Verlies Nederlanderschap bij aannemen andere nationaliteit

Een Nederlands en een Marokkaans paspoort.

Iedereen in Nederland moet zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikken. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is, kan er een uitzondering worden gemaakt. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat strengere eisen stelt aan de naturalisatie.

Dat heeft minister Opstelten vandaag gemeld na afloop van de wekelijkse ministerraad. Het gaat om nadere uitwerkingen van de afspraken die al in het regeerakkoord waren gemaakt.

De strengere regels betekenen ook dat Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, automatisch hun Nederlanderschap verliezen. De wet geldt alleen voor toekomstige gevallen. Wie nu een meervoudige nationaliteit heeft, zal die niet verliezen.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken stuurt het wetsvoorstel binnenkort naar de Tweede Kamer.

(www.volkskrant.nl / 02.03.2012)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *