Veolia in Zuid Nederland”.Dergelijke besmette bedrijven horen niet in ons OV thuis.

Petitie  “Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland”.

Over Veolia’s illegale praktijken in  Palestina:

http://www.whoprofits.org/company/veolia-environnement

http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

http://www.palestinecampaign.org/veolias-support-for-israels-illegal-settlements/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *