Uitspraken om over na te denken deel 2

By Marianna Laarif

 •  “Hoe meer een dienaar zich inspant in het verkrijgen van leiding en het uitnodigen naar Allah, hoe meer de dwazen zich zullen inspannen om hem te verleiden.”
 • “Wanneer men een daad perfectioneert, zal dit hem zwaar vallen.”
 • “Het verkwisten van tijd, zal het licht der toezicht doden.”
 • “Het uitstellen van Tawbah is een zonde waarvoor Tawbah verricht moet worden.”
 • “Het verrichten van Tawbah druist in tegen hetgeen waar de ziel naar uitnodigt en geeft gehoor aan de oproeper naar de waarheid.”
 • “Er bestaat consensus onder de metgezellen over het feit dat eenieder die Allah ongehoorzaam is, onwetend is.”
 • “Onderwerping is de kern, het ziel en het brein van al-Oeboediyyah (Allahs Alleenrecht op aanbidding).”
 • “Tot de beloning van leiding behoort de leiding die daaruit voortvloeit. En tot de bestraffing van dwaling behoort de dwaling die daaruit voortvloeit.”
 • “De schepselen zullen over twee zaken gevraagd worden: “Wie aanbaden jullie?” en “Hebben jullie gehoor gegeven aan de oproep van de boodschappers?”
 • “Hoogmoed van de mensen van dwaling en verwarring, zal de waarheid niet afweren.”
 • “Hypocrisie heeft twee voedingsbodems: liegen en Riyaa’ (pronken). Hypocrisie uit zich vervolgens in twee zaken: zwakte in inzicht en in vastberadenheid.”
 • “Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Wie het eeuwige geluk wenst, dient zich te houden aan de drempel van al-‘Oeboediyah.”
 • “Het volgen van de begeerten weerhoudt je ervan om profijt te ondervinden van een vermaning.”
 • “Geluk in het wereldse en het Hiernamaals zit hem in het vastklampen aan Allah en Zijn Koord.”
 • “Hoe dichter een dienaar bij zijn Heer staat, hoe meer hij zich met Hem zal bezighouden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *