Ken jouw profeet!

Deel 1

Het is niet gepast om als moslim niets tot weinig te weten over onze nobele profeet Mohammed salallaaho ‘alayhi wa sallem. Dit terwijl wij van andere ‘persoonlijkheden’ alle details kennen.

Van de grootste gunsten die de mensheid heeft gekend is de zending van deze edele profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem.

Allah zegt:

“Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde.” [3:163]

De profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem is geboren in de stad Mekka, 15 eeuwen geleden en stamt af van Quraish. Één van de meest vooraanstaande stammen van de Arabieren.

Zijn moeder heet Aminah en zijn vader heet ‘Abdullah.

Zijn vader stierf toen de profeet nog baby was in de buik van zijn moeder, of niet lang na zijn geboorte. Hij groeide dus op als weeskind.

Tot zijn vierde levensjaar verbleef hij bij zijn zoogmoeder genaamd Halima op het platteland. Het was de gewoonte van de Arabieren om hun kinderen te laten zogen buiten de stad, om zo in een gezonde omgeving op te groeien. Toen het voorval met de engel Jibriel gebeurde waarbij zijn hart werd gereinigd, bracht Halima hem terug naar zijn moeder.

En twee jaar later overleed zijn moeder Aminah, dus toen de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem zes jaar oud was.

Daarna kwam hij onder de hoede van zijn opa ‘Abdulmottalib en werd hij verzorgd door een vrouw genaamd Um Aymen.

Zijn opa stierf twee jaar later, toen de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem acht jaar oud was. En vlak voor zijn overlijden vroeg hij zijn zoon – Abu Taalib – om de profeet na zijn overlijden onder zijn hoede te nemen.

Dus toen kwam hij onder de hoede van zijn oom Abu Taalib terecht, die erg veel van de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem hield. En de profeet continu in bescherming nam toen hij de boodschap begon te verkondigen en zijn volk hem daarvan wou belemmeren.

Op zijn 25e trouwde hij met Khadija -radia Allaho ‘anhaa- . De profeet reisde naar waar nu het huidige Syrië is om handelswaar voor haar te verkopen, en de jongen die hem daarin vergezelde vertelde Khadija daarna over wat hij zag van zijn vrome manieren. Hierop wenste zij met hem te trouwen.

Al zijn kinderen zijn afkomstig van Khadija, behalve zijn zoon Ibrahim. Hij had met Khadija vier dochters en twee zoons. Zijn dochters waren: Zayneb, Roqayah, Um Keltoem en Fatima. Zijn zoons met haar waren: al-Qaasim en ‘Abdullah.

De profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem stond vóór het profeetschap al bekend bij zijn volk om zijn vrome manieren. Zijn bijnaam was ‘de betrouwbare’.

Allah had hem vóór het profeetschap behoed van al het slechte; hij deed niet mee met de gewoontes van zijn volk, zoals veelgoderij en het drinken van alcohol. Maar was ver verwijderd daarvan.

Dit is in beknopte woorden onze profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem vóór het profeetschap.

Wordt vervolgd …
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

10 Ramadan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *