PERSBERICHT: OLIEBOYCOT IRAN, METEN MET TWEE MATEN?

Tot de niet geringe verbazing van de leiding van de Nederlandse Moslim Partij, heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken besloten om de Europese boycot van olie uit Iran en sancties tegen de centrale bank uit Iran te steunen. Zijn redenatie hierbij was: “ We voeren deze actie uit op verdenking van het feit dat Iran mogelijkerwijze zijn atoomenergiekennis gebruikt voor het maken van een kernwapen.”

De Nederlandse Moslim Partij concludeert hieruit twee zaken:

1)      Nederland – en ook het westen – heeft nog steeds niets geleerd uit de recente geschiedenis. We steunden de oorlog tegen Irak vanwege de verdenking van aanwezigheid van massavernietigingswapens. Er waren geen massavernietigingswapens, wel vielen er 100.000 burgerslachtoffers in een oorlog, die niet door de VN gelegitimeerd was. Onze regering had niet eens het fatsoen om hierover te vallen, maar over de verlenging van de missie in Afghanistan, waar we naar mening van de Nederlandse Moslim Partij sowieso niets te zoeken hebben.

2)      Islamitische landen worden gesanctioneerd op basis van verdenkingen en andere landen laten we zelfs na bewezen feiten gewoon hun gang gaan. Voorbeelden zijn de ruim zestig jaar durende bezetting van Tibet door China en de onderdrukking van Palestina door de staat Israël. In beide zaken is door de VN al menige resolutie uitgesproken, maar deze worden niet na gekomen.

De Nederlandse Moslim Partij vraagt zich af of onze minister wel de gevolgen van zijn steun inziet. Griekenland is voor een groot deel afhankelijk van de invoer van relatief goedkope Iraanse olie en moet nu dure olie uit andere landen laten komen. Gaan wij dit ook betalen of komt Griekenland nog dieper  in de schuldhulpverlening?

Tenslotte vraagt de Nederlandse Moslim Partij zich af wanneer Nederland eens ophoudt met het criminaliseren van de Islamitische wereld en een rechtvaardiger wereldbeleid gaat steunen of initiëren. De partij roept  de minister de juiste stap in de goede richting te doen en Israël eens de waarheid te vertellen over haar beleid richting het Palestijnse volk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *