Vrijwillige gebeden – beter kan je jouw tijd niet besteden!

De oprechte gelovige die streeft naar het bereiken van het welbehagen van zijn Heer, laat het niet bij de verplichtingen. Maar hij gaat verder met het verrichten van vrijwillige goede daden. Om zijn schaal zwaar te doen wegen op de Dag des Oordeels, want Allah zegt:

“Op die dag zal de weegschaal de waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden)dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen. En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht …” [7:8-9]

En ook om daarmee de tekortkomingen in zijn verplichtingen goed te maken. Zoals de profeet sallaaho ‘alayhi wa sellam zegt over het gebed:

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvolle en als het incorrect is behoort hij tot de verliezers. Als hij tekortkomingen heeft in zijn verplichte gebeden zegt Allah: ‘kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft’, dan wordt daarmee de tekortkoming goed gemaakt.”[Tirmidhi]

In dit bericht gaan we in op wat vrijwillige gebeden en haar regelgevingen:

Sunan rawaatib

De sunan rawaatib vallen onder de vrijwillige gebeden die vóór en na de verplichte gebeden worden verricht. Onze nobele profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem liet deze nooit na, alleen als hij op reis was.

Hij –salallaaho ‘alayhi wa sallem- zegt over de verdienste van de sunan rawatib:
“De moslim die iedere dag vrijwillig 12 rak’ah (eenheid van gebed) bidt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs.” [Sahih Moslim]

En deze twaalf rak’ah zijn als volgt:

– Twee voor het fajrgebed:

Deze twee bid je ook als je op reis bent. De profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem zegt: “De twee rak’ah (voor) fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat zich daarin bevindt.” [al-Boecharie]

– Vier  voor het dohrgebed: twee rak’ah en dan weer twee rak’ah.

– Twee na het dohrgebed.

– Twee na het magrebgebed.

– Twee na het ishagebed:

Deze twee dienen na het ishagebed te worden gebeden en vallen niet onder de Taraweeh. De Taraweeh start na deze twee rak’ah.

Verduidelijking:
Met vóór het gebed wordt voor het verrichten van het verplichte gebed bedoelt, maar nadat de tijd van het gebed is binnengetreden. Dus als dohr bijvoorbeeld om 13.45 is, bidt je de sunnah na deze tijd. En zo ook met de sunnah van fajr.

Het Dhoeha-gebed

Het Dhoeha-gebed is een ander vrijwillig gebed dat de moslim dagelijks kan verrichten. Abu Huraira – radia Allaho ‘anho – overlevert dat de profeet hem aanspoorde tot het verrichten van het Dhoeha-gebed. [Bocharie]

De tijd waarin dit gebed kan worden verricht is vanaf een kwartier na zonsopkomst (shoroeq) en eindigt met ongeveer tien minuten voor het dohrgebed.

Het minimum aantal rak’ah is twee en het maximum aantal is bij sommige geleerden acht. Anderen, waaronder shaych al-‘Uthaimeen, zijn van mening dat er geen maximum aan verbonden is. Wellicht dat dat de sterkste mening is.

Gedenk wel dat de meest geliefde daden bij Allah de meest regelmatige zijn, ook al is het weinig. Maak het daarom niet te zwaar voor jezelf, maar bidt iets wat je dagelijks kan volhouden. Zoals twee rak’ah bijvoorbeeld.

Nadat de moslim zijn verplichtingen naar Allah de meest Verhevene nakomt, besteedt hij tijd aan het verrichten van vrijwillige goede daden.

De profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem overlevert van zijn Heer:

“Het meest geliefde waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij komt, is hetgeen Ik verplicht heb gesteld. En mijn dienaar is net zolang bezig met het verrichten van vrijwillige daden om dichter tot Mij te komen, totdat Ik van hem hou.” [Bocharie]

Heeft de moslim een andere wens dan dat zijn Schepper, Allah de meest Verhevene, van hem houdt?

Beste broeders en zusters:

Deze gezegende maand is ideaal om dichter tot Allah te komen met het nakomen van onze verplichtingen en vervolgens met de vrijwillige gebeden. Begunstigd zijn onze broeders en zusters die in deze maand de vijf verplichte gebeden op haar voorgeschreven tijden verrichten en daarnaast de sunan rawaatib, Dhoeha en Taraweeh bidden.
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

8 Ramadan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *