Ken jouw profeet!

4e en laatste deel

Toen de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem eenmaal was gevestigd in Medina, begon hij met het bouwen van zijn moskee. Één gebed in deze gezegende moskee is beter dan 1000 gebeden in een andere moskee, behalve de masjid al-Haraam te Mekka.

Hij bouwde de kamers van zijn twee vrouwen, ‘Aicha en Sawdah -radia Allaho ‘anhomaa-, gelijk naast de moskee. Hij had destijds twee vrouwen, de rest trouwde hij later.

De mensen die van Mekka naar Medina verhuisden worden al-Mohaajiroen genoemd en de mensen die hen ontvingen in Medina zijn de Ansaar. De Ansaar ontvingen de Mohaajiroen als naaste familie en waren zelfs bereid om hun bezittingen met hen te delen.

De eerste veldslag die de moslims hadden met de polytheïsten was de veldslag van Badr in het 2e jaar na de Hidjrah (verhuizing). In de plaats Badr 150 km buiten Medina.

Zo volgden verschillende veldslagen totdat in het 8e jaar na de Hidjrah de moslims Mekka veroverden. Hun geliefde geboortestad waar ze uit waren verdreven. Deze overwinning was van enorme betekenis voor de moslims.

Toen de andere polytheïsten buiten Mekka deze overwinning aanschouwden, beseften zij zich dat Mohammed salallaaho ‘alayhi wa sallem de ware boodschapper van Allah is en dat hij met het ware geloof is gekomen.

Het jaar daarop, 9e jaar na de Hidjrah, kwamen de Arabische stammen massaal naar Medina toe om hun bekering tot de islam mee te delen.

Het jaar daarop, 10e jaar na de Hijrah, gaf de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem te kennen de Hadj te gaan verrichten. Hierop verzamelden zich meer dan 100.000 man in Medina, om samen met de laatste der profeten de Hadj te verrichten.

Deze bedevaart van de profeet staat bekend als de afscheidsbedevaart, omdat het als afscheid was van de mensen vóór zijn dood. Daarom zei hij ook meerdere keren tijdens de Hadj: “Neem jullie (hadj) rituelen van mij over, misschien dat ik er na dit jaar niet meer zal zijn.”

Op de dag  van ‘Arafah (belangrijkste onderdeel van de Hadj) openbaarde Allah het volgende vers aan de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [5: 3]

Dit vers geeft indirect aan dat het einde van het leven van de profeet nabij is, zijn taak was immers het verkondigen van Allah’s godsdienst en Allah heeft te kennen gegeven dat de godsdienst is vervolmaakt.

Twee maanden na zijn terugkeer van de Hadj, 11e jaar van de Hidjrah, begon de ziekte van de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem met barstende hoofdpijn. En later ook hevige koorts, dat werd steeds erger totdat de profeet niet meer in staat was om het gezamenlijke gebed bij te wonen en Abu Bakr aanstelde als imam. Hij stierf maandagochtend op 63jarige leeftijd in de armen van zijn geliefde vrouw ‘Aicha – radia Allaho ‘anhaa.

Dertien jaar lang verkondigde hij de boodschap in Mekka en tien jaar in Medina. Vurig wenst hij het goede voor ons, zoals Allah zegt:

“Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.” [9:128]

Zelfs zo dat hij vlak vóór zijn overlijden van zijn laatste momenten in dit leven gebruik maakte om de islamitische gemeenschap aan te spreken, zeggende: “Het gebed, het gebed ..  Hij herhaalde het net zolang totdat het hem te zwaar werd. Het gebed, het gebed beste broeders en zusters.

Ook na de dood van de profeet gingen de sahaabah gretig door met het verkondigen van de islam. Zij veroverden de twee verreweg grootste machten in die tijd; het Romeinse en Perzische rijk. Krachtig als zij waren in het geloof.

Dit is in het kort de levensloop van onze profeet Mohammed salla allaho ‘alaihi wa sellam, een levensloop met allerlei soorten beproevingen en moeilijkheden. Hij is opgegroeid als weeskind, verdreven door zijn eigen volk uit zijn geliefde geboortestad. Heeft zes kinderen en vele dierbare vrienden en familie verloren. Leidde een bescheiden leven, zelfs zo dat maanden voorbij gingen zonder dat er thuis werd gekookt en genoegen werd genomen met dadels en water. Ongeacht al deze beproevingen was hij optimistisch, zacht en vergevensgezind.

Moge Allah de meest Verhevene onze nobele profeet en de sahaabah de beste beloning geven voor het verkondigen van dit geloof.

Beste broeders en zusters:

Onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam en zijn metgezellen hebben heel wat moeten opofferen om het woord van Allah te verkondigen. Vandaag de dag kunnen we ons geloof in alle gemak praktiseren en toch zijn we daar niet toe in staat?

Onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam heeft het beste voorbeeld voor ons nagelaten, waardoor we als moslims niemand anders hoeven te imiteren in gedrag of uiterlijk. En toch nemen we andere personen als voorbeeld?

Gedenk dat de enige weg die leidt naar het paradijs, de weg van deze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam is. Houdt je daarom stevig vast aan zijn sunnah en vermijdt alle innovaties in het geloof.

Ps: Voorlopig zullen deze ‘ramadanberichten’ om de dag worden verstuurd.
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

13 Ramadan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *