Kamer wijst verblijfsvergunning Mauro af – ‘Niet naar Angola voor aanvraag studievisum’

Mauro voor de NOS-camera.

De Tweede Kamer heeft definitief tegen een verblijfsvergunning voor Mauro gestemd. Dat gebeurde tijdens een hoofdelijke stemming over de vorige week aangehouden moties over de uitzetting van de 18-jarige asielzoeker Mauro Manuel.

De CDA-fractie, inclusief Ferrier en Koppejan, stemde tegen beide door de oppositie ingediende moties. Ook SGP stemde tegen de moties. “Wij hebben de overtuiging dat het niet goed is dat Kamer op de stoel van de rechter en minister gaat zitten,” aldus Van der Staaij in een stemverklaring.

In één motie werd minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) opgeroepen om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. De andere motie riep op voor een algemenere regeling voor Mauro en soortgelijke gevallen. Beide moties werden met 78 tegen 72 stemmen verworpen.

‘Mauro mag aanvraag studievisum in Nederland doen’

De optie die voor Mauro overblijft is de aanvraag van een studievisum. Een motie die stelt dat Mauro een studievisum in Nederland mag aanvragen, en daarvoor niet eerst terug moet naar Angola, werd door D66 en GroenLinks niet in stemming gebracht.

Volgens onze politiek redacteur Derk Stokmans heeft de CDA-fractie naar alle waarschijnlijkheid vanmiddag wel met minister Leers afgesproken dat Mauro die aanvraag in Nederland mag doen. Stokmans:

“Vorige week zei Leers ook dat het Mauro vrij stond om, zoals iedereen, een studievisum aan te vragen. Het verschil met vorige week is dat Leers nu waarschijnlijk zal toestaan dat Mauro de aanvraag in Nederland mag doen en hier mag afwachten. Het CDA zal dat hebben geregeld met Leers. Er is voor Mauro dus wel wat veranderd. Officieel is dat nog niet. Mauro zal nu eerst een visumaanvraag moeten doen, pas dan gaat alles in werking.”

Een definitieve oplossing is het niet. Stokmans:

“Het studievisum is geldig zolang de studie duurt. In het geval van Mauro nog één jaar in de huidige studie. Er is dus vooral tijd gewonnen.”

Wilders: niet voor herhaling vatbaar

Volgens PVV-leider Geert Wilders is de manier waarop het CDA is omgegaan met de kwestie ‘niet voor herhaling vatbaar’. Dat zei Wilders na afloop van een overleg met CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma en fractievoorzitter Stef Blok van de VVD.

Ook Blok was niet tevreden met de opstelling van het CDA. “Het is een andere oplossing dan wij zouden kiezen”, zei hij. Om eraan toe te voegen dat met het CDA ‘gelukkig’ nog goed kan worden samengewerkt.

(www.nrc.nl / 01.11.2011)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *