De besten onder jullie…

By Marianna Laarif

[1.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder de Moslims is degene voor wiens hand en tong de Moslims veilig zijn.” [Saheeh Muslim]

[2.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen, zijn degenen met het meest uitstekende karakter.” [overgeleverd door At-Tabaraani, en is als Saheeh, authentiek, geclassificeerd]

[3.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen zijn degenen die het meeste voordeel brengen aan de rest van de mensheid.” [Daaraqutni, is als Hassan, tamelijk goed, geclassificeerd]

[4.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen, zijn degenen die het beste zijn in het vervullen [van rechten].” [Ibn Madjah, Saheeh]

[5.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder de mensen, in tijden van Fitnah, is de man die de teugels van zijn paard vasthoudt, terwijl hij de vijanden van Allaah achtervolgt, die hij angst aanjaagt, hoewel zij hem ook beangstigen. Of een man, die zichzelf afzondert in een woestijn, waar hij de Rechten van Allaah over hem vervult.” [Haakim, Saheeh]

[6.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensheid is mijn generatie, daarna degene die hen volgen en daarna degenen die hen volgen. Daarna zal een volk verschijnen dat zeer hebzuchtig is, dat zal houden van gulzigheid en dat zal getuigen voordat hen daarnaar wordt gevraagd.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[7.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensen zijn degenen die het langst leven en uitblinken in hun daden, terwijl de slechtste der mensen degenen zijn die het langst leven en corrupt zijn in hun daden.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[8.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der vrouwen is degene die hem [hun echtgenoot] behaagt wanneer hij haar ziet, hem gehoorzaam is wanneer haar iets wordt opgedragen en die hem niet heimelijk verraadt met betrekking tot zichzelf en haar geld, in hetgeen hem niet behaagt.” [Ahmad, Saheeh]

[9.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der vrouwen is degene die jou behaagt wanneer je haar ziet, jou gehoorzaam is wanneer haar iets wordt opgedragen en die zichzelf en jouw geld veilig stelt tijdens jouw afwezigheid.” [At-Tabaraani, Saheeh]

10. De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste huwelijken zijn de makkelijkste [huwelijken].” [Au Dawud, Saheeh]

[11.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste van jullie dadels is de Borniyyuu dadel; het verwijdert ziekten maar het bevat zelf geen enkele ziekte.” [Haakim, Hassan]

[12.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste kleding is [de kleding] die wit is; wikkel jullie doden daarin en kleed jullie levenden daarmee. Het beste om op je oogleden aan te brengen is stibniet [khul poeder], het zorgt ervoor dat de wimpers groeien en het verscherpt het zicht.” [Ibn Hibbaan, Saheeh]

[13.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste kwaliteit van jullie Religie is accuratesse [stiptheid en precisie].” [Haakim, Saheeh]

[14.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Het beste van jullie Religie, is hetgeen het makkelijkst is.” [Ahmad, Saheeh]

[15.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste rijen van het gebed voor de mannen zijn de voorste rijen en de ergste zijn de achterste rijen. De beste rijen van het gebed voor de vrouwen zijn de achterste rijen en de ergste zijn de voorste rijen.” [Saheeh Muslim]

[16.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste gebeden voor vrouwen, zijn degenen die worden verricht in het meest afgezonderde deel van hun huizen.”
[Ibn Khuzaymah, Saheeh]

[17.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie in de Islaam, zijn degenen die het meest uitmuntend zijn in hun karakter, zolang jullie een goed begrip hebben van de Religie.” [Ahmad, Saheeh]

[18.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn in het vervullen [van rechten].” [Ahmad, Saheeh]

[19.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun families en ik ben het beste onder jullie voor mijn familie.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[20.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie is mijn generatie, daarna degenen die hen volgen en daarna degenen die hen volgen. Dan zal na hen een volk verschijnen dat zal bedriegen en onbetrouwbaar zal zijn, zij zullen getuigen hoewel hen daar niet naar wordt gevraagd, zij zullen eden zweren maar deze niet vervullen en zwaarlijvigheid zal onder hen voorkomen.” [Saheeh Bukhaari]

[21.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die andere voeden en de groet teruggeven [met selaam].” [Abu Ya’laa, Hassan]

[22.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie is hij van wie het goede wordt verwacht en hij waarbij veiligheid voor zijn kwaad is gegarandeerd; de slechtste onder jullie is hij van wie niets goeds wordt verwacht en waarbij men niet veilig is voor zijn kwaad.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[23.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste zaak die aan de mensheid is gegeven, is een uitstekend karakter.” [Haakim, Saheeh]

[24.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste zaak waarmee je jezelf kunt behandelen, is aderlaten [Hijaamah].” [Haakim, Saheeh]

[25.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste reizen die ondernomen kunnen worden zijn naar deze Moskee van mij [Medina, Masjid An-Nabawi] en het Aloude Huis [Mekka, Masjid Al-Haram].” [Ahmad, Saheeh]

[26.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Het beste wat een mens voor zichzelf kan achterlaten zijn drie ; een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht, een doorlopende liefdadigheid [Sadaqa Djariya] waarvan de beloning hem voortdurend bereikt [na zijn dood] en kennis waar anderen na hem nut van zullen verkrijgen.” [Ibn Hibbaan, Hassan]

[27.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste Moskee voor de vrouwen is het meest afgezonderde gedeelte van hun huizen.” [Al-Bayhaaqi, Saheeh]

[28.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste vrouwen ter wereld zijn vier (in aantal): Maryam Bint ‘Imraan, Khadeejah Bint Khuwaylid, Faatimah Bint Muhammad en Aasiya, de echtgenote van Fir’awn [Farao].” [Ahmad, Saheeh]

[29.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste dagen waarop jullie aderlating [Hijaamah] zouden moeten verrichten, zijn de 17e, de 19e en de 21e van de maand. Ik ben langs geen enkele Bijeenkomst van Engelen gekomen op de Nacht van Al-Israa [Hemelreis], zonder dat zij tegen mij zouden zeggen: “Oh Muhammad!, verricht aderlating!” [Ahmad, Saheeh]

[30.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste dag waarover de zon is opgekomen is Vrijdag; daarop werd Aadam [‘alayhi salaam] geschapen, daarop mocht hij tot het Paradijs toetreden en daarop werd hij verbannen. Het Uur zal niet worden gevestigd, behalve op een Vrijdag.” [Saheeh Muslim]

[31.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Waarlijk, het beste parfum voor mannen is hetgeen wat sterk is in geur en licht is in kleur en het beste parfum voor de vrouwen is hetgeen wat sterk is in kleur en licht is in geur.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[32.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde religie is volgens Allaah, de Allerhoogste, “de makkelijke en flexibele Religie.” [Ahmad, Hassan]

[33.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde van alle daden zijn volgens Allaah [Subhaanahu wa Ta’ala] de voortdurende [daden], zelfs wanneer zij klein zijn.” [Saheeh, overeengekomen]

[34.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde namen bij Allaah, zijn ‘Abd-Allaah, ‘Abd Ar-Rahmaan en Haarith.” [Abu Ya’laa, Saheeh]

[35.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: [I]“De meest geliefde daden bij Allaah, zijn het gebed op de juiste tijd, daarna om de ouders op een uitmuntende wijze te behandelen en daarna de Jihaad op de Weg van Allaah.” [Saheeh, overeengekomen]

[36.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde daad bij Allaah is dat je overlijdt terwijl je tong nog vochtig is van het gedenken van Allaah [dikr].” [Ibn Hibbaan, Hassan]

[37.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde woorden volgens Allaah, de Allerhoogste, zijn vier [in aantal]: Subhaan Allaah, Al-Hamdu li-Allaah, laa ilaaha illaa Allaah en Allaahu Akbar en het maakt niet uit met welke hiervan je begint.” [Saheeh Muslim]
[38.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd “De meest geliefde uitspraak bij Allaah is wanneer de dienaar zegt: “Subhaan Allaah wa bi Hamdih.” [Saheeh Muslim]

[39.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde uitspraak bij Allaah, de Allerhoogste, is degene die Allaah heeft gekozen voor Zijn Engelen: “Subhaana Rabbi wa bi Hamdih, Subhaana Rabbi wa bi Hamdih, Subhaana Rabbi wa bi Hamdih”.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[40.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde onder de mensen is volgens Allaah degene die het meest nut brengt en de meest geliefde daad bij Allaah, de Allerhoogste, de Geweldige, is dat je een mede-Moslim gelukkig maakt of een zorg van hem wegneemt, of een schuld voor hem betaalt of honger bij hem weg houdt. Het is bij mij meer geliefd dat ik met mijn broeder ben in zijn tijden van nood, dan dat ik mezelf voor een maand afzonder in de Moskee. Voor wie ook zijn woede onderdrukt, zal Allaah zijn fouten bedekken en voor wie ook zijn razernij onderdrukt terwijl hij het had kunnen uiten, zal Allaah zijn hart vullen met tevredenheid op de Dag des Oordeels. Voor wie ook bij zijn behoeftige Moslimbroeder is tot hij dit voor hem bereikt, zal Allaah zijn voeten stevig vestigen op de Dag dat alle voeten zullen wegglijden. Waarlijk!, een slecht karakter vernietigt daden zoals azijn honing vernietigt.” [At-Tabaraani, Hassan]

[41.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meeste geliefde van alle mensen is voor mij ‘Aicha [de echtgenote van de Profeet] en van de mannen; Abu Bakr [haar vader].” [Saheeh, overeengekomen]

[42.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensen in het reciteren [van de Quran] zijn degenen waarbij je, wanneer zij reciteren, kunt zien dat zij Allaah vrezen.” [Al-Bayhaaqi, Saheeh]

[43.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie leiders zijn degenen waar jullie van houden en die van jullie houden, waar jullie smeekbeden voor verrichten en die smeekbeden verrichten voor jullie. De slechtste onder jullie leiders zijn degenen die door jullie worden gehaat en die jullie haten en die door jullie worden vervloekt en die jullie vervloeken.” [Saheeh Muslim]

[44.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn in het afbetalen van hun schulden.” [At-Tahaawi, Saheeh]

[45.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen met het langste leven en het meest uitmuntende karakter.” [Bazzaar, Saheeh]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *